Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Сряда, 29 юли 2020 г., брой 5251
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(29.07.2020)
  EUR   1.95583  
GBP   2.15002
USD   1.66922
CHF   1.81802
EUR/USD   1.1717*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.07   0 %  

  • Търсене, подбор и контакт
  • Подробна проверена информация за кандидатите
  • Дистанционно събеседване
  • Трудови договори
  • Работни визи за България
Свържете се с нас!
БИК Капиталов пазар ЕООД
тел +359 2 980 38 53
beis.bia-bg.com

 

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com


Общи събрания днес
  Агрия груп холдинг АД - Варна
Балкан юръп бизнес АД - София
Биовапе ЕАД - София
Българска бизнес група холдинг АД - София
Винпром-Търговище-96 АД - Търговище
Габриеле Малтини ЕАД - София
Голд Лаънс АД - София
Гюров трейд ЕАД - София
Ел ей рент АД - Лом
Елбеген АД - София
Ентъртеймънт Рент ЕАД - София
ЗСК-Лозово АД - Бургас
Инструментална екипировка ВТ АД - Велико Търново
ЛВК Винпром АД - Търговище
Марко Салватори ЕАД - София
Микро 67 АД - Разград
Микро Разград АД - Разград
Орион ски АД - Чепеларе
Осветителна техника АД - Котел
Пълдин Пропъртис Инвест АДСИЦ - София
Сградостроител АД - Плевен
Сииком АД - Варна
Софихо АД - София
Тинкертрейн Груп ЕАД - София
Трансимпекс АД - София
УСМ АД - Стара Загора
Чез Електро България АД - София
Явор Зартов АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Кризата за преобладаващата част от българската икономика ще бъде по-скоро краткосрочна – от 2 до 3 тримесечия, и средно дълбока – предвижда се реалният спад в икономическата активност на годишна база да е между 5 и 7%. Това се казва в Годишния доклад за икономическо развитие и политики на България на Института за икономически изследвания при Българската академия на науките. В случай, че няма нова вълна на разпространение на COVID-19 през есенно-зимния сезон, възстановяването ще започне в края на третото тримесечие и ще продължи през цялата следваща година, в края на която ще бъдат достигнати предкризисните нива. Реалният растеж ще започне от 2022 г.

Източник: investor.bg

През юни бизнесът е сключвал новите договори с банките при по-ниски лихвени проценти отколкото преди година, но в сравнение с май има изключение при заемите над 1 млн. евро, договорени в левове, при които има повишение на средната лихва. Домакинствата са получавали кредити при различни лихвени проценти - по-ниски или по-високи на годишна и месечна база. Годишният процент на разходите при потребителските и жилищните заеми също се е движил в различни посоки в сравнение с миналия месец и юни 2019 г., се вижда от предварителните данни на Българската народна банка. През юни средният лихвен процент по кредитите за бизнеса до 1 млн. евро, договорени в левове, спада на годишна база с 0,54 пр.п. до 3,26%, а по тези, договорени в евро – с 0,37 пр.п. до 2,65%. Средният лихвен процент по кредитите над 1 млн. евро, договорени в левове, намалява с 0,49 пр.п. до 2,45%, а по тези, договорени в евро – с 1,15 пр.п. до 2,15%. На месечна база през юни средната лихва по заемите до 1 млн. евро, договорени в левове, се понижава с 0,47 пр.п., а по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро – с 0,14 пр.п. При заемите над 1 млн. евро, договорени в левове, средната лихва расте с 0,10 пр.п., а по тези, договорени в евро, спада с 0,05 пр.п.

Източник: investor.bg

 
Дружества
Строителство на други инсталации
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Общо приходи
за 2018 г.
(хил. лв.)
  1   Кондекс ЕООД - София   12 765  
  2   ИСАВ-1 ЕООД - Пазарджик   12 385  
  3   ГСИ Балкани ЕООД - Бургас   11 898  
  4   Лог-Сиберия ЕООД - София   11 525  
  5   Металинвест-Ремко ЕООД - Стара Загора   10 716  
  6   Улично осветление ЕАД - София   8 517  
  7   Пи Ви Консулт ООД - София   8 489  
  8   Променергомонтаж АД - Пловдив   5 676  
  9   Нола 7 ООД - София   5 245  
  10   Комплексни заваръчни услуги - Бургас ООД - Бургас   4 825  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 28.07.2020
  Обща стойност (BGN): 363 619.50  
Брой търгувани компании: 32
Premium 74 790.04
Standard 165 430.75
АДСИЦ 112 671.06
Облигации 10 727.65
Най-голяма промяна в цените
ЧЕЗ Разпределение България АД - София 6.93 %
Първа инвестиционна банка АД - София -5.17 %
BaSE - Акции: 231 619.68

