Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 09 октомври 2017 г., брой 4564
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 

 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(09.10.2017)
  EUR   1.95583  
GBP   2.18443
USD   1.67065
CHF   1.70472
EUR/USD   1.1707*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.10   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Дунав АД - Русе
Марица-С АД - Димитровград
Рален Текс АД - Долни Раковец
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) през второто тримесечие на 2017 г. възлиза на 24,149 млрд. лв. по текущи цени. Сезонно изгладените данни показват растеж от 3,6% на БВП между април и юни в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и 1 % спрямо първото тримесечие на 2017 година. През септември 2017 г. показателят на доверие в промишлеността намалява с 1,9 пункта в сравнение с август 2017 година. През юли 2017 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство показва ръст от 4,2% спрямо съответния месец на 2016 година. На годишна база ръст на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в преработващата промишленост - с 6,3%, а спад е регистриран в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1,4%, и в добивната промишленост - с 0,8%. Календарно изгладените данни показват нарастване със 7,9% на строителната продукция през юли 2017 г. в сравнение със същия месец на 2016 година.

Източник: investor.bg

Финансово споразумение за поемане на права и задължения на Холдингов фонд за инструментите за финансов инженеринг по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 - 2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, е подписано между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД. Предоставени са 66 млн. лв. за реализиране на инвестиции в пазари, здравна, спортна и бизнес инфраструктура, включително за обновяване на западнали индустриални територии в рамките на зони с потенциал за икономическо развитие, образователна инфраструктура, паркинги, културни и развлекателни обекти. Средствата представляват възвръщаеми суми, предоставени по финансови инструменти в рамките на проекти, реализирани по оперативната програма.

Източник: 24 часаДружества
Други довършителни строителни дейности
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Дълготрайни
активи
за 2015 г.
(хил. лв.)
  1   Тракия РМ ЕООД - Пловдив   10 655  
  2   Галчев Инженеринг ЕООД - София   4 005  
  3   Кошин ЕООД - София   2 341  
  4   Техномонтаж ЕООД - Асеновград   2 027  
  5   Стреза ЕООД - София   1 671  
  6   Инженеринг Груп-04 ЕООД - София   1 238  
  7   Дамиана 2001 ЕООД - Стара Загора   1 074  
  8   Стоянов 06 ЕООД - Варна   758  
  9   Ай Джи Тех ЕООД - София   733  
  10   Рис ООД - Варна   87  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 06.10.2017
  Обща стойност (BGN): 1 826 490.16  
Брой търгувани компании: 38
Premium 1 155 624.37
Standard 646 711.16
АДСИЦ 20 931.64
Структурирани 3 222.99
Най-голяма промяна в цените
Соларпро Холдинг АД - София 17.33 %
Проучване и добив на нефт и газ АД - София -8.42 %
BaSE - Акции: 929.43
BaSE - АДСИЦ: 57.75

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Междуведомственият съвет по отбранителна индустрия и сигурност възстанови търговския лиценз на оръжейния завод "Емко". Фирмата отново е пълноправен участник на международните пазари. "В завода има още нарушения, които не са отстранени изцяло, но те не засягат безопасността на производството", коментира икономическият министър Емил Караниколов. На дневен ред продължава да стои и проблемът с прекратените договори между частното предприятие и държавната търговска компания-износител "Кинтекс", които засягат продукция за милиони, блокирана на пристанището в Бургас, но тук държавата не може да се меси, каза министърът. Заради неуредиците около лиценза продукцията на ВМЗ-Сопот ще бъде продадена вместо тази на "Емко" на азиатския пазар. От "Емко" продължават да настояват за благоприятно разрешаване и на въпроса с търговските договори и задълженията на "Кинтекс".

Източник: offnews.bg

Производителят на безалкохолни напитки Coca-Cola планира да закрие завода си във Ваймар, Германия, и да премести част от дейностите по човешки ресурси и финансови услуги в България. Работата ще бъде прехвърлена към "Кока-Кола Юрпиън партнърс сървисис" в София. Решението за закриването на предприятието е резултат от спадащите продажби на напитки в пластмасови бутилки за многократна употреба. Компанията планира да прекрати производствените и административните дейности във Ваймар от 1 март 2018 г. Голяма част от логистичните дейности ще бъдат прехвърлени към външни партньори шест месеца по-късно. Промените ще засегнат 178 от общо 223 работници и служители в германския град.

