Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 07 ноември 2013 г., брой 3587
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари
Ако желаете да прекратите абонамента си за изданието - използвайте сигурния и бърз начин - бутона
Отказ от абонамент


Валутни курсове
(07.11.2013)
  EUR/BGN   1.95583  
GBP/BGN   2.32754
USD/BGN   1.44694
CHF/BGN   1.58740
EUR/USD   1.3517*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.11   0.02%  

Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com


Петролни продукти
Вино
Месни продукти
Консервна промишленост
Парфюмерия и козметика
Шивашки изделия
Мебелна промишленост
Дървообработваща промишленост


Някой търси точно теб!
13 700 работодатели намират успешно!


WEB-портал
на българските одитори


Общи събрания днес
  Явор Зартов АД - София
Шумен-Табак АД - Шумен
Хрис 05 ЕООД - Бургас
Марса АД - Хасково
Филипови 2000 АД - Стара Загора
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Броят на хората, които започват първа работа на постоянен трудов договор, продължава да намалява по данни на Комисията за финансов надзор (КФН) за частното пенсионно осигуряване през деветмесечието. Всички, които започват първа работа на трудов договор, си избират универсален пенсионен фонд или биват служебно разпределени, ако не посочат къде искат да се осигуряват. Броят на новоосигурените е показател колко хора започват постоянна работа и според статистиката на КФН през последните години те постоянно намаляват. От началото на тази година те са малко над 60 хил. души. 

Източник: Капитал

Нов индекс на БФБ BGBX 40 ще смени широкия фондов индекс BG40 от февруари 2014 г. Новият индекс ще има базисна стойност 100 пункта. BGBX 40 e базиран на пазарната капитализация на включените емисии обикновени акции, коригирана с фрий-флоута на всяка от тях и се състои от 40-те емисии обикновени акции на дружествата с най-голям брой сделки и най-висока медианна стойност на дневния оборот за последните 6 месеца, като двата критерия имат еднаква тежест. 

Източник: Стандарт

Приватизация

10 сделки са реализирани от началото на годината до сега през Общинската агенция за приватизация във Велико Търново. Постъпленията от тях са 302 914 лв., включително с вноска от 36 444 лева по разсрочено плащане от миналогодишна продажба. С решение на Великотърновския общински съвет планът за постъпления от раздържавяването на общинска собственост за т.г. е утвърден на 502 946 лева. Последната сделка по линия на приватизацията е продажбата на празен парцел от 1,4 декара. За него от пивоварната “Бритос” са платили 36 240 лева. Три маломерни парцела за жилищно застрояване чакат купувачи в кв. “Картала”.

Източник: Янтра - Велико Търново

Дружества
Добив на неметални материали и суровини
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Дълготрайни
активи
за 2011 г.
(хил. лв.)
  1   Холсим Кариерни материали АД - София   37 277  
  2   Ес енд Би Индастриъл Минералс АД - Кърджали   16 352  
  3   Кариери за чакъл и пясък - България ЕАД - София   10 022  
  4   Холсим Кариерни Материали Пловдив АД - Пловдив   6 035  
  5   Пирин Титан ЕООД - София   4 327  
  6   Скални материали АД - Русе   2 723  
  7   Дионисомарбле България ООД - София   2 336  
  8   ДДФ ЕАД - София   1 509  
  9   Екоинмат АД - София   1 282  
  10   Магма 97 АД - София   405  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 06.11.2013
  Обща стойност (BGN): 339 029.99  
Брой търгувани компании: 43
Premium 113 070.82
Standard 122 083.60
АДСИЦ 103 625.57
Права 250.00
Най-голяма промяна в цените
Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД - Варна 8.79 %
Холдинг Варна АД - Варна -8.00 %
BaSE - Акции: 9 198.18

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
4O9 Ловечтурс АД - Ловеч
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Икономическото министерство е купило акции за 27 милиона и 500 хиляди лева от ВМЗ Сопот, за да увеличи капитала на дружеството. Около 20 милиона лева са отишли за покриване на задължения към НАП, 4 милиона и 500 хиляди лева - за заплати, а около 3 милиона - за производствената дейност. Със 150 хиляди лева са изплатени застраховки на служителите и други услуги. Предприятието е получило държавна помощ, за да може да сключи важни сделки, обясни министъра на икономиката и енергетиката Стойнев. "Една от тези сделки вече е включена. Става въпрос за секретна информация в отбранителната индустрия, но договорът е за десетки милиони долари. В момента се работи на три смени в предприятието. Хората са спокойни, регулярно получават своите заплати. И ако ние не бяхме предприели такива действия, щяхме да имаме едно структуроопределящо предприятие ликвидирано, което дава препитание на цял един регион", заяви Драгомир Стойнев.

