Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 16 март 2020 г., брой 5158
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(16.03.2020)
  EUR   1.95583  
GBP   2.19583
USD   1.76137
CHF   1.84373
EUR/USD   1.1104*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.03   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Алфа Ууд България АД - Долни Чифлик
Балканкар - Заря АД - Павликени
Бул Строй Контрол Инженеринг АД - София
Видахим АД - Видин
Дунапак Родина АД - Пловдив
Мадара принт АД - София
Прогрес АМ АД - Пловдив
Рила 98 АД - Кърджали
Системхим АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

България ще получи общо 812 милиона евро от обявената от ЕС сума за борба с коронавируса, става ясно от разчетите за страните членки. Еврокомисията съобщи, че е готова да увеличи на 37 милиарда евро сумата за тази цел. Част от сумата ще бъде отпусната като ликвидност, а друга част – от съответния бюджет на ЕС. България ще получи съответно 122 милиона и 690 милиона евро. Страната ни все още не е усвоила 546 милиона евро по европейските структурни и инвестиционни фондове след обявяването на Инвестиционната инициатива за отговор на коронавируса. Страните членки, на които са останали тези пари, ще ги използват срещу заразата, вместо, както досега, да ги връщат в хазната на Съюза. Така България ще разполага със сумата от 1.358 милиарда евро по това направление. Освен за медицински цели, средствата ще бъдат използвани в помощ на най-уязвимите сектори на икономиката като малките и средните предприятия, пазара на труда и други.

Източник: 24 часа

През миналата година 217 500 осигурени са сменили пенсионния си фонд. Относителният дял на хората, прибегнали до този ход през периода, спрямо средния брой на осигурените лица в универсалните пенсионни фондове е 5.35%, в професионалните – 4.63%, а в доброволните пенсионни фондове – 0.25 на сто, съобщи Комисията за финансов надзор. Общият размер на прехвърлените средства през годината от един в друг от съответните фондове е: - 722.337 млн. лв - в универсалните фондове; - 65. 413 млн. лв. - в професионалните фондове; - 5.225 млн. лв. - в доброволните фондове. Относителният дял на прехвърлените средства спрямо средния размер на нетните активи на универсалните пенсионни фондове е 5.34%, на професионалните - 5.73% и на доброволните пенсионни фондове – 0.46 на сто.

Източник: Банкеръ

 
Дружества
Консултации и други услуги по стопанската дейност и управлението
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Общо приходи
за 2018 г.
(хил. лв.)
  1   Елпро България ЕООД - София   83 083  
  2   Върчуал Зоун Юръп ЕООД - София   51 692  
  3   Рестийл ЕООД - София   37 059  
  4   Инфра Комерс ЕООД - София   33 617  
  5   Ведра Интернешънъл АД - София   33 186  
  6   Енерго-Про Варна ЕАД - Варна   31 601  
  7   Софсток трейд АД - София   24 893  
  8   Боряна ЕООД - Дряново   22 201  
  9   Антибиотик - Разград АД - Разград   21 709  
  10   Мьомакс България ООД - София   21 636  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 13.03.2020
  Обща стойност (BGN): 2 800 018.81  
Брой търгувани компании: 51
Premium 805 388.63
Standard 628 992.79
АДСИЦ 808 603.89
Структурирани 55 616.40
Облигации 501 417.10
Най-голяма промяна в цените
БТФ Expat Czech PX UCITS ETF ФОНД - София -29.98 %
Софарма трейдинг АД - София 16.90 %
BaSE - Акции: 22 204.74
BaSE - АДСИЦ: 1 000.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Стопанска камара-Шумен е открила дарителска сметка за набиране на средства, които ще се използват за ограничаване на разпространението на коронавируса на територията на общината. Инициативата е на предприемачите Красен и Жечко Кюркчиеви, собственици на „Фикосота“ и „Теси“, а Община Шумен подкрепя инициативата. Красен Кюркчиев, управител и собственик на компанията за бързооборотни стоки „Фикосота“, заедно с брат си Жечко Кюркчиев, управител и собственик на друга голяма компания в региона - „Теси”, даряват 100 000 лв. за начало за финансиране на кампанията. Мотото, под което ще протече кампанията, е „Помогни сега“. В рамките на инициативата при Стопанска камара-Шумен е създаден фонд в полза на МБАЛ „Шумен“ и останалите медицински обекти в областта. Събраните средства ще се използват по преценка на Общинския кризисен щаб за превенция и защита на населението от разпространението на COVID-19 – за консумативи и материали, медицинско оборудване, защитни облекла, набиране на доброволци и др. Средствата ще бъдат изразходвани след изрично разрешение на кризисния щаб, а публична отчетност на постъпленията и разходите ще бъде давана всяка седмица.

