Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Сряда, 23 август 2017 г., брой 4533
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 

 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(23.08.2017)
  EUR   1.95583  
GBP   2.13255
USD   1.66157
CHF   1.72108
EUR/USD   1.1771*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.08   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Родопи АД - Белово  
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

През второто тримесечие на 2017 година 1 млн. и 149,8 хил. българи са пътували като туристи, съобщи Националният статистически институт (НСИ). Преобладаващата част от тях - 83,6%, са пътували само в страната, 13,5% - само в чужбина, а едва 2,9% са пътували и в страната, и в чужбина. В сравнение със същото тримесечие на 2016 г. общият брой на пътувалите, навършили 15 години, нараства с повече от една четвърт - 26,5%. Пътувалите само в страната се увеличават с 31,1%, пътувалите само в чужбина - с 8,9%, а броят на пътувалите в страната и чужбина - с 0,3%. Българите между 25- и 44-годишна възраст пътуват най-много. Те представляват 43,5% от всички български туристи. Във всички възрастови групи преобладава относителният дял на пътуванията в страната, като най-висок е този дял при хората на възраст над 65 г. - 86,8% от пътувалите в тази възрастова група. При пътуванията в чужбина делът на пътувалите на възраст 45-64 години е най-голям - 16,5% от пътувалите в тази възрастова група. По-голямата част от туристическите пътувания на хората на възраст 15 и повече навършени години както в страната, така и в чужбина са били с цел почивка и екскурзия, посочени съответно от 45% и 71,4% от тях. В страната най-голям дял са разходите за храна - 38,2%, докато в чужбина са разходите за транспорт - 32,9% . Средният разход при пътуване с лична цел на един човек, на възраст 15 и повече навършени години е 183,41 лв. в страната и 497,67 лв. в чужбина. Същевременно разходите на едни човек за професионално пътуване са средно 154.76 лв. в страната и 1099,35 лв. в чужбина.

Източник: Дума

Задържане на лихвите по депозити и кредити около достигнатите нива, слабо забавяне на растежа на депозитите и продължаващо нарастване на кредитите за фирми и домакинства очаква БНБ през втората половина на 2017 г. През втората половина на годината БНБ очаква лихвените проценти по новодоговорени срочни депозити и кредити да се колебаят около достигнатите нива. Средната за пазара лихва по депозити за домакинства в левове за юни е 0.19%, а в евро – 0.18% по последни данни на централната банка. При първите има спад с 0.02 процентни пункта, а при тези в евро задържане на нивото от предходния месец. Факторите, които благоприятстват запазването на ниските лихвени равнища, са свързани с високия размер на привлечените средства в банковата система и високата й ликвидност, както и с конкуренцията в сектора. Допълнителен фактор за задържане на лихвените проценти на достигнатите нива са очакванията за запазване на основните лихвени проценти на ЕЦБ без промяна през прогнозния хоризонт.

