Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 15 юли 2019 г., брой 4994
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.


 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(15.07.2019)
  EUR   1.95583  
GBP   2.17828
USD   1.73805
CHF   1.76408
EUR/USD   1.1253*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.07   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Артескос 98 АД - Пловдив
Артескос АД - Пловдив
Асеновград Табак АД - Асеновград
България 29 АД - София
Вела Нор Груп АД - Константиново - Вн
Воден свят - Банкя АД - София
Втори юни АД - Враца
Денислав ЕАД - Здравец - Вн
Екоагрострой АД - Ерден
Жити АД - Русе
З М ГРУП 3 АД - Плевен
Инфраструкт АД - София
Искра Филм АД - Казанлък
КВ холдинг АД - Пловдив
КВ-Консулт ЕАД - Пловдив
Керспа АД - Варна
Компания за Инвестиции и развитие АД - Добрич
Конбул Истейтс АД - София
Кофре АД - София
Маунтин Холидейз енд Ентъртеймънт ЕАД - София
Месокомбинат Русе АД - Русе
Месокомбинат Хасково АД - Хасково
Родина - Турист - 97 АД - София
Рувитекс индустри АД - Бургас
Симбилд АД - София
Специализирана болница за рехабилитация- Сапарева баня АД - Сапарева баня
Старт АД - София
Терастор АД - София
Тетрахиб АД - Никола Козлево
Туристимпекс - Торгокомплект АД - Каварна
ХМЦ АД - Пловдив
Цит АД - Банкя
Шумен-Табак АД - Шумен
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Повече от половин милион българи в активна възраст - близо 510 000, се осигуряват за пенсия в Германия, Испания и Великобритания. Това са три от страните в ЕС с най-голям приток на български емигранти. А този половин милион е една шеста от всички трудещи се в България, чиито осигуровки не успяват да покрият пенсиите на българските пенсионери. Затова и бюджетът редовно дотира системата, като за 2019 година дефицитът на Националния осигурителен институт за пенсиите е 3.7 милиарда лева. След присъединяването на България към ЕС през 2007 година и особено след отпадането на ограниченията за заетост за български работници в Германия през 2014, броят на българските граждани във ФРГ се е увеличил многократно. Към 31 декември 2018 регистрираните в Германия български граждани са 337 015 (или 2.9% от населението на страната), като в периода 2011 - 2018 броят им се е увеличил 3,6 пъти.

Източник: Сега

През първите четири месеца на годината износът на стоки от България за страни от Европейския съюз нараства със 7.3% в сравнение със същия период на предходната година и е за 12.7 млрд. лв. Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Белгия, които формират 67.3% от износа за държавите - членки на ЕС, отчита Националният статистически институт (НСИ). През април 2019 г. износът за ЕС нараства с 8.4% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3.1 млрд. лева. Най-голям ръст в сравнение със същия период на предходната година е отбелязан в секторите "Минерални горива, масла и подобни продукти" (111.1%). Най-голям спад се наблюдава в сектор "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (14.9%). Вносът на България от ЕС през първите четири месеца на 2019 г. се увеличава с 2.3% спрямо същия период на предходната година и достига 13.3 млрд. лв. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Испания.

Източник: Дневник

 
REFA 2.0: Обучение на обучители
за оптимизация на работните процеси с лектори от REFA-Германия<
  • 29.07. - 02.08: Seminar „Teaching and Learning“ and „Practical Application“
  • 12.08.- 16.08: Technical didactics seminar for the REFA Basic Training
  • 17.08 - 15.09: Elaboration of a written qualification work
  • 16.09 - 17.09: Qualification seminar /изпит/
 
http://refa.bia-bg.com/, тел. 981-45-67, София
Дружества
Издаване на стандартен софтуер
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2017 г.
(хил. лв.)
  1   Атос България Компетънси Център ЕООД - София   31 578  
  2   ЕГТ Интерактив ЕООД - София   20 231  
  3   Опенкод Системс ООД - София   18 330  
  4   Софтуер АГ Дивелъпмънт Център България ЕООД - София   17 878  
  5   ТехХъдъл ЕООД - София   17 711  
  6   ЕПАМ Системс България ЕООД - София   16 982  
  7   Софтуер Груп БГ АД - София   16 412  
  8   Адастра България ЕООД - София   15 382  
  9   ТехноЛогика ЕАД - София   13 696  
  10   Ен Ди Би ЕООД - София   12 971  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 12.07.2019
  Обща стойност (BGN): 126 569.03  
Брой търгувани компании: 28
Premium 60 399.59
Standard 46 039.28
АДСИЦ 20 130.16
Най-голяма промяна в цените
Юрий Гагарин АД - Пловдив 8.81 %
Доверие - Обединен холдинг АД - София -3.13 %
BaSE - Акции: 646.40