Източник: economic.bg

Производителят на акумулатори „Монбат“ АД стана първото дружество, което поиска спиране на търговията с акциите и облигациите му във връзка с решението на Народното събрание за обявяване на извънредно положение, както и с оглед защита на интересите на инвеститорите на Монбат АД. Основанията за спиране на търговията са 14 и за записани в правилата на БФБ. Те включват от събития, свързани с инструментите, които могат да повлияят на тяхната цена, през волатилна търговия и търгово предложение, до неплащане на таксата за регистрация на инструментите. Решение за спиране на търговията за един работен ден може да вземе директора Търговия на БФБ, а за 3 дни може да се реши от Изпълнителния директор на БФБ. Основните производствени мощности на „Монбат“ АД са в Монтана, което е едно от огнищата на коронавирус в България. „Монбат“ АД произвежда акумулаторни батерии в Монтана и Добрич, както и има рециклиращи заводи за олово в Монтана, Сърбия и Румъния. През 2017 г. компанията придоби рециклиращи мощности в Италия, в гр. Бреша, в засегнатата от вируса област Ломбардия. „Монбат“ АД купи и предприятие за литиево-йонни батерии в Германия.

Източник: investor.bg

Австрийската "Енери Дивелопмънт" ГмбХ (Enery Development GmbH) ще закупи 100% от акциите на две софийски фирми "АКВА Пауър Си Еф Карад Пи Ви Парк" ЕАД и на "Номак България" ЕАД, съобщиха от Комисията за защита на конкуренцията. Регулаторът е разрешил да се осъществи концентрация чрез придобиване на едноличен контрол върху тези две дружества. Те са под контрола на "Международна компания за хидро и електрически проекти - АКВА ПАУЪР", Саудитска Арабия, която работи чрез тях само у нас. Тъй като общите обороти на всички фирми, които участват в концентрацията, надхвърля 25 млн. лева, те са задължени да уведомят Комисията за защита на конкуренцията. "Енери Дивелопмънт" е специализирано в разработване, изграждане и експлоатация на проекти в областта на възобновяемите енергии. Основната дейност на "АКВА Пауър Си Еф Карад Пи Ви Парк" е производство и продажба на електроенергия чрез опериране на фотоволтаични съоръжения. Към момента това става чрез фотоволтаичния парк "Караджалово" в едноименното село в община Първомай. Проектът в Караджалово е един от най-големите фотоволтаични паркове на Балканите. Той се простира върху 1000 декара и е съставен от над 214 000 модула.

Източник: Банкеръ

Изтъргуваното количество за месец март 2020 г. на платформата на „Газов хъб Балкан“ досега е в обем от 274 970 MWh при цена от 36.15 лв./ MWh. Това е с (минус) 11.57 % по-малко от стойността за февруари. Отчетеното количество досега за месец март е почти два пъти повече от февруари и при значително по-ниска цена. Тогава изтъргуваното количество е било в обем от 113 825 MWh при цена от 40.88 лв./ MWh. Данни за месечни сделки се публикуват при наличието на не по-малко от 4 сделки за съответния период с оглед запазване на конфиденциалността по сделките на неанонимния дългосрочен сегмент и отразяват информацията за всички сделки сключени или регистрирани за сделки с период на изпълнение равен или по-голям от календарен месец, с изключение на сделките по Програмата за освобождаване на газа.

Източник: 3e News

Георги Станилов продава строителната си компания. Причината не е официално обявена, но в сектора виждат комбинация от смяната на поколението начело на дружеството (синът и дъщерята са поели управлението) и два големи проекта - в Ливан и за язовир. Kомпанията не успява да се разплаща, има процедура по фалит и от няколко седмици нов собственик. Формално новият съдружник в "Станилов" е "Хидрострой Сестримо", но в сектора няколко източника назовават друг средно голям български строител - Юлиан Инджов и неговата компания "Иса 2000". От офиса на Инджов твърдят, че не са придобили компанията, а водят преговори с кредитори за придобиване на вземанията и обезпеченията им. Непосредственият резултат е, че една от средно големите български строителни компании, специализирана в язовири и тунели, къса със създателя си и се смалява, но с покупката й секторът като цяло се консолидира. Компанията "Станилов" е основана през 1995 г. Тя е сред основните строители на метрото, работила е по ВиК мрежи в Шумен, Видин, Димитровград, Габрово и др., както и по язовирни стени.

