Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 23 юли 2020 г., брой 5247
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(23.07.2020)
  EUR   1.95583  
GBP   2.14636
USD   1.68926
CHF   1.81347
EUR/USD   1.1578*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.07   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

  • Търсене, подбор и контакт
  • Подробна проверена информация за кандидатите
  • Дистанционно събеседване
  • Трудови договори
  • Работни визи за България
Свържете се с нас!
БИК Капиталов пазар
тел./факс 359 2 980 38 53
beis.bia-bg.com

 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com


Общи събрания днес
  Агрострой-Добрич АД - Добрич
Кореком Принцес АД - София
Санитапласт АД - Драгоево
Слънчев бряг холдинг АД - Несебър
София Принцес хотел АД - София
Топливо АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Европейската централна банка (ЕЦБ) може да поиска от финансовите институции да отложат плащането на дивиденти най-малко до края на година. Въпросът за раздаването на дивиденти, който е особено чувствителен по време на криза, беше оставен на по-заден план през последните месеци, след като институцията препоръча на банките да се въздържат от купуване на акции с цел да плащат на акционерите си, както и да не изплащат дивиденти за финансовата 2019 и 2020 година най-малко до 1 октомври 2020 година. Според ЕЦБ целта е да бъде подобрена способността на финансовите институции да поемат загуби и да се подкрепи кредитирането на домакинствата и на средните и големи предприятия по време на пандемията от коронавирус. Въпреки натиска на някои големи банкови учреждения върху ЕЦБ, неколцина от членовете на надзорния съвет на регулатора с централа във Франкфурт са на мнение, че икономическото възстановяване все още не е достатъчно ясно, за да се разреши отново изплащането на дивиденти.

Източник: mediapool.bg

България е спестила 7295.2 GWh енергия.Това е 87.6% от националната цел за енергийни спестявания до 2020 г. Това пише в годишния отчет за изпълнението през 2019 г. на Националния план за действие по енергийна ефективност 2014-2020 г., одобрен от Министерски съвет. Енергийното спестяване се дължи на изпълнението на енергоспестяващи мерки във всички сектори на икономиката, както и на приноса на всички задължени лица, за периода 2014-2019 г. Отчетът съдържа базова статистическа информация, анализи за състоянието и тенденциите на енергийната ефективност на национално равнище през 2018 г. – последната година, за която има официални статистически данни.

Източник: Монитор

България е сред водещите световни производители и износители на велосипеди в света
Борислав Георгиев – експерт по външна търговия

България е сред водещите световни производители и износители на велосипеди в света, като продава средно и високо качество изделия. Изнасяве повече от 700 хиляди велосипеда годишно, което ни поставя на 10 позиция в света с близо 124 милиона евро износ и на 7 позиция в сравнение със страните-износителки от ЕС-28. Пълен текст на анализа
Коментари по представените материали, можете да изпращате на адрес: bic@bia-bg.com

 
Концесии

Министърът на транспорта и информационните технологии Росен Желязков подписа договора за концесията за Летище София. Процедурата за концесионер бе спечелена от консорциум „Соф Кънект“, с летищен оператор „Мюнхен“, в който участват немски, френски и австрийски компании. Инвестициите на концесионера ще бъдат в размер на не по-малко от 608 милиона евро за срока на концесията – 35 години. Те ще бъдат насочени към подобряване и усъвършенстване на нивото на обслужване на Летище София, осигуряване на надеждност, достъпност, поддръжка, безопасност, сигурност, здраве и околна среда. Консорциумът "Соф кънект" беше избран от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за концесионер на Летище София през лятото на миналата година. Още през юли, обаче, останалите четирима участници, които бяха подали оферти за концесията на летище София – „Манчестър Еърпортс Груп“, "Еърпорт де Пари", "Фрапорт България" и "СББ София Еърпорт", обжалваха пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК).

