Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 18 ноември 2019 г., брой 5082
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.


 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(18.11.2019)
  EUR   1.95583  
GBP   2.28325
USD   1.77255
CHF   1.79040
EUR/USD   1.1034*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.11   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Велина АД - Велинград
Домат АД - Джулюница
Първа инвестиционна банка АД - София
Републикаконсерв АД - Свищов
Северкооп Гъмза Холдинг АД - София
Септона България АД - Русе
Соларпро Холдинг АД - София
ФМЦ АД - София
Хидрострой АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Вземанията на лизинговите дружества по финансов и оперативен лизинг в края на септември 2019 г. са общо 4.272 млрд. лв. (3.7 на сто от прогнозния БВП2), съобщава Българската народна банка. В края на третото тримесечие на 2019 г. на годишна база те нарастват с 8.2 на сто (322.5 млн. лв.). Вземанията по договори за финансов лизинг на Леки автомобили са 1.588 млрд. лв. в края на септември 2019 година. Те нарастват на годишна база с 13.3 на сто (186.7 млн. лв.) Относителният им дял се увеличава от 37.6 на сто в края на септември 2018 г. до 39.1 на сто в края на същия месец на 2019 година. В края на третото тримесечие на 2019 г. вземанията по договори за финансов лизинг на Товарни и лекотоварни автомобили са 1.349 млрд. лв., като се увеличават на годишна база с 11.2 (136.1 млн. лв.). Относителният им дял в общия размер на вземанията по финансов лизинг се повишава от 32.5 на сто в края на септември 2018 г. до 33.2 на сто в края на същия месец на 2019 година.

Източник: 24 часа

Общият доход средно на човек от домакинство през третото тримесечие на 2019 г. е 1716 лв. и нараства с 11,3 на сто спрямо същото тримесечие на 2018 г., съобщи НСИ. Общият разход средно на човек от домакинство през третото тримесечие на 2019 г. е 1583 лв. и се увеличава с 4,3 на сто спрямо същото тримесечие на миналата година. В структурата на общия доход с най-висок относителен дял e доходът от работна заплата (56.5 на сто), следван от доходите от пенсии (27,2 на сто) и от самостоятелна заетост (6,7 на сто). Спрямо третото тримесечие на 2018 г. относителният дял на дохода от работна заплата се увеличава с 1.3 процентни пункта, доходът от социални обезщетения и помощи - с 0,8 процентни пункта, а доходът от самостоятелна заетост намалява с 1 процентен пункт. В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за: храна (30,1 на сто), жилище (16,1 на сто), данъци и социални осигуровки (13,1 на сто) и транспорт и съобщения (11,2 на сто).

Източник: 3e News

 
Концесии

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) остави без уважение четирите жалби срещу концесията на летище "София". Транспортното министерство избра през следващите 35 години столичната аерогара да се управлява от консорциума "Соф кънект", който се състои от обединението между фонда Maridiam и строителя Strabag, а техен партньор е операторът на летище "Мюнхен". Според антимопонолния орган претенциите срещу концесията са неоснователни. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок пред Върховния административен съд. Победителят беше класиран на първо място, като предложи най-ниската оферта на база размер на инвестицията и третата по сила на база размер на концесионното предложение на година. Според жалбите държавата не си е свършила добре работата по оценяването на предложенията, но според КЗК претенциите са неоснователни.

Източник: Дневник

Дружества
Производство на други мебели
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Дълготрайни
активи
за 2017 г.
(хил. лв.)
  1   Паралел ЕАД - Севлиево   53 917  
  2   Ирим ЕООД - Русе   18 397  
  3   Мебел стил ООД - Търговище   7 711  
  4   Интериор-И ООД - София   7 003  
  5   Начеви - 90 - сие СД - Сливен   5 927  
  6   Голд Аполо ООД - Русе   5 441  
  7   Балкан АД АД - София   4 701  
  8   Стефани Стил ЕООД - Русе   4 347  
  9   Ринко интериор ЕООД - Русе   3 426  
  10   Булдекор ЕООД - София   2 307  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 15.11.2019
  Обща стойност (BGN): 248 857.82  
Брой търгувани компании: 37
Premium 26 242.42
Standard 173 636.84
АДСИЦ 39 345.83
Облигации 9 632.73
Най-голяма промяна в цените
Актив Пропъртис АДСИЦ - Пловдив 11.82 %
Билборд АД - София -8.28 %
BaSE - Акции: 734.90

