Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 05 декември 2019 г., брой 5095
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.


 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(05.12.2019)
  EUR   1.95583  
GBP   2.31158
USD   1.76503
CHF   1.78517
EUR/USD   1.1081*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.12   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Градус - 98 АД - Стара Загора
Електро Строителство България АД - Ямбол
Елиша АД - Храбърско
Илевън Кепитъл АД - София
Медия Спорт 7 АД - София
Строител инвест АД - Радомир
Чайкафарма - Висококачествените лекарства АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Само два района в България от близо 50 региона в 18 държави от ЕС биха могли да получат финансова подкрепа от ЕС за отказ от въглища, съобщи брюкселското издание "Политико" за проекта на "Зелената сделка" предлагана от новата Еврокомисия. Проектът за новия Фонд за справедлив преход към декарбонизация е от 31 октомври и ще бъде огласен официално на 11 декември. Вече има опасения от някои по-бедни и по-зависими от въглища държави на блока, че парите ще постъпят и в по-богатите членки на ЕС. От 50-те визирани за подпомагане райони 10 са в Полша, 8 в Германия, 6 в Испания, 5 в Гърция, 4 в Италия, по два в България, Чехия , Румъния и Словакия и по един в Белгия, Хърватия, Кипър, Естония, Унгария, Холандия, Португалия, Словения и дори островът в Индийски океан Ла Реюнион в задграничните територии на Франция.

Източник: Сега

Най-голям дял от семейния бюджет на домакинствата в България спрямо останалата част на Европейския съюз отива за свързани с телекомуникациите разходи, отчита европейската статистическа служба Евростат. През 2018 г. домакинствата в Европейския съюз са похарчили над 200 млрд. евро – 1,3% от европейския брутен вътрешен продукт, за комуникации – пощенски услуги, оборудване и услуги за телефон и факс. Това представлява 2,3% от общите потребителски разходи на домакинствата. Най-голям дял през 2018 г. е трябвало да отделят домакинствата на Балканите и по-конкретно в България – 4,8%, следвана от Гърция – 4,4% (данни за 2017 г.), Румъния (4,1%) и Хърватия (4%). На обратния полюс са Люксембург с най-малък дял от 1,3%, Великобритания – 1,6%, Дания и Австрия с по 1,9%.

Източник: 24 часа

 
Концесии

Министерският съвет взе решение да бъде открита процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Варна - централен” в община Варна. Целта е обезопасяване на морския плаж и предоставяне на услуги от обществен интерес за срока на концесията. Процедурата се провежда по реда на Закона устройството на Черноморското крайбрежие. Предлага се срокът на концесията да е 20 години. Размерът на минималното годишно концесионно възнаграждение е 137 322 лв. без ДДС.

Източник: 24 часа

Дружества
Производство на други машини за селското и горското стопанство
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2017 г.
(хил. лв.)
  1   Спарки АД - Русе   23 185  
  2   Мадара Агро ЕООД - Шумен   8 877  
  3   Булмарк ООД - Горна Оряховица   5 959  
  4   Раломекс АД - Завет   4 125  
  5   Метарем ЕАД - Павликени   4 109  
  6   Викис Хидравликс ООД - Орешак - Лч   3 968  
  7   Агротехчаст АД - Оряхово   3 305  
  8   КАМТ АД - Карнобат   3 143  
  9   Слав Вериги ООД - Стара Загора   2 686  
  10   Устрем- Свищов ООД - Свищов   2 022  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 04.12.2019
  Обща стойност (BGN): 1 841 826.56  
Брой търгувани компании: 34
Premium 53 377.74
Standard 979 297.05
АДСИЦ 750 476.87
Облигации 58 674.90
Най-голяма промяна в цените
ВЕИ Проджект АД - Цапарево 50.00 %
Холдинг Нов век АД - София -6.43 %
BaSE - Акции: 278 773.44
BaSE - АДСИЦ: 100 080.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

„Латекоер България“ ЕООД получи сертификат за инвеститор клас А за инвестиционния проект „Сглобяване на метални компоненти за носова част на самолет AIRBUS A350". Инвестицията по сертифицирания проект е на стойност 5,574 млн. лева, за разширяване на производството на завода на френската компания в икономическата зона в Радиново. С осъществяването му ще бъдат разкрити нови 35 работни места, към работещите вече близо 200 в производството. Целта на инвестиционния проект е стартиране на сглобяване на метални компоненти за носова част на самолет Airbus A350. Компонентите са нов тип продукт за дружеството, който не е произвеждан досега.

