Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 18 февруари 2021 г., брой 5388
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(18.02.2021)
  EUR   1.95583  
GBP   2.24911
USD   1.62175
CHF   1.80995
EUR/USD   1.2060*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.02   0 %  

  • Търсене, подбор и контакт
  • Подробна проверена информация за кандидатите
  • Дистанционно събеседване
  • Трудови договори
  • Работни визи за България
Свържете се с нас!
БИК Капиталов пазар ЕООД
тел +359 2 980 38 53
beis.bia-bg.com

 

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
arbitration.bia-bg.com

 


Общи събрания днес
  Месокомбинат Ловеч АД - Ловеч
Недвижими имоти София АДСИЦ - София
Солвекс-Мира-Фрукт АД - Нови пазар
Трансинвестмънт АДСИЦ - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

В частните пенсионни фондове в края на 2020 г. има над 17,29 млрд. лв. В сравнение с края на 2019 г. нетните активи на пенсионните фондове нарастват с 10,67%, обявиха от Комисията за финансов надзор. Общият брой на осигурените граждани в четирите вида пенсионни фондове 4,819 млн. души, като за година нараства с 1,18%. Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества за 2020 г. възлизат на 217 млн. лв. и се увеличават с 8,88% в сравнение с отчетените приходи за 2019 г. Нетният финансов резултат на дружествата за кризисната 2020 г. е печалба в размер на 58,4 млн. лв., показват данните на КФН.

Източник: Труд

С допълнителен бюджет от 211 379 100 лв. ОП “Иновации и конкурентоспособност” ще стартира две нови мерки в подкрепа на бизнеса, засегнат от пандемията. Наддоговарянето на бюджета беше одобрено от Министерския съвет. Впоследствие средствата ще бъдат възстановени от първия транш от механизма на ЕК REACT-EU, предвиден за ОПИК през 2021 г. Първата процедура, която ще се финансира с тези средства, е помощ за т. нар. големи малки фирми - с оборот над 500 хил. лв. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 78 233 200 лева (40 млн. евро), като допустимият размер за проект е 50 000 лева.

Източник: 24 часа

 

Организация и управление на фирмата
и оптимизация на производствените процеси

Предстоящ квалификационeн REFA-курс:
Модул 1: “Организация на работни системи и процеси”
(12.04 - 16.04.2021 и 19.04 - 23.04.2021)
Модул 2: “Управление на производствени данни”
(10.05 - 14.05.2021 и 17.05 - 21.05.2021)

Заявка за участие в курса

 
http://refa.bia-bg.com/, тел. 02/980-10-88 или 02/980-10-90, София
Концесии

Конкурсът за търсене и проучване на нефт и газ в „Блок 1-26 Тервел" (бившият "Терес") ще бъде прекратен, реши правителството. Причината е, че никой не е проявил интерес за участие. Конкурсът бе обявен преди година и половина - през август 2019 г. „Блок 1-26 Тервел" (бивш "Терес") е с площ от 4 032 кв. километра. В периода 2002 - 2008 г. "Винтидж Петролеум Интернешънъл инк“ имаше разрешение за търсене и проучване в този участък, но извърши само ограничен обем дейности. Сегашният конкурс стартира с решение на МС 6 август 2019 г. До крайния срок никой не е пожелал да купи конкурсните книжа и да участва в процедурата.

