Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 04 ноември 2013 г., брой 3584
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари
Ако желаете да прекратите абонамента си за изданието - използвайте сигурния и бърз начин - бутона
Отказ от абонамент


Валутни курсове
(04.11.2013)
  EUR/BGN   1.95583  
GBP/BGN   2.31090
USD/BGN   1.44823
CHF/BGN   1.58881
EUR/USD   1.3505*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.11   0.02%  

Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com


Петролни продукти
Вино
Месни продукти
Консервна промишленост
Парфюмерия и козметика
Шивашки изделия
Мебелна промишленост
Дървообработваща промишленост


Някой търси точно теб!
13 700 работодатели намират успешно!


WEB-портал
на българските одитори


Общи събрания днес
  Бляк Сий Бизнес Инвестмънт АД - Бургас
В и К АД - Ловеч
А.В. Билдингс АД - София
Ино АД - Казанлък
Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Димитър Моллов ЕООД - Елена
Български пощи ЕАД - София
Хлебни изделия Подуяне АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Отрицателно в размер на 360,5 млн. лв. е бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към деветмесечието на 2013 г. То се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 216,4 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 144,1 млн. лева. Фискалният резерв към 30 септември 2013 г. е в размер на 5 млрд. лева, посочват от финансовото министерство. През август той намаля до 4,7 млрд. лева заради погасяването на февруарския дълг. Постъпилите приходи и помощи по КФП към края на месец септември 2013 г. са в размер на 21 307,9 млн. лв., или 70,1% от годишните разчети. Съпоставени със същия период на 2012 г., приходите и помощите по КФП към септември 2013 г. бележат номинален ръст от 6,6% (1 324,0 млн. лв.).

Източник: Econ.bg

Процентът на младежката безработица за възрастовата група до 25 г. у нас през 2012 г. е бил 28,1 на сто, а през второто тримесечие на 2013 г. е стигнал 28,7 на сто при средни показатели за Евросъюза от 23,5 на сто. Това сочат данни на Евростат и НСИ за тенденциите в младежката безработица. По данни на НСИ в България за полугодието на 2013 г. е имало около 66 000 безработни младежи на възраст 15-24 г. при общ брой за тази възрастова категория около 800 000 за цялата страна. Това обаче не означава, че групата на тези безработни млади хора е голяма, тъй като много от тях се учат или следват. През 2010 г. безработицата сред тази група млади българи е била 21,8 на сто, през 2011 - 25 на сто, а през миналата година - 28,1 на сто, сочат данни на Евростат за младежката безработица.

Източник: Бряг - Русе

Регулирана информация

На 31.10.2013 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи неконсолидиран финансов отчет за трето тримесечие на 2013 год. на "Наш Дом - България" АД - Холдинг - София /5ND/

Дружества
Други услуги за населението
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2011 г.
(хил. лв.)
  1   Софика Груп АД - София   1 808  
  2   Национална агенция Разпространение ЕАД - София   1 358  
  3   Тотал Телеком ЕООД - София   481  
  4   Идънред България АД - София   314  
  5   Булсис ООД - Пловдив   204  
  6   Асенко ЕООД - Пловдив   114  
  7   Василка ЕООД - София   19  
  8   Багра ЕООД - Варна   9  
  9   АТМ България ООД - Ямбол   3  
  10   Свежест Сервиз ООД - Русе   1  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 01.11.2013
  Обща стойност (BGN): 16 641 126.25  
Брой търгувани компании: 30
Premium 62 166.65
Standard 16 460 947.30
АДСИЦ 118 012.30
Най-голяма промяна в цените
Експат Бета АДСИЦ - София -12.97 %
Петрол АД - София 8.26 %
BaSE - Акции: 856.80

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
4O9 Ловечтурс АД - Ловеч
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Облигационната емисия за 500 млн. евро на Български енергиен холдинг е била пласирана сред близо 200 инвеститори, като по-голямата част от тях са чуждестранни играчи, но има и участници от България. Това съобщиха източници, запознати с процедурата по предлагането, което се проведе на 31 октомври. Две трети от облигационерите са от Европа, а останалите участници са от САЩ и Азия. Близо половината от емисията са изкупили инвестиционни фондове, а останалите книжа са записали пенсионни фондове, застрахователни дружества и банки според неофициалната информация.

Източник: Капитал

Печалбата на Първа Инвестиционна Банка се повишава с 12.7% през деветмесечието на годината - до 24.79 милиона лева, спрямо 21.99 милиона лева, сочат данните от консолидирания отчет на банката. Активите на банката се повишават до 7.13 милиарда лева спрямо 6.91 милиарда лева година по-рано. До голяма степен ръстът на печалбата се предопределя от повишението в приходите от такси и комисиони, нараснали до 73.63 милиона лева спрямо 60.43, което е ръст от 21.8% спрямо година по-рано.