Източник: investor.bg

Южнокорейският производител на електрическо оборудване Хюндай Електрик продава завода си в България за производството на трансформатори и регулатори „Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България“. В официално съобщение до корейската борса става ясно, че обявената цена е 24,5 млн. долара. Като причина за решението се посочва ще компанията продължава с продажбата на чуждестранни активи, за да подобри финансовото си състояние. „Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България“ е производител на трансформатори и стъпални регулатори. През 1997 г. корейската компания успява да купи местното дружество „Елпром-Трафо“, което работи в софийския завод „Васил Коларов“. Преименуването на „Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България“ става през 2001 година, а днес за нея работят над 500 души.

Източник: Труд

Регистрираното в България дружество "Ими глюко чек" е заявило инвестиционно намерение в Бургас за изграждане на високотехнологично предприятие за производство на тест ленти за глюкоза и глюкомери. За целта собственикът Исмаил Кхалил желае да закупи 2 парцела в "Индустриален и логистичен парк – Бургас". Производствената част на предприятието ще бъде изградена върху площ 5 дка. Размерът на предварително заявената инвестиция е 20 млн. лева, като плановете на собственика включват първоначално разкриване на около 20 работни места. Планираният срок за изграждане на производствените помещения е 24 месеца. "Тъй като собственикът желае възможно най-бързо да приключи инвестицията си, вече издадохме виза за проектиране. В самия процес на проектиране той пожела да изгради и научно-развоен център към предприятието. За тази цел ще му бъдат необходими още 3.5 дка в индустриалната зона.

Източник: Капитал

Инвестиционната фирма Morningside Hill започва да предоставя рисков капитал на български компании, които имат силни екипи, ясна инвестиционна идея и адресират специфични пазарни нужди. За да отговарят на условията, поне половината от служителите или активите на компаниите трябва да бъдат в България, или да генерират половината от приходите си в страната. Фондът ще инвестира във фирми, които вече имат напълно разработен продукт, получил валидация от местни или глобални пазари. Фондът на Morningside Hill е третият продукт за дялови инвестиции, финансиран комбинирано - с публични средства от Фонда на фондовете по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“, съфинансирана със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове, и с капитал от частни инвеститори. Общият размер на фонда е 28,6 млн. евро. Финансирането в отделни компании ще бъде между 750 хил. евро и 3,5 млн. евро.

Източник: 24 часа

Рамково споразумение с три консорциума на обща стойност близо 86,5 млн. лв. с ДДС (или 72 млн. лв. без ДДС) подписа „Национална компания индустриални зони“ (НКИЗ) ЕАД. Срокът на рамковото споразумение е четири години и в обхвата му влиза проектиране, авторски надзор и СМР за изпълнение на инфраструктура за шест индустриални зони – София, Божурище, Суворово, Карлово, Кърджали и Телиш. Kонсорциумите, подписали споразумението са: ДЗЗД „Индустриални зони 2020“, в който участват фирмите „Зебра“ (със 70% дял в обединението), „Трафик Холдинг“ (15%), „Трафик Билд“ (10%) и „Виас Инженеринг“ ( с 5%). Вторият е ДЗЗД „Зони 2019“ с участници: „Пътища и мостове“ (90%) и „Инжкостултпроект“ (10%). Третият е „Индустриални зони ГБР“ с участници: „Галчев инженеринг“ (40%), „Р.С.Инженеринг“ (30%) и „Биад – С“ (30%).

Източник: expert.bg       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Участвайте в Годишните HR награди за 2019 г. – остават 7 дни

Институтът за икономическа политика е партньор на ИКЕМ

Регистрирайте се за участие в конкурса "Наградите на БАИТ" за 2019 г.!


Предстоящи събития

9-11 декември: Национален тридневен научно - практически курс «Въвеждане и вътрешни одитори на HACCP система»

10-12 декември: Програмиране, изкуствен интелект, киберсигурност - водещи теми на Global Tech Summit

16 декември: ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ: „2019 Г. ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА БИЗНЕСА“


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в курсовете, които предлага Центърът за компютърно обучение на БСК

Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA Security - 26 октомври 2019, съботно-неделен
CCNA 4 - 9 ноември 2019, съботно-неделен
CCNA 1 - 30 ноември 2019, съботно-неделен
ССNА 2 - 1 декември 2019, съботно-неделен


Обучение по MS Office

Предстои.

