Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 03 юни 2004 г., брой 1188
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

  


       България
 
 On-line издание
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментариREFA-Германия
организира курс на тема
Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси (21.06-30.07.2004)
За допълнителна
информация и записване:
тел. 981-45-67 или тукПубликация на годишни финансови отчети - 2003 г.
тел. 02/ 980 46 54
bic_office@bia-bg.com


Годишни счетоводни отчети
Стандарт-17А ЕООД-София


Валутни курсове
(03.06.2004)
  EUR/BGN   1.95583  
GBP/BGN   2.94110
USD/BGN   1.59321
CHF/BGN   1.28033
EUR/USD   1.2276*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 26.05   3.83%  

Отраслови анализи
Развитие на производството,
вноса и износа в България по браншове
  Парфюмерия и козметика 
Течни горива
Трикотажни изделия
Шивашки изделия
Млечни продукти
Дървообработваща промишленост
Мебелна промишленост
Тестени изделия
Текстилни изделия
Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци
Вино
Керамични плочки
 
ПОРЪЧАЙ СЕГА

Общи събрания днес
  Видима (Севлиево)
Монтажи-Русе (Русе)
Автомагистрали Черно море (Шумен)
Булес (Бургас)
Товарни превози Ямбол (Ямбол)
Яйца и птици (Мизия)
Инхолд (София)
Пълдин Холдинг (Пловдив)
Интер Транс Еър (София)
Автотранспорт - Чирпан (Чирпан)
 

Обществени поръчки
  Извоз на товари с автотранспорт - "Мина Балкан - 2000" - ЕАД, Твърдица
Извършване непълнообемен ремонт на 125 бр. Автобуси - "Столичен автотранспорт" - ЕАД, София
Извършване ремонт на 120 броя дизелови двигатели - "Столичен автотранспорт" - ЕАД, София
 

Софийска стокова борса АД
ОФЕРТИ ПО ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

(2) ЗОП/ Специал.оборудване, по спесификация - 1, 1, компл., 60 км (30)

Пълен списък на оферти на чуждестранни фирми

(

0263GR) Фирма от Гърция, се интересува от производители на желязо, по конкретно за производство на: студена и топло валцована тел и галванизирана. 


София, ул. "Алабин" 16-20, стая 216, тел. 9884308, факс: 9872604, E-mail: offers@bia-bg.comАктивни автобиографии на кандидати за работа: 24154
ресторантьорство(493 - 1%)
строителна дейност
(554 - 1%)
техническа поддръжка(789 - 1%)
Пробно търсене на кандидат в JobTiger


Финансови новини

Излишъкът в консолидирания бюджет е 528.8 млн. лв., показват данните за изпълнението му до края на април. За един месец той е нараснал с над 300 млн. лв. Фискалният резерв е 4.415 млрд. лв. срещу 4.114 млрд. лв., отчетени през първото тримесечие. Приходите са 5.097 млрд. лв. От данъци в бюджета са постъпили над 4 млрд. лв. Увеличението на общите приходи за един месец е с 1.460 млрд. лв., като само на данъчните то е с малко над 1 милиард. 

Източник: Пари

Приватизация

Агенцията за приватизация обяви публичен търг с явно наддаване за продажбата на Помещения (канцелария ДСК, закусвалня и канцелария Гълъбовска искра), Гълъбово, обособени части от Марица-изток комерс ЕООД, Раднево. Началните цени на обектите са съответно 30, 20 и 10 хил. лева, а депозитите за участие в търга - 10, 5 и 3 хил. лева. Датите, на които ще се проведат търговете, са съответно на 38-ия, 37-ия и 39-ия ден, считано от датата на обнародване на решението в Държавен вестник от 14.00 часа в сградата на АП.

