Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Петък, 29 ноември 2019 г., брой 5091
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.


 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(29.11.2019)
  EUR   1.95583  
GBP   2.29611
USD   1.77722
CHF   1.77948
EUR/USD   1.1005*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.11   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Д Транс АД - Варна
Златни АД - София
Карлсберг България АД - София
Лизингова компания Лидер АД - Пловдив
Пътища АД - Пазарджик
Рока България АД - Каспичан
Санкт Петербург Турс АД - София
Сортови семена - Дунав АД - Ямбол
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Брутният външен дълг в сектор държавно управление към края на септември 2019 г. намалява с 3,1% на годишна база (или с 175,1 млн. евро) до 5,4349 млрд. евро, като се запазва тенденцията външните задължения да са под 10% от БВП на нашата страна, показват данни на Националния статистически институт. Спрямо края на 2018-а година брутният външен дълг на сектор "Държавно управление" се свива през септември с 1,9% (със 106 млн. евро). В края на септември 2019 година брутният външен дълг на България (частен и държавен) е в размер на 34,1997 млрд. евро (57,8% от прогнозния БВП), като нараства с 1,0438 млрд. евро (повишение с 3,1%) спрямо края на 2018 година, когато брутният външен дълг беше в размер на 33,1559 млрд. евро. Спрямо септември 2018 година дългът намалява с 271,2 млн. евро (с 0,8%).

Източник: Стандарт

България е на второ място в света по експорт на черен маслодаен слънчоглед - 779 430 т за м.г. Осми сме по износ на рапица, а 11-ти - за мека пшеница и царевица, съобщи земеделският министър Десислава Танева. Общият добив от зърно в страната за 2018 г. е над 12 млн. т. От него са изнесени 6, 8 милиона тона. Очакваната реколта т.г. от пшеница е 6 млн. т. През 2019-а заявените за подпомагане площи със зърнено-житни култури са 19, 316 милиона декара, а с технически - 9, 765 млн. дка, което прави 74 процента от обработваемата земя у нас. Инвестициите в зърнопроизводството за периода 2014-2018 са над 7, 5 млрд. лева. Едва 500 000 лева от сумата е от европрограмата "Развитие на селските райони".

Източник: 24 часа

 
Дружества
Производство на работно облекло
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2017 г.
(хил. лв.)
  1   Викинг Т ООД - Пловдив   14 806  
  2   Мак В ЕООД - Габрово   11 187  
  3   Паладиум ЕООД - Казичене   8 145  
  4   Бултекс ЕООД - Златоград   7 863  
  5   Транемо - Амицбол Корпорейшън ЕООД - Перущица   7 552  
  6   Трансконфексион ЕООД - Казанлък   7 477  
  7   Омелия ЕООД - Мадан   7 165  
  8   Белтекс-М АД - Монтана   5 891  
  9   Отаван БГ ЕООД - Шивачево   5 829  
  10   Олимп предпазни екипировки ЕООД - Бургас   5 426  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 28.11.2019
  Обща стойност (BGN): 1 145 268.68  
Брой търгувани компании: 27
Premium 2 946.92
Standard 123 928.76
АДСИЦ 18 207.85
Структурирани 9.42
ДЦК 1 000 175.72
Най-голяма промяна в цените
Актив Пропъртис АДСИЦ - Пловдив 7.14 %
Холдинг Нов век АД - София -5.33 %
BaSE - Акции: 33 295.65
BaSE - АДСИЦ: 297.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Междусистемната газова връзка Гърция-България ще бъде готова до края на 2020 г., съобщи министърът на енергетиката Теменужка Петкова. Строителството на интерконектора между Гърция и България трябва да приключи паралелно със завършването на Трансадриатическия газопровод /TAP/. По този начин ще може да се изпълни договорът между "Булгаргаз" и азербайджанската компания "СОКАР" за доставка на 1 млрд. куб. метра газ от находището "Шах Дениз 2". Депутатите от Комисията по енергетиката одобриха законопроект за ратифициране на гаранционно споразумение между България и Европейската инвестиционна банка /ЕИБ/ във връзка със подписан на 10 октомври 2019 г. Договор за финансиране на междусистемната газова връзка Гърция-България между ЕИБ и "Български енергиен холдинг" ЕАД.

Източник: 24 часа

Нов дървопреработващ цех ще бъде построен на мястото на бившия винпром в Елена. Компанията „Елена бор", която е обственик на терена от 23 дка, ще инвестира близо три милиона лева в строителство и оборудване. В новия цех ще се правят заготовки за европалети и ще се произвеждат пелети за нашия и за външния пазар. Европалетите се правят от висококачествена дървесина. Дъските за тях трябва да отговарят на определените стандарти за вида й – дебелина, степен на влажност. Наименованието „европалети“ идва от въведената стандартизация на палетите, използвани в Европейския съюз. Идеята е да са с един и същи дизайн, да се произвеждат по едни и същи стандарти, така че да могат да се използват навсякъде по света. На първо време фирмата ще пусне линията за заготовка на дъските, чийто капацитет ще е 20 куб.м. на ден. Остатъчната суровина ще се преработва в базата на „Елена бор“ в с. Буйновци, където вече трета година се правят висококачествени пелети. Производството им ще се увеличи с направата на модерна линия в новия цех, но на по-късен етап. Така заедно с дърводобива ще се разкрият 20 нови работни места. Дружество „ЕЛТЕ инженеринг“ е избрано за строителството на обекта, като ще се наемат и местни работници. Намеренията на фирмата са новият цех да заработи след 7 – 8 месеца.

