Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 29 април 2013 г., брой 3454
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари
Ако желаете да прекратите абонамента си за изданието - използвайте сигурния и бърз начин - бутона
Отказ от абонамент


Валутни курсове
(29.04.2013)
  EUR/BGN   1.95583  
GBP/BGN   2.32837
USD/BGN   1.50460
CHF/BGN   1.59360
EUR/USD   1.2999*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.04   0.01%  

Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com


Петролни продукти
Вино
Месни продукти
Консервна промишленост
Парфюмерия и козметика
Шивашки изделия
Мебелна промишленост
Дървообработваща промишленост


Някой търси точно теб!
13 700 работодатели намират успешно!


WEB-портал
на българските одитори


Общи събрания днес
  Лесоимпекс АД - София
Селл АД - Мирково
Аркус България АД - Лясковец
Микромет АД - Варна
Плевен-Булгартабак АД - Ясен - Пл
Булстрад Виена иншурънс груп ЗАД АД - София
Мир АД - Хасково
Таслаков Комерс ЕООД - Плевен
Родопи АД - Белово
Тиат АД - Шумен
Ленд Комерс АД - София
Авангардстрой АД - София
Трейс София АД - София
Пневматика 95 АД - Кърджали
Паралакс Лайф Сайънсис АД - София
Ай Ен Би Комерс ЕАД - Пловдив
Финанс Директ АД - София
Мир-инвест АД - Хасково
Технопарк-2012 АД - Пловдив
Химекс 96 АД - Бургас
Дага полис АД - София
Нипроруда Инженеринг АД - София
Светлина Ин АД - Плевен
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Държавният дълг на страната за месец март 2013 г. възлиза на 6 884,8 милиона евро. Това става ясно от данните на официалния регистър на Министерството на финансите (МФ), публикуван на страницата на ведомството. Вътрешният дълг е в размер на 3 098,9 млн. евро, а външният – на 3 785,9 млн. евро Номиналното увеличение на държавния дълг в сравнение с нивото, регистрирано в края на февруари 2013 г., е приблизително от 225,5 млн. евро, заявяват от МФ. 

Източник: Econ.bg

Все повече богати българи изнасят парите си в чужбина. Наши държат 400 млн. евро на депозити в европейски трезори, сочи статистиката на Европейската централна банка (ЕЦБ). 300 милиона от тях са на сметки в държави от еврозоната. Най-предпочитани са Германия, Кипър, Австрия и Чехия. Статистиката на ЕЦБ не включва парите на българите в Швейцария, където според неофициална информация сънародниците ни са внесли около 300 млн. евро. На пръв поглед в тази тенденция няма логика, защото лихвите по депозитите у нас са в пъти по-високи спрямо тези в ЕС. Евробанките обаче са предпочитани заради политическата нестабилност у нас. Някои нашенци пък избират западните трезори заради възможности за допълнителни доходи над лихвата от инвестиции.

Източник: Стандарт

22.6 милиона броя банкноти са изтеглени от паричното обращение като негодни в периода януари – март 2013 г., съобщиха от БНБ. Те са с 2 млн. бр. (9.60%) повече в сравнение с отделените през четвъртото тримесечие на 2012 г. негодни банкноти. Спрямо първото тримесечие на 2012 г. отделените като негодни банкноти са се увеличили с 0.6 млн. бр., или с 2.54%. За едногодишен период (март 2012 г. – март 2013 г.) отделените като негодни банкноти са общо 85.0 млн. бр., или с 3.9 млн. бр. (4.82%) повече спрямо отделените през предходния едногодишен период (март 2011 г. – март 2012 г.). При машинната обработка на банкнотите най-голям дял в общия брой банкноти, отделени като негодни, имат купюрите от 20 лева (28.25%). Отделените като негодни банкноти от 2 и 10 лева са с дялове, съответно от 20.74% и 26.53%.