Източник: Дневник

Дружества
Въздушен транспорт
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2002 г.
(хил. лв.)
  1   Хели Ер Сау (София)   344  
  2   Ер София (Ихтиман)   145  
  3   Еър Нове (София)   113  
  4   Вега Еърлайнс (София)   110  
  5   Еър Скорпио (София)   99  
  6   Баск Ер (Варна)   95  
  7   Брайт Авиейшън Сървисис (София)   93  
  8   Еър макс (София)   82  
  9   Българиан Еър Чартър (София)   81  
  10   Скорпион Еър (София)   81  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска Фондова Борса - София - 02.06.2004
  Обща стойност (BGN):   1 215 763.08  
Брой търгувани компании: 57
Официални пазари: 330 917.29
Свободен пазар: 541 317.25
Други сделки: 465 992.50
Най-голяма промяна в цените
Наш дом-България холдинг (София)  67.00%
Лавена (Шумен)  -31.87%
Дружества за приватизация на БФБ-София - 2004
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ
СЕРТИФИЦИРАНИ ПО ISO

Общото събрание на акционерите на Хидроелементи и системи АД - Ямбол, борсов код HES, което се проведе на 1 юни, 2004  взе решение да разпредели дивидент в брутен размер на 0.50 лв. за акция. Хидроелементи и системи АД - Ямбол отчете печалба в размер на  31 000 лв.

Източник: Капиталов пазар

Общото събрание на акционерите на Полимери АД - Девня, борсов код POLIM, което се проведе на 26 май, 2004  взе решение да не се разпределя дивидент за 2003 год. Полимери АД - Девня отчете печалба в размер на 16 000 лв, 1 639.26 лв. от печалбата ще бъдат заделени във фонд Резервен, а останалите 14 753.31 лв. във фонд Допълнителни резерви".

Източник: Капиталов пазар

Общото събрание на акционерите на Лотос АД - Трявна, борсов код LOTOS, което се проведе на 30 май, 2004  взе решение да не се разпределя дивидент за 2003 год. Лотос-Трявна АД - Трявна отчете печалба в размер на 26 000 лв., която ще бъдат заделена във фонд Неразпределена печалба.

Източник: Капиталов пазар

Преките инвестиции на българо-американското дружество Видима АД надхвърлиха 110 млн. ЕUR от 1992 г., когато American Standard се установи в Севлиево. През юни 2004 г. най-проспериращото предприятие в региона навършва 70 години. Годишният капацитет на фирмата е около 5 млн. изделия за оборудване на бани и кухни - санитарна керамика, смесителни батерии, аксесоари за баня, вани, душове, месингов обков и др. 

Източник: Пари

Окръжният съд във Враца даде ход на делото по иска за собствеността на мебелното дружество Тенис Бел, за която спорят управителят Тенислав Христов и Община Враца. Христов настоява решението на общинския съвет, което на практика анулира договора за приватизация на дружеството от 1998 година, да бъде обявено за нищожно. 

Източник: Шанс Експрес - Враца

Нова техника за усъвършенстване на технологиите в Завода за хартия-Белово АД за 12.5 млн. EUR е вложил за последните няколко години собственикът Панайотис Зеритис. Това отчете общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 1 юни. Първата опаковъчна машина в България във формата на куб е инсталирана във фабриката през 2003 г.

Източник: Пари

Най-големият дистрибутор на лекарства Търговска лига - Национален аптечен център е изпратил до над 30 държавни и общински болници нотариална покана в срок до 3 дни да се издължат на дружеството. В противен случай компанията заплашва да потърси вземанията си по съдебен ред. 

Източник: Дневник

В Централния депозитар бе регистрирана частната емисия корпоративни облигации, която БДЖ ЕАД пусна през април тази година. През май Българската финансова група ДЗИ Росексимбанк, избрана за инвестиционен посредник, пласира успешно цялата емисия. Тя е с максимална номинална стойност от 30 млн. EUR и е издадена при условията на частна закрита подписка. 

Източник: Пари

Булбанк стартира предлагането на револвиращи международни кредитни карти - Visa и MasterCard. Картите се предоставят в лева, евро или щатски долари. Изискват изцяло погасяване на дълга и същият се разсрочва във времето, като се заплаща единствено месечна минимална вноска в размер до 6-7% от разрешения кредит по картата. 

Източник: Дневник

Нов завод за брави и сейфове ще изгради варненската фирма Мауер Локинг Системс ООД до юни 2005 г. В проекта ще се инвестират общо 2.3 млн. евро.

Източник: Труд

Булярд корабостроителна индустрия ще дострои кораба Трапезица на загуба и ще го предаде на Параходство Български морски флот (БМФ). Това стана ясно, след като двете страни подписаха предварителен договор за довършване на плавателния съд. Новите собственици на бившата Варненска корабостроителница са предложили на БМФ оферта от 5 млн. долара за довършване на кораба, но след преговори се е стигнало до цена от около 3 млн. долара.

