Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Петък, 27 януари 2017 г., брой 4391
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(27.01.2017)
  EUR   1.95583  
GBP   2.29711
USD   1.82788
CHF   1.82908
EUR/USD   1.0700*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.01   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.comWEB-портал
на българските одитори
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Биоиновейтив АД - Варна
Булси АД - София
ЕМУ АД - Велико Търново
Нармаг-97-Стара Загора АД - Стара Загора
Силома АД - Силистра
Сплавкомерс АД - Пирдоп
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Българската икономика ще продължи да расте и през 2017 г. с очакван ръст на БВП от 2,8% (при 1,6% за Европа), прогнозира световният лидер в застраховането на търговски кредити - Euler Hermes. Така, макар и с леко забавяне, ще бъде продължена положителната тенденция от 2015 година (3,6%) и 2016 година (по оценка 3,3%). Oсновните фактори за ръст през 2016 година са нетното външно търсене и натрупването на запаси. Това е съществена разлика в сравнение с предходната година, когато катализаторите са били инвестициите и увеличеното вътрешно потребление. През 2016 г. разходите за индивидуално потребление са се увеличили с едва 1,8% спрямо ръст от 4,5% за 2015 г., а публичните дори са намалели с около 1%. С 1,5% са паднали и фиксираните инвестиции. Заради очакванията за реализиране на проекти с кофинансиране от ЕС обаче прогнозата е през 2017 г. те отново да бележат ръст от 1,5%, като в същото време публичните разходи да нарастнат също с 1%. Индивидуалното потребление ще се увеличи с 2%. Очакванията за ръст на потреблението се базират на стабилната тенденция за намаляване на безработицата - от 9,2% през 2015 г., очаквани нива от 8,6% за 2016 г. и прогноза на Euler Hermes за 7,5% през 2017 г.

Източник: Банкеръ

Лихвите по фирмените депозити през декември паднаха до най-ниското си ниво за 2016 г., съобщи Българската народна банка (БНБ). През последния месец на миналата година лихвеният процент на фирмените влогове с договорен матуритет в левове е бил 0,14%. Само месец по-рано – през ноември, лихвата е била 0,28%. Най-висока лихва фирмите са получавали през февруари – 0,53%, което е с почти 0,40 на сто повече от нивото на лихвения процент през декември. При депозитите в евро се регистрира леко увеличение – от 0,01%, като фирмите през последния месец от 2016 г. са получавали лихва 0,26%. При депозитите в лева на домакинствата също има съвсем леко повишение. През ноември лихвеният процент е бил 0,64 на сто, а през декември вече е бил 0,67%. При влоговете в евро няма промяна и лихвата запазва същото си ниво, на което е била през ноември – 0,51%. Годишният процент на разходите (ГПР) по потребителските кредити в левове, в който освен лихвата се включват и всички такси, комисиони и разходи за сметка на клиента, се увеличава с 0,47%, до 11,51 на сто. При заемите за потребление, изтеглени в евро, се наблюдава спад от над 0,70%. При жилищните кредити в левове и евро намалението съответно е 0,12 и 1,11%, като новите проценти са 4,86 и 4,47 на сто. БНБ отчита и спад при големите заеми на фирми. При кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, намалението е съответно с 0,18, като новият процент е 4,36%. Тези пък договорени в евро поскъпват с 0,0.02 на сто до 4,21%. При корпоративните кредити над 1 млн. лв., лихвата по тези, които са договорени в левове, пада до 3,61%. Договорените в евро поевтиняват до 4,16%.

Източник: МониторРегулирана информация

На 26.01.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.12.2016 г. на Диагностично-консултативен център 4 Варна ЕООД - Варна

На 26.01.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.12.2016 г. на "Специализирана болница за рехабилитация - Бургаски минерални бани" ЕАД - Бургас

