Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 03 октомври 2019 г., брой 5050
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.


 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(03.10.2019)
  EUR   1.95583  
GBP   2.19830
USD   1.79023
CHF   1.78778
EUR/USD   1.0925*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.10   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Финансови новини

От началото на годината до сега правителството е отпуснало допълнителни разходи за над 550 млн. лв. на министерства, общини и други държавни ведомства. Над 50% от тези пари - над 300 млн. лв., са непредвидени харчове, които ще бъдат покрити чрез преструктуриране на други разходи в бюджета. Вече е изчерпан и предвиденият със Закона за бюджета за тази година лимит от 1 млрд. лв. нов държавен дълг. Към края на септември допълнително отпуснатите средства представляват малко над 4% от годишните разходи в бюджет 2019, без вноската за ЕС. Очаква се до края на годината техният дял значително да нарасне. На заседание на кабинета бяха гласувани извънредни 51 млн. лв. за Министерството на регионалното развитие и благоустройството, с които да се разплатят ремонти по второкласната и третокласната републиканска пътна мрежа. "Голяма част от предвидените за ремонт отсечки са по направления, които са изключително натоварени целогодишно, като Монтана - Лом, Пазарджик - Пловдив, Велинград - Сърница, Сливен - Стара Загора", се посочва в съобщение на правителствената пресслужба. Други от обектите са част от туристическите маршрути към Българското Черноморие като Добрич - Албена и Карнобат - Бургас. С 5.5 млн. лв. ще бъдат изплатени парични обезщетения на собствениците на отчуждените имоти, засегнати от изграждането на обходния път на Бургас.

Източник: Сега

За първите шест месеца на 2019 година строителните предприемачи са внесли в бюджета на Столична община приблизително 7.8 млн. лева от такси за разрешения за строеж на сгради. Издадените визи за изграждане на жилища са с общо 788 214 кв. м РЗП, съобщава Националната асоциация на строителните предприемачи (НАСП). Предвид сериозния принос към бюджета на София и ролята на строително-инвестиционния сектор за икономиката на града, членовете на Асоциацията очакват и ще изискват обективно и законосъобразно административно обслужване. Макар издаването на строителни разрешителни да представлява голяма част от таксите, дължими от строителните предприемачи, не по-малко съществени са и разходите за облагородяване на средата около обектите. Отговорността за изграждането на инфраструктура в някои части на града е изцяло прехвърлена на предприемачите.

Източник: Банкеръ

 
Концесии

"Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД ще търси и проучва метални полезни изкопаеми в площ „Свети Никола“, разположена на територията на областите Стара Загора и Пловдив - в общините: Стара Загора, Казанлък, Павел Баня, Братя Даскалови и Брезово. Разрешението за търсене и проучване се предоставя за срок от 3 години. За този период компанията инвеститор ще вложи минимум 470 000 щатски долара в търсещи-проучвателни дейности.Концесионната такса, която "Дънди Прешъс" ще плаща на държавата е в размер 1,44% от борсовата цена на добитите през години злато и сребро. Правителството и фирмата ще се договарят за такса за "Свети Никола", ако бъдат намерени сериозни находища и инвеститорите решат да създадат производство. Първата инвестиция на канадската компания в България беше мината в Челопеч, където се добива златна, сребърна и медна руда.

Източник: Клуб Z

Дружества
Търговско посредничество със селскостопански суровини, живи животни, текстилни суровини и полуфабрикати
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2017 г.
(хил. лв.)
  1   Вианд ЕАД - София   73 009  
  2   Агроброкер груп ЕООД - Варна   39 163  
  3   Тимак Агро България ЕАД - София   24 502  
  4   А.Н. Агротрейдинг ООД - София   7 487  
  5   Статев - Станимир Недялков ЕТ - Добрич   5 961  
  6   Българово АД - Българово   4 671  
  7   Напредък Севан АД - Равнец - Бс   3 521  
  8   Анжу ЕООД - Търговище   2 621  
  9   Тера Прима Смолник ООД - Карнобат   2 227  
  10   Пазар на производителите - Кърджали ЕАД - Кърджали   2 009  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 02.10.2019
  Обща стойност (BGN): 766 130.75  
Брой търгувани компании: 42
Premium 136 200.78
Standard 255 785.52
АДСИЦ 40 632.25
Структурирани 294.00
Облигации 333 218.20
Най-голяма промяна в цените
Зърнени храни България АД - София -7.08 %
Стара планина Холд АД - София 2.83 %
BaSE - Акции: 4 201 644.00
BaSE - АДСИЦ: 229.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Над 430 000 лева за офиса на Световната банка в България одобри правителството. Средствата ще бъдат преведени по бюджета на Министерство на финансите, като са за сметка на преструктуриране на разходите по централния бюджет. С тях ще бъде обезпечено изпълнението на ангажиментите на страната ни по Споразумението между правителството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие ("Световна банка") за дългосрочното позициониране и функциониране на Офиса на Световната банка за споделени услуги и други функции в София. Споразумението влезе в сила на 10 май 2019 година. То предвижда правителството да окаже финансова подкрепа Световната банка при функционирането на офиса й за споделени услуги и други функции в София за периода на неговото действие на територията на страната. Очаква се офисът на СБ да включва голям брой специалисти по информационни технологии", "предвижда се да се разработват и доставят услуги и продукти с висока добавена стойност", като за петгодишен период трябва да се достигне пълния капацитет от заети 300 души на пълен работен ден. А финансовата рамка за това предвижда - за тази година - общо 1,5 млн. лв; за 2020 г. - 3,5 млн. лв., за 2021 г. - 2,1 млн. лв. и за 2022-а - 2,4 млн. лв.

