Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Сряда, 18 март 2020 г., брой 5160
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(18.03.2020)
  EUR   1.95583  
GBP   2.15345
USD   1.78094
CHF   1.85194
EUR/USD   1.0982*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.03   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Арома риъл естейт АД - София
Дъбрава ЕАД - Бургас
Крумица АД - Крумовград
Международен младежки център АД - Пловдив
Нива (Костинброд) АД - Костинброд
Слънчо АД - Свищов
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

България е на второ място в Европейския съюз (ЕС) по ръст на разходите за труд за отработен час през последното тримесечие на 2019 г., показват данните на  Евростат. Разходите за труд у нас за периода се увеличават с 11,9% - с 1,8 процентни пункта повече спрямо предходното тримесечие и с повече от два пъти над ръста за последното тримесечие на 2018 г. Т.нар. „други разходи“, в които влизат осигуровки, отпуски, болнични, обезщетения и т.н., продължават да растат по-бързо, отколкото заплатите. През последните три месеца на миналата година те се увеличават с почти 13%, докато ръстът на разходите за заплати е 11,7%. Единствено в Румъния се отчитат по-високи разходи за труд през последното тримесечие на 2019 г. - 12% общо, 12,1% за заплати и 11,2% за други разходи. Най-нисък ръст е отчетен в Люксембург – 0,4% и за трите показателя. Средно за ЕС разходите за труд за отработен час се увеличават с 2,7% през последното тримесечие на миналата година, а за държавите от еврозоната – с 2,4%, като темповете на ръст се забавят в сравнение с предходното тримесечие. Най-бързо в ЕС растат разходите за труд за отработен час в индустрията и сектора на услугите. В България лидер по ръст е строителството с 14,5%, следва секторът на услугите с 11,5%, вероятно подкрепян от ИТ и ВРО дейностите. В индустрията увеличението достига 10,5%.

Източник: investor.bg

Обсъждаме мерките, които ще предприеме държавата и дали здравната икономика ще издържи. Икономиката е под карантина и бизнесът търпи големи загуби и щети, каза председателят на Българската стопанска камара Радосвет Радев. "В момента на плюс са фармацията и доставките на храни. По нов начин изглеждат интернет компаниите. При част от тях има 20-30% ръст. Това е заради ускорената дигитализация в извънредната ситуация. Медийният отрасъл и здравеопазването са жизненоважни в момента." В Министерството на финансите ще бъде открит телефон за получаване на сигнали за неразплатени задължения към бизнеса. Ако епидемията от коронавируса у нас приключи в рамките на първото полугодие, това ще даде шанс за възстановяване на българския морски туризъм, който в момента е в катастрофално положение, каза още Радосвет Радев. Председателят на работодателската организация посочи, че до момента няма реално предприети от държавата мерки за подкрепа на бизнеса. От Българската стопанска камара разработват платформа за обмяна на свободни ресурси и суровини между компаниите в условията на извънредна ситуация.