Източник: ДневникБългарската асоциация на хранителната и питейна индустрия (БАХПИ)
публикува на своя обновен WEB-сайт: www.bafdi.com

актуална информация за изисквания към фирмите от бранша,
покани и презентации от семинари, законова уредба.


       Българска Стопанска Камара
ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ И ПРОБЛЕМИ ПРЕД БИЗНЕСА
Тук можете да се запознаете с нормативните документи, касаещи българските
предприятия в контекста на евроинтеграцията; актуални статистики и
проучвания; възможност за мнения и коментари
СЪВЕТ
ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
Дневен ред, протоколи от заседания, внесени за обсъждане документи, позиция на БСК.Другите за
Българската Стопанска Камара


Източници за безвъзмездно финансиране за бизнеса и общините: САПАРД и СИФ – консултации и разработване на проекти.
Заеми в размер
$ 250 000 до $10 милиона
за срок от 3 до 10 години
kamen@bia-bg.com,
тел. 9879929

Център по интелектуална собственост на БСК извършва:
  Регистрация на търговски марки
  Регистрация на промишлен дизайн
  Патентоване на изобретения. Полезни модели
  Консултации
Е-mail: ipc@bia-bg.com,
тел. (02) 9881151
 
Новини от БСК

На 2 и 3 юни 2004 г. в гр. Хисаря ще се проведе VІІ-и комитет за наблюдение и контрол по прилагане на програма ИСПА. Българската стопанска камара ще бъде представена от Камен Колев - Главен директор.

Център Чиста индустрия към БСК  очаква вашите предложения за промени, отнасящи се до принципни въпроси по предвидените в приетите нормативни актове норми за замърсяване, разрешителни режими, процедури и други в рамките на допустимото от директивите на ЕС. Повече информация.

Министерството на икономиката информира, че на 7 юни 2004 г. в Тирана ще се проведе икономическа конференция на високо равнище на тема "Черноморския ден на бизнеса". За повече информация: www.bstdb.org

На 8 и 9 юни 2004 г. в х-л "Хилтън"-София, ще се проведе Втори международен бизнес форум "Инвестициите в околната среда за по-добро качество на живот".  Организатори са Български икономически форум и Министерството на околната среда и водите.

Работна група, чиято дейност се подпомага от Германското дружество за техническо сътрудничество (GTZ), подготви Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за патентите, който предстои да бъде депозиран в Министерството на икономиката, след което да бъде предложен за приемане от Народното събрание на Р България. Очакваме Вашите въпроси, мнения и предложения по законопроекта!

В периода 26 май - 11 юни 2004 г. ще се проведат работни срещи на тема "Възможности за прилагане на енергоспестяващи мерки в съответствие с изискванията на Закона за енергийната ефективност в хранително-вкусовата, пивоварната и фармацевтичната промишленост".

Семинар "Преференции за работодатели" организират Агенцията по заетостта, БСК и Областният управител на област Благоевград на 11 юни 2004 г. в гр. Сандански.

В периода 14-16 юни 2004 г. в Белград ще се проведе международна конференция “Развитието на газовата промишленост в Югоизточна Европа”. За повече информация: Веселин Илиев, тел. 02 932 0954; e-mail: ierc@bia-bg.com 

В периода 31 май - 17 юни 2004 г. председателят на БСК Божидар Данев ще участва в годишната среща на Международната организация на работодателите и в 92-рата сесия на МОТ.

На 18 и 25 юни 2004 БСК, ЦЧИ организира семинар на тема ISO 14001 – Системи за управление по околна среда – предимства, изисквания, изграждане (програма) предназначен за отговорници по околна среда и ръководители от средно ниво. Семинарът ще се проведе в БСК – VІІ етаж, ул. Алабин 16-20, София. Лектори – Димитър Бранков – гл. Директор ЦЧИ, Илияна Павлова – експерт.
Участниците ще получат всички учебни материали, както и допълнителни издания на БСК по темата:
- Практически подходи към управлението по околна среда в промишлените предприятия– ръководство за прилагане (Под общата редакция на ЦЧИ);
- Системи за управление на околната среда в промишлените предприятия - Ръководство за прилагане на ISO 14001.
За регистрация – попълнете формата. За повече информация и въпроси – тел (02)9803055 или на е-mail: iliana@bia-bg.com, ios@bia-bg.com.