Източник: БНТ

„Българска енергийна борса” АД е компанията, която е заявила пред ДКЕВР, че иска да получи лицензия за организиране на борсов пазар на еленергия. Това съобщиха от самата компания, след като председателят на ДКЕВР Анжела Тонева каза, че е постъпило такова, но не пожела да каже от коя фирма. Заявлението е било подадено на 1 ноември. Известно е, че неотдавна ЕСО оттегли своето заявление. Сред учредители са Камарата на строителите и енергетиците в България, генераторите и търговци на еленергия, както и от Европейската борса EPEXSPOT, ПВБ България, Terna S.p.A. - италиански енергиен оператор, и Edison S.p.A, се посочва в съобщението. В напреднала фаза са и преговорите за доставчик на IT платформата, на която участниците в енергийната борса ще извършват сделките си.

Източник: Монитор

Прекратява се регистрацията на емисията акции, издадена от "Българска телекомуникационна компания" АД - София, на Основен пазар, Сегмент акции Standard, съобщиха от "БФБ-София". Това е във връзка с взето от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление "Надзор на инвестиционната дейност" решение на 31 октомври за отписване на БТК като публично дружество. Заедно с това надзорният орган е отписал издадената от телекома емисия в размер на 288 764 840 лева, разпределена в 288 764 840 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев всяка от регистъра на публичните дружества.

Източник: Банкеръ

Регистрираната в Люксембург компания E. Miroglio Finance SA на бизнесмена Едуардо Миролио увеличи дела си в "Булгартабак холдинг" на 10.44%, стана ясно от съобщение до инвеститорите на фондовата борса. В него се посочва, че това е станало с покупка на пакет от 161 950 акции, представляващи 2.19% от компанията. Такъв обем акции премина през борсата на 1 ноември, като цената бе 101 лв. за лот, или общо 16.3 млн. лв. за пакета. Преди по-малко от три седмици (на 21 октомври) дял от близо 5% в цигарения холдинг през борсата купи и Корпоративна търговска банка.

Източник: Капитал

След като новото ръководство на железницата съобщи, че ще работи за подобряване на финансовото състояние на железницата, като преструктурира работата й и продаде част от движимото й имущество, БДЖ е обявило търг за продажбата на 40 броя стари локомотиви. Поканата за участие в търга е качена на официалния сайт на превозвача. Според условията на тръжната процедура, железницата организира търг с тайно наддаване за общо 40 различни локомотива. Проста калкулация на общата стойност на стартовата тръжна цена на всички вагони показва, че БДЖ ще търси над 5,7 млн. лв. приход от продажбата на старите мотриси. Търгът ще се проведе на 22 ноември тази година в сградата на „Холдинг БДЖ”.

Източник: Investor.bg

57 души от персонала на "Международен панаир Пловдив" АД са напуснали по собствено желание, поради нередовно изплащане на работните заплати, съобщи Иван Соколов, председател на Съвета на директорите на дружеството. Мажоритарен собственик в панаира чрез свои фирми е бизнесменът Георги Гергов, а държавата, която притежава 49.63% - е миноритарен. Според пловдивското интернет-издание "Пловдив онлайн" това е четвъртата вълна от съкращения в панаира в последния месец, откакто за изпълнителен директор бе сложен Лазар Лазаров, бивш шеф на Агенция "Пътища". Имало и мнозина служители, които са изпратени в неплатен отпуск. Държавата взе решение да се раздели с дела си в панаира, след като дружеството бе извадено от забранителния списък за приватизация, а много преди това с поредица от юридически хватки Георги Гергов успя да стане мажоритарен собственик.

Източник: Медия Пул       Българска стопанска камара"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност


Външноикономическо сътрудничествоEnterprise Europe NetworkВъншнотърговски консултации


Оферти от български и чуждестранни фирмиПредстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
ДИАЛОГ С БИЗНЕСА
БСК представя на своите членове актуални въпроси относно предстоящи законодателни промени и административни решения, свързани със стопанската дейност:
Срок за реакция: Тема:
15 ноември 2013 Проект на ОП "Конкурентоспособност" 2014-2020 г. Очакваме коментари!
30 ноември 2013 Допитване до работодатели относно компетенциите на икономическите кадри

Предстоящи събития

7 ноември: Дискусия - Възможности за подготовка на проекти по поканата за „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“

8 ноември: MyCompetence ще бъде представена пред участниците в годишния HR-форум, организиран от БАУХ

11 ноември: КОНКУРС „ОХРАНИТЕЛ НА ГОДИНАТА 2013”. Срок за регистрация - 20 октомври.

Заключителна конференция по проект GO4EMAS – основни изисквания и ползи от внедряването на EMAS – 13 ноември 2013 г.

Включете се в дискусия с правителството за растежа и доходите в икономиката, организирана от Българския икономически форум (14-15.11.2013 г.)

18-21 ноември: Международен панаир ”Земеделие , храни и туризъм”

10-11 декември: Покана за участие в Българска национална изложба

Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 
Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара
Центърът за компютърно обучение на БСК е Майкрософт ИТ академия и оторизиран от Майкрософт център за тестване и сертифициране на компютърни умения по офис пакета на Майкрософт (MOS), единствен в България. На www.certiport.com/go можете да намерите информация за процеса за сертифициране.
Центърът е и Сиско академия за обучение на мрежови специалисти.


