Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Сряда, 07 август 2019 г., брой 5011
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.


 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(07.08.2019)
  EUR   1.95583  
GBP   2.12984
USD   1.74831
CHF   1.79122
EUR/USD   1.1187*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.08   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Месокомбинат-Плевен АД - Плевен
Хамурапи АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

В края на юни 2019 г. парите в обращение достигнаха 17,361 млрд. лв., обявиха от БНБ. Спрямо същия месец на миналата година банкнотите и монетите в обращение нараснаха с 10,1%, или с 1,592 млрд. лв. Само в рамките на второто тримесечие парите в обращение се увеличиха с 505,7 млн. лв., или с 3%. Запазва се тенденцията за изпреварващо увеличение на броя на банкнотите с висока номинална стойност (50 лв. и 100 лв.) в сравнение с останалите номинали. Спрямо края на юни миналата година делът на банкнотите от 50 лв. и 100 лв. спрямо всички пари в обращение нараства съответно с 0,73 и 1,24 процентни пункта, а на тези от 2 лв., 5 лв., 10 лв. и 20 лв. намалява. Средната по стойност банкнота в обращение в края на юни 2019 г. е 36,38 лв., като за година нараства с 1,48 лв., или с 4,24%, именно благодарение на по-бързото увеличение в паричното обращение на банкнотите от 50 лв. и 100 лв. в сравнение с останалите номинали, както и поради замяната на банкнотата от 2 лв. с монета.

Източник: Труд

Претенциите по “Гражданска отговорност” в края на първите 6 месеца на 2019 година надвишават 3,479 млрд. лв., отчита Комисията за финансов надзор. За имуществени вреди се очаква да бъдат платени 1,57 млрд. лв., а за неимуществни - 1,89 млрд. Неизплатените претенции са 276,5 млн. лв. за имуществени вреди. За неимуществените, в които влизат и причинени болки и страдания, са 720,7 млн. Предявените, но неизплатени средства към края на юли и по двата вида претенции възлизат на 563,6 млн. лв. Очакваният размер на възникналите, но непредявени претенции към 30 юли, е 135 млн. лв. за имуществените и 353,6 млн. ле. за неимуществените.

Източник: 24 часа

 
Дружества
Производство на сечива за ръчна употреба и инструменти
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2017 г.
(хил. лв.)
  1   Цератицит България АД - Габрово   49 935  
  2   ВСК Кентавър ИЗ Динамика ЕООД - Дряново   17 974  
  3   Резбонарезни инструменти Габрово ЕООД - Габрово   13 281  
  4   Хисар АД - Хисаря   2 712  
  5   Кристиан-Дени-Пандулев и сие СД - Благоевград   1 236  
  6   АМЦ Метал ООД - София   1 073  
  7   ЗММ Инструмент ООД - Смолян   943  
  8   Инкомс-Инструменти и механика АД - София   840  
  9   ЗММ ООД - Смолян   813  
  10   Инструмент ЕООД - Габрово   735  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 06.08.2019
  Обща стойност (BGN): 209 362.16  
Брой търгувани компании: 30
Premium 15 849.02
Standard 177 639.87
АДСИЦ 9 524.49
Структурирани 68.96
Облигации 6 279.82
Най-голяма промяна в цените
Параходство Българско речно плаване АД - Русе -16.00 %
София комерс - заложни къщи АД - София 2.13 %
BaSE - Акции: 618.90
BaSE - АДСИЦ: 297.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Заводът “Авионамс” ще ремонтира изтребители F-16 като част от сделката, при която България купи 8 нови изтребителя за 2,2 млрд. лв. Производителят на самолетите “Локхийд Мартин” ще помогне на “Авионамс” с оборудването на линии и обучение на персонал, за да може българският завод да поддържа електрическите и хидравличните системи на самолетите, както и на колесника, съобщи мениджърът на българския проект в компанията Джим Робинсън. “Авионамс” ще може да обслужва не само нашите изтребители, но и всички F-16 на държавите от региона, обясни той. Изграждането на завода на територията на “Авионамс”, който в момента няма лиценз за ремонт на самолети, е част от индустриалното сътрудничество при покупката на изтребителите. “Локхийд Мартин” ще направи и съвместен проект с БАН и български фирми за производство на български бойни дронове. Както изграждането на завода, така и проектът за разработване на дронове засега нямат дати за стартиране, обясни Робинсън.