Дружества
Строителство на пътища, самолетни писти и спортни терени
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Дълготрайни
активи
за 2015 г.
(хил. лв.)
  1   Трейс груп холд АД - София   79 978  
  2   Агромах ЕООД - Бело поле   79 451  
  3   Пътинженерингстрой Т ЕАД - Търговище   38 724  
  4   ИСА-2000 ЕООД - София   38 091  
  5   Автомагистрали Черно море АД - Шумен   31 168  
  6   Пътстрой 92 АД - София   27 156  
  7   Хидрострой (Варна) АД - София   24 906  
  8   Пътища Пловдив АД - Пловдив   19 480  
  9   Щрабаг ЕАД - София   19 193  
  10   ПСТ Груп ЕАД - София   17 908  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 26.01.2017
  Обща стойност (BGN): 810 476.54  
Брой търгувани компании: 37
Premium 103 186.13
Standard 599 234.45
АДСИЦ 95 211.26
Структурирани 12 844.70
Най-голяма промяна в цените
Актив Пропъртис АДСИЦ - Пловдив 15.07 %
Неохим АД - Димитровград -2.26 %
BaSE - Акции: 379 067.69
BaSE - АДСИЦ: 368 577.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Нов машиностроителен завод край Лясковец ще подсигури 240 работни места за хората от региона. Предприятието ще произвежда детайли, възли и елементи от стомана и ще се намира в местността Брода в непосредствена близост до военния завод “Аркус”. Инвестиционните намерения са на софийската фирма “Армако” АД, която има 20-годишен опит в областта на отбранителната промишленост. С решение на ОбС в Лясковец вече са одобрени изготвените проекти за подробен устройствен план, план за застояване и парцеларните планове за изграждане на обекта. Заводът ще бъде построен върху частен терен от близо 14 дка. Земята е земеделска и попада във високата трета категория, затова е започнала процедура по смяна на нейното предназначение. За нуждите на предприятието ще бъде построена едноетажна сграда с площ от около 2400 кв.м, а към нея ще има триетажна административна част. Инвеститорите гарантират, че работното пространство ще е с пълна климатизация, а цеховете ще са проектирани със съоръжения за опазване на околната среда – въздух, вода, почва. Фирмата ще изгради и нови вътрешнозаводски пътища, електропроводи, водопроводи и канализация. В завода ще има две основни звена – за инструментална екипировка и металообработка, а работният процес ще бъде организиран на три смени. Цеховете ще бъдат оборудвани с шлифовални машини, струго-агрегатни машини и др. “Армако” АД е част от военно-промишления комплекс у нас. Компанията притежава пълен лиценз за износ и внос на оръжия и специално оборудване, за трансфер на оръжия и брокерска дейност с трети страни на оръжия и специално оборудване. Компанията е специализирана в търговия на продукти от български, европейски, източноевропейски, руски и други производители от отбранителната индустрия.

Източник: Янтра - Велико Търново

Финансовият директор Стоян Янчев ще замени Николай Павлов начело на "Булгаргаз". Досегашният изпълнителен директор на газовото дружество беше избран на длъжност министър на енергетиката в служебния кабинет на Огнян Герджиков. Промяната все още не е отразена в Търговския регистър. Според данните в Търговския регистър дружеството се представлява от изпълнителния директор Николай Павлов. Управлението е поверено на Съвет на директорите, в който влизат освен Павлов, и Ботьо Велинов, и Илиян Дуков. Мандатът на съвета изтича през 2018 година. Николай Павлов пое управлението на "Булгаргаз" в началото на 2016 година. Той замести на поста Петьо Иванов, който пък застана начело на Българския енергиен холдинг.

Източник: Дума

Пореден търг за реконструкция на сградата на НДК беше спрян от Комисията за защита на конкуренцията. Става въпрос за обществената поръчка за "Текущи и аварийни строително-ремонтни работи във и около сградния фонд на НДК: основна сграда, административна сграда (ПРОНО) и ниско тяло". Тя е на прогнозна стойност 700 хил. лв. без ДДС. Определението на КЗК за спиране на поръчката е по жалба на "Иберис груп". Според КЗК жалбата е основателна, затова процедурата временно е спряна. НДК трябва да е обновена до началото на 2018 г., когато започва българското председателство на ЕС. Освен спряната поръчка в момента се изпълнява друг проект по реконструкцията на сградата, за който бяха отпуснати от правителството на Борисов над 17 млн. лв. Основната сцена на срещите на върха в ЕС ще бъде зала 3, която вече се ремонтира. Освен нея ще бъдат модернизирани още залите 4, 6, 7, 8 и 9 и пространствата около тях. Ще бъдат реновирани входовете А3 и А6, централното, източното и западното фоайе, фасадата, терасите и покривът на НДК. Поръчката се забави, тъй като при първото й обявяване тя беше спряна от КЗК заради проблеми с документацията.