Източник: Клуб Z

Веригата от бензиностанции ОМВ разполага с 94 бензиностанции в България. Компанията се нарежда сред най-големите инвеститори в страната, като "OMV България" е вложила близо 400 млн. лева. В обектите й работят повече от 1400 души, а за последните двадесет години компанията е създала около 20 000 работни места в собствената си верига и партньорските фирми. Компанията е сред тези, които определят тенденциите на пазара на горива и е първата в България, която въведе концепцията за бензиностанция като многофункционален център за услуги. "OMV България" е част от една от най-големите индустриални компании в Австрия - "OMV" АД. Тя навлиза на българския пазар преди 20 години, като основната й дейност е търговията на дребно и едро с петролни продукти. Освен бензиностанциите с марката OMV, компанията притежава и веригата Petrom в Румъния, както и дялове в унгарската MOL.

Източник: Банкеръ

Дружеството „Котлостроене“ АД свиква общо събрание на акционерите на 30 октомври 2019 г. с цел издаване на 2375 акции или 1% спрямо сегашните 237 588 акции. Емисионната стойност се предлага да е 3 лв. за брой. Лицата, имащи право да запишат акции, са всички членове на Съвета на директорите и прокуристът на „Котлостроене“ АД към датата на общото събрание. Предлаганата цена от 3 лв. на акция е доста под последната борсова цена от 15 лв. за акция и под най-добрата оферта „купува“ от 12 лв. за акция в края на борсовата сесия на 1 октомври 2019 г. Текущата пазарна капитализация на „Котлостроене“ АД 3,6 млн. лв. при цената от 15 лв. на акция. Основният актив на дружеството е голям парцел до ТЕЦ София, зад Централна гара, близо до Надлез Надежда в София. Площта му е около 100 декара (около 100 000 кв. м.). Основните акционери към 30 юни 2019 г. са „Фаворит холд“ АД с дял от 77,59% и „Аутобохемия“ АД с 9,57%. „Котлостроене“ АД отчита загуба от 161 хил. лв. за първото полугодие на 2019 г., спрямо печалба от 3 хил. лв. за същия период на 2018 г. Приходите от продажби за първите шест месеца на тази година са 777 хил. лв., спрямо 912 хил. лв. година по-рано. Собственият капитал към 30 юни 2019 г. е 5,7 млн. лв. или по 24 лв. на ценна книга.

Източник: investor.bg

Превръщането на летище София в аеропорт от световна класа с водеща позиция в региона. Това е амбициозната цел, която си поставя френско-германският консорциум „Соф кънект“, който през юли беше избран за концесионер на столичното летище за срок от 35 години. Планът предвижда то да заема централно място в клъстер, който ще включва и други дейности, допринасящи за икономическото развитие на София и на България като цяло, казва Щефан Верман, говорител на „Соф кънект“. Консорциумът обединява френския фонд Meridiam, специализиран в развитието на инфраструктурни проекти, австрийската строителна компания Strabag и оператора на летището в Мюнхен – „Флугхафен Мюнхен“. Meridiam има дял от 99% в обединението, а Strabag притежава останалия 1%. Летището в Мюнхен не е акционер в консорциума, но има договор с българското министерство на транспорта, гарантиращ, че ще осигурява ресурси, ноу-хау и всичко необходимо за оперирането на летище София, обяснява Верман.

Източник: investor.bg

НКЖИ ще подпише договор за изграждане на железопътната линия Пловдив – Бургас на 3 октомври 2019 г. Предметът на договора е „Проектиране и изграждане на системи за сигнализация и телекомуникации по железопътната линия Пловдив-Бургас“, част от проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2“ и ще бъде подписан с избрания Изпълнител – Консорциум „Плобур“, състоящ се от фирмите „Джи Пи Груп“ АД, „Мармет“ АД, „Бомбардие Транспортейшън Итали“ АД и „Бомбардие Транспортейшън Полска“ ООД. Изпълнението на проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2“ се осъществява със съфинансиране от Кохезионен фонд, чрез ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г.