Източник: Борба - Велико Търново

В община Челопеч ще бъде създадено първото българско стартъп село, обяви кметът на общината Алекси Кесяков. По думите му, въпреки че Челопеч е една от най-малките по територия общини в България, минното предприятие „Дънди Прешъс Металс“ осигурява висок стандарт на живот за хората в региона. Като бивш миньор обаче Кесяков е имал притеснения, че залежите в местната мина рано или късно ще свършат, затова е търсел вариант как да осигури работа за хората в общината и за в бъдеще. Именно така се е родила идеята за стартъп селото. „Инициатива като стартъп село е добър вариант, тя се реализира за първи път и извън големите градове“, каза градоначалникът. Той все пак добави, че има известни притеснения относно проекта, тъй като идеята е новаторска за региона.

Източник: economic.bg

Министерство на околната среда и водите предприе действия за ограничаване на водовземането от значими язовири за питейно-битово водоснабдяване с обем под 50%. Спира се водовземането за цели, различни от питейно-битовите, за язовирите Дяково, Асеновец и Ястребино. Министерството уведоми ВиК операторите, водоползвателите и експлоатационните дружества, стопанисващи тези язовири, да ограничат ползването за други цели, за да обезпечат питейно-битовото водоснабдяване. Язовир Дяково към момента e с процент на запълване 36,98%. Язовирът се ползва освен за питейно-битово водоснабдяване и за промишлени цели, напояване и енергетика. С графика за декември 2019 г. ще бъдe ограничено водоподаването от него за други цели освен питейно-битовите. На същия принцип дружеството “ВиК Сливен” ООД, което е титуляр на язовир Асеновец и на още 5 разрешителни за водовземане от над 50 тръбни и шахтови кладенци, е уведомено да търси други водоизточници, за да осигури вода за нуждите на жителите на град Сливен. Язовир Ястребино към момента гарантира 100% питейно-битовото водоснабдяване и засега не е нужно ВиК дружеството да редуцира потреблението.

Източник: Банкеръ

„Монбат“ отчита 135% ръст на брутната печалба от продължаващи дейности до 14,2 млн. лв. за десетмесечието на 2019 г. Само за октомври 2019 г. печалбта преди данъци (брутна печалба) е 1,99 млн. лв., като намалява с минималните 0,3% на годишна база. Консолидираната печалба преди лихви, данъци, амортизации и обезценки (EBITDA) от продължаващи дейности е 3,7 млн. лв. през октомври 2019 г., като се увеличава с 5,8% на годишна база. За десетте месеца EBITDA е 31,17 млн. лв. и се увеличава с 42% на годишна база. Основната дейност на „Монбат“ АД е производство на акумулатори и рециклиране на олово. Консолидираните продажби за октомври 2019 г. са 38,9 млн. лв., като нарастват с 19% на годишна база. За десетте месеца продажбите възлизат на 276,7 млн. лв., което представлява ръст от 12,4% спрямо същия период на 2018 г.

Източник: investor.bg       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

BusinessEurope: Достъпът до действия на потребителските групи в ЕС трябва да подкрепя потребителите, а не адвокатските кантори и финансиращите организации

Включете се в анкетата на БСК: „2019 г. ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА БИЗНЕСА“ до 1 декември 2019 г.

Регистрирайте се за участие в конкурса "Наградите на БАИТ" за 2019 г.!


Предстоящи събития

5 ноември4 декември: Поредица от уебинари на Европейско-японския център за индустриално сътрудничество

9-11 декември: Национален тридневен научно - практически курс «Въвеждане и вътрешни одитори на HACCP система»

10-12 декември: Програмиране, изкуствен интелект, киберсигурност - водещи теми на Global Tech Summit


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в курсовете, които предлага Центърът за компютърно обучение на БСК

Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA Security - 26 октомври 2019, съботно-неделен
CCNA 4 - 9 ноември 2019, съботно-неделен
CCNA 1 - 30 ноември 2019, съботно-неделен
ССNА 2 - 1 декември 2019, съботно-неделен


Обучение по MS Office

Предстои.