Източник: Сега

"Слънчев бряг" АД приключва 2016 г. на загуба от 992 хил. лв. въпреки силния летен туристически сезон. Има противоречие между официалните данни на Министерството на туризма за рекорден летен сезон и данните в отчета на дружеството. Между септември и декември дружеството излиза на печалба, а летните месеци е на загуба. В края на третото тримесечие загубата на дружеството е в размер на 1,075 млн. лв., а към 31 декември тя намалява до 992 хил. лв. Между септември и декември дружеството е спечелило 83 хил. лв. За сравнение, към края на юни загубата за полугодието е в размер на 567 хил. лв., а към края на септември достига 1,075 лв. Това означава, че дружеството в разгара на сезона е на загуба от 508 хил. лв. Година по-рано загубата през същия период е 493 хил. лв., което означава на приблизително същото ниво. Въпреки това след силното първо и последно тримесечие на 2016 г. крайният резултат е два пъти по-малка годишна загуба спрямо 2015 г. - 992 хил. лв. загуба спрямо 2,2 млн. лв. загуба година по-рано. През 2016 г. реализираните приходи от дейността на „Слънчев бряг“ АД са с общ размер 2,580 млн. лв.Разходите са в размер на 3,526 млн. лв., като разходите за материали и външни услуги, които включват основно разходи за поддръжката на комплекса, бележат намаление със 168 хил. лв. в сравнение с 2015 г.

Източник: investor.bg

Монбат АД отчита 141,8% повишение на годишна база на печалбата преди данъци до 2,32 млн. лв. за декември 2016 г., съобщи производителят на оловно-кисели акумулаторни батерии. Обобщените резултати за 2016 г. са печалба преди данъци от 32,08 млн. лв. или повишение с 26,9%. Нетните приходи от продажби за миналата година са 263,7 млн. лв., при увеличение със 7,23% на годишна база. Само за декември повишението е с 33,5% на годишна база до 28,6 млн. лв. Печалбата преди данъци, лихви, амортизации и обезценки (EBITDA) за 2016 г. е 48,1 млн. лв., при повишение от 24,4% на годишна база. Само за декември EBITDA възлиза на 3,84 млн. лв., което е ръст от 111,1%. Добрите резултати на акумулаторния производител бяха забелязани от инвеститорите и акциите ѝ поскъпнаха с 32,45% до 9,802 лв. за акция за последните 12 месеца. Освен това е разпределен и брутен дивидент от 0,28 лв., което прави доходност за инвеститорите от около 35% за последната година.

Източник: investor.bg       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

Обучение „Европейски стандарти във фасилити мениджмънта ЕN 15221”

Специализирано обучение "Източници за финансиране на предприятието"

Втора международна LEAN конференция - 21 февруари 2017 г.

Бизнес форум „Пътна карта на бизнеса 2017“

Industry Matchmaking 2017 - 6 април 2017 г., Интер Експо Център


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара
Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара на БСК е единствената академия в България, която предлага на своите курсисти и клиенти нов курс - CCNA TSHOOT.
Курсът е съставен въз основа на материала, изучаван в курса CCNA Routing and Switching и е предназначен за мрежови специалисти, които са завършили курса CCNA или имат необходимите познания на това ниво и чиято ежедневна работа е свързана с локализиране на проблеми в мрежите и работа по тяхното отстраняване.


Обучение по мрежи в Сиско академията:
CCNA TSHOOT - м. февруари, съботно-неделен
CCNA 3 - 04 февруари 2017, съботно-неделен
CCNA 2 - 06 февруари 2017, вечерен
CCNA 1 - м. февруари 2017, съботно-неделен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Обучение за MS Office: предстои
Регистрирайте се онлайн сега!

ЦКО към БСК в партньорство с учебния център към Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт” имат удоволствието да Ви представят обучение за „Управление на проекти” / Kурс за подготовка на изпита за Специалист по управление на проекти и Помощник-специалист по управление на проекти 01-05 март 2017 г., 5-дневен, 35 часа

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Безработицата в Испания се понижава до седемгодишно дъно през четвъртото тримесечие на 2016 г. Данните по всяка вероятност са добре дошли за премиера Мариано Рахой, който превърна създаването на работни места в приоритет на администрацията. Нивото на безработица се понижава до 18,6% през трите месеца до края на декември, показват данните на Националната статистическа служба на страната. През предходното тримесечие безработицата беше 18,9%. Очакванията на икономистите, анкетирани от Bloomberg, беше за спад до 18,7%. Общият брой на безработните испанци е около 4 млн. души спрямо 6 млн. през 2013 г., когато беше отчетен пик на безработицата в страната. Земеделието и индустрията са водещите сектори за създаването на нови работни места, за разлика от сектора на услугите и строителството, които бяха двигател на пазара на труда преди кризата.