БСК съобщава, че на 22 юни 2004 г. в София ще се проведе българо-немска кооперационна борса за партньорство по програмите на Германското дружество на индустриалните развойни организации (AiF). AiF е фондация, която подпомага развойната и научно-изследователска дейност на малки и средни предприятия.

Федерацията на гръцката индустрия, партньор на БСК, кани българските бизнесмени да участват в организираните бизнес срещи по време на Олимпийските игри през лятото на тази година. Повече информация можете да намерите на адрес www.athensbusinessclub.gr


  СТАНОВИЩА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА БИЗНЕСА по ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ,
внесени за обсъждане в НС, МС и други ведомства
 

Браншови камари и регионални асоциации на БСК

На 4 юни 2004 г., в гр. Сливен тържествено ще бъдат отбелязани 170 години лека промишленост в България под мотото "Предизвикателства към текстилната, шивашката и кожаро-обувната промишленост в процеса на присъединяване към ЕС". Честването е организирано от Българска асоциация текстил и конфекция (БАТЕК) и Браншови съюз на кожарската, кожухарската, обувната и галантерийна промишленост и е част от съвместен проект между БСК и ЕУРАТЕКС по Програма ФАР на ЕС "Програма за подпомагане на бизнеса".

На 23 и 24 юни 2004 г., в КК "Албена", х-л "Добруджа", ще се проведат два семинара за браншовите и регионалните асоциации, членуващи в БСК, по темите "Здравословни и безопасни условия на труд"  и "Вътрешен пазар, регионална политика и структурни фондове".  Съорганизатори на двата форума са БСК, Движението на френските предприятия (MEDEF) и Федерацията на гръцката индустрия (SEV), в рамките на проект по Програма ФАР - Програма за подпомагане на бизнеса (2) - BOSMIP.

На 24 юни 2004 г., от 15.00 часа, в Почивна база "Енерго 1" - град Варна,
КК "Св.Св. Константин и Елена", ще се проведе редовното годишно Общо
отчетно-изборно събрание на Българската браншова камара на енергетиците,
член на БСК.

Обучение
Регионалната Cisco академия
към Българската Стопанска Камара

Регионалната Cisco академия към Българската Стопанска Камара за обучение на мрежови специалисти е първата академия в България и на Балканския полуостров, която е вече и Академия за обучение на професионалисти – CCNP – Сертифициран от Сиско професионалист за работа с мрежи.

5 семестър CCNP - 05 юни – 18 юли - съботно-неделен
6 семестър CCNP - 28 юни – 13 юли - дневен
1 семестър CCNA – 17 май – 17 юни – вечерен
1 семестър CCNA – 01 юли – 16 юли – дневен
2 семестър CCNA – 05 юни – 11 юли – съботно-неделен
2 семестър CCNA – 07 юни – 22 юни – дневен
3 семестър CCNA - 29 май – 27 юни - съботно-неделен
3 семестър CCNA - 12 юни – 11 юли - съботно-неделен
3 семестър CCNA - 19 юли – 30 юли - дневен
4 семестър CCNA – 25 май – 04 юни – дневен

За повече информация:
http://www.bia-bg.com/educentre/
или на тел. 981 03 26,
Теодора Борисова

 
Центърът за професионално обучение
на БСК организира:
Цикъл от семинари за специализирано и общо обучение по франчайзинг за действащи и стартиращи предприемачи
Обучение по маркетинг с международно признат документ
Обучение по международни счетоводни стандарти (МСС)
Обучение по здравословни и безопасни условия на труд
Обучение по фирмено счетоводство с АСД
Обучение по управление и отчетност на малка фирма
Чуждестранно обучение в Мадрид по международни бизнес контакти и външна търговия
Обучения на специалисти по изграждане и поддържане на битови газови инсталации и управители на инсталаторски фирми по съвместен проект на БСК и "Овергаз холдинг" АД

За допълнителна информация:
Галя Божанова, Елена Ташева
тел. 9320936, 987 97 03, факс 9872604,
e-mail: galia@bia-bg.com или eli@bia-bg.com


       Светът

Европа

BC Partners засили позициите си на една от най-мощните групировки, собственик на частни болници в Европа, след като купи базираната в Барселона Teknon за 90 млн.евро (110 млн.щ.д.). Сделката е третото поглъщане, извършено от базираната във Великобритания групировка в този сектор. В момента тя разполага със 72 болници и 4 463 легла в три държави, като годишните й продажби достигат 1.5 млрд.евро. През 2000 г. BC плати 1.3 млрд.бр.паунда за General Healthcare – Великобритания, а две години по-късно придоби швейцарската Hirslanden за 610 млн.евро.

