Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 13 февруари 2020 г., брой 5137
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(13.02.2020)
  EUR   1.95583  
GBP   2.32676
USD   1.79204
CHF   1.83732
EUR/USD   1.0914*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.02   0 %  

Райкомерс
Конструкшън ЕАД,
гр. София
търси да назначи
Седем Водопроводчици
Двама Технически ръководители
Двама Заварчици на РЕ
Четирима Работници
Двама Машинисти ПСМ (багеристи)
За повече информация:
Райкомерс Конструкшън
www.raicommerce.bg

 

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Финансови новини

София, Пловдив и Варна, като водещи икономически центрове, са предпочитано място за работа на над 1,2 млн. души през третото тримесечие на 2019 г. , показва анализът на Института за пазарна икономика „Регионални профили: показатели за развитие“. Към третото тримесечие на 2019 София вече е надхвърлила 700 хиляди заети, Пловдив е с 324 хиляди, а Варна – с 229 хиляди. В края на 2019 г., регистрираните безработни в страната са малко под 195 хиляди души. В повечето области делът на безработните е между 5 и 10%, което от своя страна сочи към бъдещ потенциал за разрастване на заетостта в тях през следващата година-две. Не всички области са постигнали нивата си от предишния пик на трудовия пазар, точно преди настъпването на икономическата криза. Пет области не са успели да нахвърлят предишното си най-добро постижение – Монтана, Ямбол, Смолян, Кюстендил и Видин, но само при една от тях спадът е особено чувствителен.

Източник: Стандарт

На база на данните от месечните отчети за касово изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет приходите, помощите и даренията по КФП за 2019 г. са в размер на 44 048,5 млн. лв. или 100,4 % спрямо годишните разчети. Общата сума на данъчните постъпления, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 35 279,8 млн. лв., което представлява 102,1% спрямо планираните за годината данъчни приходи. Приходите от преки данъци са в размер на 6 714,8 млн. лв. или 102,4% спрямо предвидените в разчетите за годината. Приходите от косвени данъци са в размер на 16 847,7 млн. лв., което е 102,5 % спрямо разчетите за годината. Постъпленията от ДДС са в размер на 11 086,1 млн. лв. или 102,4 % спрямо планираните. Приходите от акцизи възлизат на 5 486,0 млн. лв. (102,9 % спрямо разчетените за годината). Постъпленията от мита са 230,9 млн. лв. или 97,5 % от годишните разчети.

Източник: Банкеръ

 
Приватизация

Приходите от приватизация към края на ноември 2018 г. са общо 18,7 млрд. лева. 7,2 млрд. от тях са под формата на договорени инвестиции, отчита Агенцията за приватизация След 2008 г. с малки изключения приватизационни сделки и сериозни приходи на практика липсват. Малко над 66% от всички държавни активи са приватизирани към края на 2018 г. Сключени са 174 сделки с участие на чуждестранни инвеститори, които имат съществен принос за постигнатите финансови резултати. В резултат на приватизацията в България са привлечени инвеститори като “ЧЕЗ”, а. с., Чехия (“ЕРП-Столично”, “ЕРП-София област”,“ЕРП-Плевен”, 2004 г. и “ТЕЦ Варна” ЕАД, 2006 г.), “Вива Венчърс холдинг”ООД, Виена – Австрия (“Българска телекомуникационна компания” ЕАД, 2004 г.), “E. OH ЕНЕРГИ” АГ, Германия (“ЕРП-Варна” и “ЕРП-Горна Оряховица, 2004 г.), “ЕВН” АГ /ЕVN AG/, Виена, Австрия (“ЕРП-Стара Загора” и “ЕРП-Пловдив”, 2004 г.), “SOLVEY” – Белгия (“Соди”, Девня, 1997 г.), “Лукойл Петрол” (“Нефтохим”, Бургас, 1999 г.), Brewinvest S.A. – Greece (“Загорка”, Стара Загора, 1994 г.), “Interbrew” – Belgium (“Каменица”, Пловдив, 1995 г.), “Хайделеберг Цимент” АГ, Германия (“Златна панега” ЕАД и “Гранитоид” ЕАД, Батановци, 1997 г.), “МАРВЕКС”, Испания (“Девня цимент”, Девня, 1997 г.), “КНАУФ”, Австрия (“Гипсфазер”, Видин, 1997 г.), “Юнион Миниер”, Белгия (“МДК”, Пирдоп, 1997 г.), “БТ Инвест ГмбХ”, Австрия (“Булгартабак Холдинг”АД, София, 2011 г.) и други. От началото на приватизацонния процес са приватизирани най-големите предприятия от икономиката на България - “Кремиковци”ЕАД, “ТЕЦ Бобов дол”ЕАД, “Нефтохим”ЕАД, “БТК”ЕАД, “Параходство БМФ”ЕАД, “Соди-Девня”ЕАД, “СОМАТ”ЕАД, “Арсенал”ЕАД и др.

