Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Вторник, 11 февруари 2020 г., брой 5135
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(11.02.2020)
  EUR   1.95583  
GBP   2.31109
USD   1.78598
CHF   1.82788
EUR/USD   1.0951*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.02   0 %  

Райкомерс
Конструкшън ЕАД,
гр. София
търси да назначи
Седем Водопроводчици
Двама Технически ръководители
Двама Заварчици на РЕ
Четирима Работници
Двама Машинисти ПСМ (багеристи)
За повече информация:
Райкомерс Конструкшън
www.raicommerce.bg

 

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Тексим-Транс АД - София
Уеб Финанс Холдинг АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Износът на България през 2019 г. достигна рекордните 57,901 млрд. лв., което е с 3,3% повече от този през 2018 г. Вносът за 2019-а е 61,272 млрд. лв., но намалява в сравнение с предната година с 2,5%, сочат данни на НСИ. Износът за страни извън ЕС е за 19,130 млрд. лв., което е с 4,4% повече в сравнение с предходната година. Ръстът на износа за ЕС за същия период е 3,4%. На първите три места сред държавите извън ЕС, от които внасяме най-много, са Турция, Русия и Китай. При държавите, за които изнасяме, подреждането е: Турция, Китай и Сърбия, следвани от САЩ и Русия. Търговското ни салдо с Русия е по традиция отрицателно, защото имаме голям внос на енергийни суровини срещу малък износ - едва за 1 млрд. лв. през 2019 г. Вносът от Русия е за над 4 млрд. лв. Сред държавите от ЕС основни търговски партньори са ни Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Белгия, където отива над 66% от износа на България. Само Германия е внесла стоки за 8 млрд. лв., а е внесла у нас за 7,2 млрд. лв.

Източник: 24 часа

„Отлагането на сроковете по прилагане на новите изисквания на Наредба Н-18 само по себе си не решава проблемите, затова е необходим рестарт, цялостна преработка на текстовете на Наредбата, така че тя да стане изпълнима и да не поставя фирмите в условия на невъзможност да отговорят на нормативните изисквания“, каза зам.-председателят на БСК Станислав Попдончев по време на проведената среща на ръководствата на Министерството на финансите (МФ) и Националната агенция за приходите (НАП) с браншови организации. В хода на дискусията бе обърнато внимание върху неприложимостта на голяма част от изискванията на променената през 2018 г. Наредба Н-18. Акцент беше поставен върху невъзможността на НАП да гарантира информационната сигурност и да обезпечи надежда връзка между софтуерите за управление на продажбите и сървърите на приходната агенция.

Източник: БСК

 
Дружества
Цялостно строителство на сгради и строителни съоръжения
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2018 г.
(хил. лв.)
  1   Мъркюри ЕАД - София   177 883  
  2   Геотехмин ООД - София   130 157  
  3   НИКМИ АД - София   72 308  
  4   Айкон ООД - София   38 835  
  5   Микс Констръкшън ООД - София   12 113  
  6   Микс ПС ООД - София   9 939  
  7   Планекс Инвест ООД - Варна   7 786  
  8   Рудин ООД - Стара Загора   7 397  
  9   Сиенит Строителна група АД - Пловдив   7 038  
  10   Софбилд ЕООД - София   6 503  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 10.02.2020
  Обща стойност (BGN): 225 435.94  
Брой търгувани компании: 29
Premium 133 811.37
Standard 73 153.53
АДСИЦ 18 471.04
Най-голяма промяна в цените
Еврохолд България АД - София 4.17 %
Химимпорт АД - София -2.17 %
BaSE - Акции: 822.92

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) призова за незабавни оставки на директорите на „Български енергиен холдинг“ ЕАД (БЕХ), на ТЕЦ „Марица Изток 2“ и на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ). Бизнесът обвинява трите държавни предприятия за високите цени на електроенергията за фирмите в България. От началото на годината България е печален рекордьор - цените на тока в България са с между 20 и 50% по-високи от тези в останалата част на Европа, и основната причина за това е „некадърното и/или корумпирано управление на БЕХТЕЦ „Марица Изток 2“ и БНЕБ“, се посочва в декларация, изпратена от АОБР до медиите (в обединението участват най-големите работдателски ортанизации - Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска стопанска камара (БСК), Българска търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ).

