Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 19 август 2019 г., брой 5019
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.


 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(19.08.2019)
  EUR   1.95583  
GBP   2.14848
USD   1.76583
CHF   1.80194
EUR/USD   1.1076*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.08   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Ай Джи Ем АД - София
И АР Джи Капитал - 3 АДСИЦ - София
Кариера Драгоево АД - Лозево
Обществен паркинг Ямбол АД - Ямбол
Прокредит Развитие България АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

С проекта на Наредба за допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин се предлага удължаване на срока, в който лицата, които използват СУПТО, да приведат дейността си в съответствие с изискванията на наредбата до 31 януари 2020 г. Предлага се също и удължаване на срока за привеждане на дейността в съответствие с изискванията на наредбата и за лицата, извършващи продажби на стоки или услуги чрез електронен магазин, и които не използват друг софтуер за управление на продажбите, извършвани чрез електронния магазин, освен софтуера на електронния магазин, до 31.03.2020 г. Проектът предвижда създаване на алтернативна възможност за тези предприятия за използване на софтуер за управление на продажбите, генериращ стандартизиран одиторски файл. Тази възможност се предвижда да бъде предоставена на предприятия с изключително нисък дял на получавани плащания, за които се изисква издаване на фискален бон, с оглед наличието на минимален риск от укриване на приходи чрез нерегистрирането им чрез фискално устройство.

Източник: БСК

Парите във фискалния резерв отново са над 11 млрд. лв. Към 30 юни т.г. 10,82 млрд. лв. от тях са на депозит в БНБ и в търговски банки, а 450 млн. лв. са вземанията от фондовете на Европейския съюз., съобщи Министерство на финансите. В резерва не е имало такава сума от март 2016 г., когато в него имаше 11,86 млрд. лв. Резервните пари за пенсии, популярни като Сребърен фонд, са малко над 3 млрд. лв. В БНБ са открити едногодишни депозитни сметки на Сребърния фонд за 3,07 млрд. лв., както и левови депозитни сметки на централния бюджет за 3,5 млрд. лв. Също в централната банка е и валутната сметка за едногодишен депозит на централния бюджет, в която има 2,22 млрд. лв. Заради ниските лихви доходността от рекордните резервни суми е нулева. Те обаче се управляват в съответствие с приетата стратегия, която предвижда консервативното им менажиране заради ниския риск, който то предполага.

Източник: 24 часа

 
Дружества
Производство и разпределение на газообразни горива
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2017 г.
(хил. лв.)
  1   Булгаргаз ЕАД - София   1 126 903  
  2   Овергаз мрежи АД - София   163 020  
  3   Ситигаз България ЕАД - София   44 790  
  4   Аресгаз ЕАД - София   37 496  
  5   Комекес АД - Самоков   6 038  
  6   Севлиевогаз 2000 АД - Севлиево   4 623  
  7   Примагаз АД - Варна   4 372  
  8   Балкангаз 2000 АД - Ботевград   3 466  
  9   Боровец Газ АД - Самоков   2 186  
  10   Газо-енергийно дружество - Елин Пелин ЕООД - Елин Пелин   1 973  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 16.08.2019
  Обща стойност (BGN): 225 331.96  
Брой търгувани компании: 33
Premium 35 052.51
Standard 164 781.88
АДСИЦ 7 326.29
Структурирани 60.60
Облигации 18 109.68
Права 1.00
Най-голяма промяна в цените
Топливо АД - София -6.45 %
Индустриален капитал - холдинг АД - София 5.26 %
BaSE - Акции: 381.70

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Поне до 2028 г. в България ще има достатъчно производствени мощности и затова не се очакват затруднения в електроснабдяването при нормални метеорологични условия и при нормална аварийност. Това е основният извод в десетгодишния план за периода 2018 - 2027 г. на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) - държавното предприятие, което управлява електропреносната мрежа в България. В прогнозите не е включен проектът АЕЦ "Белене". Вместо това в сметките на ЕСО присъства ТЕЦ "Варна", и то не само с трите си енергоблока, които твърди, че е оборудвала да работят на газ, а с всички шест. Това на практика означава, че към 2025 г. централата ще бъде вторият най-голям производител на ток в страната след АЕЦ "Козлодуй" - държавната ТЕЦ "Марица изток 2" остана без един от блоковете си това лято, след като коминът му се разруши при пожар, а поради критичното финансово състояние на дружеството няма изгледи съоръжението да бъде възстановено. ЕСО прогнозира, че в страната ще има остатъчна разполагаемост за производство на ток в обем от 9 600 000 мВтч до 18 300 000 мВтч годишно, което означава, че около 27% от разполагаемите мощности ще бъдат ненатоварени.

