Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 02 декември 2019 г., брой 5092
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.


 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(02.12.2019)
  EUR   1.95583  
GBP   2.29490
USD   1.78094
CHF   1.77835
EUR/USD   1.0982*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.12   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Артескос 98 АД - Пловдив
Артескос АД - Пловдив
Балкан СИС АД - Пловдив
Българска холдингова компания АД - София
ЕМУ АД - Велико Търново
Професи Лабс АД - Пловдив
Такси С Експрес АД - София
Фърст Файненшъл АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Международната рейтингова агенция S&P Global Ratings повиши дългосрочния и краткосрочния кредитен рейтинг на България в чуждестранна и местна валута до 'BBB/A-2' от 'BBB-/A-3'. Перспективата пред рейтинга е положителна. Повишението на рейтинга е в резултат на устойчивото развитие на икономиката на България, без натрупване на макроикономически дисбаланси. Фискалните и външните баланси на страната са силни, а напредъкът по присъединяването към Механизма на валутния курс II (ERM II) е стабилен. Положителната перспектива пред рейтинга отразява очакванията на анализаторите от S&P Global Ratings, че прогресивно укрепващата фискална и външна позиция на България ще продължи, като страната ще се развива устойчиво в условия на по-слаба външна икономическа среда.

Източник: 24 часа

В края на ноември 2019 г. превишението на приходите над разходите по консолидираната фискална програма (държавния бюджет заедно с бюджетите на общините, на съдебната власт, държавното осигуряване и здравната каса) е 1.072 млрд. лв., или 0.9% от БВП, почти колкото бе и в края на октомври. В същото време Законът за държавния бюджет е разчетен с 2% дефицит. Заради покупката на осемте американски изтребителя през юли финансовото министерство изтегли 1 млрд. лв. дълг, а Народното събрание актуализира бюджета, като завиши разходната част с необходимите 1.8 млрд. лв. Това увеличи дефицита от първоначално планираните 600 млн. лв. на 2.4 млрд., или 2% от БВП. Сега правителството има един месец да изхарчи над 3 млрд. лв., ако смята да изпълни параметрите на бюджета.

Източник: Сега

 
Дружества
Производство на други хранителни продукти, некласифицирани другаде
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2017 г.
(хил. лв.)
  1   Корона М ЕООД - Хрищени   28 992  
  2   Пинокио ООД - Стара Загора   18 479  
  3   Бест Фудс ООД - София   16 260  
  4   Елит П ЕООД - Пловдив   16 156  
  5   Приста Комерс ООД - Свищов   14 180  
  6   Агроник ЕООД - Ямбол   13 952  
  7   Фортекс Нутрасютикалс ООД - София   10 896  
  8   Мултипак България ЕООД - София   9 961  
  9   Дион ООД - Русе   8 913  
  10   Веселина Трейд ЕООД - Добрич   8 896  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 29.11.2019
  Обща стойност (BGN): 3 890 920.78  
Брой търгувани компании: 43
Premium 63 648.01
Standard 1 602 830.62
АДСИЦ 128 502.95
Структурирани 215.68
Облигации 2 095 723.53
Най-голяма промяна в цените
Неохим АД - Димитровград 16.57 %
Еврохолд България АД - София -4.11 %
BaSE - Акции: 92 046.15

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Девет са отворените оферти в обществената поръчка за разработването на разширен идеен проект, с извършване на пълни инженерно-геоложки проучвания и изготвяне на подробен устройствен план-парцеларен план на АМ "Черно море". Индикативната стойност на поръчката е 14,4 млн. лв. без ДДС. Те са на обединение "ППМ-ИЙ Кей Джей", обединение "Автомагистрала Черно море 2019", "Рутекс" ООД, "Пътпроект" ЕООД, "Пътпроект 2000" ООД, "Свеко Енергопроект" АД, ДЗЗД "Транслогистика", "Илия Бурда" ЕООД, ДЗЗД "Екип проект АМ Черно море". Бъдещият изпълнител ще трябва да разработи най-малко три варианта за трасе на АМ "Черно море", както и да проучи възможностите за изграждането на връзки с курортните градове и комплекси, посредством съществуващите пътища. Проектната скорост на трасето се предвижда да бъде 120 км/ч, с габарит 27 м, с по две активни и една аварийна лента във всяка посока на движение.

Източник: 24 часа

Комисията за финансов надзор потвърди проспекта за допускане до търговия на регулиран пазар на акциите на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД, гр. София, съобщи Иван Житиянов, изпълнителен директор на компанията. „Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД има търговски офиси в 7 държави в региона, в които работят 215 човека. Обслужваме клиенти в 30 страни на 4 континента. Приходите ни за 2018 г. са 60 млн. евро при ръст от 10% на годишна база, а EBITDA е 5 млн. евро за същата година“, сподели Житиянов. Основните приходи са от изграждане на вътрешни мрежи, сигурност, организиране на работни места, облачни услуги и приложения. Около 25% от приходите са от услуги, като в България процентът е 35%. Посредник по предлагането ще бъде Елана Трейдинг АД.