Източник: Profit.bg

Приватизация

Сроковете в конкурса за приватизацията на БДЖ "Товарни превози" ЕООД, София отново се удължават, съобщиха от Агенцията за приватизация и следприватизационене контрол. Според съобщението до 10 юни 2013 г. се удължава срокът за подаване на обвързващи оферти в процедурата за продажбата на 2 325 087 броя дялове, представляващи 100 процента от капитала на БДЖ "Товарни превози" ЕООД, София, собственост на "Холдинг БДЖ" ЕАД. До 7 юни трябва да е внесен и депозитът за участие в конкурса.

Източник: Класа

Концесии

Комисията за защита на конкуренцията разреши концентрация чрез придобиване на контрол от страна на "БМФ Порт Бургас" ЕАД чрез договор за концесия върху Пристанищен терминал "Бургас Запад", част от Пристанище Бургас.  Комисията постанови незабавно изпълнение на решението. Анализът на КЗК показва, че концесията не би променила съществено пазарното статукво и не притежава потенциал за застрашаване на ефективната конкуренция. Комисията счита, че предвид пазарните дялове на участниците на анализираните пазари по предоставяне на пристанищни услуги и превоз на товари по море, КЗК не може да направи извода, че обединената група е в състояние да попречи на конкуренти да осъществяват своята стопанска дейност.

Източник: Стандарт

Дружества
Производство на продукти от други неметални минерални суровини
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2011 г.
(хил. лв.)
  1   Златна Панега цимент АД - Златна Панега   26 557  
  2   Девня цимент АД - Девня   25 955  
  3   Тракия глас България ЕАД - Търговище   24 606  
  4   Холсим България АД - Бели извор   19 985  
  5   Дружба стъкларски заводи АД - София   19 644  
  6   Боро-Богомил Дачев ЕТ - София   2 669  
  7   Вулкан цимент АД - Димитровград   2 290  
  8   Хидробетон ООД - Казичене   1 259  
  9   ДК Домостроене АД - Бургас   791  
  10   Керамика Бургас АД - Бургас   463  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска Фондова Борса - София - 26.04.2013
  Обща стойност (BGN): 577 171.96  
Брой търгувани компании: 51
Premium 66 815.02
Standard 308 444.92
АДСИЦ 201 912.03
Най-голяма промяна в цените
ОЦК АД - Кърджали -30.00 %
Експат Бета АДСИЦ - София 10.00 %
BaSE - Акции: 113 999.84

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
4O9 Ловечтурс АД - Ловеч
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Българска банка за развитие (ББР) получи 20 млн. евро от Международната инвестиционна банка (МИБ) за финансиране на малки и средни предприятия в България. Споразумението беше подписано в Москва от председателя на Управителния съвет на МИБ Николай Косов и от главния изпълнителен директор на ББР Асен Ягодин, съобщиха от финансовата институция. Средствата се предоставят за срок от 7 години и могат да бъдат използвани както за директно кредитиране на бенефициенти, така и за финансиране на програми за подкрепа на българския бизнес, реализирани с кредитни линии от търговски банки. ББР е договорила линия при много благоприятни условия, уточняват оттам.

Източник: Класа

За първото тримесечие на 2013 г. „Адванс Терафонд“ АДСИЦ реализира продажба на 2 914 дка земеделски земи при средна цена 1 129 лв./дка, като приходите от продажби към 31 март 2013 г. са в размер на 3.3 млн. лева. В допълнение на това, има сключени предварителни договори за продажба на земи за още 6732 дка. Към 31 март 2013 г. инвестиционните имоти на дружеството включват: земеделска земя с площ приблизително 244,907 декара на стойност 142.8 млн. лв., имоти в урбанизирани територии с площ приблизително 128 декара на стойност 11.7 млн. лв. и имот в регулация с площ приблизително 11 декара на стойност 2.9 млн. лв., или общо 157.4 млн. лв. Към края на първото тримесечие на годината, за стопанската 2012-2013 година, дружеството има сключени договори за наем и аренда на 190,222 декара, които съставляват 77.7 % от земите, закупени до момента.

