Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Петък, 06 октомври 2017 г., брой 4563
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 

 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(06.10.2017)
  EUR   1.95583  
GBP   2.19379
USD   1.66567
CHF   1.70487
EUR/USD   1.1742*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.10   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Финансови новини

България е четвърта в Европейския съюз (ЕС) по ръст на икономиката през 2016 година, показват ревизирани данни на Евростат за растежа на брутния вътрешен продукт (БВП) за предишните 12 месеца. Според новите изчисления през 2016 година показателят се е увеличил с 3,9 на сто или с 0,5 на сто повече от предиходната оценка. Така, заедно с Малта, Ирландия, Румъния и Испания, страната ни влиза в топ 5 на държавите членки с най-голям растеж. Първенец е Малта с резултат от 5,5%, следвана от Ирландия и Румъния със съответно 5,1% и 4,8%. След България се нарежда Испания с ръст на БВП от 3,3%. От друга страна най-слаб растеж имат икономиките на Гърция и Испания - под 1 на сто.

Източник: money.bg

Устойчив и балансиран икономически ръст за тази и следващата година за България прогнозират икономисти от "Уникредит" за Централна и Източна Европа (ЦИЕ). Очакванията за тази година са за реален ръст на БВП от 3.7%, а за 2018 г. - 3.9%. Той е поддържан от вътрешното потребление и подема на строителството благодарение на еврофондовете. Прогнозата на експертите от Уникредит остава най-високата към момента, макар че тази на Райфайзенбанк се доближава - 3.7% ръст на икономиката през тази и следващата година. Министърът на финансите Владислав Горанов коментира, че ведомството може да подобри прогнозата си за годината до 3.9-4% ръст на икономиката. На този етап няма макроикономически дисбаланси, инфлацията е все още под контрол с нива между 1-1.5%, следвайки този показател в Еврозоната, но напрежението на пазара на труда расте.

Източник: КапиталДружества
Търговия на едро с алкохолни и други напитки
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Дълготрайни
активи
за 2015 г.
(хил. лв.)
  1   Жанет ООД - Несебър   8 760  
  2   Топ дринкс ООД - София   5 860  
  3   Логистик БГ ООД - Стара Загора   2 314  
  4   С и Д-Комерсиал ООД - София   1 586  
  5   Авенди ООД - София   826  
  6   Троя 2000 ЕООД - Велико Търново   667  
  7   Примекс АВГ ООД - Пловдив   625  
  8   Меик 98 ООД - София   524  
  9   Перно Рикар България ЕООД - София   316  
  10   Дими 2007 ЕООД - София   294  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 05.10.2017
  Обща стойност (BGN): 426 264.90  
Брой търгувани компании: 40
Premium 146 036.80
Standard 267 415.26
АДСИЦ 10 281.30
Структурирани 492.00
Права 2 039.54
Най-голяма промяна в цените
Български фонд за дялово инвестиране АД - София 20.19 %
Застрахователно дружество Евроинс АД - София -15.28 %
BaSE - Акции: 19 951.72

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Полска компания закупува ремонтирани вагони от завода в Септември. Този и още шест договори между български и полски компании на обща стойност за над 30 млн. евро ще бъдат подписани в рамките на двустранен бизнес форум. Сред договорите са този за продажба и ремонт на 40 товарни вагона от България, който се сключва между завод „Септември“ и Група „ЗУЕ“. Обемът на поръчката ще гарантира работа на пълен капацитет за българското предприятия като се водят преговори бройката на вагоните да бъде удвоена. Полската компания „Корпо био“ ООД ще купува български пчелен мед от производителя „Йот ги вал“ ООД. Обемите ще започнат с 5 млн. евро през следващата година и рамково споразумение за 20 млн. евро за следващите 4 г. Още един договор в хранително-вкусовата промишленост се сключва с полската „Контрактус“ ООД, която стартира внос на мляко и месо с рамков договор за 10 млн. евро. Българският контагент е „Си Комършъл“ ООД. Българско-полски консорциум ще кандидатства за изграждането на билетната система на София. Това ще стане по силата на подписано споразумение между фирма “Балкантел“ и полската фирма „Мера“. Компания „Гигастрой“ ООД и група “ЗУЕ“ ще си партнират при строителството на жп обекти. Дружествата „Ава Транс“ ООД и „Тритекс“ ООД ще ползват обща ремонтна и логистична база на територията на Полша. По силата на друг договор се очаква полската компания „Уодвейст“ да внася на специализирани фуражи, чрез дистрибуторската мрежа на „Си Комършал“ ООД.

