Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Петък, 02 юни 2017 г., брой 4475
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(02.06.2017)
  EUR   1.95583  
GBP   2.24215
USD   1.74332
CHF   1.79714
EUR/USD   1.1219*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.06   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.comWEB-портал
на българските одитори
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Автоинвест АД - Бургас
Агро финанс АДСИЦ - Пловдив
Актив Пропъртис АДСИЦ - Пловдив
Алпиа Тур АД - Сливен
Балкантурист АД - София
БДЖ Кончар АД - София
Бургас авто АД - Бургас
Българска захар АД - Долна Митрополия
Вижен АД - Шумен
Водстрой-Разград АД - Разград
Гранд Хотел Варна АД - Варна
Дионисий АД - Никопол
Елпром Елин АД - Кубрат
Ем Джи АД - София
Зимп АД - Монтана
ЗММ Златоград АД - Златоград
ЗММ Смолян АД - Смолян
Инвестбанк АД - София
Керам Инвест АД - Сливен
Компания за инженеринг и развитие АД - Добрич
Машиноинвест консултинг АД - София
Медика АД - София
Международна компания за инвестиции и развитие АД - Русе
Металхим холдинг АД - София
Минералсувенир Одесос АД - Варна
Новоселска Гъмза АД - Видин
Общинска банка АД - София
Пенсионно осигурителна компания ДСК - Родина АД - София
Пластхим Т АД - Тервел
Полима АД - Плевен
ППС Имоти АД - София
Програмни продукти и системи АД - София
Раломекс АД - Завет
Рила Боровец АД - Самоков
Свети Константин АД - Варна
Свилоза 2000 АД - Свищов
Свилоза Транспорт АД - Свищов
Свинекомплекс-Голямо Враново-Инвест АД - Голямо Враново
Софарма АД - София
Софарма трейдинг АД - София
Тайм Трейдинг АД - София
Твърдица-транс АД - Твърдица
Тедимпекс Инвест АД - Кърджали
Тирлин АД - Пловдив
Торготерм АД - Кюстендил
Транспортна Компания АД - Добрич
Турин имоти АДСИЦ - София
Фортуна АД - София
Химкомплект Инженеринг АД - София
Шумел М АД - Шумен
Ямболен АД - Ямбол
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

През април 2017 г. се наблюдава месечен растеж на активите и депозитите на банковата система в България, като намаляват разходите за обезценка по кредити и вземания, отчита Българската народна банка (БНБ). Разходите за обезценка на кредитите и вземанията за първите четири месеца на 2017 г. са за 162 млн. лева и намаляват с 26% в сравнение с година по-рано. Към 30 април печалбата на банковата система е 413 млн. лв. (при 439 млн. лв. за същия период на миналата година) като намалява с 5,9%. В края на миналия месец коефициентът на ликвидните активи, изчисляван по Наредба № 11 на БНБ, остава висок – 37,49%. Общата сума на активите нараства спрямо края на март с 0,1% до 93 млрд. лева. Намаление има при паричните салда при централни банки. В кредитите и авансите е отчетен месечен прираст с 1,3% (714 млн. лв.), а делът им достига 61,4% от размера на активите. В края на април инвестициите в дългови и капиталови инструменти се увеличават с 55 млн. лв. (0,4%), като делът им в общите активи на банковия сектор се запазва (14,1%).

Източник: investor.bg

Електроенергийният системен оператор (ЕСО) продължава да отчита положителни данни за производството на електроенергия и потреблението. Участието на базовите централи и възобновяемите енергийни източници продължава да е положително, но отрицателните данни за водноелектрическите централи нарастват, според данни на ЕСО за периода 1 януари – 28 май 2017 г. спрямо 1 януари – 28 май 2016 г. Производството на електроенергия за времето от 1 януари до 28 май 2017 г. нараства с 6.02% спрямо същия период на миналата година. Ако през посочения период на 2016 г. производството е било в обем от 17 913 322 MWh, то за същото време на 2017 г. нараства до 18 990 936 MWh. Ръст от 7.74 % за първите почти пет месеца на 2017 г. се отчита при потреблението на електроенергия, което нараства от 16 126 305 MWh през миналата година до 17 373 880 MWh. Износът на електроенергия, който започна да спада още през предходната 2016 г. продължава да е отрицателен, въпреки че през последните месеци отбеляза подобрение от няколко процента.

