Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 24 октомври 2019 г., брой 5065
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.


 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(24.10.2019)
  EUR   1.95583  
GBP   2.26348
USD   1.75837
CHF   1.77738
EUR/USD   1.1123*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.10   0 %  

Как да поддържаме
съоръжения и сгради?
Как да осигурим
безопасни условия на работа?
Как да финансираме
внедряване на иновации?
Лектори от 7 държави
До 31.10 – отстъпки
Регистрирайте се
на www.viaexpo.com

 

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Брилянт инвест АД - София
Ескос АД - София
Застрахователно акционерно дружество Енергия АД - София
НИД Индустриален фонд АД - София
СБХ Кариера АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Паричното предлагане в България расте с 8.3% на годишна база през септември, съобщи Българската народна банка (БНБ). През септември 2019 г. широките пари (паричния агрегат М3) се увеличават на годишна база с 8.3% при 7.7% годишното нарастване през август 2019 година. В края на септември 2019 г. широките пари са 99.207 млрд. лв. (85.7% от БВП) при 98.507 млрд. лв. към август 2019 г. (85.1% от БВП). Най-бързо ликвидният им компонент – паричният агрегат М1, се увеличава през септември 2019 г. с 12.8% на годишна база. В края на септември 2019 г. депозитите на неправителствения сектор са 82.375 млрд. лв., като годишното им увеличение е 7.9%. Депозитите на нефинансови предприятия са 25.377 млрд. лв. в края на септември 2019 година.

Източник: Банкеръ

НАП смята да отпише 85% от несъбраните към 2017 г. данъци. Общо те са 29.780 млрд. лева, а частта, която ще бъде отписана, е около 20 млрд. лева, пише в одита на Сметната палата на дейността на НАП по събирането на данъци, осигуровки и всички останали държавни вземания в периода 2013-2016 г. Размерът на несъбраните данъци е малко над половината бюджет на държавата. От съпътстващите одита приложения става ясно, че НАП е отписала като несъбираеми над 10 млрд. лв. публични вземания до 2016-а. Причина за опростени задължения към хазната е законова промяна в началото на 2016 г., която позволи служебно отписване на всички държавни вземания с изтекъл 10-годишен давностен срок. Особено обезпокоително в заличените и вече възстановени в одита на Сметната палата данни е, че към началото на 2017 г. НАП има да събира колосална сума просрочени данъци и вноски - 29.780 млрд. лева. Като 53% от тях са класифицирани като трудносъбираеми, а 32% - като несъбираеми.

Източник: Сега

 
Дружества
Производство на сечива за ръчна употреба и инструменти
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2017 г.
(хил. лв.)
  1   Цератицит България АД - Габрово   49 935  
  2   ВСК Кентавър ИЗ Динамика ООД - Дряново   17 974  
  3   Резбонарезни инструменти Габрово ЕООД - Габрово   13 281  
  4   Хисар АД - Хисаря   2 712  
  5   Кристиан-Дени-Пандулев и сие СД - Благоевград   1 236  
  6   АМЦ Метал ООД - София   1 073  
  7   ЗММ Инструмент ООД - Смолян   943  
  8   Инкомс-Инструменти и механика АД - София   840  
  9   ЗММ ООД - Смолян   813  
  10   Инструмент ЕООД - Габрово   735  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 23.10.2019
  Обща стойност (BGN): 801 043.15  
Брой търгувани компании: 27
Premium 50 269.97
Standard 680 121.05
АДСИЦ 69 502.89
Облигации 1 149.23
Най-голяма промяна в цените
Агрия груп холдинг АД - Варна 9.79 %
Алкомет АД - Шумен -8.33 %
BaSE - Акции: 1 001 023.25

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД (БЕХ) преведе на проектната компания „Ай Си Джи Би“ АД сумата от 41.5 млн. лв. за увеличение на капитала. Решението за това бе взето на 10 октомври от Общото събрание на акционерите в проектната компания (БЕХ и IGI Poseidon). Средствата ще се използват за финансиране на строителството на междусистемната газова връзка Гърция-България (IGB). За да осигури парите, БЕХ взе държавно гарантиран заем от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) до 215 млн. лв. Средствата ще се усвояват в продължение на 3 години и ще се връщат 25 години. Прогнозната стойност на инвестиционните разходи по проекта възлизат на 240 млн. евро без ДДС. Европейската комисия одобри държавна помощ за междусистемната газова връзка между Гърция и България (IGB) със свое решение от 8 ноември 2018 г.

Източник: economic.bg

Започна строителството на тунел „Железница“ от автомагистрала „Струма“, както и на пътните участъци непосредствено преди и след него. Съоръжението ще е с дължина около 2 км и ще бъде най-дългият пътен тунел, изграждан досега в България. Изпълнението е обособено в три части - тунела, пътя преди и след него, за да може на обекта да се работи едновременно и да завърши в срока на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г., съобщи Агенция "Пътна инфраструктура". Изпълнител на тунела е консорциум "АМ СТРУМА ТУНЕЛ 2018", в който участват: "Джи Пи Груп""Глобал кънстъркшън" и "Виа План". Стойността на договора е 185.37 млн. лв. без ДДС. Участъкът преди тунела, пътувайки от София към Кулата, е с дължина 720 м. Включва и обслужващ тунелен път при северния портал и мостово съоръжение. Отсечката ще бъде изградена от консорциума „Железница - Север“, в който са включени три дружества на "Главболгарстрой". Стойността на договора е 29.98 млн. лв. без ДДС. Отсечката след тунела е с дължина 1,4 км.