Източник: 24 часа       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Жечко Димитров: Бюрокрацията убива предимствата на ниските данъци в България

В БСК се проведе семинар с фокус върху управлението на опасни вещества в индустрията

Относно Предложение за промяна в Чл.143, ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)


Предстоящи събития

9-10 октомври: Двустранни срещи по време на световното изложение за медицински и ароматни растения MAP Expo, Холандия

10-12 октомври: Изложение на младежкото техническо творчество (Г. Оряховица)

18 октомври: „Leading HR Transformation“

2 - 19.10. 2019 г.: Включете се в безплатни практически обучения за онлайн търговия в Пловдив, Хасково, Ямбол, Монтана, Ловеч и Габрово

22 октомври: Дискусия „Проблеми на информационната сигурност“

22 октомври: Robotics Strategy Forum 2019

28-31 октомври: Бързи интервюта срещат топ работодатели с квалифицирани кадри в София, Пловдив и Варна

6-9 ноември: Mеждународно специализирано изложение „МЕСОМАНИЯ 2019“


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в курсовете, които предлага Центърът за компютърно обучение на БСК

Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA 3 - 28 септември 2019, съботно-неделен
CCNA 4 - 28 септември 2019, съботно-неделен
CCNA 1 - 5 октомври 2019, съботно-неделен
ССNА Security - 5 октомври 2019, съботно-неделен


Обучение по MS Office

Предстои.

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Британският премиер Борис Джонсън разкри някои от предложенията за променено споразумение за Брекзит с Европейския съюз по време на годишната конференция на Консервативната партия. Джонсън заяви, че представя "конструктивни и разумни предложния" на ЕС и че се надява Брюксел да намери възможност за компромис за постигане на сделка. "Днес в Брюксел ние представяме нещо, което смятам за конструктивни и разумни предложения, които предоставят компромис и за двете страни", изтъкна премиерът, като допълни: "И да, това е компромис от страна на Обединеното кралство и много се надявам нашите приятели да го разберат и също да направят компромис".По думите му е време Брекзит да се осъществи. Той отново обеща да изкара Великобритания от ЕС на 31 октомври "каквото и да става". "Това, което целият свят иска, е да се приключи с този въпрос и да преминем към нещо друго. Затова ние ще излезем от ЕС на 31 октомври, каквото и да става. Да осъществим Брекзит. Можем, длъжни сме и ще го направим", заяви Джонсън.

Източник: Reuters

Америка

Технологичната ефективност ще доведе до най-голямото съкращаване на работни места в историята на американската банкова индустрия. Очаква се 200 хил. позиции да бъдат засегнати през следващото десетилетие, сочи доклад на Wells Fargo & Cо. 150 млрд. долара е сумата, която финансовите фирми в страната отделят за технологии – повече от всяка друга индустрия. Всичко това ще доведе до по-малки разходи, а компенсациите на служителите ще представляват половината от всички банкови разходи, твърди Майк Майо, старши анализатор в Wells Fargo Securities. Бек офисът, банковият клон, кол центровете и корпоративните служители ще се свият с между една пета и една трета, а работните места, свързани с технологиите, продажбите и консултирането ще са по-малко засегнати, сочи проучването.

Източник: Bloomberg

Азия

Китайската фабрика на Tesla Inc има за цел да започне производство този месец, но не е ясно кога ще изпълни производствените цели за края на годината поради несигурността около поръчките, работната сила и доставчиците. Американският производител на електрически превозни средства има за цел да произвежда най-малко 1000 бр. Model 3 седмично в новата фабрика до края на тази година, което е в основата на амбициите й да увеличи продажбите си на най-големия автомобилен пазар в света и да избегне по-високите тарифи за внос на американските автомобили. Графикът на масовото производство е от решаващо значение за надеждите на Tesla да достигне общата си годишна производствена норма от 500 хил. превозни средства до края на тази година. Фабриката за 2 млрд. долара - първа за производство на автомобили на Tesla в чужбина - получи одобрения от правителството миналия месец и планира да започне производството през октомври.

Източник: Reuters

 
Индекси на фондови борси
02.10.2019
Dow Jones Industrial
26 078.62 (-494.42)
Nasdaq Composite
7 785.25 (-123.44)
Стокови борси
02.10.2019
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)52.82
Heating oil ($US/gal.)1.8700
Natural gas ($US/mmbtu)2.2600
Unleaded gas ($US/gal.)1.5500
Gold ($US/Troy Oz.)1 504.60
Silver ($US/Troy Oz.)17.62
Platinum ($US/Troy Oz.)891.40
Hogs (cents/lb.)69.10
Live cattle (cents/lb.)110.62

       Опознай България

3 октомври 1918 г. - Борис III става цар на българите

Цар Борис III е роден на 30.01.1894 г. Качва се на престола на 3.10.1918 г., след като баща му цар Фердинанд I абдикира при поражението на България в Първата световна война. Страната ни е принудена, по силата на Ньойския мирен договор, да отстъпи част от територията си на съседните страни, както и да плати огромни репарации, което заплашва нейната политическа и икономическа стабилност. В страната се зараждат две движения – БЗНС и комунистическата партия, които отправят призиви за сваляне на монархията. В такава обстановка Борис заема българския престол. Управлението му се характеризира с постепенно укрепване и засилване на монархическата власт, въпреки популярността на земеделското движение сред народните маси. През втората световна война присъединява България към Тристранния пакт. Прави всичко възможно, за да не бъдат изпратени български войски на Източния фронт. Има най-големи заслуги за спасяването на българските евреи по време на Втората световна война.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 03.10.2019
Българска версия: 29986, Английска версия: 2904

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2019. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999