Източник: Profit.bg

Опитът за продажба на завода в Княжево на един от най-големите доскоро производители на хляб "Нилана" се оказа неуспешен. Земята и сградите на дъщерното му дружество "Хлебни изделия – Княжево" бяха предложени на търг от частен съдебен изпълнител заради дълг към Уникредит Булбанк. Нито една оферта обаче не беше подадена при начална цена от 4.7 млн. лв. Липсата на интерес едва ли е изненада, като се има предвид, че сравнително малко активи намират купувач още при първото предлагане. При евентуален втори търг наддаването ще започне при 20% по-ниска цена за парцел от близо 14 дка заедно с производствено-административна сграда, магазин и склад. Дори и да е успешен той обаче компанията най-вероятно ще остане длъжник на банката, тъй като според източници тя е отпуснала кредит за 12 млн. лв.

Източник: Капитал

Най-голямата сделка за българско дружество през тази година вече е факт - норвежкият телеком Telenor обяви, че придобива "Глобул" от гръцкия OTE, като го оценява на огромната сума за местните разбирания от 717 млн. евро. Така година след като започна продажбата "Глобул", вече има ясен нов собственик, който е голям, финансово здрав западен телеком, с наложени позиции в региона. А сделката е една от малкото изключения на тенденцията през последните години - чуждестранни инвеститори да се оттеглят от България и местата им да се заемат от местни групи. В случая с втория по големина мобилен оператор в страната влиза топ инвеститор.

Източник: Капитал

Трима от производителите на олио, които преди четири години бяха глобени за уговаряне на цените си, и техните доставчици са уличени отново в картелно споразумение, съобщи Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Едната от фирмите, срещу които са образувани отделни производство, е Калиакра АД, Бунге Зрт - Унгария, Бунге Румъния Срл и основните дистрибутори "Гама-Ник-Митев-2004", "Теодоро Бабаров-Клио Комерс", "Д и Д Комерс Енд Диливъри", "Лъки 2003", "Вучко 2-Братя Вучкови и Сие СД". Другите две рафинерии са "Бисер Олива" и дистрибуторите й "Фамилекс", "М.М. Малешков", "Загора 2000" и "Велизара 2000", и предприятието "Звезда" и основният му дистрибутор "КООП Търговия туризъм". През 2009 г. заедно с още девет рафинерии за олио "Калиакра" и "Бисер Олива" бяха глобени с по 150 хил. лв. заради уговорени цени, а санкцията за "Звезда" за същото провинение беше 50 хил. лв. Сега те отново са хванати в манипулиране на пазара, но чрез вертикални споразумения с доставчиците им, които вредят на конкуренцията на пазара на едро на рафинирано бутилирано олио.

Източник: Дума       Българска Стопанска КамараИзнесен Търговски офис”
В помощ на външнотърговската дейност


Външноикономическо сътрудничествоEnterprise Europe NetworkВъншнотърговски консултации


Оферти от български и чуждестранни фирмиПредстоящи
панаири и изложения
в България и в светаПредстоящи обучения
КУРСОВЕ и СЕМИНАРИ

 
ДИАЛОГ С БИЗНЕСА
БСК представя на своите членове актуални въпроси относно предстоящи законодателни промени и административни решения, свързани със стопанската дейност:
Срок за реакция: Тема:
30 април 2013 ЕК предлага пакет инициативи за намаляване на разходите по регистриране на марките в ЕС
6 май 2013 Проект за промени в наредбата за безопасност на жп-транспорта
6 май 2013 Проект за промени на актове на МС в областта на земеделието и храните
6 май 2013 Проекти за ПМС в областта на финансирането на общините
10 май 2013 Проект на ПМС за промени в наредбата за батериите и акумулаторите
13 май 2013 Проект на наредба за съоръжения, инсталации и депа за опасни отпадъци
19 юни 2013 ЕК провежда консултации по предложението за опростяване на процедурите съгласно Регламента за сливанията на ЕС
Новини от БСК и членовете на БСК

Благодарим на всички, които ни поздравиха за 33-ия рожден ден на БСК!