Източник: Банкеръ

Три чуждестранни компании проявяват интерес към индустриалната зона в Горна Оряховица. Едната е немска, а другите две – френски, като в следващите няколко дни проектът ще бъде представен и пред италианска компания, обяви министърът на икономиката Емил Караниколов. Eдната компания се занимава с производството на опаковки и полиграфия, а другата е специализирана в преоборудването на самолети от граждански в такива за карго полети. Индустриалната зона е с площ от 255 дка, като вече има готов проект, включващ ВиК, газификация, инфраструктура, както и изграждане на търговски халета, тъй като някои от инвеститорите търсят готови обекти.

Източник: Янтра - Велико Търново

"Овергаз Мрежи" е вложила общо 30.7 млн. лв. в изграждането на повече от 210 км мрежи и съоръжения в четири общини - Асеновград, Първомай, Пазарджик и Пещера за периода януари 2015 - август 2019 г. Компанията е присъединила над 4800 битови клиенти и 300 корпоративни, като само от януари 2015 до август 2019 г. новите домакинства са 815, а стопанските клиенти - 17. "Овергаз Мрежи" изпълнява дейността по лицензиите си за разпределение и снабдяване с газ според Закона за енергетиката. Това е установила работна група на енергийния регулатор, който е направил планова проверка.

Източник: Сега

Министерски съвет гласува решение за определяне на съучредител за образуване на дружество от “Сердика спортни имоти” ЕАД-еднолично акционерно дружество с държавно участие в капитала. Създаването на съвместно дружество с “Арена ЦСКА” ЕООД, чийто едноличен собственик на капитала е “Професионален футболен клуб ЦСКА” ЕАД, ще позволи реализирането на инвестиционни проекти. Новосъздаденото дружество ще носи името “Спортни имоти Българска армия” АД с предмет на дейност инвестиране, реновиране и модернизация на спортен комплекс “Българска армия”.

Източник: Блиц

Регулирана информация

На 23.10.2019 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи коригиран консолидиран финансов отчет за второ тримесечие на 2019 г. на Випом АД - Видин /4VI/,с допълнителна информация съгласно изискванията на чл. 100о, ал. 5 от ЗППЦК и чл. 33а във връзка с чл. 33, ал. 1, т. 7 от Наредба № 2 издадена от Комисията за Финансов Надзор       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Фалшиви мейли от името на НАП се изпращат на граждани и фирми

Проектобюджетът на НОИ: Актуализират пенсиите, майчинството остава същото

Форум по роботика и автоматизация събра българската технологична екосистема

Националната система за оценка на компетенциите успешно беше надградена с нови пет сектора по проект, осъществен от МТСП в партньорство с БСК


Предстоящи събития

28-31 октомври: Бързи интервюта срещат топ работодатели с квалифицирани кадри в София, Пловдив и Варна

5 ноември: Българо-чешки бизнес форум

6-9 ноември: Mеждународно специализирано изложение „МЕСОМАНИЯ 2019“

14 октомври – 19 ноември: Kонкурс за детска рисунка на тема "Искам да бъда..."


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в курсовете, които предлага Центърът за компютърно обучение на БСК

Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA Security - 26 октомври 2019, съботно-неделен
CCNA 4 - 9 ноември 2019, съботно-неделен
CCNA 1 - 30 ноември 2019, съботно-неделен
ССNА 2 - 1 декември 2019, съботно-неделен


Обучение по MS Office

Предстои.

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Германският производител на авточасти Brose планира да открие завод в Сърбия, пише SeeNews, позовавайки се на правителствена информация от западната ни съседка. Инвестицията ще бъде в размер на 180 милиона евро (200 милиона долара). По план заводът ще бъде в град Панчево, който се намира в северната част на страната. Фирмата също така планира да стартира и изследователски център в Сърбия. "Компанията ще отвори фабрика за електродвигатели за контролери с 1 100 служители. 460 от тях ще бъдат висококвалифицирани инженери", казва президентът на Сърбия Александър Вучич във видео, публикувано на сайта на държавната информационна агенция Tanjug. След подписването на споразумение за проекта от представители на Brose и сръбското министерство на икономиката, Вучич посочи, че средната нетна заплата в завода ще бъде около 1 700 евро. Brose е активен в производството на електронни двигатели, както и на системи за врати и седалки. Компанията има 26 000 служители, работещи на 63 места в 23 държави, пише на сайта на компанията.