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Международната група за производство на метали "Аурубис" (Aurubis AG) започва процедура на сертифициране по новия международен стандарт The Copper Mark. "Аурубис България" АД, която стопансива медодобивния завод на групата в Средногорието, е първата металургична компания, която ще се присъедини към стандарта. The Copper Mark е нов стандарт за медодобивната индустрия. Създаден е, за да гарантира отговорно производство по веригата на стойността в сегмента. The Copper Mark е разработен от Международната асоциация за мед (International Copper Association) със съдействието на 25 компании от целия свят, базиран е на Целите за устойчиво развитие (Sustainable Development Goals) на ООН и е обявен на 30 март 2020 г. За сертифициране по стандарта първоначално могат да кандидатстват компании от веригата на доставки до етап производство на рафинирана мед - рудници, обогатителни комплекси, металургични производства. По-нататък ще бъдат оценявани производители на медни продукти до етап краен клиент. Оценяването се извършва по 32 международно признати критерия за устойчивост: опазване на околната среда, здравословни и безопасни условия на труд, права на човека, отношения с общностите, корпоративно управление.

Източник: 24 часа

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е одобрила „Софарма трейдинг“ да купи „Ес Си Ес Франчайз“ АД и „Санита Франчайзинг“ АД, с което на практика разрешава на дружеството да придобие едноличен контрол върху 154 аптеки от веригите „Сейба“, „Санита“, „Виталис“ и SCS, вижда се от решение на антимонополния регулатор, публикувано на сайта му. Решението идва само няколко дни, след като Върховният административен съд (ВАС) спря сделката за 19-те аптеки от веригата „ФармаСтор“ и върна преписката за ново разглеждане от КЗК след иск на конкурентния търговец на едро на лекарства „Стинг“. Според съда Комисията не е изследвала възможността физически лица да осъществяват контрол над фирмите във вертикално интегрираната структура на производителя на лекарства „Софарма“, която е основен акционер в „Софарма трейдинг“. В решението за 154-те аптеки КЗК подробно разглежда тези връзки на физически лица. КЗК установява, че „Софарма“ е с до 5% дял от продажбите на лекарства на аптеки и болници и че пазарът е силно раздробен. Пазарът на едро пък се доминира от четири компании, сред които е и „Софарма трейдниг“, заради което Комисията прави извод, че дружеството не е водещ търговец с дял на продажбите към болници и аптеки между 20 и 30%, а само към аптеки – 10-20%.

Източник: investor.bg

Ловешкият завод за електроинструменти "Спарки Елтос", който не работи от миналата година, официално влезе в процедура по несъстоятелност. С решение на Ловешкия окръжен съд от миналата седмица компанията е обявена в неплатежоспособност, а за начална дата е определен 31 декември 2018 г. Самото дело беше образувано по молба на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" заради неизплатени заплати на работниците, но най-големият кредитор е държавната Българска банка за развитие (ББР), която има да получава 88.7 мнл. лв. от предприятието. Искането на Главната инспекция по труда за обявяване на компанията в неплатежоспособност е заради начислени и неизплатени заплати на работниците, като общата дължима сума от април до август 2019 г. е 2.1 млн. лв. Най-големи обаче са дълговете на компанията към ББР, която е присъединен кредитор по делото. В последните отчети на "Спарки Елтос" липсваше подробна информация за дължимите суми, но от решението на съда става ясно, че държавната банка има да получава 45.3 млн. евро, или 88.7 млн. лв., по общо осем кредита, отпуснати между 2008 г. и 2017 г. (единият от тях в синдикат с базираната в Русия Международна инвестиционна банка).

Източник: Капитал

На закрито заседание на 30 юли Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ще реши окончателно дали да одобри Десетгодишния план за развитие на газопреносните мрежи за периода 2020-2029 г. на държавното енергийно дружество „Булгартрансгаз“ ЕАД, съобщава енергийния регулатор. Съгласно Закона за енергетиката КЕВР одобрява Десетгодишен план за развитие на преносната мрежа, внесен от дружеството, като наблюдава и контролира изпълнението му. Задължението за разработване на десетгодишни планове за развитие на мрежата от операторите на газопреносни системи на територията на Европейския съюз (ЕС) е предвидено в Директива на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. В Десетгодишния план на „Булгартрансгаз“ за развитие на мрежите за периода 2020-2029 г. се отбелязва, че наличието на организиран пазар на природен газ подобрява условията за поддържане на конкурентна, прозрачна и недискриминационна търговия и постепенно отпадане на регулираната цена на природния газ.