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

23 млн. лв. инвестира в нов проект ЕVN Топлофикация. Предстои да бъдат изградени 5 броя нови водогрейни котли. След като през 2011 г. компанията построи най-модерната централа за екологично производство на топло- и електроенергия на Балканите, на ход е следващата мащабна фаза по модернизацията на мощностите. Чрез модерните съоръжения Пловдив ще има по-ефективно производство на топлинна енергия, по-чист въздух и нови инвестиции в местната икономика. Очаква се проектът да бъде завършен през 2021 г. Първата копка ще се направи на 19 ноември (вторник) в ТЕЦ Пловдив Север, бул. "Васил Левски" № 236.

Източник: Марица

Строителството на един от последните участъци от магистрала "Струма" през Кресненското дефиле ще тръгне от цена 45.454 милиона лева на километър. Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) обяви консорциума, който е избран да строи участък от 13.2 км в посока от Кулата към София. Неговото ценово предложение е за точно 599 999 903.90 лева с ДДС. Това е с близо 66.2 милиона лева над прогнозната стойност на АПИ - 533.8 милиона лева, и с цели 95.962 милиона лева повече от офертата на втория класиран консорциум - 504.037 милиона лева. Изпълнител ще бъде ДЗЗД "АПП ЛОТ 3.2.1". В дружеството влизат компанията "Грома холд" (бивша "Агромах") и свързаните с нея "Европейски пътища", "Водно строителство - Благоевград", "Пътпроект" и словашката компания "Вахостав-СК". Единствената оферта, която отговаря на зададения от АПИ лимит, е на обединението на дружествата от групата на "Геотехмин" - "Геострой" и "Пътстрой-92", заедно с чуждия им партньор "Илия Бурда". Но и при тяхната оферта цената на километър излиза стряскаща - 38.184 милиона лева на километър. Най-висока бе офертата на "ГБС - Инфраструктурно строителство" - 635.9 милиона лева. При този вариант исканата цена достига близо 48.2 милиона лева на километър.

Източник: Сега

Седем архитектурни бюра са подали проекти в конкурса на Столична община за възстановяване и обновяване на площад "Света Неделя". Предстои международното жури да оцени проектите и да ги класира. Конкурсът стратира през февруари, като на първия етап участваха 14 екипа, а до втория кръг останаха седем, сред които утвърдени архитектурни студиа от Италия, Франция, Русия и България. Класираните на първите пет места участници ще си разделят наградния фонд от 250 хил. лв. Участниците във втория кръг са: консорциум: OW/MA/CL (УУ/МА/КЛ) с членове на консорциума: One Works, Maofficina, Сracknell; Студио Паола Вигано; "Конкурент-90" ЕООД; Студио Вилмот; Студио Фуксас; Обединение AI Architects LLD, CLAB Architettura, Юрий Шередега, Дина Дридзе, Евгений Ширинян; Обединение "ДжиТиЕрЕф & Студио Морфе“ с участници в обединението: Студио „Морфе“ и „Джовани Тортели Роберто Фрасони Аркитети“.