Източник: economic.bg

Търгът за продажбата на обявената в несъстоятелност Русенска корабостроителница е спрян по молба на взискателя - синдиците на фалиралата Корпоративна търговска банка (КТБ), съобщи частният съдебен изпълнител Иван Хаджииванов. Взискателят има право да спре продажбата, без да посочва мотиви. Търгът за корабостроителницата бе обявен на 5 септември 2017 година, а срокът за публичната продан изтичаше вчера. Търгът обхваща цехове, станции, работилници, съоръжения, както и около 320 дка земя. Началната цена бе почти 32,3 млн. лева. Хаджииванов е обяснил, че няколко кандидат-купувачи от България и чужбина са проявили интерес. "Русенска корабостроителница Запад" бе запечатана в края на февруари тази година. В предприятието работеха 102 души, които организираха и протести с искане заводът да бъде отворен. Задълженията на дружеството са за 75,5 млн. лева. От тях 34,7 млн. лева са към КТБ.

Източник: Дума

Хиподрумът в Банкя (несъстоятелност) ще бъде продаден като два огромни поземлени имота. До 11 октомври 2017 г. синдикът на фалиралото дружество - Елвира Танчева, ще обяви 530-те декара на терена и построените върху него сгради и конюшни за продан за 32 млн.лв. С тези пари трябва да бъдат удовлетворени поне част от вземанията на кредиторите, отпуснали милиони за финансиране на "активностите", предприети от акционерното дружество "Национален хиподрум". Най-големият кредитор е Обединена българска банка. Дълговете към нея заедно с лихвите отдавна са надхвърлили 60 млн. лв., ако се съди от публикувания списък на приетите от съда вземания по делото за несъстоятелност. Това е станало още през 2010 година. Две други фирми също са финансирали дейността на фалиралото дружество. Това са "Нове холдинг" АД (с признат дълг в размер на 120 950.83 лв) и "Капитал и финанси" АД ( с вземания за 257 802.69 лв.). "Необезпечените" вземания на държавата чрез Националната агенция по приходите са 78 007.27 лева.

Източник: Банкеръ

Българската банка за развитие /ББР/ отчита нетен финансов резултат преди данъци и на индивидуална база в размер на 25,254 хил. лева към 30 септември 2017 г. Нетният доход преди обезценка достига 33,615 хил. лева, с което отбелязва ръст от 15 на сто на годишна база. Заделените през деветте месеца допълнителни обезценки срещу поет риск са в размер на 10,158 хил. лева. Оперативните разходи са с 16 на сто под бюджетираните, като икономии се отчитат по всички контролирани подбюджети. Балансовото число на банката към 30 септември достига 2,197,055 хил. лева. Ключовото и заложено като цел в стратегията на банката съотношение на индиректното и мандатно кредитиране към директни кредити бележи съществено подобрение, достигайки 49 към 51, при 40 към 60 към 31 декември 2016 г. Привлечените от международни финансови институции средства достигат 749,186 хил. лева. С подписването на договора за финансиране с китайската Ексим банка на 28 септември 2017 г. годишният план на ББР по тази балансова позиция е на практика изпълнен, отбелязват от Банката.

Източник: 24 часа

Акционерите на „Еврохолд България“ гласуваха капиталът на дружеството да бъде увеличен от 161 345 000 на 201 681 250 лв. чрез издаване на нова емисия акции при условията на публично предлагане. Новата емисия се състои от 40 336 250 броя безналични, поименни, непривилегировани акции, с номинална стойност 1 лв. и емисионна стойност от 1,30 лева. Капиталът на Еврохолд България АД ще бъде увеличен само ако бъдат записани и напълно заплатени най-малко 20 168 125 броя акции. Инвестиционният посредник, който ще обслужва увеличението на капитала, ще бъде Евро-Финанс АД. За извършване на публичното предлагане на емисията нови акции от увеличението на капитала дружеството ще публикува проспект, след като той бъде потвърден от Комисията за финансов надзор (КФН).

Източник: investor.bg       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

10 октомври: Семинар "Психология на цените"

13-15 октомври: "Биоикономиката в ежедневието" - изложение на иновативни продукти и жива лаборатория, Ст. Загора

16 октомври: Квалификационен курс по професия „Оперативен счетоводител“

30 октомври: Среща с министър Лиляна Павлова във връзка с Българското председателство през 2018 г.


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара на БСК е единствената академия в България, която предлага на своите курсисти и клиенти нов курс - CCNA TSHOOT.
Курсът е съставен въз основа на материала, изучаван в курса CCNA Routing and Switching и е предназначен за мрежови специалисти, които са завършили курса CCNA или имат необходимите познания на това ниво и чиято ежедневна работа е свързана с локализиране на проблеми в мрежите и работа по тяхното отстраняване.

Обучението се състои от теоретична и практическа част, които включват запознаване с методите и инструментите, ползвани за откриване и отстраняване на проблеми в мрежите, съпътстващите ги команди, основни проблеми, възникващи при конфигурирането и ползването на съответната технология.Обучение по мрежи в Сиско академията:
ССNP Route - 21 октомври, съботно-неделен
CCNA 1 - 07 октомври, съботно-неделен
CCNA 3 - 30 септември, съботно-неделен
CCNA 1 - 16 октомври, вечерен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Обучение за MS Office: предстои
Регистрирайте се онлайн сега!
 