Източник: Капитал       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Забранява се достъпът до офисните помещения на БСК до 30 март 2020 г.!

Туризмът поиска данъчна ваканция за 12 месеца

Възстановяване на надплатени суми за потребен природен газ за периода 5 август 2019 – 31 март 2020 г.

Относно: Промени в Глава четвърта „Колективен трудов договор“ от Кодекса на труда

Стопанска камара – Шумен откри дарителска сметка за набиране на средства

Междинни резултати от анкетно проучване за отражението на COVID-19 върху бизнеса

БСК настоява за свикване на спешен Антикризисен бизнес съвет

"Евротръст" осигурява възможност икономиката и държавата да продължат да работят дистанционно и изцяло законно в условията на извънредно положение

Българска стопанска камара издава сертификати за форсмажор


Предстоящи събития

24-26 март: „Национални дни на кариерата “ стават виртуални

26-29 март: IX Европейски форум за социално предприемачество - 26 март 2020 г.

Technology & Business Cooperation Days по време на HANNOVER MESSE


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в курсовете, които предлага Центърът за обучение по информационни и комуникационни технологии

Обучение по мрежи в Сиско академията
по новата версия на CCNA 7.0:

CCNA 1 - 14 март 2020, съботно-неделен
CCNA 2 - 14 март 2020, съботно-неделен
CCNA 3 - 14 март 2020, съботно-неделен


Обучение по MS Office

Предстои.

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.
Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com, s.dobreva@bia-bg.com, m.mollova@bia-bg.com, danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Испанският премиер Педро Санчес обяви въвеждането на почти пълна карантина в страната за 15 дни. В страната е обявено и извънредно положение, след като в неделя бяха отчетени около 2000 нови случая с коронавирус и повече от сто смъртни случая в рамките на последните 24 часа. Новите данни показват увеличаване на броя на заразените с Covid-19 в страната до 7 753, а броят на смъртните случаи достигна 288. Жителите ще могат да излизат само, за да ходят на работа или на лекар, да купуват продукти от първа необходимост или при форсмажорни обстоятелства. Железопътният транспорт на средно дълги разстояния ще бъде ограничен. Не се предвижда обаче затваряне на границите. Санчес обяви и как държавата ще опита да ограничи ефекта от мерките върху икономиката. На първо място - подкрепа за работниците , предприемачите, за семействата, за най-уязвимите групи от хора. На второ място - подкрепа за повече гъвкавост на трудовия пазар, за да се избегнат уволнения. След това - подкрепа за икономическата дейност и предприятията, за да се гарантира устойчивост пред трудностите - временни, но с особена интензивност вследствие на извънредната ситуация , произтичаща от коронавируса“, каза испанският премиер.

Източник: БНР

Америка

PepsiCo ще придобие компанията за енергийни напитки Rockstar Energy в сделка за 3.85 млрд. долара. Това ще позволи на гиганта да навлезе по-сериозно на пазара на стимулиращи напитки, където по-големият конкурент Coca Cola разширява влиянието си. Очаква се сделката да приключи през първата половина на 2020 г., ако бъде одобрена от регулаторите. Rockstar е частна компания, основана през 2001 г. в Лас Вегас, която разчита на екстремни спортове и музикални фестивали като основно средство за маркетинг. Pepsi има споразумение за дистрибуция на част от продуктите й в Северна Америка от 2009 г. Портфолиото на американския гигант в "енергийното пространство" включва брандовете Mountain Dew Kickstart и Mountain Dew Fuel. Според финансовия директор на компанията Хю Джонстън този договор с конкурента е ограничавал производителя на газирани напитки да прави иновации в енергийните напитки и да си партнира с други фирми. Ако сделката бъде приключена, Pepsi ще може да си сътрудничи с други производители на безалкохолни напитки, коментира още той.

