Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 19 март 2020 г., брой 5161
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(19.03.2020)
  EUR   1.95583  
GBP   2.12152
USD   1.78876
CHF   1.85457
EUR/USD   1.0934*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.03   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Русе специални превози АД - Русе
Транспорт Гарант АД - Велико Търново
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Българската стопанска камара стартира „Е-борса за взаимопомощ“, където фирмите ще имат възможност да регистрират обяви за търсене или предлагане на продукти, услуги или възможност за ангажиране на служители, които в периода на извънредното положение не могат да бъдат натоварени и са поставени под риск от загуба на работно място. За периода на извънредното положение, на тези служители биха могли да им бъдат предложени допълнителни трудови договори при друг работодател, без това да е свързано с финансови ангажименти на самите работници или по отношение на основния им работодател. Борсата е с адрес www.bia-bg.com/offer Работодателите трябва да имат предвид, че независимо, че целта на кампанията е запазване на работни места, е необходимо съгласието на техните работници и служители, преди да бъдат предоставени данните им на други работодатели. В е-борсата си БСК не събира лични данни на работниците, а само брой и професионални характеристики, които съответният работодател заявява с попълване на регистрационната форма.

Източник: БСК

Правителството прие промени в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, като чрез тях подзаконовата нормативна уредба се привежда в съответствие с измененията и допълненията в ЗОП, които са в сила от 1 януари 2020 г. Основната част от промените са свързани с прилагането на централизираната национална платформа при възлагане на обществените поръчки. Според ЗОП, при използване на платформата, основна част от документите, свързани с възлагане на обществени поръчки, се публикуват едновременно в Регистъра на обществените поръчки и на профила на купувача. В тази връзка в правилника са дефинирани сроковете, в които възложителите са задължени да ги публикуват. Направени са промени в правилата за подаване на заявления и оферти, за работа на комисиите, за провеждане на процедурата конкурс за проект, както и при събирането на оферти с обява. 

Източник: Банкеръ

 
Концесии

Министерски съвет прие решение, с което даде съгласие концесионерът „Акварекс-В" ЕАД по концесионния договор от 3 май 2000 г. за добив на минерална вода - изключителна държавна собственост от находище „Велинград-Чепино" да бъде заменен с правоприемник - „Тимбарк България" ЕООД. Причината е подготвяно преобразуване с прекратяване на дружеството на концесионера без ликвидация чрез вливане по смисъла на чл.262 от Търговския закон. С решението е определен едномесечен срок за сключване на допълнителното споразумение към концесионния договор с дружеството - правоприемник - „Тимбарк- България" ЕООД.

Източник: 3e News

Кабинетът избра концесионери за плажовете "Градина-централен" и "Елените" Чадър и шезлонг на плаж "Градина-централен-част 2" ще струват по 8 лева, а на "Елените" по 10 лева, предвиждат два договора за концесии, одобрени от кабинета. Плажът "Градина-централен-част 2" край Созопол ще се стопанисва от фирма "Алфа Дилеа" ООД. Тя се задължава да плаща през първата година от срока на концесията 58 246.15 лв. без ДДС. Освен това дружеството да инвестира 108 228 лв. без ДДС в мерки относно опазването на околната среда, дюните и защитените територии на морския плаж. Фирма "Алфа Дилеа" е регистрирана в София през 2008 година, като 99.71% от капитала е на кипърска компания. Останалите дялове са на Димитър Христов, който е собственик и на петролната компания "Роял Петролеум". "Мирикал" ЕООД е новият концесионер на плаж "Елените" в община Несебър. Фирмата ще плаща през първата годиня 150 531.43 лв. без ДДС. Концесионерът е обещал и 179 568 лв. с включен ДДС като инвестиции за организация на спортно-развлекателни дейности на морския плаж за целия срок на концесията.

