Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Вторник, 29 юни 2021 г., брой 5475
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(29.06.2021)
  EUR   1.95583  
GBP   2.28192
USD   1.64217
CHF   1.78305
EUR/USD   1.1910*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.06   0 %  

  • Търсене, подбор и контакт
  • Подробна проверена информация за кандидатите
  • Дистанционно събеседване
  • Трудови договори
  • Работни визи за България
Свържете се с нас!
БИК Капиталов пазар ЕООД
тел +359 2 980 38 53
beis.bia-bg.com

 

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
arbitration.bia-bg.com

 


Общи събрания днес
  Агрия груп холдинг АД - Варна
Агроенерджи АДСИЦ - София
Агроенерджи инвест АДСИЦ - София
Актив Пропъртис АДСИЦ - Пловдив
Арома АД - София
Асенова крепост АД - Асеновград
Билборд АД - София
Булленд Инвестмънтс АДСИЦ - София
Варна плод АД - Варна
Величие АД - Варна
Винзавод АД - Асеновград
Експат Бета АДСИЦ - София
Етик Финанс АД - Пловдив
Загора Фининвест АД - Стара Загора
Индустриален холдинг България АД - София
Капман грийн енерджи фонд АД - София
Катекс АД - Казанлък
Компас Фонд за Вземания АДСИЦ - София
Корпорация за технологии и иновации АД - Пловдив
Крепежни изделия АД - Пловдив
Мел Инвест Холдинг АД - София
Неохим АД - Димитровград
Орфей Клуб Уелнес АД - Пловдив
Пенсионноосигурително акционерно дружество ЦКБ - Сила АД - София
Пи Ар Си АДСИЦ - София
Пиринпласт АД - Гоце Делчев
Порт Флот Бургас АД - Бургас
Портови флот 99 ЕАД - София
Приморско клуб ЕАД - Приморско
Родна земя-холдинг (ПФ) АД - София
Северкооп Гъмза Холдинг АД - София
Синтетика АД - София
Спиди АД - София
Уеб Медия Груп АД - София
Форуком Фонд Имоти АДСИЦ - Севлиево
Холдинг Нов век АД - София
Холдинг Център АД - София
Холдингово дружество Дунав АД - Враца
Централна кооперативна банка АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Брутният външен дълг в края на април 2021 г. се равнява на 37,6 млрд. евро или 58.3% от прогнозирания БВП за тази година. Сумата е с 844.6 млн. евро (2.2%) по-малка в сравнение с края на 2020 г., когато тя е 38,4 млрд. евро (63.4% от БВП), съобщи Българска народна банка (БНБ). В края на април 2021 г. дългосрочните задължения възлизат на 28.7 млрд. евро (76.5% от брутния дълг, 44.7% от БВП), като намаляват с 492.8 млн. евро (1.7%) спрямо края на 2020 г. (29,2 млрд. евро, 76.1% от дълга, 48.3% от БВП). Краткосрочните задължения възлизат на 8,8 млрд. евро (23.5% от брутния дълг, 13.7% от БВП) и намаляват с 351.8 млн. евро (3.8%) спрямо края на 2020 г., когато те са 9,1 млрд. евро или 23.9% от дълга и 15,1 на сто от БВП.

Източник: Монитор

Годишният процент на разходите, който освен лихвата включва и всички такси на банката, по потребителските кредити за домакинствата през май 2021 г. нарасна до 8,18%, при 8,07% за предходния месец. Годишният процент на разходите по жилищните заеми се увеличи до 2,99%, при 2,97% месец по-рано. Промяната е минимална и реално няма да се усети от клиентите на банките. През май кредитирането на домакинствата нараства значително. Отпуснатите през месеца нови потребителски заеми за граждани са за 517 млн. лв.