Източник: econ.bgДружества
Производство на опаковки от пластмаси
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2015 г.
(хил. лв.)
  1   Пластхим Т АД - Тервел   207 210  
  2   Готмар ЕООД - Съединение - Пд   113 826  
  3   Екстрапак ООД - Велико Търново   61 526  
  4   Мегапорт ЕООД - Варна   51 395  
  5   Ретал Балкан ЕООД - Сливен   44 544  
  6   ИТД ЕООД - Съединение - Пд   36 002  
  7   Ате Пласт ООД - Стара Загора   35 756  
  8   Гуала Клоужърс България АД - Казанлък   15 532  
  9   Рапак ЕАД - Шумен   15 007  
  10   Данев АдваПак ООД - Бургас   13 314  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 01.06.2017
  Обща стойност (BGN): 8 555 353.91  
Брой търгувани компании: 40
Premium 4 197 782.21
Standard 4 211 668.03
АДСИЦ 139 917.55
Структурирани 4 473.30
Облигации 1 512.82
Най-голяма промяна в цените
Слънчев бряг АД - Несебър 25.00 %
Агрия груп холдинг АД - Варна -4.29 %
BaSE - Акции: 6 013.89
BaSE - АДСИЦ: 110 400.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) разреши на най-голямата компания в сектора на фасилити мениджмънта в България – „Мундус Сървисиз“, да придобие наследника на „Джонсън Контролс“ в България „ВМ аутомейшън” ЕООД. Сделката между двете компании беше обявена в началото на април 2017 г. В началото на март КЗК разреши на „Мундус Сървисиз“ да погълне компанията за изграждане и поддръжка на електрически инсталации и мрежи и търговия с електрическо оборудване „Ей.Ес.Ес.-България” ООД. С това три от петте дружества с най-големи приходи на пазара на фасилити мениджмънт услуги в България през 2015 г. - „Фасили Оптимум България“„Вики Комфорт“ и „Ей.Ес.Ес.-България”, се обединяват под една „шапка“. Самата „Мундус“ беше създадена в началото на 2016 г., след като инвестиционните фондове EMP Invest Bulgaria (Empower) и KJK Capital придобиха компаниите за фасилити мениджмънт „Фасилити Оптимум“ и „Вики комфорт“ и ги обединиха в съвместно дружество. „ВМ аутомейшън” ЕООД е създадена през 2009 г. след решението на „Джонсън Контролс“ да закрие няколко от директните си представителства, включително и това в България.

Източник: investor.bg

"Билла" ще заеме освободените от "Пикадили" хипермаркети в мол "Парк център" (бивш "Сити център") и в "Мол София" на бул. "Стамболийски" в столицата. Обектите трябва да заработят през втората половина на 2017 година, съобщиха от "Билла България". С това супермаркетите на търговската верига в столични молове ще станат четири (заедно с открития през април в "Сердика център" и с този в "Мега мол" в кв. "Люлин"). Засега германската верига взима най-големия пай от освободените от фалиралите "Пикадили" и "Карфур" площи. По тази линия с един обект в търговски център се вписа и "Лидл" – в "Ринг мол", и най-вероятно ще наеме освободените от "Пикадили" търговски площи в "Парадайз". По неофициална информация "Лидл" преговаря и за бившите обекти на "Пикадили" във Варна. За наемането на освободените от "Пикадили" площи ръководният екип на "Парк център" е преговарял с трима кандидати. Магазинът на "Билла" ще е 1700 кв. метра, като търговската зона ще бъде на 1200 кв.м.

Източник: Капитал

Международната рейтингова агенция Fitch Ratings Ltd. потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на "Алианц Банк България" - "ВВВ+", със стабилна перспективата. Рейтингът е най-високият възможен за банка в България и е с две стъпки над определения от Fitch рейтинг на държавата, който е "ВВВ". Според Fitch характерно за "Алианц Банк България" е адекватната капитализация, съответстваща на рисковия профил. Генерираните печалби са добри спрямо средните за Централна и Източна Европа. Рейтингът на банката се основава на качеството на активите й, което постоянно е по-добро от средното за пазара. Това може да се обясни с ниския рисков апетит, със строг контрол над риска и силния надзор на собственика - Allianz SE. Провизиите за покритие на лошите кредити са солидни на база големия дял от обезпечени кредити.