Източник: FT

САЩ

Щатският медиен конгломерат Walt Disney Co. планира да стартира три телевизионни канала в Индия в рамките на следващите 12 месеца и води преговори с потенциален местен партньор, според информация, публикувана в немския ежедневник Handelsblatt в сряда. Изданието цитира Дейвид Хулберт, президент на поделението на компанията Walt Disney Television International, според когото програмата на един от трите канала ще бъде подобна на тази на ABC. Ще има и един детски канал. Излъчването им ще бъде финансирано както с приходи от реклама, така и със средства, получени от такси за ползване на кабелна телевизия.

Източник: CNN

Азия

Anheuser-Busch опроверга ширещите се твърдения, че офертата й за закупуване на четвъртата по големина пивоварна в Китай на стойност 720 млн.щ.д. е твърде висока, като заяви, че сделката би засилила още повече бизнеса на компанията на бързо разрастващия се китайски пазар. Късно във вторник Anheuser-Busch съобщи, че ще предложи 5.58 х.к.долара за една акция на Harbin Brewery, като по този начин наля още повече масло в първото съревнование между чуждестранни инвеститори в Китай. Офертата е по-висока от тази, направена от SABMiller, които предложиха 4.30 х.к.долара за акция. SABMiller отказа да коментират какъв ще бъде следващия им ход.

Източник: Ройтерс

 
Индекси на фондови борси
02.06.2004
Dow Jones Industrial
10 262.97 (60.32)
Nasdaq Composite
1 988.98 (-1.79)
Стокови борси
02.06.2004
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)39.96
Brent crude ($US/bbl.)36.86
Heating oil ($US/gal.)1.0115
Natural gas ($US/mmbtu)6.5190
Unleaded gas ($US/gal.)1.2823
Gold ($US/Troy Oz.)392.50
Silver (cents/Troy Oz.)583.80
Platinum ($US/Troy Oz.)826.40
Hogs (cents/lb.)75.75
Pork bellies (cents/lb.)115.92
Live cattle (cents/lb.)89.92

       Открий България

Цар Иван Шишман (1371 - 3.06.1395 г.)

Иван Шишман дошъл на престола през 1371 г., а управлението му преминало под знака на отчаяната борба с османската експанзия. Силите на държавата били отслабени от самостоятелното, понякога дори враждебно поведение на видинския цар Иван Срацимир, син на влахинята Теодора (І). Т.нар. Добруджанско деспотство също било практически независимо, схващано от съвременниците като "трета България". В тази обстановка Иван Шишман бил принуден да сключи неравноправен "съюз" с османския султан Мурад І, давайки му за съпруга своята сестра Кера-Тамара. Около 1377 г. обстоятелствата го заставили да стане османски васал, но продължавал да търси съюзници, поддържайки контакти с владетелите на Сърбия, Влашко и Унгария. Цар Иван Шишман, за разлика от повечето тогавашни балкански владетели, нееднократно се отклонявал от задълженията си на султански васал. Предвид очертаващата се българо-сръбска коалиция, през лятото на 1388 г. османците нанесли изпреварващ удар на Търновска България – били загубени Шумен, Дръстър/Силистра и други важни крепости, зависимостта към султана станала още по-тежка. Около това време царят се установил в Никопол, за да бъде в по-тесен досег с Влахия и Унгария. През 1393 г. султан Баязид изненадващо атакувал столицата Търново, която била превзета след тежка обсада (17 юли 1393 г). През 1395 г. "невернишкият бей" Шишман, както го нарича една турска хроника, отново не участвал в поредния османски поход. Разярен от поражението си във Влахия, на връщане Баязид преминал Дунав при Никопол. Иван Шишман бил заловен с измама, а съвременниците дават различни версии за гибелта му. Най-правдоподобно е сведението на Българската анонимна хроника от ХV в. – Иван Шишман бил обезглавен край Никопол на 3 юни 1395 г.


Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic_office@bia-bg.com, http://www.bic.bia-bg.com/
Copyright © 2004. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999