Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 23 август 2021 г., брой 5514
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(23.08.2021)
  EUR   1.95583  
GBP   2.28085
USD   1.67580
CHF   1.82600
EUR/USD   1.1671*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.08   0 %  

  • Търсене, подбор и контакт
  • Подробна проверена информация за кандидатите
  • Дистанционно събеседване
  • Трудови договори
  • Работни визи за България
Свържете се с нас!
БИК Капиталов пазар ЕООД
тел +359 2 980 38 53
beis.bia-bg.com

 

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
arbitration.bia-bg.com

 


Общи събрания днес
  Автобусни Превози 98 АД - Враца
Болгар Ню Кепитъл АД - Варна
Вакуумтерм АД - Велико Търново
Еко 99 АД - Плевен
Електроника АД - София
ИмВенчър II КДА - София
ПФК-Черно море АД - Варна
Рибно стопанство АД - Благоевград
Търговия - Троян -98 АД - Троян
Форум Елит АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Националният статистически институт оповести експресната оценка за брутния вътрешен продукт през второто тримесечие на 2021 г. БВП нараства в реално изражение с 9,6% на годишна база и с 0,4% на тримесечна база. В стойностно изражение този показател достига почти 31,1 млрд. лв. през това тримесечие, докато добавената стойност е почти 27 млрд. лв. Икономиката започва да расте, но засега темпът не е висок. Номиналният размер на БВП е важен от гледна точка и на държавния бюджет. Според сезонно и календарно неизгладените данни той се повишава с 11,9% на годишна база през второто тримесечие спрямо 4,1% през първото и това допринася за нарастването на бюджетните приходи заради по-голямата данъчна основа.

Източник: Труд

През второто тримесечие на 2021 г. са закрити почти 95 000 депозитни сметки на домакинства. Най-голям брой закрити депозити през второто тримесечие са тези със спестявания до 1000 лв., следвани от групата между 1000 и 2500 лв. Тази тенденция се забелязва от повече от година. В изпразнените сметки до 2500 лв. е имало близо 73 млн. лв. За първи път обаче през това тримесечие банковата статистика отчита намаляване и на по-едрите депозити - в групите между 2500 и 5000 лв., както и между 5000 и 10 000 лв. От няколко месеца по-големите банки у нас престанаха да откриват срочни депозити и след изтичане на заварените договори преоформят парите на спестителите в разплащателни сметки.

Източник: Сега

 
Дружества
Производство на прясно или замразено месо от домашни птици и от животни , некласифицирани другаде
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Общо приходи
за 2019 г.
(хил. лв.)
  1   Пилко ЕООД - Разград   262 272  
  2   Градус - 1 ЕООД - Стара Загора   89 376  
  3   Брезово АД - Брезово - Пд   35 878  
  4   Херон Трейд ООД - Пловдив   30 959  
  5   Галус 2004 ЕООД - София   24 187  
  6   Зорница Комерс ООД - Кесарево   20 893  
  7   Пименс ЕООД - Стражица   14 696  
  8   Алианс Агрикол-АЛАГ ООД - Окоп   12 078  
  9   Пимел Фудс ЕООД - Димитровград   10 994  
  10   ДРБ АД - София   10 364  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 20.08.2021
  Обща стойност (BGN): 1 133 142.93  
Брой търгувани компании: 45
Premium 49 320.29
Standard 1 039 887.17
АДСИЦ 29 300.27
Структурирани 752.00
BEAM - Акции: 13 883.19
Най-голяма промяна в цените
Параходство Българско речно плаване АД - Русе -10.00 %
Елхим - Искра АД - Пазарджик 10.00 %
BaSE - Акции: 1 828.50
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
Наш Дом - България АД
- Холдинг - София
 

 

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Компанията „Тера Тур Сервиз“ ЕООД, собственик на хотелите Riu Pravets Resort в Правец и на морето Riu Helios Bay, Riu Helios, Riu Helios Paradise, Riu Palace Sunny Beach, и SUNEO Helios Beach, които в момента се менажират от бранда RIU, преустановява досегашното си сътрудничество с международната хотелиерска верига. Това съобщиха от “Тера Тур Сервиз”, която е собственост на “Агрохолд” АД и се управлява от Васил Златев. Партньорството в Riu Helios Bay, Riu Helios, Riu Helios Paradise и Riu Palace Sunny Beach ще продължи до края на 2022 г., а в SUNEO Helios Beach и Riu Pravets Resort - до края на 2021 г. Българската компания остава да работи само с един международен бранд Hyatt, под който оперира столичният хотел Hyatt Regency Sofia.