Източник: Труд

 
Дружества
Рециклиране на метални отпадъци
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Общо приходи
за 2019 г.
(хил. лв.)
  1   Евро Стийл Трейд ООД - Пловдив   47 810  
  2   Мавел Прим ЕООД - София   21 281  
  3   Феникс Инверс ООД - София   20 812  
  4   Унитрейд 2011 ООД - София   12 520  
  5   Екостийл ЕООД - София   9 992  
  6   Мега Ресурс АД - Ямбол   2 906  
  7   Ти Ай Метълс ЕАД - Варна   1 624  
  8   Феникс-Дупница ООД - Дупница   1 254  
  9   Промишлени дейности 1 ООД - Пловдив   1 109  
  10   Смит - Александър Петков ЕТ - Варна   1 086  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 28.06.2021
  Обща стойност (BGN): 2 802 473.03  
Брой търгувани компании: 27
Premium 341 870.57
Standard 2 429 415.90
АДСИЦ 30 955.22
Структурирани 9.04
BEAM - Акции: 222.30
Най-голяма промяна в цените
Централна кооперативна банка АД - София 3.68 %
БТФ Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF ФОНД - София -2.80 %
BaSE - Акции: 1 402.20
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
Наш Дом - България АД
- Холдинг - София
 

 

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Компания "Стоименов Трейдинг" е подала заявление в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) да ѝ бъде разрешено да купи търговеца на електроенергия "Гранд Енерджи Дистрибушън", който официално се води собственост на Надежда Арсова. Според финансовия отчет на дружеството за 2019 г. приходите от продажби почти са се удвоили от 451 млн. лв. на 887 млн. лв., а печалбата му след данъци е над 13 млн. лв., докато година по-рано е била малко над 5 млн. лв. Общото изтъргувано количество електрическа енергия за 2019 г. е приблизително 8 млн. мегаватчаса. В края на 2020 г. заради срива на цените на тока на свободния пазар "Гранд Енерджи Дистрибюшън" отказва да изпълнява дългосрочен договор за купуването на тока от АЕЦ "Козлодуй", заради което и влиза в списъка на неизрядните участници на "Българската независима енергийна борса" като проблемен играч. Днес търговецът вече не е в своеобразния черен списък на борсата.

Източник: mediapool.bg

„Еврохолд България“ АД удължава до 7 юли 2021 г. срока за записване и плащане на новите акции от увеличението на капитала си на Българската фондова борса (БФБ), съобщи дружеството. Изместването се налага с оглед на потвърдено участие в увеличението на капитала на глобални инвестиционни фондове и необходимо допълнително време за извършване на плащанията и приключване на трансакциите. Затова Управителният съвет е взел решение крайната дата за записване на новите акции да бъде изместена от 25 юни на 7 юли, давайки допълнителни 8 работни дни. Публичното предлагане стартира на 9 юни. „Еврохолд“ предложи за записване малко над 79 млн. нови акции, всяка с номинална стойност 1 лв. и емисионна стойност – 2,5 лв.

Източник: investor.bg

ТЕЦ "Марица-изток 2" ще разполага с обща годишна квота за производство на електроенергия в размер на 1 млн. MWh за следващия регулаторен период 1 юли 2021 г. - 30 юни 2022 г. Министърът на енергетиката Андрей Живков подписа заповед, с която се определя това количество за задължително изкупуване от обществения доставчик за регулирания пазар. В Министерството на енергетиката са постъпили становища от изпълнителните директори на "Национална електрическа компания" ЕАД и "Електроенергиен системен оператор" ЕАД относно необходимостта от гарантиране на надеждната работа, сигурността и устойчивостта на електроенергийната система на страната, което поражда необходимост от поддържане на работоспособността на ТЕЦ Марица-изток 2". Определянето на годишна квота за топлоелектрическата централа е в отговор на тази необходимост.

Източник: Труд

"Булфарма" ООД, собственик на най-голямата верига болници в България "Софиямед", е постигнала споразумение за придобиване на един от дилърите на автомобилния производител Nissan в България. Компанията на Михаил Тиков е поискала разрешение от Комисията за защита на конкуренцията да придобие 100% от дяловете на "Н Ауто София", които сега са собственост на "Авто Юнион". От своя страна последното се управлява от "Еврохолд", която купи активите на ЧЕЗ в България. "Авто Юнион" притежава и редица дилъри на други марки, включително на Fiat, Alfa Romeo, Maserati, Ferrari, Mazda, Renault, Dacia, Opel, BMW и други. 