Източник: БСК

 
Дружества
Отглеждане на свине
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Общо приходи
за 2018 г.
(хил. лв.)
  1   Свинекомплекс Брестак АД - Брестак   67 535  
  2   Аякс 1 ООД - Димитровград   53 247  
  3   Тетрахиб АД - Никола Козлево   49 297  
  4   Манекс Сън АД - Слънчево   42 866  
  5   Хибриден център по свиневъдство АД - Шумен   37 866  
  6   Свинекомплекс Бръшлен АД - Бръшлен   32 775  
  7   Свинекомплекс Зимен АД - Зимен   28 929  
  8   Свинекомплекс-Голямо Враново-Инвест АД - Голямо Враново   27 480  
  9   Аякс-95 ООД - Димитровград   11 893  
  10   Репродуктор по свиневъдство АД - Калчево   11 764  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 17.03.2020
  Обща стойност (BGN): 2 246 878.65  
Брой търгувани компании: 50
Premium 626 566.07
Standard 279 336.83
АДСИЦ 452 337.86
Структурирани 108 358.39
Облигации 780 279.51
Най-голяма промяна в цените
Неохим АД - Димитровград 21.51 %
ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ - София -10.86 %
BaSE - Акции: 9 832.11
BaSE - АДСИЦ: 210.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Гражданите могат безплатно за 1 месец да подписват е-документи, съобщиха от държавната агенция "Електронно управление". Гражданите и бизнеса имат възможност да заявяват административни услуги без да е необходимо да посещават на място съответната администрация, чрез Единния портал - www.egov.bg. "В резултат на въведеното извънредно положение, гражданите и бизнесът ще могат да получат от "Борика" и "Евротръст Технолъджис" безплатен облачен или мобилен КЕП, с който за период от един месец да подписват безплатно заявленията за електронни административни услуги. Достъпът се извършва чрез квалифициран електронен подпис (КЕП) издаден върху физически носител от доставчиците на удостоверителни услуги чрез своите платформи или персонален идентификационен код (ПИК), издаден от Националния осигурителен институт.

Източник: Банкеръ

Българският стартъп Payhawk, основан през 2018 г., получи 6 млн. лв. инвестиция, съобщиха от компанията. Вторият сийд рунд бе воден от западноевропейския фонд Earlybird Digital East Fund. В него участват още Берлинският фонд TinyVC, както и водещи експерти от финансовия сектор като Марк Антипоф, бивш търговски директор на VISA Европа, и Кийт Робинсън, директор стратегическо развитие в Sage. Payhawk ще използва средствата да засили присъствието си на немския пазар, след като наскоро откри офис в Берлин. Самата компания създаде уникална платформа, която позволява на финансовите директори и бизнес управленците да контролират целия разходен процес от едно място: от заявяване на средства през захранване на корпоративните карти, плащане и събиране на платежни документи до осчетоводяване в счетоводен софтуер и генериране на отчети в реално време. Към момента Payhawk обслужва над 1 000 клиента в 14 европейски държави. Стартирала в София, България, компанията планира през пролетта да изгради търговски офис в Берлин, от където да засили присъствието си на немския пазар. Финансовата инфраструктура в Германия е особено благодатна и позволява на Payhawk, посредством Европейската директива PSD2, да се интегрира с над 3 000 местни банки.

Източник: money.bg

Великотърновската компания "Екстрапак", която прави торбички и опаковки и е единственият производител в страната на нетъкан текстил, се насочва към нов сегмент в разгара на епидемията от коронавирус. Предприятието е започнало да шие маски, които за момента са за собствените му работници, макар че запитванията от други фирми вече валят. За да могат маските обаче да защитават напълно, са необходими и други материали, които компанията вече е поръчала. Междувременно предприятието пренасочва част от персонала си за новото производство. Компанията в момента има около 120-140 шивачки, след като работниците над 60 години са били пуснати по домовете им, но на тях им е необходимо известно време, за да усвоят новия продукт. За момента не е ясно какви количества маски би могла да произвежда "Екстрапак", тъй като това зависи и от доставката на другите материали.

Източник: Капитал

"Синергон холдинг" АД е сключило сделка за покупката на 230 358 акции от капитала на публичното дъщерно дружество "Топливо" АД, което търгува със строителни и отоплителни материали, течни горива и пропан бутан. Закупените книжа представляват 4.34% от капитала на фирмата. В резултат от сделката, общият брой на притежаваните от "Синергон холдинг" АД 3 977 248 акции или 73.42% от капитала на "Топливо" АД нараства на 4 207 506 броя, което представлява 77.67% от книжата с право на глас. "Топливо" АД заема едно от основните места на пазара на строителни материали в страната. "Синергон холдинг" АД, наследник на национален приватизационен фонд с име "Петрол фонд", е мажоритарен собственик в над 20 предприятия, като притежава миноритарни дялове и в други дружества, от шест отрасъла. Търговията и услугите имат водещ дял в портфейла, следвани от туризма и химическата промишленост. Председател на надзорния съвет на холдинга е Бедо Бохос Доганян. Той е и член на борда на директорите на "Топливо" АД.