Източник: Капитал

Компанията "Kроношпан“ има план за разрастване в промишлена зона „Дълга лъка“ във Велико Търново и с реализацията на инвестиционните намерения това да доведе до сериозно радвижване и промяна в пазара на труда в областта. От началото на 2017 година броят на заетите лица в завода е нараснал с близо 30%. С пълното изпълнение на инвестиционния проект разкритите нови работни места във Велико Търново ще достигнат 200. Косвено дружеството създава заетост на още близо 2000 лица, ако се вземат под внимание сключените договори за добив и доставка на дървесина, ремонтни дейности, поддръжка, транспорт и други външни услуги. Като част от от международна организация, „Кроношпан България“ прилага във Велико Търново и страната същите стандарти за условия на работа, които са в сила в останалите над 40 предприятия на фирмата в Европа. През 2016 година фирмата е достигнала оборот от 170 млн. лева, като повече от 60% са реализирани от продажби на външния пазар. Оборотът на българските доставчици на фирмата надхвърля 80 млн. лева.

Източник: Борба - Велико Търново

ЗД Евроинс АД е платило 78 805 евро по емисията облигации на Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ, защото е застраховател по плащане на облигациите. Вероятно това е първият случай в новата история на България, когато застраховател плаща на облигационерите, защото дружеството не може. Въпросните 78 805 евро са част от дължимата на 14 август 2017 г. сума. Плащането трябваше да е за 157 610 евро, но дружеството е решило да плати половината. Според Евроинс АД застрахователната сума по цялата облигационна емисия следва да бъде редуцирана до максимален лимит от 1 260 211 евро, тъй като при Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ се е явил кредитор-подобрител, който има предимство пред ипотекарните кредитори (в правата на които ще влезе Евроинс), според информация от края на септември. На 3 октомври Евроинс АД уведомява облигационерите, че считано от 00:00 ч. на 3 октомври прекратява застрахователната полица от 11 февруари 2005 г., с която застрахова срещу неплащане облигациите на Интеркапитал АДСИЦ.

Източник: investor.bg

Производителят на водни системи "Деворекс" очаква ръстът на приходите му да продължи и през 2017 година. Откакто компанията беше купена през 2013 г. от полската компания Gamrat за 8.25 млн. евро, растежът не е спирал. Полската компания е част от групата на Lentex S.A., която е листвана на фондовата борса във Варшава. През тази година нетните приходи от продажби ще бъдат около 10 млн. лв., прогнозира изпълнителният директор. От 2014 г. насам приходите нарастват с годишен темп от 0.5-1 млн. лева и през миналата са били 9.17 млн. лева, което означава, че ръстът през тази ще е около 9-10%. Структурата на продажбите на най-голямото предприятие в България за PVC водосточни системи е приблизително 50% за вътрешния пазар и 50% за износ. Основният външен пазар е Румъния, където фирмата има собствено представителство и логистична платформа. След нея са Испания, Украйна, Русия и Португалия.

Източник: Капитал       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Защо България пропиля възможността да стане домакин на Европейската агенция по лекарствата? (Позиция на БСК)


Предстоящи събития

10 октомври: Семинар "Психология на цените"

13-15 октомври: "Биоикономиката в ежедневието" - изложение на иновативни продукти и жива лаборатория, Ст. Загора

16 октомври: Квалификационен курс по професия „Оперативен счетоводител“

30 октомври: Среща с министър Лиляна Павлова във връзка с Българското председателство през 2018 г.

14 ноември: Специализирано обучение: "Инструмент за финансиране на МСП: Работна програма 2018 - 2020, Фаза 1 и Фаза 2"


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара на БСК е единствената академия в България, която предлага на своите курсисти и клиенти нов курс - CCNA TSHOOT.
Курсът е съставен въз основа на материала, изучаван в курса CCNA Routing and Switching и е предназначен за мрежови специалисти, които са завършили курса CCNA или имат необходимите познания на това ниво и чиято ежедневна работа е свързана с локализиране на проблеми в мрежите и работа по тяхното отстраняване.

Обучението се състои от теоретична и практическа част, които включват запознаване с методите и инструментите, ползвани за откриване и отстраняване на проблеми в мрежите, съпътстващите ги команди, основни проблеми, възникващи при конфигурирането и ползването на съответната технология.Обучение по мрежи в Сиско академията:
ССNP Route - 21 октомври, съботно-неделен
CCNA 1 - 07 октомври, съботно-неделен
CCNA 3 - 30 септември, съботно-неделен
CCNA 1 - 16 октомври, вечерен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Обучение за MS Office: предстои
Регистрирайте се онлайн сега!
 

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Британската производителност спада с най-бързия си темп от 2013 г. насам през 12-те месеца, след като страната гласува да напусне Европейския съюз (ЕС), подчертавайки основното предизвикателство, пред което е изправена британската икономика. Великобритания отдавна се бори да "изстиска" по-висока производителност от своите работници, като много компании наемат допълнителни служители, вместо да инвестират в ново оборудване. Това доведе до спад на безработицата до най-ниското ниво от повече от 40 години, дори когато растежът на заплатите бе слаб. Производителността на британските работници на час през миналата година е с повече от 15% по-ниска от това в други големи развити икономики, разлика, която се увеличава рязко след финансовата криза през 2008 г. и не показва признаци за промяна. Производителността на изработения час през тримесечието до юни е била с 0,3% под нивото си през трите месеца до юни 2016 г., посочва Службата за национална статистика.