Източник: КапиталДружества
Производство на части и принадлежности за автомобили и за техните двигатели
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Дълготрайни
активи
за 2015 г.
(хил. лв.)
  1   Монтюпе ЕООД - София   150 007  
  2   Бер-Хелла Термоконтрол ЕООД - Божурище   53 241  
  3   Витте Аутомотив България ЕООД - Русе   26 004  
  4   Костал България ЕООД - Смолян   16 318  
  5   Граммер АД - Трудовец   10 367  
  6   АЛС България ЕООД - Мусачево - Сф   6 725  
  7   Оскар Рюег България ЕООД - Стара Загора   4 565  
  8   Вили Елбе Аутомотив България ЕООД - Куклен   3 136  
  9   Юнигаз ВТ ООД - Страхилово   742  
  10   Мадара Автомост ЕООД - Шумен   186  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 22.08.2017
  Обща стойност (BGN): 1 325 575.96  
Брой търгувани компании: 42
Premium 488 630.46
Standard 758 401.96
АДСИЦ 65 699.03
Структурирани 12 844.51
Най-голяма промяна в цените
Корадо България АД - Стражица -29.05 %
Агро финанс АДСИЦ - Пловдив 26.92 %
BaSE - Акции: 131 629.93
BaSE - АДСИЦ: 806 382.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Полската група GTC (Global Trade Center) е придобила втори терен в близост до Бизнес парк София, на който планира да построи 12-етажна офис сграда. Тя ще се появи на мястото на бившия шоурум на "Лада" в "Младост" и ще се намира в непосредствена близост до първия 11-етажен офис проект на GTC в столицата – Advance Business Center. Така в терените за кулите до бизнес парка вече са вложени 13 млн. евро, а заедно с изграждането общата инвестиция ще е 54 млн. евро в почти 30 хил. кв.м площи. Имотът, върху който ще бъде издигнат бъдещият Advance Business Center II, е купен за 7.4 млн. евро с ДДС, а сделката за парцела от почти 5 декара вече е отразена в Имотния регистър. GTC продаде двата си български мола на вече традиционните купувачи - фонд от ЮАР. Новата сграда е втора част от проекта на GTC за изграждането на Advance Business Center на входа на Бизнес парк София. В придобития терен от 4522 кв.м в района срещу 11.73 млн. лв. ще построят 11-етажна офис сграда с отдаваема площ около 14 500 кв.м. Предварителните очаквания тогава бяха сградата да бъде пусната в експлоатация през последното тримесечие на 2018 г. Този срок сега е изместен леко назад във времето и планът вече е сградата да бъде завършена през 2019 г.

Източник: Капитал

СИБАНК и ОББ започват да обединяват клоновата си мрежа. Три са първите общи клонове, които обслужват клиентите на двете банки - в София, Банско и Севлиево. Поетапно през следващата година ще бъдат обединени обекти. Всички общи обекти ще бъдат обозначени с отличителни надписи СИБАНК и ОББ за улесняване на клиентите. След придобиването на ОББ от белгийската банково-застрахователна група KBC през юни тази година ОББ и СИБАНК продължават да функционират като две отделни банки до юридическото им сливане в началото на 2018 г., когато ще предлагат еднакви услуги и продукти на клиентите си под едно име ОББ. Заедно СИБАНК, ОББ, дъщерните й дружества и ДЗИ стават най-голямата банково-застрахователна група в България, един от основните пазари за КВС Груп. КВС Груп вече е активна и на лизинговия пазар, на пазара на управление на активи и факторинг в България, като предлага на своите клиенти пълния набор от финансови услуги, напомнят от финансовата група. Пpидoбивaнeтo нa КВС в Бългapия бeшe oфициaлнo oбявeнo пpeз юни, кoгaтo cтaнa яcнo oщe, чe тo e нa cтoйнocт oт 610 милиoнa eвpo, кaтo в cyмaтa влизa и лизингoвoтo дpyжecтвo "Интepлийз". C тoвa cпopaзyмeниe кoмпaниитe пoд шaпкaтa нa гpyпaтa y нac cтaвaт 10.

Източник: Дума

Печалбата на Аркус АД нараства с 35% към края на юни в сравнение с година по-рано. Приходите на дружеството се понижават с 3,35% до 62,7 млн. лв. на годишна база. Върху размера на приходите най-голямо влияние имат приходите от продажба на продукция – 93,36%. Характерно за работата на лясковската компания през 2017 г. е пълната обезпеченост с договори, водеща до максимално натоварване на производствените мощности почти до пълния им капацитет, посочва се в доклада за дейността. Основните фактори, които оказват влияние върху размера на печалбата, са повишаване на цените на основните суровини и материали и неблагоприятното влияние на отрицателните курсови разлики, лихви и такси. Относителният дял на основния капитал в структурата на собствения капитал е 82,66%. През първото шестмесечие на 2017 г. са придобити дълготрайни активи на стойност 1,3 млн. лв. От общите активи 8,06% се падат на не текущите активи, а 91,94% - на текущите. Към 30.06.2017 г. икономическата група се състои от Аркус АД – емитент на облигации, ОК Олимп ЕООД , гр. Омуртаг, в което Аркус АД притежава 100% от капитала, и Медицински център Аркус Медикъл АД , в което Аркус АД притежава 55,15% от капитала.