Източник: Дневник

Дружества
Отглеждане на домашни птици
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Общо приходи
за 2018 г.
(хил. лв.)
  1   Милениум 2000 ЕООД - Стара Загора   72 541  
  2   Камчия ЕАД - Шумен   65 608  
  3   Градус - 98 АД - Стара Загора   43 867  
  4   Жюлив ЕООД - Стара Загора   32 857  
  5   Яйца и птици - Зора АД - Дончево   23 853  
  6   Авис ЕООД - Завет   21 982  
  7   Хайпро България ООД - София   17 766  
  8   Про Агро 2000 ООД - София   16 586  
  9   Еко Фарм 2005 ЕООД - Сливен   15 380  
  10   Андип-92-Андрей Павлов-Андреана Павлова ЕТ - Пловдив   15 042  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 18.03.2020
  Обща стойност (BGN): 1 263 954.89  
Брой търгувани компании: 42
Premium 323 179.75
Standard 796 416.30
АДСИЦ 138 675.01
Структурирани 3 816.18
Облигации 1 867.66
Най-голяма промяна в цените
Елхим - Искра АД - Пазарджик -29.41 %
М+С Хидравлик АД - Казанлък 8.26 %
BaSE - Акции: 298 211.47
BaSE - АДСИЦ: 376.50

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

"Булгартрансгаз" е предвидил бюджет от 1.5 млн. лв. без ДДС за абонаментно поддържане на системите за измерване на количеството и качеството на природния газ, който минава през газоизмервателната станция "Странджа". Става дума за точката, през която постъпва природния газ от Турция - както за вътрешното потребление, така и за бъдещото продължение на "Турски поток". От обявената обществена поръчка става ясно, че поддръжката ще включва техническа помощ при повреди и отстраняване на дефекти без посещение на място. Предвижда се също и осигуряването на технически специалисти при нужда, доставка на оборудване, гаранционна поддръжка и др. Договорът с избрания изпълнител ще е за срок от 24 месеца, като от участниците се изисква да има подобен опит - да са изпълнявали дейности с предмет и обем, сходни с тези на поръчката, и то в последните три години. От регистъра на Агенцията за обществените поръчки се вижда, че "Булгартрансгаз" досега не е обявявал търг за абонаментно поддържане на газоизмервателната станция. Иначе оферти ще се събират до 13 април.

Източник: Капитал

Според трите големи телекоми на пазара - "А1 България", БТК и "Теленор", се забелязва рязко увеличение в използването на гласови услуги, но към момента няма проблеми с мрежата и операторите ще могат да издържат на натоварването. Те вече направиха няколко стъпки към това да подобрят ситуацията за клиентите си, като пуснаха безвъзмездно по 10 000 мегабайта мобилни данни за безплатно ползване от всеки потребител. БТК и "А1 България", които доставят и телевизия, отключиха и пълния пакет канали за всичките си клиенти за период от 30 дни, без значение на какъв план са. От "Теленор" са пуснали и SMS пакет за бизнес клиентите си, за да могат да разпращат съобщения до всички служители в отделните групи. При фиксирания интернет се наблюдава увеличение на потреблението с между 25 и 30% на 13 март спрямо 6 март. 

Източник: Капитал

"Корадо-България" отчита спад на оборота и нетната си печалба през 2019 г., но заяви, че не очаква промени в дивидентната политика и успокои, че епидемията от Covid-19 няма да се отрази негативно от оперативна гледна точка. Предприятието, което произвежда радиатори, няма доставчици от най-засегнатите страни, каквито са Китай и Южна Корея. Отраженията ще са от по-незначителни за бизнеса гледна точка, като отмяна на срещу с инвеститори, участие в панаири и изложения и други, посочват от компанията в съобщение до медиите и инвеститорите. "По-различно е положението с цените на стоманата, което засега е неясно. В Китай има огромни производствени мощности, които в момента не използваме. Пазарът като цяло обаче ще бъде повлиян в някаква степен и е трудно да се предположи по кой път ще тръгнат цените на стоманата", отбелязват от мениджмънта на компанията.

Източник: money.bg

Ръководството на "Стара планина холд" АД предлага на съветите на директорите на предприятията от групата на холдинга общите събрания на акционерите да разпределят част от печалбата на дружествата за миналата година под формата на дивидент. За "Стара планина холд" АД тази сума е 5 090 041.52 лв. или по 0.2456 лв. на акция. При останалите дружества предложението за изплащане на дивидент е както следва: за "М+С Хидравлик" АД е 10 252 632.00 лв. (0.26 лв. на акция), за "Хидравлични елементи и системи" АД - 3 820 687.92 лв. (0.21 лв. на акция) и за "Елхим-Искра" АД - 351 517.74 лв. (0.014 лв. на акция). До провеждането на общите събрания на акционерите е възможно да бъде направена преоценка на предложенията в зависимост от финансовото състояние и перспективите на дружествата, които са свързани и с променящата се обстановка на пазарите на всяка от фирмите, повлияна от ефекта от мерките, които правителствата предприемат във връзка с Ковид-19. Нетната печалба на "Стара планина холд" АД в края на миналата година е в размер на 6.43 млн. лева, съобщиха от компанията.