Регионална Cisco академия
CCNA 2 сем. - 14.09.2013 - съботно-неделен
CCNA 4 сем. - 14.09.2013 - съботно-неделен
CCNA 1 сем. - 05.10.2013 - съботно-неделен
CCNP - Troubleshoot -  19.октомври 2013 - съботно-неделен 
Основи на ОС Debian Linux
Ниво 3
- 5.10.2013 - съботно-неделен

Курсове по дигитални компетенции
Windows 7 и MS Office 2010 - базово ниво и за напреднали - предстоят през м. октомври

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com


       Светът

Европа

Властите във Великобритания учредиха "визов клуб" за водещи бизнесмени от Русия, Китай и Индия. Членството в него ще позволи на потенциални инвеститори да получават входна виза за Обединеното кралство бързо и без проблеми. Очаква се в клуба да бъдат включени видни бизнесмени от Русия, Китай, Индия и други страни с бързо развиващи се икономики, които нямат сключени специални визови споразумения с Великобритания. "Поканите за членство в клуба ще бъдат давани от самите британски власти", заяви говорителката на британското министерство на вътрешните работи. "Става въпрос не толкова за определени страни, а за конкретни лица, крупни инвеститори, към които Великобритания може да проявява интерес. Не изключваме в този визов клуб са влязат и руски граждани", посочи тя.

Източник: Associated Press

Америка

Нетната печалба на Time Warner Inc. за третото тримесечие на 2013 г. расте с близо 34% на годишна база. За периода положителният финансов резултат на компанията е 1,18 млрд. долара, или 1,26 долара на акция, спрямо печалбата от 822 млн. долара, или 84 цента на акция за същия период на миналата година. Американският медиен концерн обяви, че общите му приходи за периода са се покачили минимално до 6,86 млрд. долара в сравнение със сумата от 6,84 млрд. долара през третото тримесечие на 2012 г. Анкетираните от FactSet анализатори очакваха печалбата на една акция да бъде 89 цента при приходи за 6,94 млрд. долара. Изпълнителният директор Джеф Бюкс увери, че компанията е в готовност да постигне „още една успешна година“. Припомняме, че за второто тримесечие на 2013 г. печалбата на Time Warner Inc. скочи с 87 на сто.

Източник: Market Watch

Азия

Най-големият производител на автомобили в света - японската компания Toyota повиши прогнозата си за печалба, след като слабата йена и мерките за понижаване на оперативните разходи спомогнаха за увеличаване на приходите. Компанията очаква чиста печалба през финансовата година до 31 март 2014 г. в размер на 1,67 трлн. йени (16,9 млрд. долара). Предишната прогноза беше за печалба от 1,48 трлн. йени. Резултатите на Toyota са в контраст с тези на основния й конкурент Nissan, който през миналата седмица понижи очакванията си за печалба, заради влошените пазарни условия в Европа. Японските автомобилни производители разчитат предимно на продажбите си на чуждестранните пазари и по тази причина всяко колебание на валутните пазари оказва влияние върху тяхната рентабилност.

Източник: BBC

 
Индекси на фондови борси
06.11.2013
Dow Jones Industrial
15 746.88 (128.66)
Nasdaq Composite
3 931.95 (-7.92)
Стокови борси
06.11.2013
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)94.80
Heating oil ($US/gal.)2.8700
Natural gas ($US/mmbtu)3.5000
Unleaded gas ($US/gal.)2.5500
Gold ($US/Troy Oz.)1 317.80
Silver ($US/Troy Oz.)21.77
Platinum ($US/Troy Oz.)1 467.40
Hogs (cents/lb.)87.35
Live cattle (cents/lb.)132.02

       Опознай България

07.11.1959г. – първо предаване на БНТ

На 7 ноември 1959 г. Българската национална телевизия осъществява първото си професионално предаване, излъчвайки манифестацията по случай Великата октомврийска революция. Официалното откриване на националната телевизия става по-късно през годината - на 26 декември. Днешният Канал 1 първоначално е носил имената Българска телевизия и Първа програма на Българската телевизия. Първият директор на медията е Борислав Петров, който я оглавявал до 31 декември 1960г. От 1974 г. започва своята дейност Втора телевизионна програма (после Ефир 2). От месец май 1999 г. БНТ излъчва сателитната програма "ТВ България". След закриването на "Ефир 2" през 1998 г. БНТ продължава да изпълнява своята функция на обществена медия чрез 24-часовата програма "Канал 1" и сателитната програма "ТВ България".


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 07.11.2013
Българска версия: 25884, Английска версия: 3055

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2013. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    

Април 2021
 ПВСЧПСН
13   1234
14567891011
1512131415161718
1619202122232425
172627282930  


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999