Източник: Капитал

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е обявила серия от обществени поръчки за загробването на избитите животни в началото на август 2019 г., във връзка с африканската чума по свинете. Поръчките са проведени по "бързата писта" - възложени са директно на поразените от епидемията големи свинекомплекси заради форсмажорните обстоятелства и нуждата от спешни мерки. БАБХ е обявила "експресните" процедури, след като загробването вече е започнало. Първата обществена поръчка е за Русенска област, където още през юли пламнаха първите три големи индустриални свинеферми - в НиколовоБръшлен и Голямо Враново. Тя е за изкопни работи, товаро-разтоварване, превоз, загробване на труповете и първична дезинфекция на заразените предприятия. Прогнозната стойност е близо 2 млн. лева. Още на 30 юли стана ясно, че вирусът е влязъл в още една ферма в Русенско, както и в Силистренска област - в свинекомплексите в Попина и Ветрен, и че и там ще се наложи евтаназиране на десетки хиляди животни и закопаването им на предварително разрешени и подготвени за целта места. БАБХ отново обявява "експресна" обществена поръчка за загробване, без да бърза особено - на 9 август, и само за двете ферми в Силистренско. И в този случай дейностите са възложени пряко на предприятията, засегнати от чумната епидемия. Сумата е 1.3 милиона лева. Следва поредна процедура - отново за Русенска област. Този път става дума за фермите в шест общини - Бяла, Ценово, Ветово, Иваваново, Борово и Сливо поле, където е един от големите свинекомплекси - "Юделник". Поръчката е за почти 1 милион лева. Обезпаразитяването на стопанствата извън свинекомплексите е възложено на една и съща компания - "Биоконтрол Корпорация".

Източник: Сега

Автоматите за билети в столичните трамваи и тролеи са ощетили гражданите със 70 хил. лв. от невърнато ресто през последните четири години. Тази сума се формира, тъй като автоматите за продажба на билети не връщат ресто, а пътниците трябва да са с точно приготвени пари - 1.60 лева. Системата за таксуване бе въведена през 2008 г., когато цената на превозния документ още бе 1 лев. За 2015 г. невърнатото ресто е било за 4005.30 лв. (0.099% от приходите), за 2016 г., когато цената на билета беше повишена на 1.60 лв., вече е 16 523.70 (1.3% от приходите от билети за същата година), за 2017 г. е 24 410.65 лв. (1.3% от приходите), през 2018 г. - 26 601.90 лв. (1.56%). Новата тикет система се очаква да заработи в столицата през 2020 г. През декември 2018 г. бе подписан договорът с дружеството, което трябва да изгради системата плюс видеонаблюдение в градския транспорт. За изграждането на обещаната нова модерна система беше избран консорциум "Си Ен Си София тикетинг систем", в който влизат българските компании "Компютърнет сървисиз" и "Тикси" и турското дружество "Асис Електроникс". Подизпълнител за видеонаблюдението е компанията "Макстелеком". За изграждането на системата Центърът за градския мобилност ще плати 73.24 млн. лева без ДДС и още 5.85% от приходите от продадените карти и билети през нея, но не повече от 10 млн. лева. Така общата цена на проекта е 83.24 млн. лева без ДДС.

Източник: Банкеръ

Комисията за финансов надзор потвърди проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени от „Български фонд за дялово инвестиране” АД, гр. София. Емисията е в размер на 4 385 503 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка, и е в резултат на увеличаване на капитала на дружеството. Горепосочената емисия акции, в процес на емитиране, е вписана във водения от Комисията за финансов надзор регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.

Източник: investor.bg

Международният център за разрешаване на инвестиционни спорове във Вашингтон е отхвърлил окончателно на 13 август 2019 г. иска на Държавния резервен фонд на Оман срещу Република България. Той бе за 80 милиона евро. Делото бе заведено в арбитражния трибунал поради претенцията на подателя на иска, че с действията си по отношение на затворената КТБ българската държава и БНБ са нарушили Договора за взаимно насърчаване и защита на инвестициите между България и Оман. Атакувани са решенията за поставянето на КТБ под особен надзор и отнемането на лиценза ѝ, защото така държавата не е защитила оманските инвестиции в нея. Според юристите на Оманския фонд българската държава и българската централна банка е трябвало да предостяват ликвидна подкрепа на закъсалия трезор, както и да разработят спасителен план, който да бъде предложен на акционерите. Българското финансово министерство, срещу което е подаден искът, наема две кантори - българската “Томов и Томов” и Arnold & Porter от Вашингтон - и двете с опит в арбитражни дела. Фондът бе акционер с 30% дял в затворената банка, които придоби през 2009 г. срещу 185 млн. лв. След окончателното затваряне на банката финансистите на фонда пресметнаха, че окончателно отнетият лиценз е причинил материални щети за 80 млн. евро, и подадоха иск срещу държавата.

Източник: 24 часа       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

4 септември: Кариерен кошер 2019

10 септември: CAREER SHOW 2019 - Награди за най-добър работодател

1 октомври: Двустранни бизнес срещи по време на Marketplace Austria Food 2019

9-10 октомври: Двустранни срещи по време на световното изложение за медицински и ароматни растения MAP Expo, Холандия

10-12 октомври: Изложение на младежкото техническо творчество (Г. Оряховица)

6-9 ноември: Mеждународно специализирано изложение „МЕСОМАНИЯ 2019“


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в курсовете, които предлага Центърът за компютърно обучение на БСК

Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA 3 - 28 септември 2019, съботно-неделен
CCNA 4 - 28 септември 2019, съботно-неделен
CCNA 1 - 5 октомври 2019, съботно-неделен
ССNА Security - 5 октомври 2019, съботно-неделен


Обучение по MS Office

Предстои.