Източник: 24 часа

Министърът на икономиката Кирил Петков е освободил Ясен Спасов от поста му на изпълнителен директор на Държавната консолидационна компания (ДКК). Решението му ще влезе в сила след процедура в изпълнение на Закона за публичните предприятия и Правилника за прилагането му. Освобождаването на Спасов може да бъде валидно след датата на вписването му в търговския регистър. Преди това министър Кирил Петков поиска оставките на директорите на ДКК и на дъщерното й дружество ВМЗ-Сопот заради лошо управление. ДКК реши да освободи четирима членове на управителния орган на ВМЗ Сопот за “тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения“. Открива се и процедура за четирима нови членове в Съвета на директорите на ВМЗ (един независим и трима предстаители на държавата) в изпълнение на Закона за публичните предприятия и Правилника за неговото прилагане.

Източник: Сега

Съдия изпълнител е обявил за продажба имоти на фирма "Феникс ресурс"- Дупница, в чието депо за отпадъци преди две години стана пожар под виадукт на АМ "Струма". Досега досъдебното производство за пожара не е приключило. За продажба са обявени една втора от имот с площ 14 336 кв.м с начин на ползване за черна металургия, заедно с една втора от делова сграда със застроена площ 754 кв.м. Те се намират в землището на с. Джерман. Първоначалната тръжна цена за продажбата е близо 200 хил. лева. Имотите са били ипотекирани. През април Върховният административен съд (ВАС) потвърди решение на Административен съд - Кюстендил, с което се потвърждава заповедта за отнемане на разрешение за извършване на дейности с отпадъци на дружеството "Феникс ресурс".

Източник: 24 часа

Загубата на ТЕЦ "Марица изток 2" превишава общите й приходи. Което означава, че разходите са двойно повече от постъпленията. Според междинния финансов отчет към 30 юни 2021 г. централата е на минус с нови 247.2 млн. лв., при "едва" 115 млн. лв. загуба за същия период на 2020 г. На този фон постъпленията й намаляват със 17% до 192.2 млн. лв. приходи. В същото време са се увеличили и задълженията - с около 200 млн. лв. Натрупаната загуба достига внушителните 1.4 млрд. лв., а дълговете са почти 1.5 млрд. лв. На практика от началото на 2021 г. до 30 юни централата е работила много по-малко спрямо същия период на миналата година, когато имаше сериозни ограничения заради коронавируса и потреблението на ток беше намаляло като цяло.

Източник: Капитал

ИТ компанията „Бианор холдинг“ АД - София планира да разпредели дивидент за акционерите и да изкупи собствени акции. Това предлагат мениджърите в поканата за свикване на извънредно общо събрание на 20 септември 2021 г. Предвижда се разпределяне на част от натрупаната неразпределена печалба на дружеството от предходни години и резерви, формирани от печалби, под формата на паричен дивидент на акционерите, притежаващи акции от капитала. Става въпрос за сума в общ размер на 1 404 461.76 лева. Така всеки акционер ще получи по 2.08 лева за една своя акция преди облагане с дънъци.

Източник: Банкеръ       Българска стопанска камара 
В помощ на външнотърговската дейност
 

 


 
Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света
 

 
 
Новини от БСК и членовете на БСК

Новите три сезона в България: пролет, лято и сезон на ограничителните мерки


Предстоящи събития

9 септември: Тук-Там Кошер 2021 с отстъпка за членове на БСК.

5 октомври: Хибриден форум ECOMMERCE SUMMIT 2021. БСК е партньр на форума.Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

DEVNET ASSOCIATE -
НОВ КУРС В СИСКО АКАДЕМИЯТА НА БСК

Новият курс, който Сиско мрежова академия предлага от м. юли 2020 г., цели да подготви специалисти за промените в областта на управлението на компютърните мрежи, а именно - тяхното автоматизиране.

График на курсовете в Сиско академията:

CCNA 3 – 12 юни 2021, съботно-неделен
CCNA 1 – 02 октомври 2021, съботно-неделен
DevNet – 02 октомври 2021, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
https://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.

Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Венеция планира да въведе такси и квоти за достъп на туристите, съобщи италианското издание La Stampa. Това вероятно ще стане идното лято. Мерки за ограничаване на човекопотока в един от най-посещаваните градове на планетата се обсъждат от години, но заради пандемията темата бе поставена на пауза. Сега обаче туризмът се съживява и мерките отново са на дневен ред. Именно по тази линия през юли Италия забрани големите круизни кораби да влизат във Венецианската лагуна. Според информация на La Stampa таксата ще е плаваща - между 3 и 10 евро, като размерът ще зависи от сезона и очаквания брой посетители. Има и предложение да се допускат само туристи, които са се записали предварително. Ако се приеме, турникетите ще бъдат инсталирани на основните точки за достъп на историческия център на града. Гостите на местните жители и посетителите, които отсядат в хотели във Венеция, ще бъдат освободени от таксите, защото целта е да се ограничи основно напливът от пасажери на круизни кораби, които слизат и разглеждат за броени часове, без да дават особен принос за местната икономика. 