Източник: investor.bg

ЧЕЗ Разпределение България инвестира 4 млн. лв. в монтирането на автоматизирани съоръжения по електроразпределителната мрежа през 2019 г. Компанията инсталира близо 270 устройства, които ще спомогнат за много по-бързата реакция на дружеството при възникване на евентуални аварии. Автоматизираните съоръжения са няколко вида. Те сигнализират къде е аварията и това скъсява времето за нейното локализиране; показват къде има къси съединения и подават команда на електропровода или друг тип съоръжение да се изключи, за да се избегнат сериозни повреди. Само за последните две години и половина инвестицията в този тип съоръжения възлиза на 11 млн. лв. Развивайки автоматизацията на електроразпределителната мрежа, ЧЕЗ Разпределение България стартира и модернизацията на възлови станции на територията, обслужвана от дружеството.

Източник: 3e News

Съдебен изпълнител насрочи публична продан за всички търговски наименования на вестник „Стандарт нюз“. Тя ще се проведе до края на работния ден на 18 декември 2019 г. в Софийския районен съд. От обявата става ясно, че се продават търговската марка на вестника, всички вариации с нея и други наименования, които изданието някога също е регистрирало. Купувачът ще бъде обявен на 19 декември в 11:00 часа. Вестник „Стандарт“ от години е в тежко състояние и се раздели с над 90% от служителите си. В момента той излиза като седмичник, но не е ясно колко точно човека работят там.

Източник: 24 часа

Към края на септември 2019 г. финансовият резултат на "Групата ЦКБ" е нетна печалба в размер на 34.27 млн. лева. Спрямо същия период на миналата година е постигнат ръст от 77.43 на сто. Тази печалба е следствие единствено от приходи и разходи, свързани с основната дейност на групата, отбелязват мениджърите в доклада си. Нетният доход от лихви расте с около шест милиона лева - до 95.49 млн. лева. Увеличава се и нетният доход от такси и комисионни - до 36.16 млн. лева. Към приходите се добавят и нетни печалби от операции с ценни книжа и от промяна на валутни курсове. Разходите по дейността на групата към края на второто тримесечие също нарастват, но с по-нисък темп - 3.60%, в сравнение с равнището им от преди година и достигат до 103.58 млн. лева. Банковата група "ЦКБ" включва "Централна кооперативна банка" АД и контролираните от нея дъщерни фирми - "Централна кооперативна банка" - Скопие (с дял от 87.35%) и управляващото дружество "ЦКБ асетс мениджмънт" ЕАД (100% от капитала).

Източник: Банкеръ

Регулирана информация       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

BusinessEurope: Очакваме всички икономики от Г-20 да се стремят към неутралитет на климата

MyCompetence беше представена пред участниците в международна конференция

Работодатели и синдикати: Оставката на Петков е изненада, гадаем за причината

Относно промените в Закона за акцизите и данъчните складове

Писмо на АОБР до министър-председателя относно Корекция на доклада пред ЕС за състоянието на видовете и типовете местообитания в България

Регистрирайте се за участие в конкурса "Наградите на БАИТ" за 2019 г.!


Предстоящи събития

2 декември: Експортен хъб България: Намери нови пазари! Продавай навън!

3-5 декември: Втори регионален форум за социално предприемачество - София

5 ноември4 декември: Поредица от уебинари на Европейско-японския център за индустриално сътрудничество

5 декември: Бизнес форум в областта на отбраната и киберсигурността

9-11 декември: Национален тридневен научно - практически курс «Въвеждане и вътрешни одитори на HACCP система»

10-12 декември: Програмиране, изкуствен интелект, киберсигурност - водещи теми на Global Tech Summit


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в курсовете, които предлага Центърът за компютърно обучение на БСК

Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA Security - 26 октомври 2019, съботно-неделен
CCNA 4 - 9 ноември 2019, съботно-неделен
CCNA 1 - 30 ноември 2019, съботно-неделен
ССNА 2 - 1 декември 2019, съботно-неделен


Обучение по MS Office

Предстои.