Източник: investor.bg

Процентът на одобрените кредити по програмата на Българската банка за развитие за отпускане на безлихвени кредити до 4500 лв. на физически лица и самоосигуряващи се намалява все повече. Към 27 юли търговските банки, през които реално става преразпределянето на средствата, са одобрили 13 377 искания, което е едва 58.5% от подадените заявления. Откакто започна да действа програмата през април процентът на одобрените молби постоянно намалява. Освен това търговските банки далеч не отпускат максималните 4500 лв. на своите клиенти, като данните показват, че средният размер е около 4200 лв. за три месеца. Общият бюджет на широко афишираната правителствена програма, която трябва да подкрепи хората в неплатен отпуск или останали без работа, е 200 млн. лв. Сега данните на ББР показват, че близо три месеца и половина след нейния старт са одобрени заеми на обща стойност 55.6 млн. лв. Срокът за кандидатстване по програмата за безлихвено кредитиране е до края на 2020 г. Партньори по нея са общо 12 търговски банки. В момента 10 от тях приемат заявления на кандидатите. Това са Алианц банк, Банка ДСК, Инвестбанк, ОББ, Първа инвестиционна банка, Пощенска банка, Райфайзенбанк, Търговска банка ДЦентрална кооперативна банка и УниКредит Булбанк.

Източник: econ.bg       Българска стопанска камара

 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

29 юли: Представяне на SDG Ambition

29 юни – 30 септември: Конкурс за есе: ''Ядрената енергетика, в симбиоза с електрическата мобилност''

24-25 ноември: Career Show Hybrid


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Сиско академията на БСК в условията на COVID-19

Включете се в курсовете, предлагани от Центърът за обучение по информационни и комуникационни технологии.

Обучение по мрежи в Сиско академията по новата версия на CCNA 7.0:
Във връзка със ситуацията с COVID-19Сиско академията на Българска стопанска камара предлага дистанционно обучение.
Безпроблемният преход от присъствено към онлайн обучение за курсистите в академията се дължи на няколко фактора:

  • Всички материали се намират в платформата на Сиско мрежова академия и са достъпни с потребителско име и парола от всяко устройство, свързано към Интернет.
  • Платформата WebEx на Cisco Systems, която предоставя възможности за видео и аудио връзка, споделяне на екран, бяла дъска, чат сесия и др.
  • Опитен екип от инструктори, които заедно с ИТ експертите на БСК „вдигнаха“ виртуално мрежовото оборудване, така че всички упражнения, които преди се правеха в залата, да бъдат възможни и по време на онлайн обученията.
  • Мотивирани курсисти, които с ентусиазма си превръщат учебния процес в приятно занимание в съботно-неделните дни.

Участниците в дистанционното обучение получават 10% отстъпка от цената за присъствения курс.

Старт на курсовете:
CCNA 2 – 05 септември 2020, съботно-неделен
CCNA 1 – 19 септември 2020, съботно-неделен
CCNA 3 – 17 октомври 2020, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
https://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.

Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Турция ще преустанови сондажните дейности за газ и петрол в оспорвани води в Източното Средиземноморие, според високопоставен турски представител. Президентът Реджеп Тайип Ердоган е дал на своите сътрудници указания "да бъдат конструктивни и да преустановят за известно време проучвателните дейности", заяви неговият съветник и говорител Ибрахим Калън. Преди дни гръцкият вестник "Катимерини" писа, че ситуацията в Егейско море и Източното Средиземноморие изглежда се поуспокоява, след като турски бойни кораби се върнаха по базите си. Миналата седмица Турция обяви своите планове да изпрати проучвателния кораб "Оруч Реис" и два поддържащи кораба да извършат сеизмологични операции до 2 август във води южно от гръцките острови Родос, Карпатос и Кастелоризо, намиращи се край турското южно крайбрежие. Това изявление повиши напрежението със съседна Гърция и предизвика критики от САЩ, Франция, както и от други европейски страни.

Източник: Associated Press

Америка

От 2016 година до сега Volkswagen е изплатил около 9,5 милиарда долара на американски собственици на дизелови автомобили на компанията, които са се оказали измамени от софтуера за отчитане на данните за вредни емисии. Това оповести Федералната служба за защита на потребителите. Този скандал с международни измерения, станал известен като "Дизелгейт", опетни за дълго време имиджа на Volkswagen. В скандала, избухнал през септември 2015 година, "Фолксваген" призна, че е оборудвал 11 милиона автомобила по света с манипулиращ софтуер, който показва по-малко вредни емисии при тестове в лаборатория, отколкото по пътищата, припомня АФП. Когато дадохме на собствениците на автомобили с марка Volkswagen или Porsche правото да изберат дали да върнат колите си, или те да бъдат приведени в изправност, над 86 процента предпочетоха да ги върнат.