Източник: investor.bg

Дружества
Събиране, пречистване и разпределение на вода
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Общо приходи
за 2018 г.
(хил. лв.)
  1   Софийска вода АД - София   203 895  
  2   Водоснабдяване и канализация ЕАД - Бургас   71 829  
  3   Водоснабдяване и канализация - Варна ООД - Варна   65 693  
  4   Водоснабдяване и канализация ЕООД - Пловдив   63 559  
  5   Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора   38 377  
  6   Водоснабдяване и канализация ООД - Русе   22 787  
  7   Водоснабдяване и канализация Добрич АД - Добрич   22 288  
  8   Водоснабдяване и канализация Йовковци ООД - Велико Търново   21 124  
  9   Водоснабдяване и канализация ЕООД - Плевен   20 486  
  10   Водоснабдяване и канализация ООД - Враца   20 398  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 22.07.2020
  Обща стойност (BGN): 861 612.29  
Брой търгувани компании: 27
Premium 35 789.27
Standard 805 803.54
АДСИЦ 20 009.48
Структурирани 10.00
Най-голяма промяна в цените
ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ - София 6.67 %
Първа инвестиционна банка АД - София -4.76 %
BaSE - Акции: 3 289.50
BaSE - АДСИЦ: 198.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Министерският съвет одобри на днешното си заседание проект на договор между България и „Язаки България“ ЕООД. Договорът е за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за частично възстановяване на направените от инвеститора задължителни осигурителни и здравни вноски за работниците и служителите, заели новите работни места, свързани с осъществяването на сертифициран инвестиционен проект по Закона за насърчаване на инвестициите. Възстановяват се разходи на работодателя за период до 12 месеца от разкриването на съответното работно място. Финансова помощ е в размер до 1 913 195 лв. Инвестиционният проект, за който е издаден сертификат за приоритетен инвестиционен проект е за изграждане на завод за производство на електрически инсталации за вграждане в автомобили Мерцедес клас-А и клас-Б на Даймлер. Инвестицията е на стойност над 35 млн. лв. и предвижда разкриването на 1007 нови работни места. С договора, инвеститорът поема ангажимент да поддържа заетостта по тези проекти за срок от най-малко пет години. Производителят на автомобилни кабели и инсталации "Язаки" бе принуден да намали временно работата в заводите си в Димитровград, и Сливен, а в Ямбол в края на март.

Източник: Банкеръ

Турският производител на метален амбалаж Сартен България може да придобие Фабриката за метален амбалаж (ФМА) АД. Заключението на КЗК е, че двете компании не преминават законовоустановените прагове, при които се налага тя да се произнася, и сделката не попада в обхвата на законовите текстове. Решението може да бъде обжалвано пред Административен съд – София област. Сартен България е дружество, контролирано от М. Саръбекир и З. Гюзелбахир. В България те контролират още Никопол Инвестмънт, регистрирано в Плевен, чиято дейност е фокусирана в сектора на имотите. Двамата контролират още няколко дружества, регистрирани в Румъния, Русия, Нидерландия, Турция, Сърбия. ФМА е инициирало преговорите за придобиването в края на миналата година. Предварителният договор за покупко-продажбата е сключен през май т.г. Предвижда се сделката да бъде приключена до месец след решението на КЗК, като се сключат договори за движимото и недвижимото имущество, както и за материалните и нематериалните активи. Предвижда се персоналът на ФМА да бъде запазен. След сделката Сартен ще направи и допълнителни инвестиции във ФМА за доразвиване на продуктовата гама.

Източник: investor.bg

В отоплителна централа Юг (ОЦ Юг) на EVN Топлофикация бяха доставени двата водогрейни котли, произведени в завод на фирма Роберт Бош ЕООД, направление Термотехника (дъщерно дружество на Robert Bosch GmbH Германия) и са на обща стойност над 2,5 млн. лева. Модерни съоръжения от такъв тип се монтират за първи път в България. Проектът на EVN Топлофикация включва изграждане на 5 броя нови водогрейни котли: два от тях в ОЦ Юг и три в ТЕЦ Север. Общата им мощност е 100 MW (мегавата). Основната роля на съоръженията е за покриване на върхови товари и гъвкава работа с кратки процедури на включване и изключване. EVN Топлофикация инвестира в новите котли 23 милиона лева.

