Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 27 юли 2020 г., брой 5249
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(27.07.2020)
  EUR   1.95583  
GBP   2.14962
USD   1.68490
CHF   1.82277
EUR/USD   1.1608*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.07   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

  • Търсене, подбор и контакт
  • Подробна проверена информация за кандидатите
  • Дистанционно събеседване
  • Трудови договори
  • Работни визи за България
Свържете се с нас!
БИК Капиталов пазар
тел./факс 359 2 980 38 53
beis.bia-bg.com

 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com


Общи събрания днес
  Автоинвест АД - Бургас
Болгар Ню Кепитъл АД - Варна
Валина АД - Пловдив
Винпром Кюстендил АД - Кюстендил
Волантранс 97 АД - Асеновград
Домостроителен комбинат - София АД - София
Завод за шлифовъчни машини АД - Асеновград
Заводски строежи - Козлодуй АД - Козлодуй
Имерис Минералс България АД - Кърджали
Интраматик синтез АД - Несебър
М парк АД - София
Металхим холдинг АД - София
Многопрофилна болница за активно лечение - Благоевград АД - Благоевград
ПИК Пропърти АД - София
Полихарт 98 АД - Пловдив
Рачо Ковача АД - Габрово
Фериботен комплекс АД - София
Финансова къща Евър АД - София
ФМА АД - Търговище
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Депозитите на домакинствата и на нетърговските организации, обслужващи домакинствата достигат 57.1 млрд. лв. през юни 2020 г. Това е ръст от 7.8% през същия месец на 2019 г., показват данни от паричната статистика на Българската народна банка (БНБ).  В края на юни 2020 г. депозитите на неправителствения сектор са 86.321 млрд. лв., като годишното им увеличение е 8.3% (8.6% годишно повишение през май 2020 година). Депозитите на нефинансови предприятия са малко над 26 млрд. лв. На годишна база те се увеличават с 11.9% (12.4% годишно повишение през май 2020 година). Депозитите на финансовите предприятия обаче са надолу с 8.6% за година (5% годишно понижение през май 2020 г.) и в края на първата половина на 2020 г. достигат 3.143 млрд. лв.

Източник: Монитор

Лизинговите плащания могат да се отложат покрай пандемията от COVID-19 подобно на вноските по банкови кредити. Единственото условие е лизинговата компания да е обвързана с банкова институция, а клиентите да нямат стари просрочия за повече от 90 дни по лизинга. Така физически и юридически лица имат два варианта за „глътка въздух“ – цялата вноска се отсрочва за срок до 6 месеца, но не по-късно от 31.12.2020 или се отлагат само дължимите суми по главницата. За целта обаче клиентът изрично трябва да уведоми лизинговата компания. Форматът и тук е опростен – в декларацията се посочват причините за искането – безработица / изисква се Заповед за прекратяване на трудовото правоотношение с последен работодател с дата след първи март/, неплатен отпуск, намаляване на възнаграждението с минимум 30%.

Източник: econ.bg

 
Дружества
Изолационни строителни дейности
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Общо приходи
за 2018 г.
(хил. лв.)
  1   Ви Джи Еф ООД - София   21 582  
  2   Пещострой ЕООД - Стара Загора   13 080  
  3   Мухтаров ООД - Варна   3 874  
  4   Изопещ ООД - Пловдив   3 007  
  5   Мелаинвест и партньори ООД - Бургас   1 828  
  6   Изотерма С ООД - Пловдив   1 297  
  7   Алпсофия ЕООД - София   875  
  8   Мастерпласт България ЕООД - Казичене   805  
  9   Ромбулекс ООД - София   507  
  10   Мейк-България ЕООД - София   438  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 24.07.2020
  Обща стойност (BGN): 711 995.62  
Брой търгувани компании: 24
Premium 29 187.58
Standard 677 944.03
АДСИЦ 1 223.60
Облигации 3 640.41
Най-голяма промяна в цените
ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ - София -12.50 %
Алкомет АД - Шумен 9.62 %
BaSE - Акции: 7 446.36
BaSE - АДСИЦ: 361.53

