Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Петък, 01 ноември 2019 г., брой 5071
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.


 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(01.11.2019)
  EUR   1.95583  
GBP   2.27071
USD   1.75348
CHF   1.77690
EUR/USD   1.1154*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.11   0 %  

Как да поддържаме
съоръжения и сгради?
Как да осигурим
безопасни условия на работа?
Как да финансираме
внедряване на иновации?
Лектори от 7 държави
До 31.10 – отстъпки
Регистрирайте се
на www.viaexpo.com

 

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Алтерон АДСИЦ - Варна
Хидромад Русе ЕАД - Русе
Хидрострой-инвест АД - Панагюрище
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Към 30 септември 2019 г. печалбата на банковата система в България е 1.3 млрд. лв., или с 4.2 на сто (51 млн. лв.) повече от тази за същия период на 2018 г., съобщава Българската народна банка. Показателите за възвръщаемост на активите (ROA) и за възвръщаемост на капитала (ROE) към края на отчетния период са съответно 1.52 на сто и 11.82 на сто. Собственият капитал в баланса на банковата система в края на септември възлиза на 14.3 млрд. лв. През третото тримесечие той нараства със 188 млн. лв. (1.3 на сто), като прирастът се дължи предимно на увеличения размер на печалбата.

Източник: 24 часа

От началото на 2019 година до края на месец септември на 2019 г. приходите от търговия с квоти емисии CO2 (EUA) за България са в размер на 332 млн. евро (649 млн лева) или с 33% повече спрямо същия период на миналата година, отчита Европейската енергийна борса (EEX). През трето тримесечие на 2019 най-високи са приходите реализирани през месец юли 2019, които достигат 54,5 млн. евро. Ръстът на приходите от емисии се дължи основно на по-високите цени за деветмесечието на 2019 спрямо същия период на 2018.

Източник: 3e News

 
Концесии

Министерският съвет одобри проект на постановление за приемане на Методика за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове- обекти на концесия, по реда на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. Целта на приемането на новата Методика е от една страна да се синхронизира цялостно специалната уредба на концесиите за морските плажове и от друга, да се създаде възможност за оптимизиране началната база за формиране на минималното годишно концесионно възнаграждение в процеса на организиране на откритите процедури за възлагане на концесии на морски плажове.

Източник: 3e News

Дружества
Таксиметров пътнически транспорт
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2017 г.
(хил. лв.)
  1   Йелоу 333 АД - София   6 786  
  2   О'Кей супертранс АД - София   5 391  
  3   Радио СВ Такси ООД - София   2 066  
  4   Грийн Такси ООД - София   902  
  5   Такси С Експрес АД - София   874  
  6   Софтакси АД - София   596  
  7   Корект Транс ООД - София   589  
  8   Евролийз Такси ЕООД - София   485  
  9   Транс Ка ООД - Банско   321  
  10   Комко Спед ТБ ЕООД - София   254  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 31.10.2019
  Обща стойност (BGN): 940 453.69  
Брой търгувани компании: 45
Premium 29 860.92
Standard 685 440.89
АДСИЦ 27 144.12
Структурирани 96.33
Облигации 197 911.44
Най-голяма промяна в цените
Неохим АД - Димитровград 26.35 %
Лавена АД - Шумен -7.57 %
BaSE - Акции: 1 136 782.29
BaSE - АДСИЦ: 331.60

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Производителят на алуминиеви изделия "Алкомет" е понижил приходи си за първите девет месеца на 2019 година. Основната причина за спада е поевтиняването на алуминия с 200 евро/тон, което обаче е намалило и разходите за материали. Производството като цяло е останало стабилно, но от компанията отчитат по-малки обеми на един от основните си продукти - домакинското фолио, в резултат на дъмпингов внос от Китай в Европа. Производствените обеми остават почти без промяна през първите девет месеца на 2019 г. спрямо същия период на миналата година. Леко понижение има при продукцията от леярната, докато във валцовото и пресовото производство има малък ръст. Общо компанията е продала малко под 51 хил. тона продукция за деветмесечието.

Източник: Капитал

„Групама Животозастраховане“ ЕАД, българско дъщерно дружество на френската банково-застрахователна група Groupama Assurances Mutuelles обявяви приключването на финансовата сделка по придобиването на 100% акционерно участие в животозастрахователнo дружество „Експрес Животозастраховане“ от „Банка ДСК“ ЕАД и „Експресбанк“ ЕАД, български дружества на ОTP Bank Plc., след като бяха получени всички необходими разрешения от страна на регулаторите. Процесът по интеграция на „Експрес Животозастраховане“ се очаква да приключи през 2020 г. Дотогава дружеството ще продължи да извършва своята обичайна оперативна дейност под името и търговската марка „Групама Животозастраховане Експрес“ ЕАД. Със сделката се очаква френският застраховател Групама да удвои пазарния си дял в България и да достигне позиция №3 в сегмента на застраховките за кредитополучатели с пазарен дял от 21% и позиция №5 в сегмент „Злополука“ с пазарен дял от 9 %.