Източник: econ.bg

Консорциум с предимно чуждестранно участие ще строи преносния газопровод в Средногорието, който индустрията в региона очаква от години. ДЗЗД "Газстрой Панагюрище/Пирдоп", който включва местният клон на канадската Canpipe Industries International (50%), македонската "Чакар-Партнерс" (45%) и българската "Оскар-Ел", е определен за победител в процедурата, която "Булгартрансгаз" обяви в началото на март. Консорциумът предлага да завърши проекта за 280 дни, а офертата му е 23.6 млн. лв. без ДДС. До финала на процедурата са допуснати още двама кандидата, а три от предложенията са отхвърлени заради документални непълноти. Прогнозната стойност на проекта, който е с дължина 62.6 км и минава през пет общини, беше 24.728 млн. лв. без ДДС. В сумата не влизат самите тръби, които се предвижда да бъдат осигурени от "Булгартрансгаз". Максималният срок, за който трябва да се направи газопроводът, беше определен на 400 дни.

Източник: Капитал

Комисията по регионално развитие и благоустройство в парламента одобри промените, свързани със„Студения резерв“. Законопроектът има основна цел намаляване на разходите на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО) за резервиране и оттам - намаляване на сметките на домакинствата и бизнеса за електроенергия. Това ще става по ред, определен в Закона за енергетиката. Промените ще са в сила до пълната либерализация на пазара на електрическа енергия в България. Текстовете трябва да преминат и през Комисията по енергетика. След приемане в пленарна зала министърът на енергетиката ще има правото да отпуска този резерв към държавната централа.

Източник: Монитор

Регулирана информация

На 22.07.2020 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи покана за общо събрание на акционерите на КММ АД - Шумен /4KP/ на 4.09.2020

На 22.07.2020 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет към 30.06 2020 г. на "Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕOOД - Бургас       Българска стопанска камара

 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

28 юли: Втори национален онлайн семинар по програма Коперник на ЕС за държавни, научни, бизнес и неправителствени организации

29 юни – 30 септември: Конкурс за есе: ''Ядрената енергетика, в симбиоза с електрическата мобилност''


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Сиско академията на БСК в условията на COVID-19

Включете се в курсовете, предлагани от Центърът за обучение по информационни и комуникационни технологии.

Обучение по мрежи в Сиско академията по новата версия на CCNA 7.0:
Във връзка със ситуацията с COVID-19Сиско академията на Българска стопанска камара предлага дистанционно обучение.
Безпроблемният преход от присъствено към онлайн обучение за курсистите в академията се дължи на няколко фактора:

  • Всички материали се намират в платформата на Сиско мрежова академия и са достъпни с потребителско име и парола от всяко устройство, свързано към Интернет.
  • Платформата WebEx на Cisco Systems, която предоставя възможности за видео и аудио връзка, споделяне на екран, бяла дъска, чат сесия и др.
  • Опитен екип от инструктори, които заедно с ИТ експертите на БСК „вдигнаха“ виртуално мрежовото оборудване, така че всички упражнения, които преди се правеха в залата, да бъдат възможни и по време на онлайн обученията.
  • Мотивирани курсисти, които с ентусиазма си превръщат учебния процес в приятно занимание в съботно-неделните дни.

Участниците в дистанционното обучение получават 10% отстъпка от цената за присъствения курс.

Старт на курсовете:
CCNA 2 – 05 септември 2020, съботно-неделен
CCNA 1 – 19 септември 2020, съботно-неделен
CCNA 3 – 17 октомври 2020, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
https://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.

Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Европейските банки могат да загубят до 800 млрд. долара от заеми през следващите три години заради коронавируса, пише в свой доклад консултантската фирма Oliver Wyman, цитиран от Financial Times. Още 30 млрд. долара могат да бъдат загубени от директни приходи при най-лошия сценарий, разглеждан от компанията. При базовия и най-вероятен сценарий загубите от лоши кредити ще бъдат 400 млрд. долара, два и половина пъти повече, отколкото през изминалите три години. Всички варианти прогнозират увеличение на нестабилността на европейските банки, като в най-лошия случай лошите кредити могат да достигнат 10% от всички заеми. "Пандемията едва ли ще осакати напълно сектора, но много банки ще бъдат силно ударени и с много слаба възвръщаемост", пише Кристиян Еделман, директор финансови услуги за Европа в Oliver Wyman.