Източник: investor.bg

Международната група за подбор на персонал Adecco, която работи в страната чрез местното си дружество "Адеко България", разделя бизнеса си у нас в две отделни компании. Една от ключовите й дейности - предоставянето на IT аутсорсинг решения, при която сама наема специалисти за клиентите си, ще премине в нова структура, която ще оперира под бранда Modis IT Outsourcing. Под името Adecco Bulgaria ще останат услугите по подбор на персонал. Разделянето е част от глобалната стратегия на групата, а целта е да се подобри фокусът върху приоритетен за компанията бизнес. Новото дружество ще бъде собственост на групата Adecco. През 2016 година Adecco е идентифицирала IT аутсорсинга като стратегически приоритет и е взела решение да постави фокус върху това направление в рамките на цялата група. Отделянето на бизнеса в България под бранда Modis IT Outsourcing е резултат от тази стратегия. Останалите дейности ще продължат да се развиват под името Adecco.

Източник: Капитал

450 милиона лева ще инвестират в България български фирми. Те са поискали да получат сертификат за инвестиция клас А или Б. До средата на тази година 7 от общо 16 компании, получили сертификат, са изцяло български. За 2016 година те са били 7, а общият брой на проектите е бил 24. За 2017 година общата стойност на инвестициите възлиза на 32 млн. лева, като имат потенциал за разкриване на 400 нови работни места. Още 22 проекта са на път да получат сертификати, като в момента се събират необходимите документи. Инвестициите им са на обща стойност 448 млн. лв. и се очаква да отворят 800 нови работни места. Половината от тях са български, като 4 от проектите са във финална фаза. Новият завод за производство на растителни масла “Олива” край Варна на стойност 29 млн. лева, който е вече готов, е един от тях. Българската аутсорсинг компания “Скейлфокус” планира да отвори нов търговски офис в Лондон, за да развива експорта си и да е по-близо до клиентите си. За целта тя е потърсила подкрепа от държавата и тази година е получила сертификат за инвестиция от Българската агенция за инвестиции (БАИ). От БАИ отчитат като положителна тенденция и разширяването на вече съществуващи инвестиции. 18 проекта от сертифицираните през миналата година са за реинвестиции и са на стойност 306 млн. лв. При тях се отварят 5647 работни места.

Източник: 24 часа       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 

Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара на БСК е единствената академия в България, която предлага на своите курсисти и клиенти нов курс - CCNA TSHOOT.
Курсът е съставен въз основа на материала, изучаван в курса CCNA Routing and Switching и е предназначен за мрежови специалисти, които са завършили курса CCNA или имат необходимите познания на това ниво и чиято ежедневна работа е свързана с локализиране на проблеми в мрежите и работа по тяхното отстраняване.

Обучението се състои от теоретична и практическа част, които включват запознаване с методите и инструментите, ползвани за откриване и отстраняване на проблеми в мрежите, съпътстващите ги команди, основни проблеми, възникващи при конфигурирането и ползването на съответната технология.Обучение по мрежи в Сиско академията:
ССNP Route - м. септември, съботно-неделен
CCNA 1 - м. септември, съботно-неделен
CCNA 3 - м. септември, съботно-неделен
CCNA 1 - м. септември, вечерен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Обучение за MS Office: предстои
Регистрирайте се онлайн сега!
 

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Швейцарският търговски излишък се повиши през юли въпреки спадащия износ, показват данни на Федералната митническа администрация. Позитивният баланс на международната търговия на Швейцария нарасна през юли до 3,6 млрд. франка спрямо излишък за 2,7 млрд. франка през юни. Швейцарският износ обаче се сви с 1,7% на месечна база след спад с 1,3% през юни, докато вносът се понижи с 1% след намаляване с 0,7% през предходния месец. В същото време Федерацията на швейцарската часовникарска индустрия представи свой месечен доклад, който показва, че износът на ръчни часовници е отчел растеж за трети пореден месец, повишавайки се през юли с 3,6% на годишна база до 1,7 млрд. швейцарски франка. Възползвайки се от редица благоприятни базови ефекти, износът на швейцарски часовници за Хонконг се е повишил с 16,8% през юли, докато експортът към САЩ е нараснал с 1,4%, а този за Китай – с цели 22,3 на сто.

