Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Вторник, 03 януари 2017 г., брой 4373
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД Екипът на БИК Капиталов пазар ЕООД Ви пожелава спорна и успешна 2017 година!

 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(03.01.2017)
  EUR   1.95583  
GBP   2.28437
USD   1.85545
CHF   1.82124
EUR/USD   1.0465*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.01   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.comWEB-портал
на българските одитори
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  МС Арт АД - София
Опортюнити България Инвестмънт АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Около 43% от българските предприятия не са успели да получат парите си от длъжници - държава или частни партньори, за период от около и дори над една година. Това затруднява работата им и създава проблеми с разплащането към техни колеги или служители, показва анализ на Българската стопанска камара (БСК) за 2016 година. Средният размер на задълженията не се посочва, но обобщените справки показват, че става въпрос за стотици милиони. В същото време държавата в лицето на общини и централната власт е просрочила задължения към свои партньори за 287.4 млн. лева, показват последните данни на финансовото министерство. Все пак числата показват известно подобрение. Година по-рано - през 2015-а, фирмите с несъбрани вземания са били 55%, показват справките на БСК, обобщени от над 700 предприятия, участвали в анкетата. На този фон около една трета от фирмите декларират, че ще кандидатстват с проекти по някоя от оперативните програми. Това означава, че част от тях все пак имат заделен ресурс, който да вложат при съфинансирането на проектите. В същото време бизнесът масово планира да увеличи производството си, да разработи нови продукти и да търси нови пазари за тях.

Източник: Сега

Нетният предприемачески доход в селското стопанство през 2016 г. намалява с 16,4% спрямо предходната 2015 г., показва анализ на Националния статистически институт (НСИ). Крайната продукция по базисни цени (включително субсидиите, без данъците) от сектора на селското стопанство през 2016 г. възлиза на 7 млрд. и 359,7 млн. лв., което е със 6,7% по-малко в сравнение с предходната година. Намалението се дължи повече на спад в цените - с 5,6% и по-малко на спад в обемите - с 1,2%. Стойността на продукцията, произведена от растениевъдството, е 4 млрд. и 956,6 млн. лв. и отбелязва намаление спрямо 2015 г. с 3,5%. Намалението е в резултат на спад в цените - с 5,7%, който не може да бъде компенсиран от увеличението в обемите - с 2,4%. Продукцията в животновъдството е 1 млрд. и 744,5 млн. лв. и намалява спрямо 2015 г. с 14,3%. Намалението се дължи както на спад в цените, така и на спад в обемите. Стойността на вложенията за текущо потребление, използвани в селското стопанство през 2016 г., достига 4 млрд. и 398,5 млн. лв., което е с 6,8% по-малко от предходната година. Намалението се дължи почти на равен спад в цените и в обемите.

Източник: Дума

Дружества
Производство на тютюневи изделия
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2015 г.
(хил. лв.)
  1   Благоевград-БТ АД - Благоевград   277 922  
  2   София-Булгартабак АД - София   193 636  
  3   Сокотаб ЕООД - Радиново   114 511  
  4   КТ Интернешънъл ЕАД - Пловдив   81 841  
  5   Лийв Табако-А.Михайлидис АД - Сандански   28 990  
  6   Плевен-Булгартабак ЕАД - Ясен - Пл   28 666  
  7   Първомай БТ АД - Първомай   21 871  
  8   Слънце Стара Загора-Табак АД - Стара Загора   5 913  
  9   Кърджали Табак АД - Кърджали   3 405  
  10   Гоце Делчев Табак АД - Гоце Делчев   1 626  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 30.12.2016
  Обща стойност (BGN): 769 957.55  
Брой търгувани компании: 62
Premium 111 214.07
Standard 603 782.15
АДСИЦ 42 409.43
Структурирани 12 551.90
Най-голяма промяна в цените
Интеркапитал пропърти дивелопмънт АДСИЦ - София -56.00 %
Холдинг Нов век АД - София 14.28 %
BaSE - Акции: 8 358.32
BaSE - АДСИЦ: 66 356.20

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Белгийската финансова група КВС обяви, че е финализирана сделката, в която придобива банка ОББ и лизинговото дружество "Интерлийз". Групата става собственик на 99.9% от акциите на банката и на 100% от дружеството. Общата цена по сделката е 610 млн. евро. ОББ, и "Интерлийз" са собственост на National bank of Greece. Сделката ще се финансира със собствени средства. В България КВС е собственик на СИБанк и на ДЗИ. Преди приключването на сделката ОББ, собственост на гръцката NBG, ще й плати извънреден дивидент от 183 млн. евро, което трябва да бъде одобрено от БНБ. Цената по сделката е съобразена с това плащане. По последни данни към септември ОББ е четвъртата по размер банка на пазара с активи за 7.1 млрд. лв., а СИБанк е с активи за 2.8 млрд. лв. Сделката подлежи на одобрение както от БНБ, така и от Комисията за финансов надзор, Националната банка на Белгия и съответно Европейската централна банка.