Източник: Reuters

Азия

Saudi Aramco намалява планираните разходи за тази година - първият знак, че войната с цените на петрола, която кралството започна, удря вътрешния му пазар. Капиталовите разходи ще бъдат между 25 и 30 млрд. долара през 2020 г., а плановете за разходите за следващата година и след това се преразглеждат, посочват от Aramco. Петролният гигант свива диапазона от преди това планираните 35 до 40 млрд. долара, обявени в проспекта за първичното му публично предлагане, както и спрямо сумата от 32,8 млрд. долара за 2019 г. “Вече предприехме стъпки за рационализиране планираните капиталови разходи за 2020 г.”, посочва главният изпълнителен директор Амин Насер. Като взема предвид влиянието на пандемията върху икономическия растеж и търсенето, Арамко възприема “гъвкав подход към разпределението на капитала”, допълва той. Ценовата война на петролния пазар, водена от Саудитска Арабия и Русия, заплашва с повече проблеми компанията, докато страните производителки се подготвят да увеличат доставките. По-ниските цени, засегнати от слабото търсене и факта, че суровината загуби близо половината от стойността си от началото на годината, заплашват допълнително да засегнат приходите.

Източник: Bloomberg

 
Индекси на фондови борси
13.03.2020
Dow Jones Industrial
23 185.62 (1 985.00)
Nasdaq Composite
7 874.88 (673.07)
Стокови борси
13.03.2020
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)31.17
Heating oil ($US/gal.)1.0900
Natural gas ($US/mmbtu)1.8400
Unleaded gas ($US/gal.)0.8200
Gold ($US/Troy Oz.)1 542.60
Silver ($US/Troy Oz.)14.66
Platinum ($US/Troy Oz.)765.20
Hogs (cents/lb.)71.30
Live cattle (cents/lb.)89.75

       Опознай България

Боен празник на 4-ти пехотен Плевенски полк

4-ти пехотен Плевенски полк е формиран в гр. Ловеч през октомври 1884 г. В състава му влизат Видинска № 10, Севлиевска № 14 и Ловчанска № 13 пеши дружини. Всички имат формени знамена, дарени от княз Александър І на 30 август 1881 г. в София. В Сръбско-българската война (1885 г.) воюва при Врабча, Трън, Сливница, Пирот и Ниш. През 1889 г. от 3-та и 4-та дружини на 4-ти пехотен Плевенски полк се сформира 16-ти пехотен Ловчански полк. През 1894 г. полкът е преименуван на 4- ти пехотен Плевенски на Н. Ц. В. Престолонаследника Княз Борис Търновски полк. По време на Балканската война (1912- 1913 г) е включен в състава на 9-та пехотна Плевенска дивизия и участва в боевете при Одрин и щурма на Акалан и Курт дере на Чаталджа от 4 до 6 ноември 1912 г. По време на Втората балканска война (1913 г.) воюва срещу сърбите при село Габровци, на брега на Тимок и срещу гръцките войски в района на Разлог и Предела. По време на Първата световна война (1915-1918 г.) участва в Нишката и Косовската операция на Първа българска армия, под командването на генерал Климент Бояджиев, в състава на 9-та пехотна Плевенска дивизия. Воюва срещу сърбите при Дрянова глава, Дервент, Ниш и Косово поле, срещу французите и англичаните в долината на река Вардар, височината Близнаците и Дойран. Във връзка с реорганизацията на армията от 1 декември 1920 г. 4-ти пехотен Плевенски полк се преименува в 4-та пехотна Плевенска дружина. През 1928 г. от състава на 4-та пехотна Плевенска и 3-та пехотна жандармерийска дружина се формира отново 4-ти пехотен Плевенски полк, който до 1935 г. продължава да носи явното наименование 4-та пехотна Плевенска дружина. На 3 октомври 1937 г. в с. Паламарца, Поповско, полкът получава ново бойно знаме. От ръцете на царя го приема командирът полковник Г. Ганчев. Полкът участва в заключителния етап на Втората световна война в Европа (1944 -1945 г.) в състава на 9-та пехотна Плевенска дивизия. (Източник/снимка: www.boiniznamena.com)


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 16.03.2020
Българска версия: 30001, Английска версия: 2891

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    

Април 2021
 ПВСЧПСН
13   1234
14567891011
1512131415161718
1619202122232425
172627282930  

Май 2021
 ПВСЧПСН
17     12
183456789
1910111213141516
2017181920212223
2124252627282930
2231      

Юни 2021
 ПВСЧПСН
22 123456
2378910111213
2414151617181920
2521222324252627
26282930    

Юли 2021
 ПВСЧПСН
26   1234
27567891011
2812131415161718
2919202122232425
30262728293031 

Август 2021
 ПВСЧПСН
30      1
312345678
329101112131415
3316171819202122
3423242526272829
353031     


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999