Източник: Сега

За втора година област Стара Загора е шампион по икономическо развитие и се класира на второ място в България след София. По БВП и по средна работна заплата е по-напред от Пловдив, Варна и Бургас. Данните са от изследване на Института за пазарна икономика (ИПИ) “Регионални профили”. Областта с най-висок дял на енергетиката в местната индустрия след Враца, върху чиято икономика АЕЦ “Козлодуй” има огромно влияние. Откакто през 2009-а и 2011 г. бяха пуснати в действие американските централи “КонтурГлобал Марица изток 3” и “Ей И Ес Гълъбово”, делът на енергетиката в добавената стойност на местната индустрия се повиши до 65%. Само в комплекса “Марица-изток” са заети 30 хиляди души, а заедно със съпътстващите производства и услуги техният брой се удвоява. Оттук идват и големите средни заплати. Годишната е 12 248 лв. и това я поставя на второ място след столицата, където е 17 199 лв. На трето място по този показател е София - област, където е 12 149 лв., а Пловдив, Варна и Бургас се класират след тях.

Източник: 24 часа

Публично-частно партньорство между Община Велико Търново и водещата в България компания в сферата на хранително-вкусовата индустрия „Престиж – 96“ АД привлича средства за изграждане на нов път между Велико Търново и Леденик. В основата е планираното от компанията изграждане на нова производствена база на територията на селото. Реализация на мащабния инвестиционен проект, който е на стойност от близо 6,5 милиона лева“, ще доведе и до разкриване на нови 150 работни места. По повод своя проект компанията „Престиж – 96“ АД получи сертификат за инвеститор клас „А“, издаден по реда на Закона за насърчаване на инвестициите. По силата на същия нормативен акт, инвестициите от класове „А“ или „Б“ са основание за предоставяне на финансово подпомагане от страна на държавата за елементи от техническата инфраструктура, свързани с реализацията на даден инвестиционен проект.

Източник: Янтра - Велико Търново

„БДЖ-Пътнически превози“ е на финала на процедурата за избор на изпълнител на голяма обществена поръчка за пълно обновяване на 10 електрически локомотива. За 12 февруари, е насрочено публичното отваряне на ценовите предложения на двете фирми, подали оферти за участие в процедурата за „Извършване на капитален ремонт и преустройство на 10 броя електрически локомотиви от експлоатация, серии 44000 и 45000, собственост на „БДЖ-Пътнически превози”, за тригодишен период“. Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 16.57 млн. лв. В посочения срок оферти подадоха двама кандидати – словашката „ЖОС Врутки” (ZOS Vrutky a.s.), както и румънската „Релок” (RELOC s.a.). Като подизпълнител на словашката компания „ЖОС Врутки“ документи е подала и фирмата „ЖП-Тракция” ЕООД. Според информирани експерти два факта гарантират, че комисията на „БДЖ-Пътнически превози“ ще спре избора си на словашката компания „ЖОС Врутки“. Първият факт е, че неин подизпълнител е именно „ЖП-Тракция“. Вторият факт е свързан с недоволството на шефовете на „БДЖ-Пътнически превози” от некачествените ремонти, извършвани досега от базираната в Крайова румънска фирма „Релок”.

Източник: economic.bg

„Златни пясъци“ АД отчита 2,43 млн. лв. неодитирана загуба за 2019 г., което е повишение с близо 100% спрямо регистрираните 1,25 млн. лв. за 2018 г. Приходите от туристически услуги бележат спад със 17% на годишна база до 6,08 млн. лв. за 2019 г. Дружеството притежава 3 хотела в к.к. Златни пясъци, сред които Адмирал, София и Морско Око Гардън. Понижението в приходите от туристически услуги от 17% е над три пъти по-голямо от това при к.к. Албена АД, където спадът достига 5,54%. Данните от двете дружества са в рязко противоречие с държавните данни за ръст на туризма през 2019 г. Нещо повече, спадът в приходите води до изключителен спад в печалбата от оперативна дейност на „Албена“ АД, а в случая със „Златни пясъци“ - до увеличаване на загубата. Приходите на "Златни пясъци" от инфраструктурни вноски и наеми намаляват с 2,6% на годишна база до 3,24 млн. лв. за 2019 г.

