Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 30 март 2020 г., брой 5168
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(30.03.2020)
  EUR   1.95583  
GBP   2.17937
USD   1.78175
CHF   1.84844
EUR/USD   1.0977*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.03   0 %  

  • Търсене, подбор и контакт
  • Подробна проверена информация за кандидатите
  • Дистанционно събеседване
  • Трудови договори
  • Работни визи за България
Свържете се с нас!
БИК Капиталов пазар
тел./факс 359 2 980 38 53
beis.bia-bg.com

 

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Финансови новини

В Националния съвет за тристранно сътрудничество беше обсъден актуализиран вариант на проекта на Постановление на МС относно компенсиране на работодатели, засегнати от кризата с коронавирус. Представителите на работодателските и синдикалните организации принципно подкрепиха новия вариант на постановлението, като изразиха определени резерви по отношение приложимостта му. В новия вариант на постановлението се предвижда компенсацията от страна на държавата в размер на 60% върху брутното трудово възнаграждение на работниците и служителите да имат право да ползват работодатели от всички сектори на икономиката, чиито приходи от продажби са намалели с най-малко 25%, поради напълно или частично преустановена работа вследствие на извънредното положение. Приложеният към постановлението списък със сектори, подлежащи на компенсации, ще се отнася само за работодателите, спрели работа вследствие заповед на Министъра на здравеопазването. Министърът на труда и социалната политика Деница Сачева се съгласи с предложението на социалните партньори прагът за право за обезщетение да бъде свален от 25 на 20% спад в приходите от продажби за месеците януари и февруари 2020 г.

Източник: БСК

През февруари 2020 г. са регистрирани 508 хил. посещения на чужденци в България, или с 5.2% повече в сравнение със същия месец на миналата година. Въпреки глобалната пандемия от COVID-19 увеличение е регистрирано при пътуванията с цел почивка и екскурзия, следвани от посещенията с други цели и тези, свързани с работа. Транзитните преминавания през страната са 25.1% или 127.7 хил. от всички посещения на чужденци в България. Най-много посещения в страната през февруари са реализирали гражданите от Турция - 95.8 хил., Румъния - 63 хил., Сърбия - 57 хил. и Гърция - 53.8 хиляди. Над 400 хиляди българи са пътували в чужбина през февруари, или с 1% над регистрираните преди година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на българи в чужбина формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 49.2%, следвани от тези със служебна цел - 27.8%, и с цел почивка и екскурзия - 23%.

Източник: Банкеръ

 
Дружества
Производство на пиво
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Общо приходи
за 2018 г.
(хил. лв.)
  1   Карлсберг България АД - София   178 434  
  2   Каменица АД - Пловдив   152 800  
  3   Загорка АД - Стара Загора   143 533  
  4   Болярка ВТ АД - Велико Търново   14 451  
  5   Бритос ЕООД - Велико Търново   9 131  
  6   Ломско пиво АД - София   6 722  
  7   Леденика България 1964 ЕООД - София   4 025  
  8   Гларус Крафт Трейдинг ЕООД - Слънчево   1 172  
  9   Соровски инвест ООД - Варна   1 004  
  10   Фийл Гууд Брю Ко. ЕООД - София   187  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 27.03.2020
  Обща стойност (BGN): 1 277 933.49  
Брой търгувани компании: 42
Premium 112 706.01
Standard 788 697.21
АДСИЦ 369 024.48
Структурирани 7 505.80
Най-голяма промяна в цените
Експат Бета АДСИЦ - София 90.00 %
Топливо АД - София -10.00 %
BaSE - Акции: 939.18

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Един от най-големите работодатели в България - военният завод "Арсенал" започва работа след двуседмичната карантина, наложена от ръководството. Заводът отваря врати при строги защитни мерки. Общо 4 термокамери на порталите в Казанлък и в завода в Мъглиж ще измерват температурата на всички работещи. Служителите в "Арсенал" ще получат защитни маски и гелове за дезинфекция, като маските са ушити в шивашкия цех в завода. Геловете също са направени в предприятието по специална технология и рецепта. Вече е в ход дезинфекцията на помещения, складове и работни офиси на територията на дружеството. През седмицата от завода обявиха, че заради ситуацията с COVID-19 ще се наложи да оптимизират състава си и ще съкратят 2000 работници-пенсионери и нискоквалифициран персонал.