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Административният съд София-област отмени решението на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), с което антимонополният орган забрани да се осъществи сделката между ЧЕЗ и „Еврохолд“ за активите на чешката група в България. ЧЕЗ се опитва от 2018 г. да продаде активите си в България, но антимонополният регулатор блокира сделките. Първият купувач – „Инерком", се отказа от сделката, а КЗК блокира трансакцията с „Еврохолд“. Компанията обжалва пред Административния съд на София област. В края на миналата година чешката група посочи, че ако не се стигне до продажба, тя вероятно ще задържи активите си в България, вместо да търси трети купувач. През миналата година ЧЕЗ обяви за продан и бизнеса си в Румъния, Турция и Полша. В решението на Административният съд София-област се посочва, че делото се връща във вид на преписка на Комисията за защита на конкуренцията за ново произнасяне съгласно задължителните указания дадени в мотивите на съдебното решение. КЗК е осъдена да заплати на „Еврохолд“ разноските по делото в размер на малко над 10 хил. лева. Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок пред Върховния административен съд.

Източник: investor.bg

Производителят на белен слънчоглед "Меджик флейм" планира да придобие един от най-големите преработватели на селскостопанска продукция в страната "Клас олио" и свързаната с него "Кабакум груп - импорт експорт". Това става ясно от заявление, подадено в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), която трябва да разреши сделката. Според него, концентрацията може да окаже въздействие върху пазара на слънчогледово семе и екобрикети. Общият оборот на трите компании за 2018 г. е близо 170 млн. лв. "Меджик флейм" е регистрирана през 2009 г., сега е с едноличeн собственик Едуард Багдасарян. Компанията първоначално се занимава с търговия със зърно, но пред няколко години инвестира и в завод за белен слънчоглед в Добрич. От отчета й за 2018 г. става ясно, че фирмата очаква печалбата й от тази инвестиция да е от порядъка на 5-15% от приходите. Дружеството има сключен дългосрочен договор за изкупуване на белен слънчоглед с китайската държавна компания ACN Worldwide Ltd. Shanghai, както и с европейски клиенти. Предприятието използва отпадъчните люспи за производство на екобрикети и пелети, които могат да се използват в топлоелектрически централи и от домакинства. В предстоящата класация "Капитал 100" дружеството е сред тези с най-растящи приходи.

Източник: Капитал

Окръжният съд в Ловеч е обявил производителя на електроинструменти и заварени конструкции за подемно-транспортна техника и други машини „Спарки Елтос“ АД в несъстоятелност заради невъзможност компанията да обслужва задълженията си. За начална дата на неплатежоспособността е определена 31 декември 2018 г. Делото е заведено от Главната инспекция по труда заради неизплатени заплати за няколко месеца от 2019 г. за над 2 млн. лева. Инспекцията по труда може от 2018 г. да иска несъстоятелност на предприятия заради неизплатени за повече от два месеца заплати, след като беше направена промяна в Търговския закон. За временен синдик на „Спарки Елтос“ е назначен Елин Топалов, синдик на бургаския корабостроителен завод и на „Ремотекс Раднево", който е предложен от държавната Българска банка за развитие (ББР) в качеството и на присъединен кредитор по делото. Към институцията дружеството има и най-много задължения. С решението си съдът в Ловеч налага и запор и възбрана на имуществото на „Спарки Елтос“ и насрочва събрание на кредиторите.

Източник: investor.bg

Офисът за споделени услуги на Световната банка предстои да бъде разширен. Това стана ясно след като депутатите приеха на първо четене днес Законопроекта за ратифициране на Изменение на Споразумението между правителството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (Световна банка) за предоставяне на подкрепа за офис на банката. Предвижда се площта на офиса да бъде разширена с 650 кв. м., като достигне обща площ близо 4650 кв. м. По изчисления на банката първоначалните инвестиционни разходи ще достинат 515 хил. евро, като те ще се реализират 2021 г. До 2025 г. пък текущите разходи за недеижимо имущество се очаква да бъдат около 713 хил. евро. Според мотивите в закона разширенrето ще благоприятства за икономическата среда в България, като ще даде възможност за намиране на работно място на висококвалифицирани специалисти. Присъствието на високоавторитетна организация ще спомогне и за престижа на България пред международната инвеститорска общност.