Източник: economic.bg

Софарма АД свиква извънредно общо събрание на 13 декември 2019 за гласуване на шестмесечен дивидент за 2019 г. от 0,05 лв. на акция. Това прави общо 6,74 млн. лв. Компанията не изплати дивидент по-рано през годината. Това беше обяснено с натоварените инвестиционни възможности и нуждата от стабилност. Тогава „Софарма“ АД кредитира „Доверие обединен холдинг“ АД за покупката на банка в Молдова, включително с 67,9 млн. лв. при лихва 3%, както и друг кредит за 17,9 млн. лв. при лихва 3,5%. Ситуацията вече е променена. От една страна, продажбите на „Софарма“ АД отчитат ръст с 40% на годишна база през октомври 2019 г., с което повишението за първите 10 месеца на годината възлиза на 6%. Заслугите са на износа, който расте с 48% през октомври и с 13% от началото на годината. От друга страна, „Доверие обединен холдинг“ АД си уговори кредит от 39,1 млн. лв. или 20 млн. евро от МЕЖДУНАРОДНА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА (INTERNATIONAL INVESTMENT BANK) при лихва от тримесечен Euribor + 2,2%, но не по-малко от 2,2%. Срокът на кредита ще е 7 годишен с очакван срок на сключване декември 2019 г.

Източник: investor.bg

"Български пощи" отчете загуба от 6.4 млн. лв. към края на септември 2019 година. За същия период на 2018 година дружеството е имало загуби от 7.6 млн. лв. Най-голям дял в разходите на пощите заемат заплатите, социалните осигуровки и надбавките. За отчетния период те са в размер на 78.4 млн. лева при 8655 служители. От дружеството изтъкват, че са оптимизирали персонала, но в същото време е трябвало да актуализират възнагражденията заради повишението на минималната работна заплата от 1 януари тази година. Няма анализ как поредното увеличение на минималната заплата от началото на идната година, както и планираното поемане на нови дейности ще се отразят на финансите на пощите. Разходи са се натрупали и заради банкови такси, комисиони, лихви по кредити и др. От пощите отчитат спад от близо 20% на приходите от продажба на пощенски марки - отрицателна тенденция, която продължава от началото на предходната година. За сметка на това универсалната пощенска услуга бележи ръст от 5.5% в сравнение с данните за 2018 г.

Източник: Сега       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Класика и иновации на есенния салон на Съюза на пивоварите

Тристранна инициатива между IAB, БАР и БАКА за подобряване и развитие на дигиталната среда в България

ИКЕМ и Европейският консултативен център за инвестиции (EIAH) стартират съвместен проект

БСК не подкрепя предложението за неизплащане на първия ден от т.нар. болнични

Включете се в анкетата на БСК: „2019 г. ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА БИЗНЕСА“ до 1 декември 2019 г.

Регистрирайте се за участие в конкурса "Наградите на БАИТ" за 2019 г.!


Предстоящи събития

18 ноември: Дискусия "ДА ИЗВАДИМ УСПЕХА ОТ АНОНИМНОСТ!“

14 октомври – 19 ноември: Kонкурс за детска рисунка на тема "Искам да бъда..."

21 ноември: Конференция „Безопасност и здраве при работа 2019"

28-29 ноември: Партньорска проверка на тема „Система за оценка на компетентността MyCompetence“

5 ноември4 декември: Поредица от уебинари на Европейско-японския център за индустриално сътрудничество

9-11 декември: Национален тридневен научно - практически курс «Въвеждане и вътрешни одитори на HACCP система»


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в курсовете, които предлага Центърът за компютърно обучение на БСК

Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA Security - 26 октомври 2019, съботно-неделен
CCNA 4 - 9 ноември 2019, съботно-неделен
CCNA 1 - 30 ноември 2019, съботно-неделен
ССNА 2 - 1 декември 2019, съботно-неделен


Обучение по MS Office

Предстои.