Източник: 24 часа

Изграждането на газовата връзка Комотини - Стара Загора продължава. Европейската инвестиционна банка е отпуснала заем от 109 млн. евро за строителството на газовата връзка между Гърция и България. Успешно се извършва строителството и от двете страни на границата. На пристанището в Александруполис е пристигнала първата партида от тръбите, които са необходими за изграждане на трасето на интерконектора от гръцка страна. Гръцкият завод на "Коринт Пайпуъркс" ще произведе необходимите тръби. По междусистемната газова връзка Гърция - България ще се пренася природен газ между двете страни чрез свързване с националната газопреносна мрежа на "Булгартрансгаз" ЕАД, в близост до Стара Загора, и с газопреносната мрежа на "ДЕСФА" С. А. - Гърция в района на град Комотини. Проектът се реализира от смесено инвестиционно дружество "Ай Си Джи Би" АД, с акционери "Българският енергиен холдинг" ЕАД (50%) и гръцкото инвестиционно дружество IGI Poseidon (50%). Акционери с равни дялове в IGI Poseidon са гръцката DEPA и италианската Edison. Газова връзка е с дължина от 140 км на българска територия. Предвиденият първоначален капацитет на интерконектора е 3 млрд. куб. м/годишно, а максималният - до 5.5 млрд. куб. м/годишно на следващ етап. Интерконекторът Гърция- България е от първостепенно значение за диверсификация на източниците на природен газ както за България, така и за региона на Централна и Югоизточна Европа.

Източник: Банкеръ

Българо-американска кредитна банка записва акции от увеличението на капитала на дружествата "Пейнетикс" АД и "Файър" АД. На 12 март 2020 г. банката подписа споразумения за записване на новоиздадени акции от капитала на дружествата, с които придобива 7.78% от капитала на "Пейнетикс" АД и 8.7% от капитала на "Файър" АД. Дружеството "Пейнетикс" предоставя платежни услуги, състоящи се в операции чрез платежни карти или други подобни инструменти - издаване, обработване и приемане на плащания. Paynetics е платформата, която изпълнява всички платежни операции във phyre. Регулира се от БНБ, член е на Visa и Mastercar, съобщават от БАКБ. "Файър" се фокусира в разработване на иновативни технологични решения, като съвкупност от активи на интелектуална собственост, компютърни програми (софтуер), бази данни, кодове, търговски марки и т.н., То притежава интелектуалната собственост върху приложението Phyre. Phyre e дигитален портфейл, с който може да се извършват плащания лесно на всеки ПОС терминал или онлайн, да се превеждат и получават пари, като трансакциите в мрежата на phyre са мигновени и без никакви такси.

Източник: Труд

Ръководството на "Топлофикация-София" ще спре скандалния конкурс, чийто срок за подаване на документи бе само два дни. Той беше за за участие на "Топлофикация-София" в балансираща група, като срокът за подаване на заявки от страна на заинтересованите бе само два дни. Балансиращата група се занимава с това да се подава равномерно количество енергия в мрежата. Координаторът има право да получава такси, като е въпрос на споразумение дали те да са твърда сума или изчислени на мегаватчас. Според хора от енергийния сектор сумата би могла да е милиони лева. Обявата бе публикувана в сряда - 25 март, а крайният срок за отговор е до 17 часа в неделя. Отговорът на желаещите да участват трябва да бъде пратен по мейл, но също така в деловодството на общинското дружество трябва да пристигне запечатан плик със съответната оферта. Тя трябва да съдържа близо 20 документа. За тези два работни дни трябва да се извадят удостоверения от НЕК, НАП, общината, енергийната борса и ЕСО.