Източник: Банкеръ

Окръжният съд в Добрич обяви в неплатежоспособност „Евроманган“ ЕАД с начална дата 26 юли 2016 г. и обяви производство по несъстоятелност на една от най-големите манганови мини в света. На дружеството, което експлоатира рудника край балчишкото село Църква, е наложена обща възбрана и запор върху имуществото. Назначен е временен синдик, а първото събрание на кредиторите е насрочено за 14 април 2020 г. Производството по несъстоятелност е образувано по искове на Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда заради неизплатени заплати на миньорите и на „Енерго Про Продажби“ АД за неиздължени сметки за ток. Според съдебно-икономическите експертизи концесионерът на мангановата мина дължи 375 515 лв. за трудови възнаграждения на работниците, 195 572 лв. за електроенергия, а задълженията към държавата към 23 декември 2019 г. надхвърлят 5, 656 млн. лв. Вещите лица посочват, че общият размер на краткосрочните задължения към всички кредитори на дружеството възлиза на 18 971 000 лева. Според магистратите дружеството не е в състояние да погаси задълженията си без да бъдат накърнени интересите на кредиторите. Освен това финансовите му затруднения не са временни, а трайни. Имуществото на длъжника не е достатъчно, за да покрие задълженията му.

Източник: actualno.com       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Становище на БСК относно Проект на Закон за мерките по време на извънредното положение

Ще издържи ли икономиката на кризата?

И Русенска стопанска камара с дарителска инициатива във връзка с COVID-19

Бизнесът трябва да прави ежечасно анализи и да реагира адекватно на кризата

Бизнесът сигнализира за назряващ проблем с експорта

Станислав Попдончев: Основната цел на мерките в подкрепа на бизнеса е да не се допускат съкращения

Позиция на производителите на домакински електроуреди в България във връзка с COVID-19

BusinessEurope: Преглед на националните мерки, предприети от правителствата за реагиране на икономическите последици от разпространението на COVID-19 в Европа

БСК временно преустановава издаването на сертификати за форсмажор


Предстоящи събития

24-26 март: „Национални дни на кариерата“ стават виртуални

26-29 март: IX Европейски форум за социално предприемачество - 26 март 2020 г.

Technology & Business Cooperation Days по време на HANNOVER MESSE


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в курсовете, които предлага Центърът за обучение по информационни и комуникационни технологии

Обучение по мрежи в Сиско академията
по новата версия на CCNA 7.0:

CCNA 1 - 14 март 2020, съботно-неделен
CCNA 2 - 14 март 2020, съботно-неделен
CCNA 3 - 14 март 2020, съботно-неделен


Обучение по MS Office

Предстои.

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.
Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com, s.dobreva@bia-bg.com, m.mollova@bia-bg.com, danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Европейският съвет подкрепи предложението на Европейската комисия за 30 дни да бъдат затворени външните граници на ЕС за несъществени пътувания. Предвижда се тази мярка да бъде приложена възможно най-бързо, уточни председателят на Европейския съвет Шарл Мишел. Държавните и правителствените ръководители от ЕС заседаваха с видеоконференция заради епидемията от заболяването Ковид-19. Те са обсъдили ограничаването на епидемията, управлението на границите, износа на медицински изделия, научните изследвания, консулските услуги. Европейският съвет е обсъдил също управлението на вътрешните граници. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен отбеляза, че пропускливостта на вътрешните граници има пряко отношение към работата на единния пазар. Движението на стоките през границите трябва да бъде ускорено, това е много съществено за икономиката. Няма да се поколебаем да вземем допълнителни мерки за пресичане на епидемията, ако се налага, допълни председателят на ЕК.