Източник: FT

Америка

Apple планира да стане въглеродно неутрална както по отношение на целия си бизнес, така и спрямо веригите си за доставка до 2030 г. Това означава, че нейните устройства ще имат "нулево влияние върху климата" в момента на продажбата. От Apple също така посочват, че всяка фирма, която иска да стане неин доставчик, трябва да се ангажира, че ще "използва 100% възобновяеми източници за продуктите" до 10 години. Този ангажимент следва подобни цели на други технологични гиганти. Microsoft обещава, че ще бъде въглеродно негативна компания до 2030 г., а до 2050 г. ще е премахнала количество въглерод, отговарящо на това, което е изпуснала от съществуването й досега. Освен това обяви създаването на група с Nike, Starbucks и Mercedes-Benz, която да споделя и обменя информация за намаляващи въглерода технологии. От Amazon определят 2040 г. за своята въглеродна неутралност, а от Google заявяват, че също възнамеряват да разширят въглеродната неутралност до веригите за доставки, но още не са посочили дата.

Източник: Капитал

Азия

Японското правителство започна противоречива туристическа кампания с приходи от публични финансови средства въпреки нарастващия брой коноравирусни инфекции. Със стартиралата в сряда мярка Япония иска да подкрепи туристическата си индустрия, която беше силно засегната от коронакризата. До половината разходи за туризъм като тези за настаняване и транспорт ще бъдат субсидирани от държавата. Решението важи само за туристи в рамките на страната на фона на това, че външните граници все още са затворени. Столицата Токио също остава затворена за външни посетители поради значителното увеличение на броя на новите инфекции. Още преди началото на тази кампания възникна съпротива. Нейните опоненти се опасяват, че коронавирусът може да се разпространи допълнително, ако хората възобновят пътуванията до други региони. 

Източник: Bloomberg

 
Индекси на фондови борси
22.07.2020
Dow Jones Industrial
27 005.84 (165.44)
Nasdaq Composite
10 706.10 (25.76)
Стокови борси
22.07.2020
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)41.99
Heating oil ($US/gal.)1.2800
Natural gas ($US/mmbtu)1.6900
Unleaded gas ($US/gal.)1.2700
Gold ($US/Troy Oz.)1 870.30
Silver ($US/Troy Oz.)22.96
Platinum ($US/Troy Oz.)957.00
Hogs (cents/lb.)50.08
Live cattle (cents/lb.)105.72

       Опознай България

Могиланската могила – Враца

Могилата представлява един полуразрушен насип, който дълги години е стърчал в двора на една къща в центъра на старата част на гр. Враца. При проведените археологически проучвания през периода 1965-66 г. е открита още една гробница, ограбена още в Древността, и други две, които са сравнително запазени. Специалистите откриват две тела – на възрастен мъж и млада жена, както и голям брой сребърни и бронзови съдове, различни оръжия и оръдия на труда. Очевидно погребението е било изключително богато, което дава основание на археолозите да мислят, че тук е заровена древнотракийска принцеса. Главата на младата жена е била украсена със златен венец, наподобяващ лаврови клонки, тежащ 205 г. и изработен от най-чисто злато. Той се допълва от чифт масивни златни обеци, украсени в долната част с фигурки на сфинксове и растителни орнаменти. В третия гроб са открити скелети на мъж и жена със златни и сребърни канички, златни скъпоценности, предмети от глина, и др. Богатите находки в съкровището от Могиланската могила утвърждават мнението, че става въпрос за царска гробница, свързана с династията управлявала през IV в. пр.н.е. трибалите, които обитавали земите на сегашния Врачански край.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 23.07.2020
Българска версия: 30011, Английска версия: 2886

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    

Април 2021
 ПВСЧПСН
13   1234
14567891011
1512131415161718
1619202122232425
172627282930  

Май 2021
 ПВСЧПСН
17     12
183456789
1910111213141516
2017181920212223
2124252627282930
2231      

Юни 2021
 ПВСЧПСН
22 123456
2378910111213
2414151617181920
2521222324252627
26282930    

Юли 2021
 ПВСЧПСН
26   1234
27567891011
2812131415161718
2919202122232425
30262728293031 

Август 2021
 ПВСЧПСН
30      1
312345678
329101112131415
3316171819202122
3423242526272829
353031     

Септември 2021
 ПВСЧПСН
35  12345
366789101112
3713141516171819
3820212223242526
3927282930   


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999