Източник: investor.bg       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Биодит може да е първата компания на Пазара за растеж на БФБ

Проведе се дискусия по проблемите на Наредба Н-18

Относно проекта за промени в Наредбата за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър и до Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

Декларация на АОБР относно цената на електроенергията за индустрията в България


Предстоящи събития

19 февруари: Мобилността и зелените решения в умните градове – във фокуса на „Knowledge City 2020“

20 февруари: Тенденции в развитието на хранителната индустрия и опазване на околната среда - 20 февруари 2020 г., Пловдив

21 февруари: Бързи срещи между фирми и специалисти на свободна практика в областта на информационните технологии

27 февруари: Регистрирайте се за Retail Digital Summit 2020 с 15% отстъпка от цената с промокод БСК

28 февруари: Семинар „Реализация на публични политики, законодателство и управление в областта на енергийната ефективност“ (Ст. Загора)

11 март: Семинар „Защита на интелектуалната собственост в Югоизточна Азия“

26-29 март: IX Европейски форум за социално предприемачество - 26 март 2020 г.

Technology & Business Cooperation Days по време на HANNOVER MESSE


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в курсовете, които предлага Центърът за обучение по информационни и комуникационни технологии

Обучение по мрежи в Сиско академията
по новата версия на CCNA 7.0:

CCNA 1 - 7 март 2020, съботно-неделен
CCNA 2 - 14 март 2020, съботно-неделен
CCNA 3 - 14 март 2020, съботно-неделен


Обучение по MS Office

Предстои.

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.
Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com, s.dobreva@bia-bg.com, m.mollova@bia-bg.com, danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Немската държава вероятно ще субсидира изграждането на гигазавода на Теslа в Германия, посочи местният министър на икономиката Петер Алтмайер пред изданието Wеlt аm Sоnntаg. "По време на разговора ми с Илън Мъск подчертах, че не осигуряваме привилегии, но и не дискриминираме", каза той. Правителството осигурява финансови субсидии на местно равнище за производителите на батерии за електромобили в опит да подпомогне заетостта в сферата. Причината е, че засилващите се регулации върху автомобилостроенето, налагани от властите, на практика застрашават един от най-важните отрасли на местната икономика. За да получи държавна помощ, Теslа ще трябва да отговори на определени критерии, свързани с устойчивото развитие и ефективността на батериите си. "Също така, Германия трябва да е повече от просто работилница", каза Алтмайер. "В страната трябва да се осъществява развойна дейност. Всички компании, които я правят, могат да получат държавна помощ, включително и Теslа." Ръководеният от Илън Мъск производител обяви в края на есента на 2019 г., че ще предизвика някои от автомобилните лидери на глобално равнище, като открие завод в сърцето на Германя, до Берлин. Освен производството на батерии, заводът ще произвежда задвижващи системи и Моdеl У.

Източник: money.bg

Америка

Крехката икономика на Пуерто Рико е изправена пред несигурно бъдеще, след като губернаторът на острова Уанда Васкес Гарсед отхвърли споразумение, обявено късно вчера, което щеше да намали държавния дълг на американската територия с 70%. Споразумението е най-голямото такова до момента, след като правителството на острова обяви през 2015 година, че не е в състояние да се справи с натоварения си с над 70 милиарда долара държавен дълг. Така през май 2017 година Пуерто Рико обяви банкрут. Не е ясно обаче дали сделката ще стане окончателна, след като Васкес заяви, че тя поставя твърде голяма тежест върху пенсионерите на острова. Сделката също така изисква законодателно одобрение и разрешение от федерален съдия, който наблюдава дълговата криза на Пуерто Рико, пише Аssосіаtеd Рrеss. "Ако притежателите на облигации получават по-добри условия в процеса на несъстоятелност, то това трябва да се отнася и за пенсионерите. Това е основна справедливост", каза Васкес. Икономистът от Пуерто Рико Жозе Карабало е на мнение, че сделката може да застраши основните правителствени служби и да остави острова без достатъчно средства, за да отговори на предстоящите нужди от природните бедствия. "Рискът от втори банкрут и продължителна рецесия е по-голям от преди", каза пред АР.