Източник: money.bg

Нидерландският застраховател NN може да придобие част от бизнеса на американския си конкурент MetLife в Европа. Според Bloomberg NN ще придобие активи на MetLife на стойност от 740 милиона долара. Източници твърдят за медията, че обект на сделката ще бъде дейността на американското дружество в Гърция и Полша. Междувременно на българския пазар през февруари тази година бизнеса на застрахователя NN беше придобит от ДЗИ Животозастраховане, която е част от белгийската група KBC. NN България се занимава с пенсионно и животозастраховане у нас стъпването си на пазара през 2001 година. До сделката за нея работеха 138 служители и имаше клиентска база от над 400 000 физически лица и 400 корпоративни дружества, както и приблизително 1 милиарда евро в активи под управление.

Източник: money.bg

Регулирана информация       Българска стопанска камара 
В помощ на външнотърговската дейност
 

 


 
Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света
 

 
 
Предстоящи събития

1 юли: Забавления за предприемачи: Лаборатория за умения в Индустрия 4.0

7 юли: Здравен дебат: „Очакванията към здравеопазването: между пандемията и реформите”

28 юни – 8 юли: Обучения на външни потребители за работа с Националната информационна система за отпадъци (НИСО)

8-9 юли : Three Seas Business Forum

18 юни – 19 юли: Cъстезания за иновации „Copernicus Masters” и “Galileo Masters” 2021

9 септември: Тук-Там Кошер 2021 с отстъпка за членове на БСК.Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

DEVNET ASSOCIATE -
НОВ КУРС В СИСКО АКАДЕМИЯТА НА БСК

Новият курс, който Сиско мрежова академия предлага от м. юли 2020 г., цели да подготви специалисти за промените в областта на управлението на компютърните мрежи, а именно - тяхното автоматизиране.

График на курсовете в Сиско академията:

CCNA 3 – 12 юни 2021, съботно-неделен
CCNA 1 – 02 октомври 2021, съботно-неделен
DevNet – 02 октомври 2021, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
https://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.

Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Binance, най-голямата борса за криптовалути в света, получи сериозен удар от британския финансов регулатор (FCA). Институцията обяви, че компанията не може да извършва никаква „регулирана дейност” на територията на Великобритания, предава BBC. Освен регулаторът издаде предупреждение към потребителите относно Binance.com, съветвайки да бъдат внимателни относно реклами, които обещават висока възвръщаемост от инвестиции в криптоактиви. Binance отговориха, че действията на FCA няма да имат „пряко влияние” върху услугите, предлагани чрез уебсайта Binance.com. Услугата за обмен и търговия на криптовалути на Binance не е базирана във Великобритания, което означава, че забраната няма да промени нищо за британците, които купуват и продават виртуални валути чрез уебсайта на компанията. FCA не регулира криптовалутите, но изисква борсите да се регистрират пред тях. Binance няма регистрация пред регулатора и поради това няма право да оперира като борса във Великобритания.

Източник: expert.bg

Америка

Високопоставен представител на Федералния резерв предупреди САЩ, че не могат да си позволят „цикъл на възход и спад“ на жилищния пазар, който би застрашил финансовата стабилност. Това е знак за нарастващото притеснение заради растящите цени на имотите в централната банка. „За нас е много важно да се върнем към целта си за инфлация от 2%, но целта е тя да бъде устойчива. А за да бъде устойчива, не можем да имаме цикъл на възход и спад на пазар като недвижимите имоти“, отбеляза Ерик Розенгрен, председател на Фед в Бостън. „Не прогнозирам, че непременно ще имаме спад. Но смятам, че трябва да следим внимателно какво се случва на жилищния пазар“, изтъкна той. По данни на Националната асоциация на брокерите на недвижими имоти от миналата седмица средните продажни цени на съществуващите жилища отвъд Океана са нараснали с 23,6% на годишна база през май и са надхвърлили 350 хил. долара за първи път.