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Германският инженерен гигант Siemens обяви, че е продал дела си в производителя на осветителни тела Osram. Ръководството на корпорацията е обявило, че се е разделило със 17-процентния дял в дружеството срещу 1,2 милиарда евро или 1,4 милиарда долара. Купувачите са институционални инвеститори. От Siemens взеха решение за пускането на Osram на борсата през 2013 година. През миналата година отношенията между ръководствата на двете фирми се обтегнаха заради различия във визията за експанзия на пазара на LED осветление. През миналата година производителят продаде част от бизнеса си на китайския консорциум MLS, в който влизат инвестиционните компании IDG и Yiwu, като днес той оперира под бранда Ledvance. Сделката беше за около 500 милиона долара. Osram е пазарен лидер при осветителните тела за автомобили, както и в разработката на умни LED фарове и лазерни диоди, използвани за сензори за коли. В международен план OSRAM достига приходи от 5,4 милиарда евро и по собствени данни заема второ място в на този глобален пазар.

Източник: Reuters

Америка

По-голямата част от американците смятат, че работната им място е сигурно и не е заплашено от автоматизацията, поне за времето, докато са живи. 30% обаче изглеждат притеснени и вярват, че такава възможност е реалност. Изследването, проведено от Pew Research Center, показва още, че 75% от американците вярват, че скоро роботи и компютри ще извършват немалка част от дейностите, които в момента се вършат от хора. Около 3/4-и се притесняват, че това ще има негативен ефект и може да увеличи социалното неравенство. "Обществото като цяло очаква, че редица в редица професии хората ще бъдат заменени от роботи през следващите десетилетия, но много малко от тях се притесняват за собственото си работно място, казва Аарон Смит, директор в Pew Research Center. Повече от половината от респондентите очакват, че работещите във веригите за бързо хранене и част от чиновниците ще бъдат заменени от роботи. Почти 2/3 пък смятат, че повечето магазини ще бъдат изцяло автоматизирани след 20 години. Анализаторите насочват фокуса си към въздействието на автоматизацията на специфични задачи, отколкото на цели професии.

Източник: CNBC

Азия

През септември промишлената активност в Китай се ускори до 5-годишен връх, тъй като предприятията увеличиха тяхното производство, за да се възползват от силното търсене и високите цени, показват данни на официалната статистика на страната. Тези данни вероятно ще отслабят притесненията за забавяне на втората по сила икономика в света малко преди ключовият конгрес на управляващата китайска Комунистическа партия, който ще се проведе към средата на октомври. Индексът PMI, измерващ активността в промишления сектор на Китай, нарасна през септември до 52,4 пункта от 51,7 пункта през август, докато средните прогнози на финансовите пазари бяха за слабо негово понижение до 51,6 пункта. Това представлява най-високо ниво на индекса от април 2012-а година насам, като в същото той време промишленият индекс остава стабилно над важното ниво от 50 пункта (водораздел между експанзията и свиването на бизнес активността) за 14-и пореден месец.

Източник: Associated Press

 
Индекси на фондови борси
05.10.2017
Dow Jones Industrial
22 775.39 (113.75)
Nasdaq Composite
6 585.36 (50.73)
Стокови борси
05.10.2017
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)50.71
Heating oil ($US/gal.)1.7900
Natural gas ($US/mmbtu)2.9000
Unleaded gas ($US/gal.)1.6200
Gold ($US/Troy Oz.)1 269.90
Silver ($US/Troy Oz.)16.62
Platinum ($US/Troy Oz.)917.80
Hogs (cents/lb.)62.88
Live cattle (cents/lb.)116.15

       Опознай България

Цар Самуил

Цар Самуил (управлявал 976 – 1014 г.) е един от най-героичните български владетели. Въпреки че е коронован за цар през 997 г., той всъщност поема управлението на държавата още през 976 г., когато неговият предшественик Роман доброволно му предава властта. Макар че не произхождал от знатно семейство, Самуил имал вроден талант да управлява. Много скоро, границите България се разпрострели върху територията на почти целите Балкани, като само малки части от Гърция и Тракия останали под византийски контрол. Цели 15 години, Самуил и византийският император Василий II се подготвяли за решителната битка помежду си, която избухнала през 1002 г. Армията на византийците била по-опитна и успяла да принуди българските войски да се оттеглят във вътрешността на страната. Все пак, с постоянните си военни нападения Самуил се надявал, че ще успее да принуди византийците да седнат на мирната маса. Цели 12 години неговата тактика бранела независимостта на България и не позволявала на Василий да достигне до главните български градове. На 29 юли, 1014 г., обаче, Василий II устроил битка с българската войска в отсъствието на Самуил. Извоювал смазваща победа и пленил и ослепил 14 000 български войници. На всеки 100 оставил по един човек с едно око, за да ги води. Самуил не могъл да понесе вида на осакатената българска войска и починал от сърдечен удар на 6 октомври 1014 г.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 06.10.2017
Българска версия: 29862, Английска версия: 3009

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2017. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999