Източник: Сега

Дружества
Събиране и третиране на твърди и течни отпадъци, вкл. канализация; санитарни и почистващи дейности
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2019 г.
(хил. лв.)
  1   Грийн Партнърс АД - София   2 146  
  2   РПС-Русе-Пъблик Сървисиз ЕООД - Русе   609  
  3   Чистота. ЕООД - Бургас   508  
  4   Регионално депо за отпадъци - Монтана ЕООД - Крапчене   187  
  5   Беласко ООД - Белослав   123  
  6   Енвиронман Тео България ООД - Петрич   75  
  7   Еко Ловеч ЕАД - Ловеч   74  
  8   Комунал ООД - Пловдив   22  
  9   Озеленяване-паркинги и гаражи ЕООД - Петрич   18  
  10   Чистота Плевен ООД - Плевен   5  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 17.02.2021
  Обща стойност (BGN): 469 648.79  
Брой търгувани компании: 35
Premium 29 772.98
Standard 418 840.72
АДСИЦ 11 053.86
Структурирани 9 981.23
Най-голяма промяна в цените
БТФ Expat Hungary BUX UCITS ETF ФОНД - София 16.62 %
Петрол АД - Ловеч -7.41 %
BaSE - Акции: 2 323.89
BaSE - АДСИЦ: 358 800.00
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
Наш Дом - България АД
- Холдинг - София
 

 

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Върховният касационен съд (ВКС) осъди себе си, Народното събрание и Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (сега Агенция за публичните предприятия и контрол) да платят обезщетение, което с лихвите и разноските надхвърля 1 000 000 лв., на фирма, загубила собствеността си заради действал с години закон, който противоречи на правото на Европейския съюз. В основата на казуса стои отмененият текст от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, който даваше възможност на държавата да учреди законна ипотека върху имуществото на приватизираното дружество за неизпълнени задължения на купувача по приватизационен договор. Въпросната разпоредба е приложена спрямо старозагорското дружество "Завод за каучукови уплътнители" АД. Бившето държавно предприятие е приватизирано и първо през 1998 г. 19% от капитала му придобива "ЗКУ-98" АД. После основният пакет акции става собственост на холдинг "Загора" ООД и холдинг "Център" АД. След увеличение на капитала собствеността на "ЗКУ-98" в "Завод за каучукови уплътнители" пада до 11 на сто от акциите. "ЗКУ-98" АД не изпълнява задълженията си по приватизационния договор и агенцията за приватизация запорира всички акции на дружеството.

Източник: Сега

Комисията за финансов надзор разреши на френската „Геопост“ да стартира процедурата по придобиване на 4 043 640 броя акции, но не по-малко от 2 419 929 броя, от капитала на „Спиди“ от останалите акционери на дружеството. Инвестиционният посредник „Елана Трейдинг“ съобщи, че процедурата ще стартира на 18 февруари и ще приключи на 17 март 2021 г. В края на януари френската „Геопост“ съобщи, че е решила да упражни правата си по договор като увеличи дела си до значително мажоритарно участие в „Спиди”. Договорът между двете компании е от 2014 г. , французите имат намерение да придобият минимум 45% от издадените и регистрирани акции на куриерската компания. Предлаганата цена за акция е 58,67 лв.

Източник: 24 часа

Фондът на фондовете съобщи, че отваря процедурата за избор на финансови посредници, които да управляват инструмента "Финансиране в селските райони". Средствата са осигурени от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Бюджетът на финансовия инструмент е 38.3 млн. лв., разпределен в три обособени позиции. След приключване на процедурата по избор на посредници от нисколихвени кредити ще могат да се възползват земеделски производители и други бизнеси в селските райони.

Източник: mediapool.bg

"Агро Финанс“ АДСИЦ отправи търгово предложение към 21 от акционерите си, собственици на 38 524 акции. Търговата цена е 3,7 лв. на ценна книга и касае 0,12% от капитала. Ако някой акционер приеме търговото предложение, то акциите му ще бъдат обратно изкупени от „Агро Финанс“. На заседанието си от 9 февруари 2021 г. Комисията за финансов надзор не наложи окончателна забрана за публикуването на предложението. Мажоритарният акционер е „Агрион инвест“ АД, а посредник по предложението е „София интернешънъл секюритиз“ АД. След края на търговото предложение „Агро Финанс“ АДСИЦ ще има право да се откаже от лиценза за дружество със специална инвестиционна цел и да стане обикновено борсово търгувано акционерно дружество. Възможно е впоследствие да се гласува и за неговото делистване. В момента няма такова заявление.