Източник: 24 часа

Америка

Amazon ще наеме 100 000 работници, склададжии и доставчици в Съединените щати поради увеличените онлайн поръчки. Поради епидемията от коронавирус, американските потребители обсадиха търговските центрове и опразниха рафтовете за хранителни и хигиенни стоки. Празните рафтове и опасения от нови по-строги мерки за предотвратяване на коронавирусната епидемия принудиха много американци да потърсят помощ в интернет от онлайн търговски компании като Amazon. Amazon е един от най-големите работодатели в САЩ, но броят на работниците варира сезонно. През последното тримесечие на миналата година, когато потреблението по Коледа се развихри, имаше 798 хил. служители, някои от които на непълно работно време.

Източник: 24 часа

Азия

Ръстът на цените на жилищата в Китай е спрял през миналия месец, а продажбите на имоти са потънали, тъй като голяма част от страната беше под карантина в разгара на пандемията от коронавирус. Цените на новите жилища в 70 големи града в азиатската страна с изключение на субсидираните от държавата домове, са отбелязали ръст от едва 0,02% през февруари спрямо януари, показват данните на Националната статистическа служба. Това е най-скромното повишение от април 2015 г., когато имотният пазар излезе от едногодишния период на спад. Пандемията от коронавирус „нанесе удар“ на имотния пазар, съобщи статистическата служба в отделно комюнике. Данни на компанията China Index Holdings обаче сочат, че цените на новите жилища са намалели с 0,24% спрямо януари в сто града в Китай. Компанията отбелязва, че това е „временен спад“. Същевременно продажбите на жилища са отбелязали най-големия си срив от поне 2013 г. насам със свиване от 35% от гледна точка на стойност през януари и февруари спрямо същия период на предходната година, показват отделни данни.

Източник: Bloomberg

 
Индекси на фондови борси
17.03.2020
Dow Jones Industrial
21 237.38 (1 048.86)
Nasdaq Composite
7 334.78 (430.19)
Стокови борси
17.03.2020
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)27.03
Heating oil ($US/gal.)1.0500
Natural gas ($US/mmbtu)1.7000
Unleaded gas ($US/gal.)0.7300
Gold ($US/Troy Oz.)1 529.50
Silver ($US/Troy Oz.)12.88
Platinum ($US/Troy Oz.)676.20
Hogs (cents/lb.)70.42
Live cattle (cents/lb.)89.75

       Опознай България

Кокалянски манастир Св. Архангел Михаил

Разположен сред живописната Плана планина, Кокалянският манастир Св. Архангел Михаил е известен още като Урвички манастир. Според легендата той датира още от Второто българско царство, като историята разказва, че е построен още през 11 век при управлението на цар Самуил. Падането на България под турско робство носи на Кокалянската обител същата съдба както на повечето български манастири – той е опожарен и унищожен. През 16 век местното население възобновило манастира и той се превръща в опора на народа. Следва отново унищожаване на манастира и той е възстановен напълно след Освобождението. Днес църквата е разположена по средата на двора и представлява сравнително голяма еднокорабна постройка. Освен нея комплексът включва още две сгради. В Кокалянския манастир е намерен т. нар. Кокалянски или Урвишки сборник, съдържащ похвални слова за архангелите Михаил и Гавраил, писани от Св. Климент Охридски. През 1969 г. манастирът е обявен за паметник на културата.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 18.03.2020
Българска версия: 29999, Английска версия: 2891

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    

Април 2021
 ПВСЧПСН
13   1234
14567891011
1512131415161718
1619202122232425
172627282930  

Май 2021
 ПВСЧПСН
17     12
183456789
1910111213141516
2017181920212223
2124252627282930
2231      

Юни 2021
 ПВСЧПСН
22 123456
2378910111213
2414151617181920
2521222324252627
26282930    

Юли 2021
 ПВСЧПСН
26   1234
27567891011
2812131415161718
2919202122232425
30262728293031 

Август 2021
 ПВСЧПСН
30      1
312345678
329101112131415
3316171819202122
3423242526272829
353031     


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999