Източник: Сега

Военният завод "Дунарит" в Русе и пернишкият металургичен комбинат "Стомана" са сред предприятията, които спират производства, затварят частично, пускат хората си в отпуск или направо ги съкращават.  "Дунарит" съобщи, че минава на "санитарния минимум" - т. е. праща вкъщи огромната част от персонала като превантивна мярка срещу епидемията. От 1000 души само 200 ще продължат да идват на работа, за да довършат започнати поръчки. "Стомана Перник" също свива производството. „Бургаска корабостроителница“ има договор с Русия за ремонт на кораби, но руските специалисти, които трябва да присъстват и консултират дейностите по ремонта, не могат да дойдат в България, и изпълнението се отлага. Бавят се доставките на материали от чужбина - вместо за 10-12 дни стават за 20-25 дни. В най-големият кораборемонтен завод у нас - „Одесос“ във Варна работа има, но тя не може да бъде свършена, без да присъстват чуждестранните специалсти, които контролират ремонта. А „Корабно машиностроене“ във Варна спира работа за две седмици, тъй като не може да експедира изработена продукция за Италия. Заради мерки срещу коронавируса от 30 март временно затваря и “Костал България аутомотив“ в Пазарджик. Заводът прави автоелектроника и модули, които изнася за разтърсените от епидемията Италия, Франция и Германия. В него работят над 1500 души, а други 300 са заети в дъщерната фирма "Ариете", която отговаря за логистиката. Производителят на кабелни системи "СЕ Борднетце - България" (собственост на японската Sumitomo Electric), спря временно заводите си в Карнобат и Мездра.

Източник: Сега       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Държавата поема 60% от заплатите във фирмите с 20% спад на приходите заради кризата

Тристранката се споразумя за спешните мерки за бизнеса

НСТС постигна компромис по проекта на ПМС за компенсиране на компаниите, засегнати от кризата

Становище на АБТТА относно проекта на ПМС за компенсиране на работодатели, засегнати от кризата с COVID-19

Първата у нас дарителска кампания срещу Covid-19 "Помогни сега", започнала в Шумен, ще бъде приложена и в други градове

Членовете на НСТС не успяха да постигнат споразумение

"Помогни сега!": Как кризата да не убие предприемачите и бизнеса?

Ново дарение от предпазни шлемове направи Русенският университет

Позиция на Асоциацията на производителите, вносителите, търговците и вулканизаторите на гуми относно проекта на ПМС за компенсиране на работодатели, засегнати от кризата


Предстоящи събития

Technology & Business Cooperation Days по време на HANNOVER MESSE


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Сиско академията на БСК в условията на COVID-19

Във връзка с извънредното положение в страната и забраната за обучителни институции да провеждат присъствени курсове,
Сиско академията на Българска стопанска камара стартира дистанционно обучение.

Безпроблемният преход от присъствено към онлайн обучение за курсистите в академията се дължи на няколко фактора:

  • Всички материали се намират в платформата на Сиско мрежова академия и са достъпни с потребителско име и парола от всяко устройство, свързано към Интернет.
  • Платформата WebEx на Cisco Systems, която предоставя възможности за видео и аудио връзка, споделяне на екран, бяла дъска, чат сесия и др.
  • Опитен екип от инструктори, които заедно с ИТ експертите на БСК „вдигнаха“ виртуално мрежовото оборудване, така че всички упражнения, които преди се правеха в залата, да бъдат възможни и по време на онлайн обученията.
  • Мотивирани курсисти, които с ентусиазма си превръщат учебния процес в приятно занимание в съботно-неделните дни.

Участниците в дистанционното обучение получават 10% отстъпка от цената за присъствения курс.

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.
Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com, s.dobreva@bia-bg.com, m.mollova@bia-bg.com, danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Moody's Investors Service понижи до "негативна" кредитната си перспектива за банките в шест европейските държави, засегнати най-силно от пандемията на коронавирус, тъй като разпространението на епидемията в Европа ще удари сериозно икономическата активност през настоящата година. Moody's очаква оперативната среда за кредиторите да се "влоши значително" в шест страни - Франция, Италия, Испания, Дания, Нидерландия и Белгия - което дава основание на агенцията да промени до "негативни" от "стабилни" кредитните перспективи на техните банкови системи. "Въпреки че правителствата въведоха широкообхватни мерки за подкрепа, насочени към засилване на финансовото положение на бизнеса и смекчаване на отрицателното въздействие върху заетостта и домакинствата, рейтинговата агенция не счита, че те ще бъдат достатъчни, за да компенсират изцяло неблагоприятното въздействие на причиненото от коронавируса спиране на икономическата активност", посочи Moody's. В същото време агенцията запази "негативна" кредитна перспектива за германската и британската банкови системи. Тя запази "стабилна" перспектива за шведската и швейцарската банкова система, като заяви, че всяко увеличение на проблемните заеми при тях ще бъде по-ограничено.