Източник: investor.bg

Местният клон на белгийската KBC Asset Management директно е придобил 5,20% дял от капитала на българската инвестиционна компания "Илевън Кепитъл". KBC Asset Management - клон България е закупил общо 119 572 акции в "Илевън Кепитъл" на 10 февруари, действайки от името на своите фондове "ОББ Платинум Облигации", "ОББ Премиум Акции""ОББ Балансиран Фонд" и "ОББ Глобал Растеж". Клонът на белгийската компания досега не притежаваше дял в Eleven Capital, но още през миналата година бе обявено, че KBC Asset Management - клон България възнамерява да разшири присъствието си в България. "Илевън Кепитъл" АД бе учреден с 10 млн. лева капитал и към средата на годината изкупи дялове в над 30 водещи стартъп компании от България и региона, чрез придобиването на Eleven Fund Cooperatief U.A. и съответно неговият портфейл, инвестиран в периода между 2012 и 2015 година.

Източник: Банкеръ

Регулирана информация       Българска стопанска камара 
В помощ на външнотърговската дейност
 

 


 
Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света
 

 
 
Новини от БСК и членовете на БСК

Министерството на икономиката и НАП проведоха среща с ресторантьорския бранш

Жанет Дайденова, БЕА: 2021 г. ще бъде година на бизнеса с бързооборотни стоки онлайн

Становище на БСК относно Проект на Национална стратегия за малките и средните предприятия за 2021-2027 г.


Предстоящи събития

18 февруари: Уебинар във връзка с кандидатстването на работодатели с проекти за условия на труд за хора с увреждания

23 февруари: Уебинар „Невербална комуникация по време на преговори в дигитална среда“Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

DEVNET ASSOCIATE -
НОВ КУРС В СИСКО АКАДЕМИЯТА НА БСК

Новият курс, който Сиско мрежова академия предлага от м. юли 2020 г., цели да подготви специалисти за промените в областта на управлението на компютърните мрежи, а именно - тяхното автоматизиране.

График на курсовете в Сиско академията:

CCNA 1 – 27 февруари 2021, съботно-неделен
DevNet – 17 април 2021, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
https://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.

Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Европейската комисия представи нова стратегия за повишаване на приноса на ЕС към основаното на правила многостранно сътрудничество. Изложени са очакванията и целите на ЕС по отношение на многостранната система. В предложение се предлага да се използват всички средства, с които разполага ЕС, включително широката му политическа, дипломатическа и финансова подкрепа, за укрепването на световния мир и сигурността, за защита на правата на човека и международното право, и за насърчаване на многостранни решения на световните предизвикателства, заяви комисията. За предизвикателствата на днешния век е необходимо повече, а не по-малко многостранно управление и основано на правила международно сътрудничество. ЕС определи ясни стратегически цели за проблеми, с които нито една държава не може да се справи сама - мир и сигурност, права на човека и върховенство на закона, устойчиво развитие, обществено здраве или околна среда. ЕС трябва да укрепи водещата си роля и да "действа като едно цяло", за да "успее като едно цяло", заявява комисията.

Източник: mediapool.bg

Америка

Американският президент не спира атаките си срещу руския газопровод „Северен поток 2“. Говорителят на Белия дом заяви, че Джо Байдън определя проекта като „лоша сделка“ за Европа. Тя уточни, че в момента се прави преглед на проекта, за да се бъде взето решение за евентуални нови санкции. „Северен поток 2“ е проектиран да доставя руски газ до Западна Европа, като точката на свързване е в Германия. Амбицията на „Газпром” е да завърши проекта, струващ 11 млрд. долара, през тази година, преди налагането на нови американски санкции. „Нашата позиция за „Северен поток 2“ е много ясна и остава непроменена. Президентът Байдън ясно даде да се разбере, че „Северен поток 2” е лоша сделка, защото разделя Европа. Тя излага Украйна и Централна Европа на руското манипулиране и е насочена срещу заявените цели в енергетиката и сигурността. Продължаваме да следим дейностите по завършване и сертифициране на газопровода. Ако има такива, ще вземем решение за налагане на санкции“, говорителят на Белия дом Джен Саки.