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Нови проблеми възникват за летище Берлин-Бранденбург (BER). Германската медия "Bild am Sonntag" съобщава, че поверителен доклад от средата на ноември показва, че летищната компания се нуждае от близо 300 милиона евро повече за финансовия си план от 2021 до 2024 г. от досега прогнозираните. Според шаблона все още липсват 212 милиона евро за последващи разходи за доизграждането на главния терминал, респективно цената на сградата нараства до 2,6 милиарда евро. Освен това има допълнителна необходимост от около 60 милиона евро за генералния план за 2040 г. Досега са предвидени 508 милиона евро. От тях около 400 милиона евро следва да бъдат финансирани от безусловни заеми. До споразумение с банка обаче досега все още не се е стигнало. По последни данни за летището вече се нужни 792 милиона евро. Акционерите реагираха с неохота на допълнителните изисквания и призоваха ръководството да ги преработи. Миналия петък шефът на летището Енгелберт Лютке Далдруп обяви пред надзорния съвет, че BER трябва да бъде открито на 31 октомври 2020 г.

Източник: Associated Press

Америка

Администрацията на Тръмп значително намалява приноса към колективния бюджет на НАТО според официални представители на САЩ и НАТО, ход, който идва след като мнозина продължават да поставят под въпрос ангажимента на президента Доналд Тръмп към трансатлантическия съюз. Преди това САЩ предоставяха около 22% от прякото финансиране на НАТО, което покрива разходите за поддържане на щаба на НАТО, съвместни инвестиции в сигурността и някои комбинирани военни операции. Това до голяма степен е символичен ход, тъй като прекият бюджет на НАТО е сравнително малък - около 2,5 милиарда долара и е отделен от националните бюджети за отбрана, които НАТО препоръчва да възлизат на 2% от БВП. Американските служители по отбраната обясняват, че администрацията на Тръмп се стреми да намали приноса си до около 16%, привеждайки го в съответствие с този на Германия, която осигурява 14,8%, въпреки че САЩ имат по-голяма икономика. Представители на САЩ и НАТО заявиха пред, че се очаква останалите членове на НАТО да покрият разликата.

Източник: CNN

Азия

Немският автомобилен концерн BMW и неговият китайски партньор Great Wall Motor обявиха, че планират да построят нов завод в Китай с капацитет от 160 000 автомобила годишно, в който ще се произвеждат електрически автомобили от модела MINI на BMW и електрически модели на Great Wall Motor. Заводът на стойност 650 милиона евро предстои да бъде завършен през 2022 година. Новото съвместно предприятие Spotlight Automotive ще бъде базирано в град Джандзяган, близо до Шанхай, като ще бъде нает персонал от 3000 души. По-рано този месец китайската автомобилна компания Great Wall получи вътрешно регулаторно одобрение за изграждането на новия съвместен завод с BMW. Great Wall е най-големият производител на спортни автомобили и пикапи в Китай. Той също така произвежда модела Ora, достъпна марка електрически превозни средства на акумулаторни батерии в завода в град Баодин, Североизточен Китай.

Източник: Reuters

 
Индекси на фондови борси
29.11.2019
Dow Jones Industrial
28 051.41 (-112.59)
Nasdaq Composite
8 665.47 (-39.70)
Стокови борси
29.11.2019
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)55.42
Heating oil ($US/gal.)1.8800
Natural gas ($US/mmbtu)2.3100
Unleaded gas ($US/gal.)1.6000
Gold ($US/Troy Oz.)1 466.30
Silver ($US/Troy Oz.)17.02
Platinum ($US/Troy Oz.)899.60
Hogs (cents/lb.)68.18
Live cattle (cents/lb.)126.20

       Опознай България

Монтана

Монтана е сред малкото градове в България с два празника. Летният е на Свети Дух, а зимният - на 2 декември. На 2 декември 1891 г. княз Фердинанд издава указ № 626, с който село Кутловица се провъзласява за град с неговото име – Фердинанд. За първи път селището става град през 161 г. Наречено е Монтанензиум и е център на район със стратегическо и икономическо значение. Процъфтява до IV век, но след разпада на Римската империя е изоставено. Периодът до началото на VII в. се характеризира със западане, а после Монтана напълно изчезва до идването на славяните. Те наричат селището Кутловица и то става център на епархия. В борбите срещу османците Кутловица е известна с голямото сражение през 1688 г. в местността Жеравица по време на Чипровското въстание. През 1891 г. за втори път Кутловица получава градски статут и това става при официалното откриване на железопътната гара, на което присъства княз Фердинанд. Първият кмет на града Игнат Попов започва усилена градоустройствена и строителна дейност. Завършено е общинското училище “Св. св. Кирил и Методий”. Застлана с калдъръм е главната улица, като са разрушени кръглите римски кули на крепостта. Направени са тротоари. Изграждат се службите на общинското управление. През 1945 г. с декрет на правителството на Отечествения фронт Фердинанд става Михайловград. С указ на президента от 18 януари 1993 г. отново е преименуван и става Монтана. (Снимка: www.mont-press.com)


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 02.12.2019
Българска версия: 29954, Английска версия: 2890

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2019. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999