Източник: 24 часа

Дружества
Производство на прясно или замразено месо от домашни птици и от животни , некласифицирани другаде
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2018 г.
(хил. лв.)
  1   Пилко ЕООД - Разград   13 674  
  2   Брезово АД - Брезово - Пд   3 069  
  3   Херон Трейд ООД - Пловдив   2 424  
  4   Зорница Комерс ООД - Кесарево   1 639  
  5   Екострой билд ЕООД - Варна   1 516  
  6   СВС-98 ЕООД - Нови Искър   1 376  
  7   Макси Чикън ООД - Костинброд   1 192  
  8   Мултимес Груп ООД - Лясковец   1 144  
  9   Булиън ЕАД - София   1 139  
  10   Тер М ООД - Пловдив   1 061  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 12.02.2020
  Обща стойност (BGN): 87 241.60  
Брой търгувани компании: 23
Premium 30 247.94
Standard 47 598.50
АДСИЦ 9 264.00
Структурирани 131.16
Най-голяма промяна в цените
Зърнени храни България АД - София -7.89 %
Албена АД - Оброчище 2.99 %
BaSE - Акции: 773.90
BaSE - АДСИЦ: 1 922.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

НАП е наложила запори върху дялове на две компании на Васил Божков, чрез които се държат контролните пакети в "Ню геймс" (организаторът на "Национална лотария"), "Евробет" (което притежава конкурентната "Лотария България" и предлага онлайн числови игри), а също и дружеството - собственик на самолета на Божков. Основанието е "предполагаеми публични вземания". Това би трябвало да означава, че при проверка или ревизия НАП е открила потенциални данъчни нарушения, за които тепърва ще издава акт, като предварителната обезпечителна мярка има за цел да се запази имуществото, което евентуално би могло да бъде използвано, за да се погаси задължението към държавата. Едната от компаниите е "Вабо 2012", в което едноличен собственик е Васил Божков. Тя е собственик на 51% от "Лотария БГ" (освен него 44% има дружество на братята Димитър и Милен Ганеви и 5% дружество на Георги Попов), а "Лотария БГ" на свой ред е собственик на "Ню геймс", което притежава лиценза за моментната лотария, която парламентът забрани със закон. "Вабо 2012" е собственик и на 84% от "Вабо 2017". Тази компания има реално един-единствен актив - самолетът на Божков, Bombardier Global 5000 (twin jet). Ново летателно средство от този тип струва 40 млн. долара. В баланса на дружеството то е заведено на 50 млн. лв. Компанията не печели особено от него, като го отдава на лизинг срещу едва 72 хил. лв. годишно на друга свързана компания - "АБВ 2014", която реално оперира самолета.

Източник: Капитал

А1 България продължава да расте и през финансовата 2019 година, като регистрира увеличение във всички основни бизнес показатели. Приходите от мобилни и фиксирани услуги се увеличават с 8,7% до 378,5 млн. евро спрямо същия период за 2018 г., а общите приходи нарастват с 9,2% до 486,2 млн. евро. Печалбата преди данъци, такси, лихви и амортизация (EBITDA) възлиза на 179,4 млн. евро, регистрирайки ръст от 12,5% на годишна база. Фиксираните услуги продължават да растат и през 2019 година, като регистрират увеличение от 15,2% до 117,9 млн. евро. На пазара на дигитални бизнес решения А1 е завършила или работи по реализацията на над 1 891 ICT проекта само през 2019 година. Друг фактор е развитието на спортните канали MAX Sport, към които беше добавен още един канал. Иновациите във фиксираните услуги, като старта на новата интерактивна телевизионна платформа A1 Xplore TV през октомври 2019 г., също спомогна за добрите резултати на компанията.

Източник: Стандарт

Българската банка за развитие ще отпуска финансиране на български фирми, които имат одобрени проекти по Механизма за свързване на Европа - е многогодишна европейска инициатива, част от стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж на политиките в областта на енергетиката и климата. В края на 2019 г. ББР подписа споразумение с ЕК като прилагащ партньор по инициативата. Работната програма на МСЕ за 2019 г. и 2020 г. е разделена на 2 пакета с общ бюджет 196 млн. евро. Първият от тях е за модернизация на системи за управление на ЖП инфраструктура, а вторият се отнася за въвеждане на алтернативни горива. Целта на механизма е да подпомага с безвъзмездна помощ инвестициите при създаване на мрежа от транспортни връзки във всички региони на Съюза. България е бенефициент на тази помощ и до края на 2019 г. е получила одобрение за 20 проекта, които включват проучвателни дейности, модернизация и рехабилитация на транспорта – общо 417 500 000 евро. Размерът на подкрепените инвестиции е 604 800 000 евро.