Източник: Фирмена информация

Америка

Демократите и много републиканци се оплакват, че американските корпорации натрупват огромни печалби, тъй като намаляват наетите работници. Реалността е обратната, открива ново бизнес проучване на Conference Board. Корпоративните печалби всъщност се понижават, след като работодателите увеличават заплатите, за да наемат оскъдните работници. Общо 85% от компаниите с работници отчитат трудности при наемането спрямо 64% от работодателите със служители. Една от причините е, че населението в трудоспособна възраст без висше образование се свива, тъй като бейби бумърите се пенсионират, а все повече млади хора се записват в колеж. Участието в работната сила сред възрастовата група 16-24 години е намаляло с 10 процентни пункта за две десетилетия. Много мъже в трудоспособна възраст, които отпаднаха от работната сила по време на рецесията и първите години на възстановяването, разчитат на родителите и правителството. Близо 12% от 25-64-годишните в Кентъки не са икономически активни заради увреждания. Почти една четвърт от 25- до 34-годишните мъже без четиригодишна академична степен живеят с родителите си - два пъти повече от тези с бакалавърска диплома.

Източник: investor.bg

Азия

Китай ще въведе от неделя драстично намаляване на пристигащите и заминаващите международни полети заради Ковид-19, обяви днес Китайската администрация за гражданска авиация. Всяка китайска компания ще може да извършва само един полет седмично от Китай до трета страна. По същия начин чуждестранна компaния ще може да поддържа само една линия седмично за Китай. Китай, където новият коронaвирус се появи за първи път през декември, ограничи в голяма степен разпространението на епидемията на територията си. През последните два дни местните власти не съобщиха за никакъв нов случай на заразяване. Китай обаче се опасява от пристигането в страната на "внесени" случаи от пътници, идващи от чужбина. Вече бяха идентифицирани 500 такива случая. Става дума най-вече за китайци, които се завръщат в страната. Друга мярка, оповестена днес от Китайската администрация за гражданска авиация, е че равнището на натоварване на самолетите, които излитат от и кацат в Китай, не трябва да надвишава 75 процента.

Източник: AFP

 
Индекси на фондови борси
27.03.2020
Dow Jones Industrial
21 636.78 (-915.39)
Nasdaq Composite
7 502.38 (-295.16)
Стокови борси
27.03.2020
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)20.50
Heating oil ($US/gal.)1.0500
Natural gas ($US/mmbtu)1.6200
Unleaded gas ($US/gal.)0.5600
Gold ($US/Troy Oz.)1 622.10
Silver ($US/Troy Oz.)14.11
Platinum ($US/Troy Oz.)710.90
Hogs (cents/lb.)64.25
Live cattle (cents/lb.)89.18

       Опознай България

Емил Димитров

На 30 март 2005 г., умира Емил Димитров - една от легендите на българската забавна музика, идол на няколко български поколения. Емил Димитров е роден на 23 декември 1940 г. в град Плевен, в семейство на артисти-илюзионисти. Става първият български член на Съюза на френските композитори. Известен по цял свят не само като уникален изпълнител, но и като блестящ композитор. Много бързо след своя дебют през ноември 1960 г., той се превръща в най-популярния изпълнител в България с хитове като “Арлекино”, “Нашия сигнал”, “Моя страна”. Пял е на една сцена с Демис Русос, Ал Бано, Дъ Карпинтърс, Ричи Повери, Жилбер Беко, и много други световноизвестни изпълнители. Участвал е в редица престижни международни фестивали във Франция, Русия, Италия. Автор е на над 200 песни.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 30.03.2020
Българска версия: 29992, Английска версия: 2889

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999