Източник: 24 часа

Бившият приватизационен фонд "Родна земя холдинг" АД е уведомил Комисията за защита на конкуренцията за намерението си да осъществи концентрация посредством придобиване на контрол върху "Коопдоверие Лесидрен" ООД.   Дружеството, което се купува - "Коопдоверие Лесидрен" ООД, е специализирано в животновъдство, преработка на месо, производство и търговия с месни продукти.  Искането от "Родна земя холдинг" АД е КЗК да извърши оценка на концентрацията и да се произнесе с решение - "да" или "не", за приключване на операцията.  От "Родна земя холдинг" съобщиха, че през юни тази година са сключили предварителен договор с Кооперация "Доверие" и "Кооптърговия" ООД, за придобиване на 100% от дяловете на "Коопдоверие Лесидрен" ООД. Той е в размер на 4 301 000 лева и е разпределен в 4 301 дяла всеки с номинална стойност от по 1000 лева.  Сделката ще бъде приключена след получаване на одобрение от Комисията за защита на конкуренцията, заявиха от "Родна земя холдинг" АД.

Източник: Банкеръ

Субсидиите на част от държавните предприятия ще бъдат съществено увеличени през следващите три години, показва средносрочната бюджетна прогноза за периода 2020 - 2022 г., част от проекта за Бюджет 2020. Държавното предприятие "Пристанищна инфраструктура" ще получи над 250 млн. лв. под формата на капиталови трансфери, като 220 млн. лв. от тях ще отидат за разширяване и модернизиране на пристанищната инфраструктура в района на Варна. Записаните цели съвпадат с намеренията за разширение и развитие на пристанището на ТЕЦ "Варна", обявени от новия му собственик - фирма, в която акционери са Данаил Папазов и Ахмед Доган. Тецът има и договор за десетки милиони за поддържане на студен резерв. Само за 2020 г. е планиран трансфер от 111 млн. лв. За 2021 г. сумата достига до 131 млн., а през 2022 г. са предвидени 11 млн. лв. - толкова, колкото години наред държавната компания е получавала, за да поддържа пристанищата за обществен транспорт. Най-много бюджетни средства и занапред ще отидат при БДЖ и Националната компания "Железопътна инфраструктура" - близо 600 млн. лв. през 2020 г. Съществен скок на капиталовата субсидия е предвиден за БДЖ "Пътнически превози". Планираните средства за догодина са 139 млн., почти със 100 млн. лв. повече от предни години.

Източник: Сега

Към края на септември 2019 г. нетната печалба на Първа инвестиционна банка е 64.7 млн. лв. и отчита ръст от 4.15% (+2.5 млн. лв.) спрямо деветмесечието на 2018 г. Активите на банката са в размер на 9.626 млн. лв., като нарастват с 389 млн. лв. спрямо декември 2018 г. От началото на годината новоотпуснатите кредити от банката са в размер на 345 млн.лв., което представлява ръст от 6.24%. Fibank отбелязва значителни ръстове в кредитирането към населението от 12.95% и ръст от 10.33% в кредитирането на малки и средни предприятия (с приходи от дейността до 15 млн. лв.).

Източник: Труд       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Проектът WIM 3 „Участие на работниците - информираност, експериментиране, мониторинг“ навлиза в заключителния си етап

Относно проектозаконите за държавния бюджет и бюджетите на ДОО и НЗОК за 2020 г.


Предстоящи събития

5 ноември: Българо-чешки бизнес форум

6 ноември: Заседание на УС на БСК

6-9 ноември: Mеждународно специализирано изложение „МЕСОМАНИЯ 2019“

12 ноември: Бързи срещи между специалисти на свободна практика и фирми

14 октомври – 19 ноември: Kонкурс за детска рисунка на тема "Искам да бъда..."

5 ноември4 декември: Поредица от уебинари на Европейско-японския център за индустриално сътрудничество


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в курсовете, които предлага Центърът за компютърно обучение на БСК

Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA Security - 26 октомври 2019, съботно-неделен
CCNA 4 - 9 ноември 2019, съботно-неделен
CCNA 1 - 30 ноември 2019, съботно-неделен
ССNА 2 - 1 декември 2019, съботно-неделен


Обучение по MS Office

Предстои.