Източник: Банкеръ       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Следете рубриката ни "На фокус", посветена на COVID-19!

БСК стартира „Е-борса за взаимопомощ“

BusinessEurope: Европейска солидарност е от съществено значение за преодоляване на кризата

222 024 лв. за “Помогни сега” - Шумен

БСК временно преустановава издаването на сертификати за форсмажор


Предстоящи събития

24-26 март: „Национални дни на кариерата“ стават виртуални

26-29 март: IX Европейски форум за социално предприемачество - 26 март 2020 г.

Technology & Business Cooperation Days по време на HANNOVER MESSE


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в курсовете, които предлага Центърът за обучение по информационни и комуникационни технологии

Обучение по мрежи в Сиско академията
по новата версия на CCNA 7.0:

CCNA 1 - 14 март 2020, съботно-неделен
CCNA 2 - 14 март 2020, съботно-неделен
CCNA 3 - 14 март 2020, съботно-неделен


Обучение по MS Office

Предстои.

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.
Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com, s.dobreva@bia-bg.com, m.mollova@bia-bg.com, danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Годишният темп на инфлация в еврозоната се е забавил до 1,2% през февруари в сравнение с отчетените 1,4% през януари. Инфлацията в Европейския съюз като цяло също се е забавила до 1,6% на годишна база през февруари в сравнение с ускорението от 1,7% през януари, показват данните на Евростат, статистическата служба на Европейския съюз. Най-ниските инфлационни проценти на годишна база са били регистрирани в Италия (0,2%), Гърция (0,4%) и Португалия (0,5%). Най-високите годишни темпове на инфлация са отчетени в Унгария (4,4%), Полша (4,1%) и Чехия (3,7%). България също е една от страните със сравнително високо ниво на показателя, отчитайки ускорение на инфлацията с 3,1% през февруари. На месечна база инфлацията се е забавила в двадесет и една държави-членки, останала е стабилна в една и се е ускорила в пет. През февруари най-големият принос към годишния темп на инфлация в еврозоната е дошъл от сектора на услугите (+0,72 процентни пункта), следван от храни, алкохол и тютюн (+0,41 процентни пункта) и неенергийни промишлени стоки (+0,13 процентни пункта). В същото време цените на енергията са отнели 0,03 процентни пункта от ръста на инфлацията в региона.

Източник: investor.bg

Америка

Международният валутен фонд (МВФ) отхвърли вчера искането за помощ от 5 милиарда долара, отправено от президента на Венецуела Николас Мадуро. Мадуро поиска тези пари с мотива страната да води борба с пандемията от новия коронавирус. За жалост Фондът не е в състояние да отговори на това искане, заяви говорител на МВФ. Решението на МВФ се основаld на факта, че няма ясно признаване от международната общност на властта във Венецуела, поясни този говорител. Според Мадуро, който редовно ругае МВФ, с исканите пари страната ще има възможност значително да укрепи системите си за установяване на заразени и лечението им. Засега във Венецуела има 36 потвърдени случая на новия кронавирус. С кризата, която преживява страната с най-големите доказани петролни запаси в света, здравната система е поставена на колене. Болниците са остарели, зле оборудвани и в някои случаи самите те нездравословни. Отношенията между Венецуела и МВФ, чиято централа се намира във Вашингтон, са най-малкото сложни. Последната помощ на МВФ за Венецуела е от 2001 година, а последното посещение на техническа комисия на Фонда - от 2004 година.