Източник: Associated Press

Азия

Японският автомобилен концерн Mitsubishi Motors изпитва сериозни притеснения относно бързото възстановяване, след като публикува мрачни тримесечни данни за продажбите на ключовия пазар в Югоизточна Азия. Това стана отчасти поради избухването на коронавируса, което потопи цената на акциите му с 13% до рекордно ниско ниво в края на търговията на азиатските борси. Ден по-рано Mitsubishi Motors съобщи, че продажбите в страните от Югоизточна Азия, които обикновено представляват една четвърт от глобалните му такива, са се понижили с 68%, или значително повече от очакваното, като за периода април-юни техният дял е едва 17% от общите продажби на концерна. Компанията, която е част от алианса, в който влизат Renault и Nissan, също така прогнозира оперативна загуба от 140 млрд. йени (1,33 млрд. долара) за годината, приключваща на 31 март 2021 г. Ако очакванията се сбъднат, това би била най-голямата загуба на Mitsubishi за последните 18 години. Резултатите на Mitsubishi Motors са "шокиращи", смята анализаторът Мио Като от LightStream Research, който отбелязва, че положението на концерна в Югоизточна Азия е особено притеснително.

Източник: Reuters

 
Индекси на фондови борси
28.07.2020
Dow Jones Industrial
26 379.28 (-205.49)
Nasdaq Composite
10 402.10 (-134.18)
Стокови борси
28.07.2020
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)40.99
Heating oil ($US/gal.)1.2500
Natural gas ($US/mmbtu)1.8400
Unleaded gas ($US/gal.)1.2300
Gold ($US/Troy Oz.)1 949.00
Silver ($US/Troy Oz.)24.31
Platinum ($US/Troy Oz.)974.50
Hogs (cents/lb.)50.72
Live cattle (cents/lb.)105.00

       Опознай България

Райна Княгиня (1856 - 1917)

Райна Попгеоргиева Футекова или Райна Княгиня, е българска учителка и революционерка, ушила въстаническото знаме за Априлското въстание. Райна Княгиня е родена на 18.01.1856 г. в Панагюрище. Училищното настоятелство, впечатлено от природния й талант и интелигентност, я изпраща да продължи образованието си в Стара Загора, а след 4 години, тя се завръща в родния си град и става главна учителка в девическото училище. Веднъж през 1876 г. я извикват в дома на един учител, където се провежда събрание. Именно там, Бенковски се обръща към Райна и й предлага да избродира знамето на въстанието. Само за месец, тя тайно и под постоянен страх, че може да бъде разкрита, се труди върху него и извезва знаменитите думи “Свобода или смърт”. В решаващия ден на въстанието, Райна препуска редом с Бенковски, носейки знамето, а сред въстаниците се носят смелите възгласи:”Да живее българската княгиня! Да живее войводата!”. Въстанието е потушено с масови кланета. Самата Райна Княгиня е арестувана и прекарва известно време в ужасяващите затвори по онова време, където е малтретирана и измъчвана. Освобождават я, но я осъждат на доживотно изгнание, което тя избира да прекара в Русия. След Освобождението, се връща и работи в родината си като преподавател. Райна Княгиня умира на 29 юли 1917 г. година в София. Hейната къща в Панагюрище е превърната в музей и през 1950 г. е обявена за паметник на на културата от национално значение. На 2 май 2006 г. е открит паметник на Райна Княгиня в Панагюрище.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 29.07.2020
Българска версия: 30008, Английска версия: 2885

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    

Април 2021
 ПВСЧПСН
13   1234
14567891011
1512131415161718
1619202122232425
172627282930  

Май 2021
 ПВСЧПСН
17     12
183456789
1910111213141516
2017181920212223
2124252627282930
2231      

Юни 2021
 ПВСЧПСН
22 123456
2378910111213
2414151617181920
2521222324252627
26282930    

Юли 2021
 ПВСЧПСН
26   1234
27567891011
2812131415161718
2919202122232425
30262728293031 

Август 2021
 ПВСЧПСН
30      1
312345678
329101112131415
3316171819202122
3423242526272829
353031     

Септември 2021
 ПВСЧПСН
35  12345
366789101112
3713141516171819
3820212223242526
3927282930   


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999