Източник: Банкеръ

Цената на природния газ от 1 януари 2017 г. вече е 280,20 лв. на 1000 куб. м, без акциз и ДДС. В нея не е включена цената за пренос през газопреносната мрежа и до определянето й по приетата вече от КЕВР нова методика клиентите ще заплащат за пренос 19,73 лв. на 1000 куб. м. "Булгаргаз" ще превежда тези пари за пренос на "Булгартрансгаз". Цената на топлоенергия за българските потребители не се променя за първото тримесечие, не се променя и цената на високоефективната еленергия, която произвеждат когенерациите. Не се променя и добавката "Задължение на обществото", което означава, че няма промяна и за крайните потребители.

Източник: Дума

24 проекта на стойност над 385 млн. лв. са получили сертификати по Закона за насърчаване на инвестициите през 2016 г., съобщи зам.-министърът на икономиката Даниела Везиева. Въпросните проекти имат потенциал да разкрият над 4700 работни места. Повечето от сертифицираните проекти през 2016 г. предвиждат разширяването на съществуващата дейност на вече утвърдени български и международни компании в страната. Още 23 проекта са в процес на сертифициране от БАИ на обща стойност над 433 млн. лв., като се очаква те да осигурят заетост на над 5500 души. В края на 2016 г. бяха връчени три сертификата за инвестиция клас "А" на "Теклас-България" ЕАД, на "Тубис България" ЕООД и на "СофтСърв България" ЕООД, както и един сертификат за инвестиция клас "Б" на "Селино" ЕООД. Насърчителни мерки, от които ще се възползват инвеститорите, са свързани със съкратени срокове за административно обслужване и индивидуално административно обслужване, както и за частично възстановяване на задължителни осигурителни вноски за новоназначени работници и служители.

Източник: mediapool.bg

Частното газоразпределително дружество "Овергаз мрежи" подписа нов договор за доставката на природен газ с "Булгаргаз". Количествата, които държавната компания ще осигури за частното газоразпределително дружество, са около 300 млн. куб. метра, с които ще бъде задоволено годишното потребление на клиентите на "Овергаз". Компанията притежава 10 лиценза за разпределение и снабдяване с природен газ на територията на 51 общини, като снабдява над 60 хил. домакинства и около 3 хил. предприятия и обществени сгради. До нов договор между двете компании се стигна, след като през септември "Овергаз мрежи" поиска прекратяването на действащия такъв от 1 януари. Една от причините за това, е че от частната компания се надяваха да осигурят алтернативни доставки за потребителите си, коментира заместник изпълнителният директор на дружеството Светослав Иванов. В крайна сметка компанията е сключила договор с друг доставчик, но по думите на Иванов руският газ в момента няма алтернатива като цена. Това е и причината в крайна сметка разпределителното дружество да поиска подновяването на договора си с "Булгаргаз".

Източник: Капитал

Синдиците на фалиралата "Корпоративна търговска банка" (КТБ) са събрали само малко над 4.5 процента от "изчезналите" 3.9 млрд. лв. преди обявяването на несъстоятелността на финансовата институция. Според представена от синдиците справка, от 22 април 2014, когато съдът реши да открие производството по несъстоятелност срещу КТБ, до 20 декември 2016 г. са събрани 176.673 млн. лв. Към момента са образували 676 заповедни, установителии, отменителни, изпълнителни и други производства,за връщане на получено имущество с произход от банката, както и на производства по несъстоятелност срещу юридически лица (кредитополучателн. солидарни длъжници и др., в т.ч. и срещу трети лица). Срещу физически лица -длъжници на банката, са образувани над 198 производства за събиране на борчовете им. Предявени са и искове срещу бивши администратори на КТБ (н.) за присъждане иа обезщетение за причинени вреди на банката. Висящи са 88 съдебни дела по подадени от кредитори на банката възражения срещу приети и неириети от синдика вземания.

Източник: mediapool.bg       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

Специализиран тренинг за малки и средни предприятия "Иновации чрез дизайн" - 18-19 януари 2016 г., БСК

Международен инвестиционен форум, международен пазар за дялово финансиране – IPEM 2017, 25-27 януари 2017 г., Кан, Франция


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара
Центърът за компютърно обучение към Българската стопанска камара в партньорство с учебния център към Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт” имат удоволствието да Ви представят обучение за „Управление на проекти” /Project Management Courses/.
Обучението представлява подготовка за сертификационния изпит за Специалист по управление на проекти /Project Manager Professsional/. След приключване на курса желаещите могат да положат изпит във Фулбрайт-Прометрик тест център, който е единственият оторизиран център за провеждане на тестове на Института за управление на проекти /PMI/ за България.
  • Kурс за подготовка на изпита за Специалист по управление на проекти и Помощник-специалист по управление на проекти - 01-05 март 2017 г., 5-дневен, 35 часа