Източник: Bloomberg

Америка

Американският производител на фармацевтични и потребителски стоки Johnson & Johnson ще купи най-голямата биотехнологична компания в Европа – швейцарската Actelion Pharmaceuticals, за 30 млрд. долара. Бордовете на директорите на двете компании са одобрили сделката. Придобиването се очаква да приключи до края на второто тримесечие. Сделката ще осигури достъп на Johnson & Johnson до портфолиото на швейцарската компания за лечение на редки заболявания и ще сложи край на продължилите няколко седмици преговори. Actelion ще отдели своите операции за разработване на нови медикаменти в отделна компания - R&D NewCo. Johnson & Johnson първоначално ще купи 16% от акциите на новата компания с опция по-късно да придобие още 16%. Новата компания ще бъде листната на борсата в Швейцария. Цената ще бъде изцяло платена в брой, като американската компания заплаща по 280 долара за всяка акция на Actelion. Тя е с 23% повече от борсовата цена при затваряне на търговията в сряда.

Източник: Reuters

Азия

Южнoĸopeйcĸият тexнoлoгичeн пpoизвoдитeл LG oбяви oпepaтивнa зaгyбa oт 35 милиapдa вoнa или 30,06 милиoнa дoлapa зa чeтвъpтoтo тpимeceчиe нa гoдинaтa. Πo-paнo тoзи мeceц oт фиpмaтa пpeдyпpeдиxa, чe oчaĸвaт пoдoбни peзyлтaти. Toвa e пъpвaтa тpимeceчнa зaгyбa зa ĸopпopaциятa oт шecт гoдини нacaм. Oтчacти тя ce дължи нa пo-cлaбитe пpoдaжби нa бизнeca нa мoбилни тeлeфoни нa LG, твъpдят aнaлизaтopи, цитиpaни oт СNВС. Πpиxoдитe зa пepиoдa мeждy oĸтoмвpи и дeĸeмвpи ca нapacнaли c 1,5% в cpaвнeниe c гoдинa пo-paнo дo 14,8 тpилиoнa вoнa. B нaчaлoтo нa гoдинaтa в paмĸитe нa излoжeниeтo зa пoтpeбитeлcĸa eлeĸтpoниĸa (СЕЅ) в Лac Beгac пpoизвoдитeлят пoĸaзa нoвo пoĸoлeниe тeлeвизopи. Hoвoтo ycтpoйcтвo ОLЕD 4К e c дeбeлинa нa eĸpaнa 2,57 мм, ĸaтo тo щe ce пpeдлaгa в двa вapиaнтa c диaгoнaлни paзмepи нa диcплeя 65 и 77 инчa. Hoвocт oт LG тaзи гoдинa e мaгнитният cтaтив, c пoмoщтa нa ĸoйтo тeлeвизopът мoжe дa ce пpиĸpeпи нa cтeнaтa cъвъpшeнo близĸo, ĸoeтo пoмaгa дa ce избeгнaт oтбляcъцитe.

Източник: Associated Press

 
Индекси на фондови борси
26.01.2017
Dow Jones Industrial
20 100.91 (32.40)
Nasdaq Composite
5 655.18 (-1.16)
Стокови борси
26.01.2017
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)53.80
Heating oil ($US/gal.)1.6600
Natural gas ($US/mmbtu)3.3300
Unleaded gas ($US/gal.)1.5700
Gold ($US/Troy Oz.)1 183.10
Silver ($US/Troy Oz.)16.73
Platinum ($US/Troy Oz.)973.40
Hogs (cents/lb.)67.25
Live cattle (cents/lb.)1.17

       Опознай България

Пренасянето на мощите на св. Йоан Златоуст (349-407)

На 27 януари Православната църква чества Пренасянето на мощите на св. Йоан Златоуст. Той е един от тримата светители - "вселенски учители", наравно с Василий Велики Кесарийски и Григорий Богослов, на православието. Оставил е най-голямото по обем богословско творчество в Източната църква. Йоан Златоуст е канонизиран за светец през 438 г., когато тържествено връщат светите му мощи от Комана в Цариград и ги полагат в църквата "Св. Апостоли". Роден е 349 г. в Антиохия в гръко-сирийско знатно семейство. Баща му Секунд бил военачалник, а майката му Антуса изповядвала християнската вяра. Покръстен е в 369 г. и става аскет. През 381 г. е ръкоположен в сан дякон, а през 386 г. в сан презвитер. От тогава славата му расте и е наречен "Златоуст" заради неговото красноречие. През 398 г. презвитер Йоан е избран за архиепископ на Константинопол. Като патриарх на Константинопол три пъти е бил изпращан на заточение. Императрица Евдоксия го заточва в Кавказ, в арменския г. Кукуз, след това (406 г.) в далечния Питиунт (дн. Пицунда) на кавказкия бряг на Черно море. Почива в заточение на 14 септември 407 г. в г. Комана Понтика. (Снимка: http://www.pravoslavieto.com)


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 27.01.2017
Българска версия: 29265, Английска версия: 3012

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2017. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999