Източник: 24 часа

Почти цялата сума от 500 млн. лв., която правителството отпусна на Държавната консолидационна компания (ДКК) преди година за ремонт на язовири, е преведена на дъщерното дружество "Монтажи". Законът позволява възлагането на такива поръчки без публичен търг, когато възложителят е 100% собственик на изпълнителя.Отчетът на ДКК показва, че от 442 млн. лв. в края на миналата година паричните наличности намаляват до едва 19 млн. лв. към средата на 2019 г. Вземанията от предприятия от групата нарастват до 522 млн. лв. от 155 млн. лв. година по-рано. Значително се увеличават авансите, предоставени на "Монтажи" от свързани лица, а общо краткосрочните задължения достигат 469 млн. лв. спрямо 115 млн. лв. в края на 2018 г. "Основната част от отчетените задължения са за получени аванси по договори за строителна дейност, възложени за изпълнение на дружества от групата на "Държавна консолидационна компания", пише в отчета на "Монтажи". Към края на юни компанията държи почти всичките си пари (93.89%) в една финансова институция - Българска банка за развитие, при допустими 25%.

Източник: Капитал

Най-голямата пловдивска търговска верига "Триумф" вече е с нов собственик. Магазините минават под шапката на Т Маркет. Първоначално във владение на новите собственици ще минат два магазина на "Триумф", а до 15 октомври и останалите 9. Веригата Т Маркет е собственост на литовската компания Maxima Grupe, която развива бизнес в няколко балтийски и източноевропейски държави, включително и България. Наскоро компанията пусна в продажба облигации на стойност 300 милиона евро. Тогава от дружеството съобщиха, че набраните средства ще се инвестират в разширяване на бизнеса на групата в страните, в които тя оперира. "Триумф" бе най-голямата пловдивска търговска верига, собственост на фамилия Кесови.

Източник: Марица

"Топливо“ АД отчете само 140 хил. лв. загуба за второто тримесечие на 2019 г., което е значително по-малко от загубата от 1,12 млн. лв. за същия период на миналата година и загубата от 2,34 млн. лв. за първото тримесечие на тази година. Общата загуба за полугодието на 2019 г. е 2,5 млн. лв. - намаление спрямо загубата от 3 млн. лв. през първото полугодие на 2018 г. Подобрението в резултата не идва от продажбата на имоти, които крепяха дружеството в последните години. Такава печалба за първото полугодие на 2019 г. има, но тя е само 148 хил. лв., спрямо 549 хил. лв. за същия период на 2018 г. През 2019 г. „Топливо“ АД е ползвало заем от „Синергон Холдинг“ АД при фиксиран лихвен процент от 3%. Заемът не е обезпечен и към 30.06.2019 г. Срокът на заема е до 31.12.2024 г. На 14.02.2019 г. е подписан анекс към Договор за паричен заем със „Синергон Холдинг“ АД за увеличаване на размера на заема до 30 млн. лева. Към 30 юни 2019 г. са усвоени 23,2 млн. лв. от заема, спрямо 19,1 млн. лв. към 31 декември 2018 г. Приходите на „Топливо“ АД се увеличават с 25% на годишна база до 91,2 млн. лв. за първото полугодие на 2019 г.

Източник: investor.bg

През първите шест месеца на 2019 година "Пътнически превози" влошава резултата си и отчита загуба в размер на 9.9 млн. лв. при печалба от 2.7 млн. лв. за полугодието на 2018 година. От компанията отдават това на по-големите сметки за ток и разходите за персонал, които са се увеличили заради ръста на минималната работна заплата (МРЗ), която от януари вече е 560 лв. Дългогодишният екип, който ръководеше железниците, бе сменен в края на миналата година с цел да оздрави хронично затъващия в дългове холдинг. Въпреки това за първите шест месеца разходите за възнаграждения са се увеличили с над 7.1 млн. лв. Това се дължи на преизчисляването, свързано с ръста на МРЗ. Също така с 5% са били увеличени и заплатите на персонала, зает с ремонт на локомотиви и вагони. С 5% са увеличени и възнагражденията на хората, които работят в складовете на дружеството, както и на тези, заети с техническия преглед на вагоните, с маневрената дейност и др. На фона на изоставането във финансовите резултати "Пътнически превози" все пак успява да увеличи броя на пътуващите. Приходите от превоз на пътници за шестте месеца на годината са увеличени с 347 000 лв., докато приходите от жп карти бележат намаление от 46 000 лв.

Източник: Сега       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

4 септември: Кариерен кошер 2019

10 септември: CAREER SHOW 2019 - Награди за най-добър работодател

1 октомври: Двустранни бизнес срещи по време на Marketplace Austria Food 2019

9-10 октомври: Двустранни срещи по време на световното изложение за медицински и ароматни растения MAP Expo, Холандия

10-12 октомври: Изложение на младежкото техническо творчество (Г. Оряховица)

6-9 ноември: Mеждународно специализирано изложение „МЕСОМАНИЯ 2019“


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в курсовете, които предлага Центърът за компютърно обучение на БСК

Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA 3 - 28 септември 2019, съботно-неделен
CCNA 4 - 28 септември 2019, съботно-неделен
CCNA 1 - 5 октомври 2019, съботно-неделен
ССNА Security - 5 октомври 2019, съботно-неделен


Обучение по MS Office

Предстои.