Предстоящи курсове:
Обучение за MS Office:
предстои
Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA 4 - 21 януари 2017 г., съботно-неделен
CCNA 3 - 04 февруари 2017 г., съботно-неделен
CCNA 2 -
30 януари 2017 г., вечерен
CCNA 1 - м. януари 2017 г., съботно-неделен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Европейският съюз трябва да поиска Будапеща да върне над 280 млн. евро, с които е подпомогнат строежът на метрото в унгарската столица. Причината е, че с тях са извършвани "измами и вероятно корупция", заяви в четвъртък европейската служба за борба с измамите OLAF. Местни медии съобщиха, че по Четвърта линия, завършена през 2014г., се е оказало, че пътуват доста по-малко хора от първоначалните очаквания. В същото време разходите от 1.7 млрд. евро за нея са надхвърлили прогнозните. "Разследването на OLAF откри сериозни нередности - измами и предполагаема корупция - поради което службата препоръчва на Главна дирекция за регионална и градска политика (DG REGIO) да изиска възстановяването на 228 млн. евро", се казва в съобщение. "Освен това отправяме финансова препоръка към Европейската инвестиционна банка във връзка с 55 милиона евро, формиращи част от различни кредити, раздадени по проекта", допълват разследващите. ЕИБ е от структурите на Европейския съюз, а метролинията е съфинансирана от кохезионните фондове.

Източник: Reuters

Америка

Кредитните карти се радват на все по-засилен интерес заради бонусите, които предлагат, но всъщност друг метод за плащане е предпочитан от мнозина в САЩ, когато става въпрос за плащания – дебитните карти. По отношение на честотата плащанията с дебитни карти изпреварват броя на трансакциите, извършени с кредитни карти, показва наскоро публикуваният доклад на Федералния резерв „Payments Study 2016“, посочва MarketWatch. Данните показват, че американците са направили 69,5 милиарда плащания с дебитни карти през 2015 г., в сравнение с 33,8 милиарда трансакции с кредитни карти. Делът на притежателите на дебитни карти, които ги използват за малки по размер плащания, достига 27% през 2016 г., което представлява увеличение от пет процентни пункта от 2014 г. По отношение на сумите в долари обаче американците използват кредитните си карти за по-големи покупки. Потребителите са похарчили общо 3,2 трлн. долара с кредитните си карти през 2015 г. в сравнение с почти 2,6 трлн. долара с дебитни карти.

Източник: Market Watch

Азия

Иранското министерство на петрола публикува списък с 29 международни компании, които са одобрени да участват в търговете за петролни и газови проекти след отмяната на санкциите, последвала ядреното споразумение. В списъка, който е качен на сайта на министерството, фигурират редица мултинационални компании, сред които са Total, Shell, Eni, Газпром и Schlumberger. През октомври миналата година Иран покани чуждестранни компании да наддават за разработването на газови и петролни находища и участие в производствени проекти. Това стана след като през 2015 г. беше постигнато ядреното споразумение със западните сили. Британско-холандската Royal Dutch Shell, френската Total и руската Газпром вече подписаха предварителни споразумения с Иран за разработването на петролни полета. Споразуменията на практика представляват публичен ангажимент на компаниите да започнат обсъждането на партньорство с иранската държавна петролна компания. Иран увеличи значително продажбите си на петрол през 2016 г. след падането на санкциите заради ядрената програма на страната.

Източник: Associated Press

 
Индекси на фондови борси
30.12.2016
Dow Jones Industrial
19 762.60 (-57.18)
Nasdaq Composite
5 383.12 (-48.97)
Стокови борси
30.12.2016
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)54.04
Heating oil ($US/gal.)1.7400
Natural gas ($US/mmbtu)3.4800
Unleaded gas ($US/gal.)1.6800
Gold ($US/Troy Oz.)1 157.90
Silver ($US/Troy Oz.)16.14
Platinum ($US/Troy Oz.)914.90
Hogs (cents/lb.)65.80
Live cattle (cents/lb.)1.16

       Опознай България

Мантарица

Биосферният резерват Мантарица е съхранил най-величествените иглолистни гори в България. Те наподобяват джунгла и са непроходими в по-голямата си част. Най-разпространените дървета в Мантарица са смърчовете, следвани от ела и бял бор, а възрастта им е средно 130-150 години. Животинският свят е изключително богат като особен интерес представляват големия брой глухари, мечки, благородни елени, свине, сърни и вълци. В западната част на резервата Мантарица се извисява връх Пашино бърдо, на който се намират останките на древна тракийска крепост. Стената й е широка над метър и е със запазена височина 150 см. Крепостта обгражда интересна скала висока над 5 метра, върху която се намират 4 площадки, предназначението на които е неизвестно. От върха се откриват красиви гледки към Рила и част от Родопи. Над Мантарица се извисява първенеца на Баташката планина - Сюткя. В подножието на върха се намира пещерата Лепеница, която е сред най-красивите в България.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 03.01.2017
Българска версия: 29244, Английска версия: 3020

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2017. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999