Източник: Associated Press

Азия

Японският държавен пенсионен фонд (GРІF), най-голямата финансова компания за управление на пенсионни спестявания в света, получи инвестиционен доход от 4,6% от общите активи, или 7,4 трилиона йени (67 милиарда долара) през третото фискално тримесечие завършило на 31 декември 2020 г. Активите, управлявани от фонда в края на тримесечието, възлизат на 168,9 трилиона йени (над 1,5 трилиона долара). Най-добрият доход сред класовете активи, в които GРІF инвестира през последното тримесечие, показаха акциите на чуждестранни компании - 9.7%, докато стойността на акциите на японските компании в портфейла на фонда се повишиха с 8.6%. Доходността от инвестиции на GРІF в чуждестранни облигации възлиза на 0,9%, докато инвестициите в японски държавни облигации са нерентабилни (-1%). През последното тримесечие индексът МSСІ Аll-Соuntrу Wоrld нарасна с 8.6%, S&Р 500 добави 8.5%, а японският Торіх - 8.4%. Доходността на десетгодишните US Тrеаsurіеs за този период се увеличи с 25 базисни пункта, доходността на японските облигации - с около 20 б.п.

Източник: Reuters

 
Индекси на фондови борси
10.02.2020
Dow Jones Industrial
29 276.82 (174.31)
Nasdaq Composite
9 628.39 (107.88)
Стокови борси
10.02.2020
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)50.22
Heating oil ($US/gal.)1.6300
Natural gas ($US/mmbtu)1.7800
Unleaded gas ($US/gal.)1.5400
Gold ($US/Troy Oz.)1 571.10
Silver ($US/Troy Oz.)17.73
Platinum ($US/Troy Oz.)966.40
Hogs (cents/lb.)65.08
Live cattle (cents/lb.)118.68

       Опознай България

Св. Георги Софийски Нови

На 11 февруари 1515 г. загива Свети Георги Софийски Нови. Роден е в гр. Кратово, Македония, в благочестиво българско семейство. Останал от малък без баща, е принуден да отиде в София, за да избегне насилственото потурчване в малкия град. Османските управници в София се опитват чрез хитрост да го привлекат в своята вяра, но макар и само 18-годишен, той проявява твърдост и изключителна мъдрост. Независимо от това не успява да избегне гнева на друговерците. Те го повеждат към градската стъгда (площад), където запалват голям огън и хвърлят в него мъченика с вързани ръце. Когато връзките изгарят и ръцете му се освобождават, той започва да се кръсти и да се моли: "Господи Исусе Христе, в Твоите ръце предавам духа си." Тогава някой от тълпата удря младежа по главата с дърво и той пада мъртъв. Колкото и да се стараят турците да изгорят на прах тялото му, това не им се отдава. Дървата изгарят,а тялото остава цяло. През нощта християни тайно занасят тялото на мъченика в черквата "Св. Марина" (в двора на днешната Софийска митрополия) и тържествено го погребват.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 11.02.2020
Българска версия: 29915, Английска версия: 2891

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    

Април 2021
 ПВСЧПСН
13   1234
14567891011
1512131415161718
1619202122232425
172627282930  

Май 2021
 ПВСЧПСН
17     12
183456789
1910111213141516
2017181920212223
2124252627282930
2231      

Юни 2021
 ПВСЧПСН
22 123456
2378910111213
2414151617181920
2521222324252627
26282930    

Юли 2021
 ПВСЧПСН
26   1234
27567891011
2812131415161718
2919202122232425
30262728293031 

Август 2021
 ПВСЧПСН
30      1
312345678
329101112131415
3316171819202122
3423242526272829
353031     


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999