Източник: AFP

Азия

Инвеститорите в Китай са намерили неочаквано "скривалище" от хаоса, обхващащ финансовите пазари за момента. Цената на стоманената арматура, използвана за укрепване на бетон, се повиши с почти 5% през последния месец в Шанхай. За същия период златото, традиционното убежище, спадна с над 5%, докато инвеститорите продават, за да покрият загубите на други пазари. Неочакваното покачване на цената и нагласите към стоката като към финансово скривалище, може да се обясни с това, че китайските инвеститори се обзалагат, че Пекин ще стимулира икономиката на страната след като премине пандемията, засилвайки търсенето на суровини, използвани в строителството. Китайските инвеститори също могат да бъдат привлечени от фючърси за стомана, защото те могат да се търгуват само в Китай, което ги прави по-малко изложени на влиянията, които опустошават повече глобални пазари, като този на медта. В допълнение, Китай има по-голямо влияние върху ценообразуването. Страната произвежда и консумира около половината стомана в света.

Източник: Yahoo News

 
Индекси на фондови борси
18.03.2020
Dow Jones Industrial
19 898.92 (-1 338.46)
Nasdaq Composite
6 989.84 (-344.94)
Стокови борси
18.03.2020
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)22.25
Heating oil ($US/gal.)0.9800
Natural gas ($US/mmbtu)1.6000
Unleaded gas ($US/gal.)0.6500
Gold ($US/Troy Oz.)1 471.90
Silver ($US/Troy Oz.)11.96
Platinum ($US/Troy Oz.)614.90
Hogs (cents/lb.)67.30
Live cattle (cents/lb.)85.92

       Опознай България

Йорданка Филаретова (1843-1915)

Йордана Хаджи Коцева Филаретова е родена на 19 март 1843 г. в София. Тя постъпва като една от първите ученички в новооткритото от възрожденския просветен деец Сава Филаретов девическо училище в София. По късно той става и неин съпруг. Филаретов е противник на гръцкото духовенство и полага огромно старание да подготвя обществото за борба с него, откривайки много светски училища по селата. След като умира през 1863 г. Йорданка се заема да продължи делото на своя съпруг. През 1869 г. по нейна инициатива в София се основава женското дружество „Майка“, имащо за цел да подпомага бедни деца, да отваря и поддържа училища, да насърчава и подпомага желаещите да се учат. След Освобождението през 1878 г. Филаретова продължава своята обществена дейност. По време на Сръбско-българската война през 1885 г. става милосърдна сестра. Тя е първата жена в България, наградена с почетния знак на Българския червен кръст – „Голям червен кръст“, учреден от княз Александър I Батенберг. Отдава се на филантропия, особено след като синът ѝ Владимир умира. Средствата, заделени за неговото образование, просветителката дарява за строеж на училище. Така през 1893 г. е открито първото средно стопанско девическо училище „Княгиня Мария-Луиза“ на ул. „Лавеле“ (днес в сградата се помещава Музеят за история на МВР). По-късно Йорданка Филаретова се оттегля от обществения живот, завещава имотите си на църквата „Св. Неделя“ и заживява в Кремиковския манастир. През 1909 г. основава благотворителното дружество „Всех скорбящих радость“. Първоначалната му цел е да се открие приют за бедни и самотни възрастни хора. Успоредно с това, дружеството строи и т.нар. Доходно здание на пл. „Св. Неделя“, което да осигури издръжката на приюта. В зданието има магазини и кантори, които се отдават под наем и така се набавят средства. На 25 април 1915 г. умира Йорданка Филаретова. Благодетелката оставя всичко свое за благотворителност. През 1924 г. започва строеж на по-голяма сграда на приюта, завършена през 1927 г. След години сградата започва да се използва от Института за подготовка на медицински сестри (днешният Медицински колеж), носещ името на изтъкнатата българка.(Източник: bg.wikipedia.org. Снимка: БНР)


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 19.03.2020
Българска версия: 29999, Английска версия: 2891

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    

Април 2021
 ПВСЧПСН
13   1234
14567891011
1512131415161718
1619202122232425
172627282930  

Май 2021
 ПВСЧПСН
17     12
183456789
1910111213141516
2017181920212223
2124252627282930
2231      

Юни 2021
 ПВСЧПСН
22 123456
2378910111213
2414151617181920
2521222324252627
26282930    

Юли 2021
 ПВСЧПСН
26   1234
27567891011
2812131415161718
2919202122232425
30262728293031 

Август 2021
 ПВСЧПСН
30      1
312345678
329101112131415
3316171819202122
3423242526272829
353031     


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999