Източник: Profit.bg

БДЖ продължава да влошава финансовото си състояние, като прибави още 11 млн. лв. загуби само през последните девет месеца. Така загубата на целия холдинг достига 18.5 млн. лв., показва финансовият отчет на компанията. При пътническите превози промени няма, но "Товарни превози" са на загуба с 9.5 млн. лв. за 9-те месеца. Приватизацията им бе спряна, а един от най-често лансираните аргументи бе, че това е печеливша компания. Все пак резултатът се подобрява спрямо същия период на предишната година с 845 000 лв. Загубата се дължи главно на спад на товарите с 1 млн. тона (14%) и на просрочени лихви в размер на над 3 млн. лв. Само към Националната компания "Железопътна инфраструктура" те са за 1.4 млн. лв.

Източник: Сега

Пет пъти се е увеличил броят на работещите във фабриката на Siemens в страната, откакто компанията започна производство тук преди седем години. Макар че това е най-малко известната дейност на германския концерн у нас, в момента в предприятието, което се намира в сградата на бившия компютърен завод в Правец, работят около 300 души. Това е над половината от общия брой на заетите в българското дъщерно дружество "Сименс" 500 служители. Инвестицията в производството е малко над 2 млн. евро. Заводът в Правец работи в сектора енергетика на германския гигант и произвежда измервателна апаратура високо напрежение, като през миналата година от предприятието са излезли над 14 хил. единици продукция.

Източник: Капитал

Съдия изпълнител обяви хотел Алекс в Сандански за публична продан, която ще се проведе в началото на декември. 17 хотелски апартамента вариращи от 40 до 60 000 лева са обект на публичната продан. Хотелът, които преди време бе един от най-добре поддържаните в Сандански е собственост на Даниела Благоева. Причината за публичната продан е необслужван кредит към банка, общата цена на продаваните апартаменти надхвърля 500 000 лева, колкото е кредита към банката.

Източник: Струма

Обединение между печатница "Демакс" и печатницата на БНБ ще отпечатва винетките в България през периода 2014-2017 година. Това личи от обява в официалния вестник на Европейския съюз, според която това обединение е спечелило обществена поръчка. То е било единствен кандидат в търга. Обединението между двете печатници върши същата дейност и в момента по силата на договор, сключен през 2010 г. От него става ясно, че стойността на услугата само за тази година била е 8,280 млн. лв. с ДДС.

Източник: Труд       Българска стопанска камара"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност


Външноикономическо сътрудничествоEnterprise Europe NetworkВъншнотърговски консултации


Оферти от български и чуждестранни фирмиПредстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
ДИАЛОГ С БИЗНЕСА
БСК представя на своите членове актуални въпроси относно предстоящи законодателни промени и административни решения, свързани със стопанската дейност:
Срок за реакция: Тема:
04 ноември 2013 Проекти за промени в два закона за земеделските земи.
15 ноември 2013 Проект на ОП "Конкурентоспособност" 2014-2020 г. Очакваме коментари!
30 ноември 2013 Допитване до работодатели относно компетенциите на икономическите кадри
Новини от БСК и членовете на БСК

Становище на БСК относно промяна на основата и реда за определяне на ТАКСАТА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, във връзка с Проекта на ЗИД на ЗМДТ, внесени в Народното събрание от Министерския съвет


Предстоящи събития

4 ноември: ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ: Представяне на Пътна карта за развитие на частните услуги за сигурност в България

5 ноември: Честване на Деня на металургията

7 ноември: Дискусия - Възможности за подготовка на проекти по поканата за „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“

8 ноември: MyCompetence ще бъде представена пред участниците в годишния HR-форум, организиран от БАУХ

11 ноември: КОНКУРС „ОХРАНИТЕЛ НА ГОДИНАТА 2013”. Срок за регистрация - 20 октомври.

Заключителна конференция по проект GO4EMAS – основни изисквания и ползи от внедряването на EMAS – 13 ноември 2013 г.

18-21 ноември: Международен панаир ”Земеделие , храни и туризъм”

10-11 декември: Покана за участие в Българска национална изложба

Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 
Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара
Центърът за компютърно обучение на БСК е Майкрософт ИТ академия и оторизиран от Майкрософт център за тестване и сертифициране на компютърни умения по офис пакета на Майкрософт (MOS), единствен в България. На www.certiport.com/go можете да намерите информация за процеса за сертифициране.
Центърът е и Сиско академия за обучение на мрежови специалисти.