Източник: FT

Азия

Втората по големина в света ВЕЦ заработи в Китай. Тя се нарича "Байхетан" и отстъпва по мощност единствено на друга китайска ВЕЦ – "Трите клисури". В момента в света тя е най-голямата строяща се ВЕЦ. Намира се на приток на река Яндзъ, в район, където се събират югозападните провинции Юнан и Съчуан. Сумарната ѝ мощност след пълното завършване ще бъде 16 ГВт. Състои се от 16 хидроблока, всеки с мощност по 1 ГВт – най-голямата единична мощност в света. Максималният капацитет на огромната ВЕЦ е над 42 000 кубически метра вода в секунда, а язовирът събира 20,627 млрд. куб. метра вода. Щом заработи на пълен капацитет, централата ще може да генерира достатъчно електроенергия, за да задоволи нуждите от електроенергия на 500 000 души за цяла година. В момента работят два генератора, а останалите ще влязат в експлоатация до юли 2022 г. Годишното им производство ще бъде 62,4 млрд. КВтч. За производството на толкова ток от въглища щяха да бъдат необходими 19,68 млн. тона годишно.

Източник: Xinhua

 
Индекси на фондови борси
28.06.2021
Dow Jones Industrial
34 283.27 (-150.57)
Nasdaq Composite
14 500.50 (140.12)
Стокови борси
28.06.2021
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)72.51
Heating oil ($US/gal.)2.1200
Natural gas ($US/mmbtu)3.5900
Unleaded gas ($US/gal.)2.2100
Gold ($US/Troy Oz.)1 779.60
Silver ($US/Troy Oz.)26.19
Platinum ($US/Troy Oz.)1 093.00
Hogs (cents/lb.)102.78
Live cattle (cents/lb.)121.35

       Опознай България

Петровден

На 29 юни православната църква чества първовърховният апостол Петър. Еврейското име на апостола било Симон, а името Петър, което означава "камък", му било дадено от Исус Христос. Петър е любим ученик на Христос, който го определя като пастир над своите "агнета". Когато повели Исус на съд, само Петър и един от учениците вървели след него. В двора на първосвещеника обаче, обхванат от малодушие той три пъти се отрекъл от Христа. Когато пропял петелът, той си спомнил предсказанието на Спасителя: "Казвам ти Петре, не ще пропее днес петел, преди ти три пъти да се отречеш, че Ме познаваш”, и горко се разкаял. След възкресението Христос се явил най-напред пред Петър, за да възстанови неговото апостолство. Петър продължил да проповядва и вършил много чудеса и изцерения в Палестина, Мала Азия, Гърция и други страни. Отишъл в Рим при гонението на Нерон и бил осъден на разпъване. Петър обаче помолил да го разпънат с главата надолу, като не считал себе си достоен за еднаква смърт със Спасителя. По-късно над гробницата му бил построен великолепен храм - един от най-големите храмове на християнския свят. На този ден празнуват всички с имена: Петър, Камен, Пенчо, Пейо, Петрана.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 29.06.2021
Българска версия: 29964, Английска версия: 2877

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2021. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    

Април 2021
 ПВСЧПСН
13   1234
14567891011
1512131415161718
1619202122232425
172627282930  

Май 2021
 ПВСЧПСН
17     12
183456789
1910111213141516
2017181920212223
2124252627282930
2231      

Юни 2021
 ПВСЧПСН
22 123456
2378910111213
2414151617181920
2521222324252627
26282930    

Юли 2021
 ПВСЧПСН
26   1234
27567891011
2812131415161718
2919202122232425
30262728293031 

Август 2021
 ПВСЧПСН
30      1
312345678
329101112131415
3316171819202122
3423242526272829
353031     

Септември 2021
 ПВСЧПСН
35  12345
366789101112
3713141516171819
3820212223242526
3927282930   


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999