Източник: Associated Press

Америка

Най-голямата миннодобивна компания в света BHP Billiton възнамерява да се оттегли от пазара на шистов петрол в САЩ. Оценен на милиарди евро проект за поташ в Канада също ще бъде замразен за неопределено време, обяви компанията. Излизането от американския пазар на шистов петрол и замразяването на канадския проект са последица от разговори на бъдещия директор на Управителния съвет Кем МакКензи с инвеститори. Някои големи вложители дори са настоявали австралийско-британският концерн да се раздели с целия си петролен бизнес. МакКензи ще поеме позицията си официално от следващия месец. В момента BHP е осмият по големина производител на шистов петрол в САЩ. По времето, когато цената на петрола бе над 100 долара за барел, бизнесът се развиваше доста добре. Заради значително по-ниските цени в последните години обаче редица производители се борят със сериозни проблеми. Благодарение на сериозни мерки за съкращения на разходите през последната фискална година BHP Billiton успя да постигне положителен паричен поток.

Източник: BBC

Азия

Корейският гигант Samsung обяви, че се насочва към производството на собствени лекарства. Така компанията прави рисков завой към фармацевтичната индустрия, но анализаторите оценяват, че компанията има голям потенциал за растеж в този сектор. Биофармацевтичното звено Samsung Bioepis обяви, че ще обедини сили с японската Takeda Pharmaceutical, за да разработва лекарства срещу слабо изследвани болести. Звеното на Samsung съществува от 2012 г., като досега то се фокусираше върху производството на по-евтини копия на биолекарства, които обаче загубиха ексклузивността си за пазара, след като сроковете на патентите им изтекоха. Работата с Takeda е сигнал за очаквана промяна в стратегията на Samsung. От корейския гигант за момента отказват да дадат детайли относно партньорството, което определят като "споделящо риска". Анализаторите приемат навлизането на Samsung на традиционния фармацевтичен пазар като първа стъпка към рискова територия.

Източник: FT

 
Индекси на фондови борси
22.08.2017
Dow Jones Industrial
21 899.89 (196.14)
Nasdaq Composite
6 297.48 (84.35)
Стокови борси
22.08.2017
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)47.72
Heating oil ($US/gal.)1.5900
Natural gas ($US/mmbtu)2.9400
Unleaded gas ($US/gal.)1.5800
Gold ($US/Troy Oz.)1 290.80
Silver ($US/Troy Oz.)16.98
Platinum ($US/Troy Oz.)979.70
Hogs (cents/lb.)63.82
Live cattle (cents/lb.)1.08

       Опознай България

Крепостна стена - Ахтопол

Останките от крепостта Агатопол (от агатос - добър и полис - град) са разположени на морския нос на най-източната част на град Ахтопол. Град Агатополис е бил основан към 430 г. пр. Хр. от Атина като "Полития" (град-държава) и по това време тук е съществувала атинска колония (клехурия). По време на Одриското царство градът запазва своята независимост и икономически се замогва. От средата на I в .пр. Хр. градът е в пределите на Римската империя и превърнат в укрепно военизирано селище с пристанище. В следващите векове крепостта е била ту под Византийско, ту под Българско владичество. Днес от крепостта Агатополис са останали част от стената и входа на крепостта (датирани към V-VI век), като на места останките достигат на височина до 7-8 метра. При археологически проучвания в близост до останките от тази ранносредновековна стена е била открита и тракийска крепостна стена от по-големи камъни с кална спойка, както и културни пластове от началото на І в. пр. Хр. През 1971 крепостта в град Ахтопол е обявена за паметник на културата.(Източник: poseti.guide-bulgaria.com)


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 23.08.2017
Българска версия: 29875, Английска версия: 3011

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2017. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999