Източник: 24 часа

"Инвестбанк" ще увеличи капитала си до 21 944 445 лв. посредством издаване на нови поименни акции с право на глас и емисионна стойност от 1 лв., стана ясно след Общо събрание на акционерите на банката. От кредитната институция предвиждат да осъществят и процедура по замяна на инструменти от допълнителния собствен капитал от първи ред с такива от по-висок клас с цел - съществено подобрение структурата на собствения капитал. В края на 2019-а година стартира процедура по замяна на две емисии облигации – дългово-капиталови хибридни инструменти на обща стойност 39 210 хил. лв. /20 млн. евро/ с акционерен капитал, припомнят от "Инвестбанк". Това решение се предхожда от аналогично решение от проведените на 13.01.2020 г. – две Общи събрания на облигационерите – по отделните емисии облигации.

Източник: Банкеръ

„Доверие Инвест“ ЕАД вече има пълен контрол над Moldindconbank, след като със свое решение от 10 февруари 2020 г. Молдовската централна банка е решила единодушно да преустанови надзорния режим, осъществяван над BC „Moldindconbank” S.A, съобщи „Доверие обединен холдинг“ АД. Дружеството е собственик на „Доверие инвест“ ЕАД. Одобрен е Управителнен съвет на BC „Moldindconbank” S.A. с членове Николай Борисов Борисов – председател; Victor Cibotaru – първи зам. – председател и Пенка Петкова Кратунова – зам. –председател.

Източник: investor.bg       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Три актуални проекта на БСК бяха представени пред Българската мрежа на Глобалния договор на ООН на среща в БСК

Съвместно изявление за регулиране на изкуствения интелект


Предстоящи събития

19 февруари: Мобилността и зелените решения в умните градове – във фокуса на „Knowledge City 2020“

20 февруари: Тенденции в развитието на хранителната индустрия и опазване на околната среда - 20 февруари 2020 г., Пловдив

21 февруари: Бързи срещи между фирми и специалисти на свободна практика в областта на информационните технологии

27 февруари: Регистрирайте се за Retail Digital Summit 2020 с 15% отстъпка от цената с промокод БСК

28 февруари: Семинар „Реализация на публични политики, законодателство и управление в областта на енергийната ефективност“ (Ст. Загора)

11 март: Семинар „Защита на интелектуалната собственост в Югоизточна Азия“

26-29 март: IX Европейски форум за социално предприемачество - 26 март 2020 г.

Technology & Business Cooperation Days по време на HANNOVER MESSE


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в курсовете, които предлага Центърът за обучение по информационни и комуникационни технологии

Обучение по мрежи в Сиско академията
по новата версия на CCNA 7.0:

CCNA 1 - 7 март 2020, съботно-неделен
CCNA 2 - 14 март 2020, съботно-неделен
CCNA 3 - 14 март 2020, съботно-неделен


Обучение по MS Office

Предстои.

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.
Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com, s.dobreva@bia-bg.com, m.mollova@bia-bg.com, danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Руският президент Владимир Путин пожела на ръководителя на Роснефт Игор Сечин успех в осъществяването на "Восток Ойл" (Vоstок Оіl, "Източен петрол"). Сечин получи зелена светлина от руския президент за изпълнение на най-големия петролен проект в историята на "нова" Русия. "Това означава и увеличение на БВП на страната като цяло, увеличение на товарния трафик по Северния морски път и, разбира се, укрепване на позицията на Русия в Арктика като цяло. Така че, желая ви успех. Просто трябва да изчислите всичко правилно", каза руският президент, цитиран от РИА Новости. Ръководителят на най-голямата петролно-газова компания в страната успя да убеди правителството в необходимостта от разработване на нова нефтена и газова територия в рамките на националния проект, който предвижда увеличаване на товарния трафик по Северния морски път. "Като част от тази задача нашата компания, заедно с партньори, работи по формирането на нова петролна и газова провинция в северната част на страната, на полуостров Таймир, с голяма потенциална ресурсна база. Проектът се нарича "Восток Ойл" , заяви Сечин пред президента. Според него осъществяването на проекта ще осигури допълнително 2 процентни пункта ръст на БВП годишно и ще укрепи позициите на Русия в Арктика.

Източник: ИТАР ТАСС

Америка

Канадска компания в Халифакс е намерила интересно решения на проблема с планините от пластмасови отпадъци, които се изхвърлят всеки ден. Тя е открила начин да прави от отпадъците строителни материали. Инициативата на компанията се състои в това да събира 80% от рециклируемия отпадък на града и да я превръща в синтетичен дървен материал, който може да се използва в строителството, както за направата на кейове, огради, градски стълбове. Дъските от изкуствена дървесина, произведени от Gооdwооd Рlаstіс Рrоduсts, са изработени от твърда пластмаса, която е по-плътна и по-тежка от истинското дърво. Според фирмата този материал е по-издръжлив. "Пластмасата няма да спре да се използва, но това, което трябва да направим, е да намерим повече възможни начини да се справяме с нея и да разберем какво да направим, за да се използва повторно" казва вицепрезидентът на компанията Майк Часи.