Източник: Банкеръ

След няколко неуспешни опита на ръководството на държавното дружество да отдаде под наем занемарената и оставена на доизживяване национална гребна база „Средец“ в Панчарево бе избрана компания, която освен заплащане на наем трябва да инвестира 500 хил. лв. за цялостното й обновяване през следващите 10 години. Още в края на март 2017 г. беше обявен поредният конкурс, в чиито условия изрично беше залегнало изискването за солидна инвестиция в обекта. Явява се само един кандидат - софийското дружество „Гоу спедишън“ ЕООД, собственост на Красимир Иванов. Обектът включва хотелска част с 20 стаи и 6 апартамента, лоби бар, ресторант и красива тераса с изглед към Панчаревското езеро. В спортния комплекс има фитнес зала, зала за гимнастика, боксова зала, масажно помещение, сауна, парна баня и солариум. Всичко това е разположено на площ от 3568.11 кв. метра. Според конкурсната документация началната месечна наемна цена беше 6000 лева. Като се има предвид, че кандидатът е бил един-единствен, той едва ли е наддавал сам със себе си. Така че най-вероятно тя си е останала същата.

Източник: Банкеръ

„Агрия Груп Холдинг“АД е сключило договор за придобиване на собствеността на 55% от дяловете в капитала на варненското дружество “Силк Газ БГ”ООД, развиващо дейност в областта на търговията със зърнени култури в Североизточна България. Придобиването ще се осъществи по предвидения в законодателството ред - чрез договор за прехвърляне на дружествени дялове с нотариално удостоверени подписи и съдържание по чл.129 от Търговския закон. Прехвърлянето на собствеността на дяловете от капитала на “Силк Газ БГ” ООД предстои да бъде вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. В сделката не участват свързани и/или заинтересовани лица. От началото на годината акциите на Агрия Груп поскъпват със 7,26%, а през последната една година ръстът в цената е 20,67% при пазарна капитализация от 85,34 млн. лв.

Източник: investor.bg

Частен съдебен изпълнител организира втори търг за магазина на веригата мебели "Арон" в кв. „Люлин“ в София, след като на първата публична продан купувач не се появи. Началната цена е паднала до 3,84 млн. лева. Първият търг беше с цена от почти 6,5 млн. лева. Върху имота има вписани няколко възбрани и са учредени договорни ипотеки в полза на Райфайзенбанк. Магазинът е с площ от малко над 3 хил. кв.м. Имотът се намира на бул. „Джавахарлал Неру“, на 4 етажа е и в него имаше и един от т.нар. китайски молове. Веригата „Арон“ беше една от най-големите на българския пазар с над 10 магазина в София, които обаче не оперират.

Източник: Банкеръ       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Становище на БСК относно проект за допълнение на Кодекса за социално осигуряване


Предстоящи събития

14 юни: Представяне на Международно изложение MCE EXPOCOMFORT 2018, Милано, Италия

20-27 юни: Тематични семинари във връзка с изпълнението на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на България


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара на БСК е единствената академия в България, която предлага на своите курсисти и клиенти нов курс - CCNA TSHOOT.
Курсът е съставен въз основа на материала, изучаван в курса CCNA Routing and Switching и е предназначен за мрежови специалисти, които са завършили курса CCNA или имат необходимите познания на това ниво и чиято ежедневна работа е свързана с локализиране на проблеми в мрежите и работа по тяхното отстраняване.

Обучението се състои от теоретична и практическа част, които включват запознаване с методите и инструментите, ползвани за откриване и отстраняване на проблеми в мрежите, съпътстващите ги команди, основни проблеми, възникващи при конфигурирането и ползването на съответната технология.Обучение по мрежи в Сиско академията:
CCNA Security - 10 юни, съботно-неделен
CCNA 1 - 05 юни, интензивен, седмичен
CCNA 4 - 05 юни 2017, вечерен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Обучение за MS Office: предстои
Регистрирайте се онлайн сега!
 

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

ЕС и Китай ще създадат обединение за борба с климатичните промени. Целта е да се неутрализират последствията от излизането на САЩ от Парижкото споразумение за климата, което се очаква днес да бъде обявено от американския президент Доналд Тръмп. Пекин и Брюксел ще се ангажират с общи мерки за ускоряване на отказа от твърдите горива. Парижкото споразумение за климата беше подписано на 12 декември 2015 г. след конференция във френската столица. На нея присъстваха представители от 195 държави, които се договориха да ограничат човешкото влияние върху климата и така да бъде забавен процесът на глобално затопляне. В рамки на споразумението държавите поеха конкретни ангажименти за ограничаване на излъчваните в атмосферата парникови емисии.