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Полската енергийна компания PGNiG няма да продължи договора си за доставки на синьо гориво с Газпром след 2022 г. Решението е взето, тъй като националната газова група е успяла да диверсифицира източниците си, се допълва в комюникето ѝ. PGNiG е изпратила до руския газов концерн декларация за намерение на 31 декември 2022 година да бъде прекратено действието на договора за покупко-продажба на газ на Република Полша, сключен на 25 септември 1996 година и известен като договора от Ямал, се уточнява в комюникето. Полските власти вече бяха обявили през последните години, че няма да продължат този договор, който според тях, прави Полша зависима от Русия в енергийната област. Освен това според Варшава руската група определя прекалено високи цени на синьото гориво спрямо пазарните. PGNiG посочва, че диверсифицирането на енергийните източници през последните години е позволило на Полша да гарантира енергийната сигурност на страната и да сложи край на договора от Ямал.

Източник: Reuters

Америка

50-те прокурори, които разследват Google в САЩ, се подготвят да разширят антитръстовото си разследване отвъд рекламния бизнес на компанията, за да разгледат по-задълбочено търсачката ѝ и бизнеса с Android. Всичко това се случва в момент, в който политици, включително президентът Доналд Тръмп, засилват натиска върху Силициевата долина. Междувременно кандидатът на демократите за президент сенатор Елизабет Уорън призова за разделянето на бизнеса на големите технологични компании на по-малки организации. Генералните прокурори, които представляват 48 щата, Пуерто Рико и Вашингтон, ще напишат искания за граждански разследвания (CID), за да подкрепят разследванията. Досега разследването беше фокусирано единствено върху рекламния бизнес на интернет гиганта. Главният прокурор на Тексас Кен Пакстън, който ръководи разследването, обяви новината за него на пресконференция през септември, която подчерта доминацията на Google на рекламния пазар и използването на потребителските данни.

Източник: CNBC

Азия

Tencent обяви по-ниска от очакваното печалба за последното тримесечие в резултат на забавянето на китайската икономика и сложната политическа обстановка в Хонконг. Компанията отчете приходи 13.75 млрд. долара – те са се повишили с 21% на годишна база, но са под прогнозите на анализаторите за 13.65 млрд. Освен това темпът на нарастване също се забавя. Чистата печалба за периода е била 2.88 млрд. долара, или 0.30 долара на акция – отново под предвижданията за 0.36. Интернет компанията, която се счита за една от големите три в сектора в Китай заедно с Alibaba и Baidu, се състои от множество по-малки фирми и клонове, но основно дели бизнеса си на две основни категории - индустриален и потребителски интернет. В първата категория спадат всички видове финансови, рекламни, хардуерни, софтуерни и други бизнес услуги, докато към консуматорския интернет се отнасят видеоигрите, социалните медии и стрийминг платформите.

Източник: Капитал

 
Индекси на фондови борси
15.11.2019
Dow Jones Industrial
28 004.89 (222.93)
Nasdaq Composite
8 540.83 (61.81)
Стокови борси
15.11.2019
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)57.76
Heating oil ($US/gal.)1.9500
Natural gas ($US/mmbtu)2.6300
Unleaded gas ($US/gal.)1.6400
Gold ($US/Troy Oz.)1 465.50
Silver ($US/Troy Oz.)16.86
Platinum ($US/Troy Oz.)892.70
Hogs (cents/lb.)72.00
Live cattle (cents/lb.)124.98

       Опознай България

Крепост "Меджиди табия"

Крепостта Меджиди Табия се издига на един от най-красивите хълмове край Силистра. Строена е през периода 1841-1853 г. Идеята за изграждането й е на известния немски военен инженер Хелмут фон Молтке, който посещава Силистра през 1837 г. По време на строителните работи, турският султан Абдул Меджид посещава крепостта и проявява голям интерес към нея. Ето защо тя е наречена на негово име – Меджиди табия. Завършена е по времето на областния управител Саид паша, в навечерието на Кримската война. Крепостта има буйна история. По време на балканските войни, властта над нея се сменя многократно. Ето защо в експозицията, изложена в нея, могат да бъдат видени и турски, и немски исторически реликви. Архитектурата и е изключително интересна, с множество секретни входове, изходи, тайници, двойни стени, тесни коридори.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 18.11.2019
Българска версия: 29959, Английска версия: 2894

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2019. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999