Източник: economic.bg

Азия

Японският автомобилен концерн Nissan Motor Co. ще свие производството в префектура Фукуока заради прекъсването на доставките на автомобилни компоненти след силното земетресение, което разлюля Североизточна Япония на 13 февруари. Трусовете са засегнали производителя на авточасти Hitachi Astemo, един от доставчиците на Nissan. Hitachi Astemo, съвместно предприятие между Hitachi и Honda Motor Co., произвежда части за системи за окачване на автомобили в своя завод в префектура Фукушима, които се използват от Nissan и Toyota Motor Corp. Във вторник вечерта Nissan е съкратил работното време на две производствени линии в своя завод във Фукуока, където се сглобява миниванът Serena, като производството ще бъде спряно изцяло в събота. Говорител на концерна обаче изтъква, че към момента производството на концерна не езасегнато от последствията от земетресението. В същото време Toyota обяви, че временно спира производството на автомобили на 14 производствени линии в девет свои фабрики в Япония заради земетресението с магнитуд от 7.3 по Рихтер.

Източник: Reuters

 
Индекси на фондови борси
17.02.2021
Dow Jones Industrial
31 613.02 (90.27)
Nasdaq Composite
13 965.50 (-82.00)
Стокови борси
17.02.2021
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)61.81
Heating oil ($US/gal.)1.8600
Natural gas ($US/mmbtu)3.2900
Unleaded gas ($US/gal.)1.8400
Gold ($US/Troy Oz.)1 781.20
Silver ($US/Troy Oz.)27.42
Platinum ($US/Troy Oz.)1 286.40
Hogs (cents/lb.)84.90
Live cattle (cents/lb.)124.15

       Опознай България

148 години от обесването на Васил Левски

Васил Левски е идеолог и организатор на българската национална революция, основател на Вътрешната революционна организация (ВРО) и на Българския революционен централен комитет (БРЦК). Апостолът на свободата е роден в Карлово през 1837 г. Истинското му име е Васил Иванов Кунчев. Левски има тежко детство, и в младините си се подготвя да стане свещеник (оттам идва и другото му прозвище – Дякона). През 1862 г., обаче, разбирайки за сформирането на българска легия на Раковски в Белград, той решава да хвърли расото и да се присъедини към силите на Раковски. След като взема участие в няколко чети, той емигрира в Румъния. Там, той стига до извода, че българите трябва да се вдигнат на организирана борба срещу Османската империя. През 1868 г., той се връща в България и започва работа по създаването на революционна мрежа на цялата територия на България. Основава множество революционни комитети и започва да подготвя народа за всеобщо въстание. Предател му попречва да постигне целта си. Той е заловен от турците в края на 1872 г. и, след като е изправен пред съд, е осъден на смърт и обесен на 6 февруари 1873 г., когато в сила е Юлианският календар или на 18 февруари по нов стил. Възпоменателните церемонии се организират ден по-късно - на 19 февруари.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 18.02.2021
Българска версия: 30007, Английска версия: 2874

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2021. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    

Април 2021
 ПВСЧПСН
13   1234
14567891011
1512131415161718
1619202122232425
172627282930  

Май 2021
 ПВСЧПСН
17     12
183456789
1910111213141516
2017181920212223
2124252627282930
2231      

Юни 2021
 ПВСЧПСН
22 123456
2378910111213
2414151617181920
2521222324252627
26282930    

Юли 2021
 ПВСЧПСН
26   1234
27567891011
2812131415161718
2919202122232425
30262728293031 

Август 2021
 ПВСЧПСН
30      1
312345678
329101112131415
3316171819202122
3423242526272829
353031     

Септември 2021
 ПВСЧПСН
35  12345
366789101112
3713141516171819
3820212223242526
3927282930   

Октомври 2021
 ПВСЧПСН
39    123
4045678910
4111121314151617
4218192021222324
4325262728293031


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999