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Европейският съюз трябва да засили още повече правните изисквания към националните бюджетни рамки и по-добре да следи за прилагането им на практика от държавите членки. За това призовава Европейската сметна палата (ЕСП) в свой доклад. Институцията обяснява, че за момента в няколко аспекта изискванията на ЕС са по-слаби от международните стандарти. Освен това Европейската комисия няма достатъчно информация за това дали държавите членки изпълняват правилно въпросните изискванията. Одиторите от ЕСП предупреждават за риска от разминаване между оценките на ЕК и тези на независимите фискални институции (НФИ) относно изпълнението на фискалните правила на ЕС от страна на държавите членки, както и за ограничената ефективност на Европейския фискален съвет поради факта, че той не е напълно независимо от Комисията.

Източник: AFP

Америка

Aмериканската авиокомпания United Airlines Inc. съобщи, че е поръчал 50 нови самолета Airbus от модела A321XLR, предназначени да заменят досегашната флотилия от самолети Boeing 757-200. Изпълнителният вицепрезидент на компанията Андрю Ночела, заяви, че "новият самолет Airbus A321XLR е идеален заместител на по-старите и не толкова ефективни самолети, които в момента оперират между някои от най-жизненоважните градове в нашата междуконтинентална мрежа". Авиокомпанията планира да започне да използва новия самолет на Airbus през 2024 година за международни полети от Ню Йорк и Вашингтон до няколко големи европейски градове.

Източник: 24 часа

Азия

Капиталовите разходи на китайските компании достигат дъното за последните три години, тъй като отслабваща икономика, строгите кредитни регулации и продължителна търговска война със САЩ оказват негативно влияние върху продажбите и паричните резерви. Компаниите също прекарват повече време, опитвайки се да превърнат запасите в продажби, показа анализът, докато китайската икономика продължава да расте с най-слабите си темпове за почти три десетилетия. Прогнозата стана още по-несигурна във вторник, след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че е напълно допустимо подписването на междинно споразумение с Китай да се отложи до края на президентските избори в САЩ през 2020 г. „Нещата ще станат много по-лошо, преди да станат по-добри“, посочват икономисти от Macquarie в бележка до клиенти от понеделник.

Източник: Reuters

 
Индекси на фондови борси
04.12.2019
Dow Jones Industrial
27 649.78 (146.97)
Nasdaq Composite
8 566.67 (46.03)
Стокови борси
04.12.2019
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)58.18
Heating oil ($US/gal.)1.9200
Natural gas ($US/mmbtu)2.4300
Unleaded gas ($US/gal.)1.6000
Gold ($US/Troy Oz.)1 483.00
Silver ($US/Troy Oz.)16.98
Platinum ($US/Troy Oz.)902.20
Hogs (cents/lb.)68.42
Live cattle (cents/lb.)124.18

       Опознай България

Свети Сава

На 5 декември православната църква почита св. Сава Освещени. Той е известен като гонител на демоните и лечител на различни тежки заболявания. Свети Сава е роден в областта Кападокия през IV в. в богато и знатно семейство. На 18 години постъпил в манастир. След 12 години пожелал по- голямо усамотение и се поселил в пещера, където прекарвал времето си в пост и молитва. Към него започнали да се присъединяват и други вярващи, които също искали да водят свят живот. Сава получил огромно наследство, с което построил много манастири, болници и основал две страноприемници.
Празникът е силно свързан с народните поверия. В някои селища Сава е жена - светица, сестра на Варвара и Никола, а другаде е мъж - покровител на вълците, наричан още „вълчи пастир".Според вярването Сава е сестра на Варвара, почитана като великомъченица от църквата на 4 декември, и на св. Никола. Варвара е по-лошата от двете сестри – тя е представяна като куца стара жена, която се подпира на патерица, и щом допре децата с нея – те се разболяват. Сава е добрата сестра, която винаги върви след Варвара и я моли да не пакости, да не пуска ледени зърна по нивите. В България има поговорка Варвара вари, Сава пече, Никола яде. Обикновено празникът на Сава минава в приготовления за празничната никулденска трапеза. Жените не пипат остри предмети, за да не им причини зло Варвара.
На този ден празнуват Сава, Савка, Слав, Славка, Владислав, Владислава


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 05.12.2019
Българска версия: 29953, Английска версия: 2890

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2019. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999