Регионална Cisco академия
CCNA 2 сем. - 14.09.2013 - съботно-неделен
CCNA 4 сем. - 14.09.2013 - съботно-неделен
CCNA 1 сем. - 05.10.2013 - съботно-неделен
CCNP - Troubleshoot -  19.октомври 2013 - съботно-неделен 
Основи на ОС Debian Linux
Ниво 3
- 5.10.2013 - съботно-неделен

Курсове по дигитални компетенции
Windows 7 и MS Office 2010 - базово ниво и за напреднали - предстоят през м. октомври

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com


       Светът

Европа

Royal Bank of Scotland (RBS) ще създаде вътрешна "лоша банка", за да изолира своите най-рискови активи. Идеята е част от пакета от мерки, предназначени за подобрение на общото състояние на финансовата институция и за ускорение на евентуалната ѝ приватизация. "Мисля, че ще е по-лесно да продадем банката и да си получим парите обратно", заяви министърът на финансите Джордж Озбърн. По думите му обаче приватизационният процес е малко вероятно да започне преди следващите избори през 2015 г. Правителството, което притежава 81% от RBS, заяви, че ходът ще стимулира кредитирането в Обединеното кралство. От RBS от своя страна съобщиха, че ще отделят заеми в размер на 38 млрд. паунда в новото звено, което ще освободи капитал от 10-11 млрд. паунда на банката-майка.

Източник: Ройтерс

Америка

Производственaта активност в САЩ се е разширила с най-бързия си темп в последните 2,5-години през октомври, показа публикуван в петък правителствен доклад. Въпреки това растежът на наемането на нови служители е бил слаб според експерти. Изготвяният от Института за управление на доставките (ISМ) индекс на националната производствена дейност нарасна до 56,4 пункта през октомври – най-доброто постижение от април 2011 г. Месец по-рано индикаторът бе на равнище от 56,2 пункта. Измерителят се придвижи нагоре въпреки частичното блокиране на дейността на американското правителство в първите 16 дни на месеца. По този начин октомври се превърна в петият последователен месец на растеж, след като последната контракция бе отчетена през май.

Източник: Associated Press

Азия

Автомобилният производител Nissan Motor Co. намали прогнозата за годишната си печалба заради скъпо струваща изтеглена продукция през първата половина на годината и слабо представяне на някои развиващи се пазари. Вторият най-голям японски производител на автомобили по обем на продукцията обяви, че печалбата от дейността на компанията е паднала с 19%, а нетната печалба за второто тримесечие на фискалната година се е увеличила с 1,9% до 107,8 млрд. йени, надминавайки прогнозата за 92,67 млрд. Продажбите на компанията се увеличиха с 16% до 2,523 трилиона йени за тримесечието, като през същото тримесечие миналата година те бяха 2,168 трилиона. Nissan Motor понижи прогнозата си за нетната си печалба до 355 млрд. йени от 420 млрд.

Източник: Market Watch

 
Индекси на фондови борси
01.11.2013
Dow Jones Industrial
15 615.55 (69.80)
Nasdaq Composite
3 922.04 (2.34)
Стокови борси
01.11.2013
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)94.61
Heating oil ($US/gal.)2.8800
Natural gas ($US/mmbtu)3.5100
Unleaded gas ($US/gal.)2.5500
Gold ($US/Troy Oz.)1 313.20
Silver ($US/Troy Oz.)21.84
Platinum ($US/Troy Oz.)1 451.90
Hogs (cents/lb.)88.35
Live cattle (cents/lb.)132.08

       Опознай България

Национален археологически резерват Кабиле

Националният археологически резерват "Кабиле" се намира на 8 км. северозападно от гр. Ямбол.  Той е възникнал към края на ІІ хил.пр.Хр. През 341 г.пр.Хр. е превзет от македонския цар Филип ІІ, като по-късно в него е пребивавал и най-извистният военачалник на всички времена -Александър ІІІ Велики Македонски. През първата половина на ІІІ в.пр.Хр. Кабиле е резиденция на тракийските царе Спарток и Скосток. В ср.на ІІІ в.пр.Хр. царската власт в Кабиле е заменена с градско управление. През ІІІ - ІІ в.пр.Хр. градът е единствен във вътрешна Тракия със собствена монетарница, която е сякла царски и градски емисии. В 72/71 г.пр.Хр. градът е превзет от римляните, а от 45 г.сл.Хр. става част от римската провинция Тракия. През 378 г.сл.Хр. Кабиле е превзет от готите. В края на VІ в.сл.Хр. градът е разрушен от аварите и престава да съществува. През 1965 г. територията на която е бил разположен античният град Кабиле е обявена за природозащитено място, паметник на културата от национално значение и национален археологически и архитектурен резерват с площ над 600 дка.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 04.11.2013
Българска версия: 25890, Английска версия: 3055

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2013. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    

Април 2021
 ПВСЧПСН
13   1234
14567891011
1512131415161718
1619202122232425
172627282930  


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999