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Турция ще получи от Европейския съюз 663 милиона евро за борба с миграционната криза, се казва в разпространено в четвъртък съобщение на пресслужбата на Европейската комисия. Европейската комисия отделя 663 милиона евро хуманитарна помощ за продължаване на крупни проекти в рамките на фонда на ЕС за бежанци в Турция. 663 милиона евро ще осигурят непрекъснатост на най-голямата в историята хуманитарна програма на ЕС за спешна социална защита. Останалите средства ще бъдат насочени за подкрепа на проекти в областа на образованието и важни услуги в сферата на здравеопазването, се отбелязва в текста. „Подкрепата на ЕС има реално влияние върху бежанците в Турция. Благодарение на подкрепата от ЕС, около 1.7 млн. бежанци могат да посрещнат основните си нужди, а над половин милион деца бежанци ходят на училище “, заяви Христос Стилианидес, еврокомисар по хуманитарната помощ и управление на кризи. Съобщението на ЕС дойде, след като турският президент Ердоган многократно заплаши Европа да отвори границите на Турция и да изпрати сирийски бежанци в страни от ЕС.

Източник: AFP

Америка

През септември потребителските разходи в САЩ нараснаха за седми пореден месец, но по-слабо от очакваното, което сякаш е сигнал, че този важен двигател на растежа на американката икономика започва да губи своя възходящ импулс с оглед на глобалните икономически проблеми и продължаващата тарифна война с Китай. Според доклад на Министерството на търговията личните доходи, отразяващи печалбите на американците преди облагането с данъци от заплати, инвестиции и други източници, се увеличиха през септември с 0.3% или с 50.2 млрд. долара спрямо август, когато нараснаха с 0.5%, потвърждавайки очакванията на финансовите пазари. Потребителските разходи обаче, които формират повече от две трети от икономическата активност в САЩ, обаче се повишиха с 0.2% или с 24.3 млрд. долара, при прогноза за повишение с 0.3% и след тяхно увеличение с 0.2% през август. Нивото на спестовност нарасна през септември до 8.3% от 81% месец по-рано. Ценовият индекс на личните потребителски разходи (PCE индекс) остана на нивото от август и се повиши на годишна база със скромните 1.3% след растеж с 1.4% месец по-рано, отбелязвайки най-слаб растеж от февруари насам.

Източник: CNBC

Азия

Най-големите мобилни оператори в Китай пуснаха услуги от пето поколение - т.нар. 5G. Съвместното изявление бе направено на церемония по откриването на международно изложение за телекомуникации в Китай. Планът бе това да се случи догодина, но заради напрежението със Съединените щати заради бойкота на китайско оборудване и открития конфликт с гиганта в бранша Huawei процесът бе ускорен и Пекин реши да направи по-бързо скока към технологията, която се очаква да промени индустрията и начина на живот на милиони по света в следващите години. Китай пуска най-голямата в света 5G мрежа. Оценката всъщност е на Крис Лейн и анализатори от консултантската компания Sanford C. Bernstein: "Макар някои други държави вече да пуснаха 5G услуги по-рано тази година, Китай ще има най-голямата действаща търговска 5G мрежа в света." Трите държавни компании в сектора направиха дебют с мобилни телефонни услуги от пето поколение - преломен момент в усилията на страната да стане технологична сила, макар да е в търговска война със САЩ.

Източник: Xinhua

 
Индекси на фондови борси
31.10.2019
Dow Jones Industrial
27 046.23 (-140.46)
Nasdaq Composite
8 292.36 (-11.62)
Стокови борси
31.10.2019
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)54.42
Heating oil ($US/gal.)1.8800
Natural gas ($US/mmbtu)2.6300
Unleaded gas ($US/gal.)1.6000
Gold ($US/Troy Oz.)1 511.80
Silver ($US/Troy Oz.)18.04
Platinum ($US/Troy Oz.)934.60
Hogs (cents/lb.)66.00
Live cattle (cents/lb.)117.22

       Опознай България

Ден на народните будители

1 ноември е един от официалните празници в Република България. На този ден честваме и отдаваме почит към делото и паметта на книжовниците, просветителите, борците за национално освобождение, съхранили през вековете духовните ценности на нацията и нейния морал. Първото неофициално честване на празника е осъществено в Пловдив през 1909 г. Всенародното преклонение дава основание през 1922 г. Стоян Омарчевски, тогавашен министър на Народното просвещение, да внесе предложение в Министерски съвет за определянето на 1 ноември за общонационален и неучебен за всички учебни заведения празник. Въпреки голямото културно и патриотично значение, което е имал празникът на будителите, през 1945 г. той е отменен, защото се дублирал с Деня на светите братя Кирил и Методий, обявен тогава за празник на българската просвета и култура. Честването на Деня на народните будители е възстановено на 1 ноември 1990 г. по почина на Общонародното сдружение "Мати Болгария ".


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 01.11.2019
Българска версия: 29963, Английска версия: 2898

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2019. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999