Източник: SeeNews

Америка

Клонът на Федералния резерв в Ню Йорк инжектира 99,9 милиарда долара временна ликвидна подкрепа и 7,5 милиарда долара постоянни резерви на финансовите пазари във вторник. Бързоликвидните средства бяха получени след сключване на договори за овърнайт репо сделки на стойност 64,9 милиарда долара с надеждни банки и с репо операция на стойност 35 милиарда долара с продължителност до 5 ноември. Банките не са се възползвали от цялата ликвидност, предложена от Фед при овърнайт репо сделките, но желаят да се възползват от срочната операция дори в по-голям размер, като за нея във Фед са били внесени 52,2 милиарда долара. Закупуването на държавни облигации от страна на Фед, предназначено да увеличи размера на баланса му от близо 4 трилиона долара, привлече интереса на банките, които се стремяха да продадат на централната банка 41,472 милиарда долара краткосрочен държавен дълг. Интервенцията от вторник е част от усилията да се намали волатилността на краткосрочните лихвени проценти на пазарите с временни и постоянни инжекции на ликвидност. Репо операциите на Фед се състоят от купуване на финансови иструменти и ипотечни ценни книжа от надеждни банки. Покупката на облигации трайно увеличава размера на притежанията на Фед и допълнително гарантира безпроблемното функциониране на паричните пазари.

Източник: Wall Street Journal

Азия

Китайският внос на полуготова стомана се покачва съществено през септември, след като заради спада при доставките на скрап китайските купувачи успяха да намерят алтернативни форми на продукта от други азиатски страни на изгодни цени, съобщава Ройтерс. В рамките на септември най-големият производител и потребител на стомана в света е внесъл 370 000 тона стоманени полуфабрикати от чужбина, сочат данни, публикувани от Генералната митническа администрация в сряда. Това е своеобразен скок от 418% спрямо предходната година и бележи най-доброто месечно постижение от юни 2014 г. Данните надвишават и регистрираните през август 260 000 тона. Китай затегна ограниченията върху вноса на скрап от 1 юли, като част от широката кампания срещу "чуждия боклук". Страната е закупила по-малко от 10 000 тона стоманен скрап през септември и едва 180 000 тона през първите девет месеца на 2019 г., което е с 83,7% по-малко спрямо година по-рано. Вносът на полуготови стоманени продукти, състоящ се предимно от стоманени заготовки, междувременно е нараснал с 53,1% на годишна база през първите три тримесечия до 1,37 милиона тона, показват митническите данни. Китай е закупил 1,1 милиона тона готова стоманена продукция през септември, спрямо 970 000 тона през август и 840 000 тона през юли, показаха митническите данни.

Източник: Reuters

 
Индекси на фондови борси
23.10.2019
Dow Jones Industrial
26 833.95 (45.85)
Nasdaq Composite
8 119.79 (15.50)
Стокови борси
23.10.2019
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)55.52
Heating oil ($US/gal.)1.9500
Natural gas ($US/mmbtu)2.2900
Unleaded gas ($US/gal.)1.6100
Gold ($US/Troy Oz.)1 495.50
Silver ($US/Troy Oz.)17.57
Platinum ($US/Troy Oz.)927.40
Hogs (cents/lb.)65.82
Live cattle (cents/lb.)115.25

       Опознай България

Къща-музей на Иван Вазов – София

Kъщата-музей на Иван Вазов в София се намира в центъра на столицата, на ъгъла на улиците Г.С.Раковски и Иван Вазов. Няколко дни след смъртта на Иван Вазов на 22 септември 1921 година министърът на просвещението Стоян Омарчевски внася в Народното събрание обширен доклад с мотивите за превръщането на Вазовия дом в музей. Пет години по-късно, на 26 ноември 1926 година е официално открит първия български литературен музей. Негов първи уредник е писателят Елин Пелин, който в продължение на цели 20 години "управлява" Вазовия дом. Къщата на Иван Вазов е построена през 1895 година и тук писателят е живял и работил най-дълго време. Сега в една от стаите на първия етаж се намира художествено-документална експозиция, в която са изложени и някои от уникалните подаръци и награди, получени от народния поет за двата му юбилея през 1895 и 1920 години. Към втория етаж отвежда широка дървена стълба, над парапета й са закачени художествено изработени поздравителни адреси с оригиналните подписи на проф. Иван Шишманов, Адриана Будевска, Ян Мърквичка, Георги Райчев, Иван Лазаров и Елин Пелин. Тук се намира кабинета на Иван Вазов, където са работната маса и личната библиотека на писателя, лични вещи, картини, портрети и предмети, които създават неповторимата духовна атмосфера на това място. Тук е и гостната стая, където Вазов и близките му приятели проф. Иван Шишманов и Константин Величков са водили дълги, задушевни разговори. До гостната се намира стаята на Вазовата майка Съба с уникалната икона “Успение Богородично” в иконостаса. На първия етаж до вратата, която води към двора и пристройката, служила някога за кухня, е разположена семейната трапезария. Там, на стола с черна панделка, Вазов е седял по време на последния си обяд.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 24.10.2019
Българска версия: 29971, Английска версия: 2900

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2019. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999