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Печалбата на британските фирми за професионални и бизнес услуги отбеляза най-голям спад от 2011 година насам. По данни на Конфедерацията на британската индустрия (СВІ) инвестициите в бизнеса продължават да намаляват. Проучванията на СВІ редовно очертават по-ниските резултати на бизнеса. Предприятията на Острова са изправени пред политическата несигурност, създадена от спорния процес по излизането на Великобритания от ЕС и правителствените избори, които ще се проведат на 12 декември. "Сегашният икономически климат възпира фирмите за услуги в Обединеното кралство, които отчитат спад, по-малки обеми и по-ниска рентабилност. Не се очаква подобрение", каза главният икономист на СВІ Рейн Нютон-Смит. Измерването на рентабилността на професионалните и бизнес услуги към месец август е най-ниското от 2011 година. Оценката на инвестициите в превозни средства и тежката индустрия пък е най-слаба от 2010 година насам. Общият оптимизъм на фирмите за потребителски услуги отново спада, макар и с малко по-бавни темпове, показват резултатите.

Източник: Euro News

Америка

Американската компания за производство на селскостопанска и строителна техника John Deere обяви по-добри резултати от очакванията за последната година. Въпреки това акциите й се понижиха с около 5%, защото мениджмънтът предупреди инвеститорите, че очаква по-ниска печалба през следващата година, в резултат на което намаляват производството. От производителя посочиха като основна причина за решението си търговската война. Наложените мита на американската соя, която е основният износ на САЩ за Китай, се очаква да причинят спад с около 5% в целия селскостопански сектор, добавят от компанията. John Deere обяви нетна печалба от 722 млн. долара за последните три месеца в сравнение със 785 млн. долара за същия период на миналата година. Годишната нетна печалба е достигнала 3.25 млрд. долара в сравнение с 2.35 млрд. през финансовата 2018 г. Нетните продажби на компанията са се увеличили с 5% през последните три месеца до 9.89 млрд. долара и 39.25 млрд. долара за последната година, става ясно от публикувания отчет.

Източник: FT

Азия

За Азия е невъзможно да се изхранва сама и континентът трябва да инвестира 800 милиарда долара през следващите 10 години, за да успее да отговори на търсенето на хранителни продукти. Това се казва в нов доклад, носещ името Аsіа Fооd Сhаllеngе Rероrt. Населението на континента расте, а потребителите търсят по-сигурна, здравословна храна, се казва в него. Разходите за хранителни стоки в Ация ще се удвоят от 4 трилиона долара през 2019 година до 8 трилиона долара през 2030 година. "Ако тази инвестиция (бел.ред. от 800 милиарда долара) не бъде осъществена, смятаме, че индустрията няма да може да отговори на търсенето, което ще доведе до по-лоши условия за населението", казват експертите от РwС, Rаbоbаnк и Теmаsек в доклада. "Азия не може да се самоизхранва и разчита на дълги вериги за доставки от Америка, Европа и Африка", се посочва още в документа. Освен нарастващият брой на населението климатичните промени също ще добавят допълнителен натиск върху региона, което ще даде резултат в проблеми с доставките и волатилност на цените. И ако размера на обработваемата земя на човек на континента ще се свие с 5% до 2030 година, то броят на хората предстои да се увеличи с близо 250 милиона души или с население, равняващо се на това на цяла Индонезия.

Източник: CNBC

 
Индекси на фондови борси
27.11.2019
Dow Jones Industrial
28 164.00 (42.32)
Nasdaq Composite
8 705.18 (57.24)
Стокови борси
27.11.2019
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)58.14
Heating oil ($US/gal.)1.9500
Natural gas ($US/mmbtu)2.4900
Unleaded gas ($US/gal.)1.6800
Gold ($US/Troy Oz.)1 457.80
Silver ($US/Troy Oz.)16.92
Platinum ($US/Troy Oz.)898.70
Hogs (cents/lb.)67.15
Live cattle (cents/lb.)126.70

       Опознай България

Българският трибагреник

В повече от хилядогодишната история на България националното знаме е преминало през различни промени от конската опашка, докато достигне днешния си вид. Сегашният национален флаг на Република България има правоъгълна форма и се състои от три цвята: бял, зелен и червен, разположени водоравно отгоре надолу, като цветните полета са еднакви по форма и размери. Първото знаме с цветовете зелено, бяло и червено се използва през 1861-1862 г. от Българската Легия, основана от Г.С. Раковски. За първи път трикольорът е ушит от Стиляна Параскевова в румънския град Браила и предаден на българските доброволци, участващи в Руско-турската война. Белият цвят символизира мира и чистата и свята република, зеленият — плодородието на българските земи и гората – закрилница на българските бунтовници през Възраждането, а червеният — смелостта и надеждата на народа. През всичките години, независимо от това какво е било знамето, никога българско знаме не е пленявано и нито едно българско знаме няма в чужд музей.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 29.11.2019
Българска версия: 29954, Английска версия: 2890

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2019. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    

Април 2021
 ПВСЧПСН
13   1234
14567891011
1512131415161718
1619202122232425
172627282930  

Май 2021
 ПВСЧПСН
17     12
183456789
1910111213141516
2017181920212223
2124252627282930
2231      

Юни 2021
 ПВСЧПСН
22 123456
2378910111213
2414151617181920
2521222324252627
26282930    


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999