Източник: economic.bg

Америка

Facebook е готов да пусне своя дигитален портфейл, обяви Дейвид Маркъс, изпълнителният директор, който оглави процеса по въвеждане на цифровите валути в бизнеса на компанията. В бележка от сряда той съобщи, че Novi, портфейл с цифрова валута, който ще бъде интегриран в приложенията на Facebook, е "готов да излезе на пазара". Маркъс добави, че е осигурил лицензи или регулаторни одобрения в "почти всеки" щат на САЩ. Той обясни, че портфейлът ще предлага безплатни плащания от човек до човек както в страната, така и в международен план, описвайки Facebook като "предизвикател в платежната индустрия". Маркъс заяви също, че Facebook ще може да предлага "по-евтини търговски плащания" чрез Novi, като същевременно ще печели от търговски услуги, след като вече е натрупал "значима клиентска база". "След това можем да се разклоним и да предложим различни други финансови услуги в партньорство с уважавани и добре регулирани партньори и да се разширим", добавя той.

Източник: Капитал

Азия

След като преживя една от най-тежките години за последния век, автомобилната промишленост отново е в ступор. Недостигът на чипове направи така, че отново да се затварят принудително заводи, без това да е наложено от правителствени ковид мерки. Последното потвърждение за това идва от Toyota, която беше последният остров на спокойствие на фона на огромните трудности, които изпитваха конкурентите й по света. Но сега става ясно, че японската компания ще намали световния си производствен капацитет с 40% през септември, а причината е ясна: чипове, липсата на чипове. А тя изглежда няма да бъде решена скоро, тъй като в Югоизточна Азия пандемията отново набира скорост. Производствените мощности на Toyota ще бъдат засегнати на всеки от основните пазари – Япония, САЩ, Европа, Китай и Азия. Най-големият автомобилен производител очаква да загуби (непроизведе) около 360 хил. автомобила само през септември. Намаляването на производството ще засегне 14 завода в Япония и 27 от 28 поточни линии. Само в Япония ще бъдат загубени (непроизведени) 140 хил. коли през септември. 

Източник: vesti.bg

 
Индекси на фондови борси
20.08.2021
Dow Jones Industrial
35 120.08 (225.96)
Nasdaq Composite
14 714.70 (172.88)
Стокови борси
20.08.2021
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)63.20
Heating oil ($US/gal.)1.9400
Natural gas ($US/mmbtu)3.8700
Unleaded gas ($US/gal.)1.9000
Gold ($US/Troy Oz.)1 789.60
Silver ($US/Troy Oz.)23.17
Platinum ($US/Troy Oz.)1 010.70
Hogs (cents/lb.)88.63
Live cattle (cents/lb.)129.05

       Опознай България

Крепостна стена - Ахтопол

Останките от крепостта Агатопол (от агатос - добър и полис - град) са разположени на морския нос на най-източната част на град Ахтопол. Град Агатополис е бил основан към 430 г. пр. Хр. от Атина като "Полития" (град-държава) и по това време тук е съществувала атинска колония (клехурия). По време на Одриското царство градът запазва своята независимост и икономически се замогва. От средата на I в .пр. Хр. градът е в пределите на Римската империя и превърнат в укрепно военизирано селище с пристанище. В следващите векове крепостта е била ту под Византийско, ту под Българско владичество. Днес от крепостта Агатополис са останали част от стената и входа на крепостта (датирани към V-VI век), като на места останките достигат на височина до 7-8 метра. При археологически проучвания в близост до останките от тази ранносредновековна стена е била открита и тракийска крепостна стена от по-големи камъни с кална спойка, както и културни пластове от началото на І в. пр. Хр. През 1971 г. крепостта в град Ахтопол е обявена за паметник на културата.(Източник: poseti.guide-bulgaria.com)


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 23.08.2021
Българска версия: 29959, Английска версия: 2876

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София 1527, ул. Чаталджа 76,
тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2021. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    

Април 2021
 ПВСЧПСН
13   1234
14567891011
1512131415161718
1619202122232425
172627282930  

Май 2021
 ПВСЧПСН
17     12
183456789
1910111213141516
2017181920212223
2124252627282930
2231      

Юни 2021
 ПВСЧПСН
22 123456
2378910111213
2414151617181920
2521222324252627
26282930    

Юли 2021
 ПВСЧПСН
26   1234
27567891011
2812131415161718
2919202122232425
30262728293031 

Август 2021
 ПВСЧПСН
30      1
312345678
329101112131415
3316171819202122
3423242526272829
353031     

Септември 2021
 ПВСЧПСН
35  12345
366789101112
3713141516171819
3820212223242526
3927282930   

Октомври 2021
 ПВСЧПСН
39    123
4045678910
4111121314151617
4218192021222324
4325262728293031


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999