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Латвийската банка PNB Banka е пред фалит и ще бъде закрита. Банката, един от най-малките кредитори под надзора на ЕЦБ с едва 550 милиона евро активи, видя „значително влошаване на капиталовата ситуация до степен, че активите на банката са по-малко от пасивите“, се казва в изявление на ЕЦБ. Необходимостта от допълнителни обезценки на нейните активи доведе до значително влошаване на капиталовата ситуация. На 11 юли 2019 г. ЕЦБ издаде решение за ранна интервенция, като изискваше банката да се справи с капиталовите си дефицити и други пропуски в съответствие с конкретен график. PNB Banka не беше в състояние да удовлетвори изискванията и не можа да предостави гаранции, че в близко бъдеще може да изпълни капиталовите условия. Обикновено ЕЦБ контролира по-големите институции, но тя пое PNB Banka по искане на латвийския финансов надзор, който заяви, че се надява това да помогне „да се избегнат всякакви недоразумения и възможни упреци“ след твърденията на банката.

Източник: Reuters

Америка

Акциите на General Electric се сринаха, след като известен разследващ обяви, че компанията е участвала във финансова измама и е "на ръба на несъстоятелността". В доклад от 170 страници следователят Хари Маркополос посочва, че финансовата отчетност на General Electric е сходна на извършваната от "Enron" преди фалита на компанията през 2001 г. Той твърди, че екипът му е разкрил счетоводна измама за 38 млрд. долара, което е 40% от пазарната стойност на GE. От компанията отхвърлиха обвиненията. "General Electric стои зад финансите си. Ние работим с най-високо ниво на почтеност във финансовата си отчетност и ясно сме изложили финансовите си задължения много подробно“, заяви говорител на компанията преди публикуването на доклада. "Въпреки че не можем да коментираме подробно съдържанието на доклад, който не сме виждали, твърденията, които чухме, са напълно неверни и подвеждащи", допълни говорителят

Източник: CBS News

Азия

Япония е изпреварила през юни Китай като най-голям чужд притежател на държавни облигации на САЩ, увеличавайки ги до близо тригодишен максимум, съобщи Министерството на финансите на САЩ, цитирано от световните агенции в петък. Това се случва на фона на търговската война между двете най-големи икономики в света. Притежаваните от Япония американски държавни облигации са се увеличили до 1.12 трилиона долара през юни спрямо 1.10 трилиона през май - най-големият обем от октомври 2016 г. Предпазливото затишие в търговската война между САЩ и Китай бе прекъснато през май, когато преговорите между двете страни се прекъснаха. През юни САЩ повишиха митата върху 200 млрд. долара китайски стоки до 25% от 10%. Въпреки, че Тръмп и китайският лидер Си Дзинпин се договориха за прекратяване на огъня в края на юни, то продължи само около месец, преди президентът на САЩ да обяви, че на 1 септември ще наложи 10% на почти всеки внос от Китай, който все още не е обложен с мита.

Източник: Bloomberg

 
Индекси на фондови борси
16.08.2019
Dow Jones Industrial
25 886.01 (306.62)
Nasdaq Composite
7 895.99 (129.38)
Стокови борси
16.08.2019
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)55.38
Heating oil ($US/gal.)1.8300
Natural gas ($US/mmbtu)2.1800
Unleaded gas ($US/gal.)1.6700
Gold ($US/Troy Oz.)1 519.20
Silver ($US/Troy Oz.)17.01
Platinum ($US/Troy Oz.)851.80
Hogs (cents/lb.)62.00
Live cattle (cents/lb.)98.05

       Опознай България

19 август - Бялото братство посреща Слънчевата нова година

Всяка година стотици последователи на Бялото братство посрещат на 19 август Слънчевата нова година. Това е най-голямата и важна дата в календара на дъновистите. Голямото събиране е на платото край езерото Бъбрека, едно от Седемте рилски езера. Там те изпълняват Паневритмия (съчетание на хореография, танц, музика, текст, идея, философия), облечени изцяло в бели дрехи и подредени в гигантски концентрични кръгове. Петър Дънов известен и като Беинса Дуно създава окултното учение на Всемирното бяло братство през 1897 г. Тогава той е издал брошурата с мистичен текст „Хио-Ели-Мели-Месаил“. До 1906 г. духовното общество се е наричало „Синархическа верига”, а от 1922 г. става окултна школа „Всемирно бяло братство”. Учението на Петър Дънов има последователи от целия свят, сред които е бил и великия Алберт Айнщайн. Снимка: www.beinsadouno.org


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 19.08.2019
Българска версия: 30024, Английска версия: 2909

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2019. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999