Източник: Монитор

Печалбата на производителя на кабели и проводници "Емка" АД – Севлиево се свива с малко над една пета заради пандемията от новия коронавирус, вижда се от отчета на дружеството, публикуван чрез БФБ-София. Финансовият резултат на компанията към края на юни е 1,63 млн. лева спрямо 2,08 млн. лева към края на юни 2019 г., или с 21% по-малко. Приходите на компанията се свиват до 44,165 млн. лева от 48,95 млн. лева по същото време на миналата година. Приходите от продажба на продукция на "Емка" възлизат на 43,276 млн. лева за периода януари-юни спрямо малко над 48 млн. лева за януари-юни миналата година. По-голямата част от приходите от продажби на дружеството са от износ – 30,05 млн. лева за полугодието. Постъпленията от вътрешния пазар са в размер на 13,226 млн. лева. Заради влиянието на коронавируса компанията не се ангажира с дългосрочни прогнози. Ръководството очаква за юли приходи около 8,272 млн. лева, а за август – около 6,7 млн. лева.

Източник: investor.bg       Българска стопанска камара

 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

28 юли: Втори национален онлайн семинар по програма Коперник на ЕС за държавни, научни, бизнес и неправителствени организации

29 юли: Представяне на SDG Ambition

29 юни – 30 септември: Конкурс за есе: ''Ядрената енергетика, в симбиоза с електрическата мобилност''


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Сиско академията на БСК в условията на COVID-19

Включете се в курсовете, предлагани от Центърът за обучение по информационни и комуникационни технологии.

Обучение по мрежи в Сиско академията по новата версия на CCNA 7.0:
Във връзка със ситуацията с COVID-19Сиско академията на Българска стопанска камара предлага дистанционно обучение.
Безпроблемният преход от присъствено към онлайн обучение за курсистите в академията се дължи на няколко фактора:

  • Всички материали се намират в платформата на Сиско мрежова академия и са достъпни с потребителско име и парола от всяко устройство, свързано към Интернет.
  • Платформата WebEx на Cisco Systems, която предоставя възможности за видео и аудио връзка, споделяне на екран, бяла дъска, чат сесия и др.
  • Опитен екип от инструктори, които заедно с ИТ експертите на БСК „вдигнаха“ виртуално мрежовото оборудване, така че всички упражнения, които преди се правеха в залата, да бъдат възможни и по време на онлайн обученията.
  • Мотивирани курсисти, които с ентусиазма си превръщат учебния процес в приятно занимание в съботно-неделните дни.

Участниците в дистанционното обучение получават 10% отстъпка от цената за присъствения курс.

Старт на курсовете:
CCNA 2 – 05 септември 2020, съботно-неделен
CCNA 1 – 19 септември 2020, съботно-неделен
CCNA 3 – 17 октомври 2020, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
https://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.

Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Европейският парламент ще настоява за промени в "историческата сделка" на Европейския съвет за бюджета на ЕС за 2021 – 2027 г. и за Фонда за възстановяване от коронакризата, която бе постигната изключително трудно, след 5-дневно заседание. Бюджетът на съюза не може да стане факт, без да има одобрението на Европарламента. В четвъртък евродепутатите гласуваха с голямо мнозинство резолюция с искания за промени в проекта на многогодишната финансова рамка на ЕС в предстоящите преговори, с които предложението трябва да бъде подобрено. Документът бе приет с 465 гласа "за" срещу 150, които не го одобриха. Ведната след сделката българският премиер Бойко Борисов обяви, че България ще получи от нея 29 млрд. евро. Той оставял тези пари на тези, които му искат оставката. В рамките на дебата с председателите на Европейския съвет и на Европейската комисия Шарл Мишел и Урсула фон дер Лайен сделката, постигната в началото на седмицата, относно Фонда за възстановяване, беше определена от много евродепутати като "историческа", тъй като за първи път държавите членки се съгласиха да емитират съвместен дълг от 750 млрд. евро.

Източник: mediapool.bg

Америка

Tesla възнамерява да обвини своя американски конкурент Rivian Automotive Inc. за предполагаема кражба на бизнес тайни. В съдебно дело за нелоялна конкуренция пионерът на електромобилите обвинява конкурента си в „шокираща схема" за примамване на служители, за да получи поверителна информация. „Присвояването на конкурентна поверителна информация на Tesla при напускането на компанията и преминаване при нов работодател очевидно е грешно и рисковано“, пише в жалбата, подадена в щатския съд в Сан Хосе, Калифорния. „Човек би се ангажирал с това поведение само ако има важна полза - да се използва информацията за обслужване на конкурентните интереси на нов работодател“, допълва се в иска. Rivian отхвърли обвиненията, предава Bloomberg. Твърденията били неоснователни и противоречели на корпоративната култура, етика и политиките на Rivian, казва се в изявление. Делото е насочено и срещу четирима бивши служители на Tesla, за които се твърди, че са предали чувствителни данни за контрагента. Tesla и Rivian са в жестока конкуренция за първия електромобил в доходоносния сегмент на пикапите.