Източник: FT

Америка

Частният сектор в САЩ добавя повече нови назначения, отколкото се очакваше, съобщава Bloomberg. Това показват данните на частната компания ADP. Новите позиции през май са 253 хил. а очакванията бяха за 180 хил. През април заетостта в САЩ се повиши със 174 хил. работни места. Компаниите в САЩ продължават да наемат нови служители и задържат старите. Това е сигнал за устойчив прогрес на пазара на труда и обяснява защо Федералния резерв по всяка вероятност ще повиши лихвите по-късно този месец, коментира Bloomberg. Докладът на ADP по всяка вероятност ще повиши очакванията за резултата от официалните данни за заетостта, които излизат в петък. Детайлите показват, че заетостта в строителството скача с 37 хил. нови позиции, а във фабриките са наети 8 хил. нови лица.

Източник: Bloomberg

Азия

Mercedes-Benz ще започне да произвежда електрически коли във фабриката си в Пекин. По случая в Берлин се проведе официална церемония, на която присъства и германския канцлер Ангела Меркел и китайския премиер Ли Къцян. Заради законите в Китай компаниите трябва да си сътрудничи с местна фирма, с която да създадат консорциум. Daimler ще си партнира с BAIC Motor Corporation. "Днес Китай вече е най-големият пазар за електрически автомобили, а Daimler има желание да помогна в по-нататъшното развитие", каза Хюбертус Троска, член на борда на директорите, отговарящ за китайския пазар. В рамките на обновеното споразумение, според което фабриката в Пекин ще бъде трансформирана, за да приеме ново производство, Daimler ще купи и миноритарен дял в Beijing Electroc Vehicle Co., дъщерна на BAIC Group.

Източник: Reuters

 
Индекси на фондови борси
01.06.2017
Dow Jones Industrial
21 144.18 (135.53)
Nasdaq Composite
6 246.83 (48.31)
Стокови борси
01.06.2017
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)48.02
Heating oil ($US/gal.)1.5000
Natural gas ($US/mmbtu)3.0300
Unleaded gas ($US/gal.)1.5900
Gold ($US/Troy Oz.)1 263.80
Silver ($US/Troy Oz.)17.18
Platinum ($US/Troy Oz.)931.50
Hogs (cents/lb.)82.08
Live cattle (cents/lb.)1.25

       Опознай България

Ден на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България

Денят на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България се отбелязва за пръв път през 1884 г. във Враца и Пловдив. Официално се чества от 1901 г. с тържествената церемония на връх Вола. По традиция в този ден се организира всенародно поклонение на връх Околчица във Врачанския балкан – лобното място на великия поет и революционер. Христо Ботев е роден на 25 декември 1847 г. (нов стил - 6 януари 1848 г.) в гр. Калофер в семейството на даскал Ботьо Петков и Иванка Ботева. Първоначално (1854-1858) учи в Карлово, по-късно се завръща в Калофер, продължава учението си под ръководството на своя баща и през 1863 г. завършва калоферското училище. Октомври същата година заминава за Русия и се записва частен ученик във Втора Одеска гимназия, от която е изключен през 1865 г. Известно време е учител в бесарабското село Задунаевка. През 1867 г. се завръща в Калофер, започва да проповядва бунт срещу чорбаджии и турци, след което окончателно напуска Калофер. От октомври 1867 г. живее в Румъния. През следващите години се мести от град на град, известно време живее заедно с Левски. През 1872 г. е арестуван за конспиративна революционна дейност и изпратен във Фокшанския затвор, но освободен вследствие застъпничеството на Левски и Каравелов. През май 1876 г. вследствие новината за Априлското въстание, Ботев започва дейност за организиране на чета, става неин войвода. От Гюргево се качва с част от четата на кораба "Радецки" и на 17 май заставят капитана да спре на българския бряг. На 20 май 1876 г. (2 юни - нов стил) е последният тежък бой - привечер след сражението куршум пронизва Ботев.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 02.06.2017
Българска версия: 29271, Английска версия: 3014

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2017. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999