УС на БСК обсъди със зам.-министър Мариана Банчева проблемите на професионалното образование

Становище на БСК относно планираните промени в Закона за енергийната ефективност


Предстоящи събития

30 април: Национална младежка конференция "Достойна реализация на младите хора в България". В рамките на форума ще бъде представена разработената от БСК Информационна система за оценка на компетенциите MyCompetence

Стартира ранната регистрация за участие в Екофорума за зелена енергия, интелигентни сгради и управление на отпадъци до 8-ми май

Семинар за малки и средни предприятия на тема „Хагска система за международна регистрация на промишлени дизайни” – 8 май 2013 г.

8-11 Май: Китайски международен панаир за технологии - 8-11 май, 2013, Шанхай, Китай

14 май: Обсъждане на проект на Директива на ЕС за разгръщане на инфраструктура за алтернативни горива

Семинар „ЗУО – новости в изискванията за разделно събиране” – 15 май 2013 г.

16 май: Обучение за мениджъри: "Как системите в компанията да заработят ефективно?". Лектор Илияна Шмателка, МВА, управляващ директор на International Leadership Institute INTLI във Виена

30 май: GO GREEN TO ENVIRONMENT 2013 – G2E2013 - срещи за бизнес сътрудничество и технологичен трансфер в областта на околната среда, рециклирането и ВЕИ. Срок за регистрация – 9 май!

В периода април-юни 2013 г. Българска стопанска камара ще проведе БЕЗПЛАТНИ обучения по ключови компетенции: Мениджърски и социални умения, дигитални компетенции, умения за организация и оптимизация на производствени и бизнес процеси.

Безплатни обучения по
ключови компетенции
В периода април-юни 2013 г. Българска стопанска камара ще проведе обучения по ключови компетенции: Мениджърски и социални умения, дигитални компетенции, умения за организация и оптимизация на производствени и бизнес процеси.

ТЕМИ НА ОБУЧЕНИЯТА
Взимане на решения и управление на конфликти
Водене на преговори и изграждане на сътрудничество
Ефективни комуникации
Иновативно мислене и поддържане на иновационен дух
Компетентност за действие
Мотивация и работа в екип
Продажбени умения и ориентация към клиента
Управление на времето
Управление на качеството
MS Windows 7 & MS Office 2010

Обученията са целодневни (09.00 – 17.30 ч.), като всяко от тях се провежда в рамките на три или четири дни в Бургас, Велико Търново, Перник, Пловдив, София, Стара Загора
В обученията не могат да участват безработни лица

График на обученията и онлайн регистрация
 
Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара
Центърът за компютърно обучение на БСК е Майкрософт ИТ академия и оторизиран от Майкрософт център за тестване и сертифициране на компютърни умения по офис пакета на Майкрософт (MOS), единствен в България. На www.certiport.com/go можете да намерите информация за процеса за сертифициране.
Центърът предлага и обучение с ваучери по програмата "Аз мога повече" на Агенция по заетостта
- за професиите "Оператор на компютър" и „Монтьор на компютърни системи”, както и за дигитална компетентност по 7 програми.Регионална Cisco академия
CCNA 1 сем. - 27 април 2013 - съботно-неделен
CCNA 2 сем. - 27 април 2013 - съботно-неделен
CCNP - Route
- 1 юни 2013 - съботно-неделен
 
Основи на ОС Debian Linux
Ниво 1
-11, 12, 19, 25, 26 май, 01, 02 юни - съботно-неделен

Ниво 2 -15, 16, 22, 23, 29 юни - съботно-неделен
Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com