Източник: Bloomberg

Азия

Без спешни реформи, богатството от 2 трлн. долара на шестте страни от Съвета за сътрудничество в Персийския залив - Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудитска арабия и Обединените арабски емирства - може да бъде заличено към 2034 г., сочи нов доклад на Международния валутен фонд. Причината за това е все по-ускоряващият се темп, с който развитите икономики по света се оттеглят от изкопаемите горива и ги заемят с възобновяеми енергийни източници и електромобили. Това е особено заплаха за представителите на Съвета, които произвеждат повече от 20% от петрола на глобално равнище. Всъщност вече някои от тях пристъпват към реформи, включително понижаване на субсидиите за горивата и водата или таксуване на чужденците с несубсидирана цена на бензина и дизела. Но според МВФ това няма да е достатъчно. От фондът посочват, че страните трябва да преобърнат изцяло икономическия си модел и да увеличат драстично приходите, които не идват от петрол. "Има големи надежди за рационализацията на други разходни категории, включително реформиране на огрмната държавна администрация и понижаване на разходите за заплати, които са високи спрямо международните стандарти", се посочва в доклада. "Освен заздравяването на публичните финанси, тези реформи също ще намалят изкривяванията на пазара на труда и ще подпомогнат развитието на частния сектор."

Източник: Reuters

 
Индекси на фондови борси
12.02.2020
Dow Jones Industrial
29 551.42 (275.08)
Nasdaq Composite
9 725.96 (87.02)
Стокови борси
12.02.2020
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)51.24
Heating oil ($US/gal.)1.6700
Natural gas ($US/mmbtu)1.8400
Unleaded gas ($US/gal.)1.5800
Gold ($US/Troy Oz.)1 577.70
Silver ($US/Troy Oz.)17.61
Platinum ($US/Troy Oz.)967.90
Hogs (cents/lb.)63.78
Live cattle (cents/lb.)117.85

       Опознай България

Дядо Добри (1914 - 2018)

Дядо Добри (Добре Димитров Добрев) е български дарител за реставриране и поддържане на много български християнски храмове. Той е считан за един от най-висшите морални примери в България в днешно време. Роден е на 20 юли 1914 г. в село Байлово. Баща му Димитър загива в Първата световна война и майка му Катерина отглежда сама децата си. Детството и ученическите си години дядо Добри не помни. Решава да се ожени през 1940 г. – време, в което България участва във Втората световна война. При една от бомбардировките над София снаряд пада в близост до него и почти го лишава от слух. С жена си има четири деца, две от които надживява. През годините дядо Добри се отделя от материалните аспекти на живота и се посвещава изцяло на духовното. Именно тази нова посока в живота и примерът, който дава впоследствие с щедростта и аскетизма си, карат мнозина да го наричат „Светецът от Байлово“. Около 2000 г. решава да дари всичките си имоти на църквата. Живее много скромно, в малка пристройка към църквата „Св. св. Кирил и Методий“ в родното си село. За него се грижи една от дъщерите му. Някъде от това време датира и неговата мисия за събиране на средства за реставриране на християнски църкви и храмове в цяла България. Почти всеки ден Добри Добрев ходи пеша или с автобус до София и пред вратите на храм-паметника „Свети Александър Невски“ или църквата „Свети Седмочисленици“ събира в една пластмасова чаша пари, които след това дарява до стотинка. Умира след кратко боледуване на 13 февруари 2018 година в Кремиковския манастир, където е отседнал през последните си години. Погребан е на 15 февруари 2018 година в двора на църквата „Св. св. Кирил и Методий“, точно до постройката, в която живее в края на живота си. (Източник: bg.wikipedia.org)


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 13.02.2020
Българска версия: 29912, Английска версия: 2891

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    

Април 2021
 ПВСЧПСН
13   1234
14567891011
1512131415161718
1619202122232425
172627282930  

Май 2021
 ПВСЧПСН
17     12
183456789
1910111213141516
2017181920212223
2124252627282930
2231      

Юни 2021
 ПВСЧПСН
22 123456
2378910111213
2414151617181920
2521222324252627
26282930    

Юли 2021
 ПВСЧПСН
26   1234
27567891011
2812131415161718
2919202122232425
30262728293031 

Август 2021
 ПВСЧПСН
30      1
312345678
329101112131415
3316171819202122
3423242526272829
353031     


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999