Източник: investor.bg

Азия

Китай заяви, че може да не признае британските национални отвъдморски паспорти като валидни документи за пътуване. Говорителят на китайското външно министерство Уанг Венбин повдигна такива съмнения в отговор на въпрос относно плана на Великобритания за предоставяне на гражданство на 3 милиона хонконгчани, отговарящи на условията. Китайската позиция е, че Обединеното кралство е нарушило обещанието, направено през 1997 г., преди Хонконг да бъде върнат на Китай - да не предоставя право на пребиваване на китайски граждани от Хонконг, притежаващи такива паспорти. „Като се има предвид, че британската страна наруши първа ангажимента си, китайската страна ще обмисли да спре да признава британските отвъдморски паспорти като валидни документи за пътуване и си запазва правото да предприеме допълнителни действия“, каза Уанг. Въпреки че има вероятност да нарасне дипломатическото напрежение с Великобритания, всеки ход на Китай за обезсилване на паспортите вероятно ще има малко практическо значение за жителите на Хонконг, които обикновено влизат и излизат от града, използвайки своите местни лични карти.

Източник: Bloomberg

 
Индекси на фондови борси
24.07.2020
Dow Jones Industrial
26 469.89 (-182.44)
Nasdaq Composite
10 363.20 (-98.24)
Стокови борси
24.07.2020
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)41.26
Heating oil ($US/gal.)1.2600
Natural gas ($US/mmbtu)1.7800
Unleaded gas ($US/gal.)1.2500
Gold ($US/Troy Oz.)1 929.00
Silver ($US/Troy Oz.)24.36
Platinum ($US/Troy Oz.)982.40
Hogs (cents/lb.)50.15
Live cattle (cents/lb.)105.48

       Опознай България

27 юли - Св. Седмочисленици

На 27 юли християнският свят чества паметта на Св. Седмочисленици. На тази дата през 916 г. умира последният от седемте славянски просветители – Климент Охридски. Освен двамата първоучители Св. Кирил и Методий и техният ученик Климент Охридски, в това свещено число влизат останалите ученици Горазд, Наум, Ангеларий и Сава. Климент участва в подготовката на Моравската мисия и придружава двамата братя в Моравия, Панония и Рим. В България разгръща широка книжовна дейност. Наум работи като учител в Преслав и Кутмичевица. В края на живота си живее в построения от него манастир на брега на Охриското езеро. Горазд е високообразован книжовник, владеещ гръцки, славянски и латински език. Ангеларий води борба с немското духовенство в Моравия, а по-късно заедно с Наум и Сава идва в България, посрещнат радушно от българския владетел Борис I. Традицията да се почитат заедно е много стара. Най-рано имената на седмината се споменават в Пространното житие на св. Климен Охридски от архиепископ Теофилакт, написано към края на XI в. През XIII век култът към Седмочислениците е разпространен из българските земи. (Снимка: www.svsedmochislenitsi.com)


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 27.07.2020
Българска версия: 30008, Английска версия: 2886

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    

Април 2021
 ПВСЧПСН
13   1234
14567891011
1512131415161718
1619202122232425
172627282930  

Май 2021
 ПВСЧПСН
17     12
183456789
1910111213141516
2017181920212223
2124252627282930
2231      

Юни 2021
 ПВСЧПСН
22 123456
2378910111213
2414151617181920
2521222324252627
26282930    

Юли 2021
 ПВСЧПСН
26   1234
27567891011
2812131415161718
2919202122232425
30262728293031 

Август 2021
 ПВСЧПСН
30      1
312345678
329101112131415
3316171819202122
3423242526272829
353031     

Септември 2021
 ПВСЧПСН
35  12345
366789101112
3713141516171819
3820212223242526
3927282930   


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999