       Светът

Европа

Централната банка на Кипър и министерството на финансите на страната обявиха ново смекчаване на мерките за ограничаване на движението на капитали. В указ на министерството се посочва, че „таванът“ на междубанковите преводи или плащания в рамките на страната се повишава до 10 хил. евро месечно за физическите лица от досегашните 3 хил. евро. За юридическите лица обаче той се запазва на ниво 50 хил. евро. Банковите операции за закупуване на стоки и услуги на стойност до 300 хил. евро могат да се извършват вече без представяне на документи, оправдаващи транзакциите, но за операции над тази сума се изисква разрешение от специална комисия на централната банка. Увеличава се размерът на банковите преводи в чужбина до 5 хил. евро месечно от 3 хил. евро до момента, без да бъдат представяни оправдателни документи.

Източник: Associated Press

Америка

Темпът на ръст на американската икономика се е засилил през първото тримесечие, отразявайки най-голямото повишаване на потребителските разходи от 2 години насам. Брутният вътрешен продукт (БВП) на САЩ е нараснал с 2,5% на годишна база, след като през последните 3 месеца на миналата година се повиши с 0,4%, сочат предварителните оценки на американското търговско министерство. Отчетеният растеж обаче е по-нисък от очакваното. Общо 86 икономисти, анкетирани от информационната агенция, прогнозираха икономическият ръст през първото тримесечие да достигне 3% на годишна база. Потребителските разходи в САЩ през първите три месеца на годината са нараснали най-силно от последното тримесечие на 2010 г. - с 3,2%, след като повишаващите се цени на акциите и на жилищата додедоха до ръст и на съвкупното богатство на домакинствата.

Източник: Блумберг

Азия

Китай отмени важна среща, която трябваше да се състои на 3 май в Индия с Япония и Южна Корея, съобщи японското външно министерство. "Китай ни информира", че срещата, която трябваше да се проведе в рамките на съвещанието на Азиатската банка за развитие в Делхи, "няма да се състои", уточни високопоставен служител в дипломатическото ведомство в Токио. По принцип финансовите министри и гуверньорите на централни банки на трите страни се срещат веднъж годишно в рамките на срещите на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН). Китай, който е ротационен председател на тристранната група, посочи, че анулира срещата, предвидена за началото на май, защото няма никакъв въпрос, изискващ в момента дискусия и координация между трите страни, обясни източникът.

Източник: AFP

 
Индекси на фондови борси
26.04.2013
Dow Jones Industrial
14 712.55 (11.64)
Nasdaq Composite
3 279.26 (-10.73)
Стокови борси
26.04.2013
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)93.00
Heating oil ($US/gal.)2.8700
Natural gas ($US/mmbtu)4.2200
Unleaded gas ($US/gal.)2.8300
Gold ($US/Troy Oz.)1 453.60
Silver ($US/Troy Oz.)23.76
Platinum ($US/Troy Oz.)1 476.50
Hogs (cents/lb.)92.52
Live cattle (cents/lb.)122.60

       Опознай България

Тракийско светилище на връх Чучул

Тракийското светилище е разположено в най-високата част на връх Чучул (1379 м), в района на днешния Троянски проход. Връх Чучул е кръстопът на две пътеки – едната водеща към станция Ad radices (местност Камен мост), а втората към Троянския манастир. Светилището се определя се като култово място. При проучването му са открити фрагменти от недобре изпечени керамични съдове, непригодни за ползване в бита, подготвени за ритуално полагане. Керамичният материал, монетите и железните предмети могат да се датират към IV век пр.Хр. Намерени са и два сребърни антониана от III век сл.Хр., както и турска сребърна монета от Късното Средновековие.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 29.04.2013
Българска версия: 25868, Английска версия: 3073

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2013. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    

Април 2021
 ПВСЧПСН
13   1234
14567891011
1512131415161718
1619202122232425
172627282930  


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999