Източник: Reuters

Америка

Новите харуерни продукти, които Google представи, показаха как придобиването на базираната в Лондон компания за изкуствен интелект DeepMind може да е започнало да генерира приходи, а не само проучвания. Alphabet купи DeepMind през 2014 г. за 400 млн. долара, както се твърди. Фирмата създава множество проучвания в сферата на машинното самообучение - от софтуер за учене, през играенето на стратегическата игра Го по-добре от всеки човек на планетата, до създаването на изкуствен интелект, който копира способността на човешкия мозък да мечтае и да си представя бъдещи действия. Повечето от тези пробиви все пак изглеждат академични, а потенциалните им търговски ползи изглежда ще се проявят след години или десетилетия. В първата година, в която Alphabet (компанията майка на Google) притежаваше фирмата, DeepMind не отчете никакви приходи.

Източник: Bloomberg

Азия

HP Inc. купи бизнеса с принтери на Samsung Electronics, базиран в Китай. Регулаторите в държавата съобщиха, че дават разрешение сделката да бъде приключена - но с някои условности. HP съобщи за сделката през септември 2016 г. Чрез нея компанията се надява да навлезе по-сериозно в пазара на копирни машини, оценяван на 55 милиарда долара, като се фокусира върху мултифункционалните принтери и по-тясната интеграция на технологии за мобилно и "облачно" принтиране. Надеждите тогава бяха транзацкията да приключи в рамките на 12 месеца. Условията на китайския регулатор включват отчет на компанията на всеки шест месеца за цените, както и забрана HP да купува дялове в други производители на принтери в Китай. HP не трябва и да ограничава съвместимостта на своите принтери с трети компании или да твърди в рекламите си, че те не са съвместими с други доставчици. Компанията се надява да приключи придобиването в рамките на годината. HP ще добави към портфолиото си над 6 500 патента и почти 1 300 изследователи и инженери.

Източник: Associated Press

 
Индекси на фондови борси
06.10.2017
Dow Jones Industrial
22 773.67 (-1.72)
Nasdaq Composite
6 590.18 (4.82)
Стокови борси
06.10.2017
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)49.46
Heating oil ($US/gal.)1.7400
Natural gas ($US/mmbtu)2.8600
Unleaded gas ($US/gal.)1.5500
Gold ($US/Troy Oz.)1 285.10
Silver ($US/Troy Oz.)16.96
Platinum ($US/Troy Oz.)923.30
Hogs (cents/lb.)61.15
Live cattle (cents/lb.)117.02

       Опознай България

Георги Стойков Раковски

Първият идеолог и организатор на национално-освободителното движение в България – Георги Стойков Раковски, е роден в Котел през 1821 г. с името Сава Стойков Попович. Учи в местното килийно училище, продължава в Карлово при Райно Попович. От края на 1837 г. постъпва в гръцко училище в Цариград. През 1841 г. пътува до Атина, където е създадено тайно македонско дружество с цел организиране на общо въстание. От началото на 40-те години на ХІХ в. близо три десетилетия участва най-активно в борбите за църковна и политическа свобода на българите. Като един от ръководителите на Браилския бунт през 1842 г. е осъден на смърт, но тъй като е имал гръцки паспорт, присъдата е трябвало да бъде изпълнена в Гърция. Със съдействието на гръцки дейци е освободен и изпратен във Франция. След 1847 г. е в столицата на империята и участва в борбите за независима българска църква. По време на политическото раздвижване на българите във връзка с Кримската война изгражда „Тайно общество" – политическа организация, която да подготви българския народ за въстание (1853). През същото лято организацията вече е разполагала с 3600 българи, организирани в отряди и готови за действие. Развива публицистична дейност. Издава в. „Българска дневница", обнародва „Предвестник горского пътника" и довършва поемата „Горски пътник". Съставя своя първи „План за освобождението на България" (1858) – първата общонационална програма за освобождение на България. По-късно издава в. „Дунавски лебед" (1860-1861) – първия печатен орган на българското революционно движение. Изработва нов „План за освобождението на България" (1861). Организира Първа българска легия (1862). Пътува до Атина, Цетина и Букурещ (1863) с цел обединяване на балканските християни срещу Османската империя. От края на 1863 г. се установява в Букурещ. Обосновава тактиката и идеологията на четническото движение в „Привременен закон за народните горски чети за 1867-о лето". Автор е на поемата „Горски пътник" (1857), на „Показалец или ръководство…" (1859), „Няколко речи о Асеню първому…" (1860) „Преселение в Русия или руската убийствена политика за българите" (1860), „Българските хайдути" (1867) и др. Умира на 9 октомври 1867 г. от туберкулоза в Букурещ.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 09.10.2017
Българска версия: 29860, Английска версия: 3010

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2017. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999