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Най-малко осем държави-членки на ЕС очакват, че им е необходимо повече време от първоначално предвиденото за създаване на национална стратегия за изкуствен интелект (AI). Първоначалната цел беше тези планове да бъдат готови до средата на 2019 г. Хърватия, Кипър, Унгария, Словения и Испания обаче очакват техните окончателни стратегии да бъдат публикувани едва в края на 2019 г. Холандия планира стратегията си през септември или октомври, Австрия посочи "есента" като срок за публикуване на окончателния документ, а Ирландия заяви, че ще бъде направена в последното тримесечие на 2019 г. За още шест държави пък изобщо не е ясно кога точно ще бъдат завършени техните национални планове за AI. Целта в средата на 2019 г. всъщност от самото начало беше доста „мек“ краен срок - може да означава или конкретно 1 юли, или която и да било дата между 1 май и 31 август. И този срок дори не беше напълно обвързваща цел.

Източник: EUObserver

Америка

Президентът Доналд Тръмп обяви, че САЩ ще разширят съществуващите си санкции срещу Венецуела с изпълнителна заповед за налагане на тотално икономическо ембарго срещу страната. Освен срещу режима на Николас Мадуро, натискът е насочен и срещу съюзниците му, на първо място Китай и Русия, с чиято помощ той остава на власт в последните години. Доналд Тръмп е подписал в понеделник президентска заповед, с която замразява всички венецуелски активи и въвежда забрана за трансакции от и към властите в Каракас. Това е първото подобно действие от 30 години насам срещу държава в Западното полукълбо, след като през 1989г. панамският диктатор Нориега беше свален от власт с военна интервенция. Сега Венецуела е в „команията“ на страни като Северна Корея, Иран, Куба и Сирия, срещу които също са наложени най-строгите възможни санкции. След началото на тежката политическа и социална криза във Венецуела тази година, САЩ наложиха санкции на повече от 100 души от обкръженито на Николас Мадуро, както и на много компании, ръководени от тях.

Източник: CNN

Азия

Vivendi възнамерява да продаде до 20% дял от Universal Music Group на китайската технологична група Tencent, което оценява активите на компанията на 30 млрд. евро. Universal - най-голямата музикална компания в света - вече предлага за стрийминг своето съдържание на Tencent в Китай в резултат на сделка, постигната през 2017 година. В изявление Vivendi каза, че с Tencent се „надява да подобри промоцията на артистите на UMG“. Компанията добави, че също така има за цел "идентифициране и популяризиране на нови таланти на новите пазари". Tencent първо ще купи 10% от Universal и ще има възможност да купи още 10% в рамките на една година. Vivendi се контролира от милиардера Венсан Болоре. Преди малко повече от година Vivendi за първи път препоръча продажба на до 50% от UMG и заяви, че се надява да сключи сделка до началото на 2020 г.

Източник: Reuters

 
Индекси на фондови борси
06.08.2019
Dow Jones Industrial
26 029.52 (311.78)
Nasdaq Composite
7 833.26 (107.23)
Стокови борси
06.08.2019
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)53.59
Heating oil ($US/gal.)1.8200
Natural gas ($US/mmbtu)2.0900
Unleaded gas ($US/gal.)1.6800
Gold ($US/Troy Oz.)1 496.60
Silver ($US/Troy Oz.)16.74
Platinum ($US/Troy Oz.)858.50
Hogs (cents/lb.)64.60
Live cattle (cents/lb.)106.22

       Опознай България

Ритлите

На запад от село Лютиброд, на двата долинни склона на река Искър се намират Ритлите – едни от най-интересните скални образувания на Искърския пролом. Те са във формата на успоредни каменни стени, които гледани отдалеч стърчат точно като ритли на кола, откъдето идва и името им. Най-внушителни са четирите ритли на левия бряг на р. Искър, оформен на стръмния югоизточен склон на Врачанска планина. Тяхната височина се издига постепенно и от 50-80 м достига 200 м над реката. В древността, римляните са използвали скалните образувания за блокиране на изхода към Искърското дефиле. Според древно предание, тук е имало желязна врата, която затваряла пътя към древната българска крепост Сердика. В околностите на дефилето има множество исторически паметници и забележителности – старобългарското градище Коритенград, в чиито район са разкрити 9 средновековни български църкви; историческия Рашов дол, Голямата чукла, Черепишкия манастир. В наши дни, Ритлите са популярен катерачен и туристически обект. Обявени са за природна забележителност още през 1938 г.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 07.08.2019
Българска версия: 30027, Английска версия: 2910

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2019. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999