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Медодобивната компания "Асарел-Медет" ще инвестира 150 млн. лв. през 2019 г. По-голямата сума тази година е предвидена основно за модернизация на обогатителната фабрика и за инфраструктура на площадката на предприятието в Панагюрище, както и за други проекти, каза изпълнителният директор Делчо Николов. От приватизацията на компанията през 1999 г. досега са инвестирани 1.2 млрд. лв. "Асарел-Медет" е и единственият представител от Панагюрище, който попада в класацията К100 на най-големите компании в България, с приходи 396.5 млн. лв. за 2018 г.Добивната компания играе ключова роля за това в общината да има значително повече инвестиции от средното за страната. При нива от около 2200 лв. годишни инвестиции средно на човек в страната и малко над 1000 лв. в област Пазарджик показателят за община Панагюрище е около 4000 лв. Това показва икономическият и социален профил на общината, изготвен от Института за пазарна икономика (ИПИ) по поръчка на "Асарел-Медет". Особено рязък е скокът през 2015 г., когато е направена пълна реконструкция и преоборудване на болницата "Уни хоспитал" като публично-частно партньорство между компанията и община Панагюрище.

Източник: Капитал

Съветът за електронни медии (СЕМ) е заличил регистрацията на Би Ай Телевизия, след като тя обяви фалит. Решението на медийния регулатор се позовава на решението на Софийски градски съд, с което телевизията беше обявена в несъстоятелност. Дружеството има изискуеми и непогасени задължения за повече от два месеца към най-малко една трета от служителите си, се посочва в решението на съда. Към 1 март, въпреки извършените частични плащания (на 92 000 лева), има просрочени задължения към служители в размер на 364 585 лева и 20 стотинки. Те са натрупани за периода 1 юли 2018 г. - 28 февруари 2019 г. Непогасените задължения към доставчици за цялата минала година са за над 400 000 лева.В началото на февруари миналата година стана ясно, че българските емигранти в САЩ братята Павел и Румен Вълневи са продали телевизията която основаха през 2015 г. За нов собственик бе обявен телевизионният продуцент Мирослав Янев. Телевизия Би Ай Ти започна да излъчва на 14 септември 2015 г. Тя бе насочена към българската емигрантска общност в САЩ и останалите държави по света.

Източник: Клуб Z

Комисията за финансов надзор (КФН) прие промени в управителните органи на Българската агенция за експортно застраховане. Константин Димитров Азов и Галина Петрова Николова са одобрени за членове на Надзорния съвет, а Величка Бойкова Велева - за член на Управителния съвет на дружеството. В Съвета на директорите на БАЕЗ ЕАД бяха избрани Илиян Райчев - председател на съвета на директорите; Панайот Филипов - член на съвета на директорите и изпълнителен директор, и Симеон Личев – член на съвета на директорите. За прокурист на дружеството бе избран Момчил Богданов Ройнев. Преди това, на 3 октомври м.г. правителството одобри промени в Закона за експортното застраховане. Промените бяха свързани със системата на управление на "БАЕЗ" ЕАД. Междуведомственият съвет за експортно застраховане (МСЕЗ) отпада и го заменя Надзорен съвет на "БАЕЗ" ЕАД. По този начин бе направен преход от едностепенна система на управление (Общо събрание и Съвет на директорите) към двустепенна (Общото събрание, Надзорен и Управителен съвет).

Източник: Банкеръ

„Каст Футура БГ" има намерение да назначи още 110 служители до края на 2019 година. Компанията, базирана в Южната промишлена зона на Пловдив, е специализирана в производството на части за бяла техника - термодвойки, горелки, керамични свещи, запалки, таймери и др. Работниците вече са около 500, след като в началото на годината съставът в едно от производствата беше удвоен.

Източник: Марица

Общинското дружество "Чистота Искър" в София, което експлоатира сметището в Суходол и участва в чистенето на града, е натрупало загуба от 414 000 лв., за първото тримесечие на 2019 г, а към средата на годината вече върви към минус от 1 млн. лв., съобщи общинският съветник Милка Христова. Голяма част от разходите на общинската фирма за външни услуги отиват към свързаната с Румен Гайтански "Грийн партнърс" за наем на техника. Така "Чистота Искър" отговаря за чистенето на три столични района предимно на хартия. За последната година, за която има финансов отчет (2017) резултатът на фирмата е печалба от 568 000 лв. За последния 5-годишен период с отчети най-добрите резултати са постигнати през 2014 г. - 2.7 млн. лв. печалба. Според съветници през 2018 г. "Чистота Искър" е дало 97% от субсидията си, която е над 12 млн. лв., на фирмата на Гайтански.

Източник: Сега       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Димитър Бранков: Данък "богатство" може да удари средната класа и спестяването

Сертифицираме саламуреното сирене като запазена марка

Адвокатска кантора осъди ТЕЦ “Бобов дол” за почти 1 млн. лв. с решение на Арбитражния съд при БСК

Разговор с председателя на Русенска стопанска камара по важни проблеми на регионалния бизнес

Накъде отива болничната помощ след 20 години реформи в системата на здравеопазване


Предстоящи събития

15 юли: Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество

16 юли: Семинар, посветен на Стратегията за корпоративна социална отговорност и Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика

10 септември: CAREER SHOW 2019 - Награди за най-добър работодател

1 октомври: Двустранни бизнес срещи по време на Marketplace Austria Food 2019

9-10 октомври: Двустранни срещи по време на световното изложение за медицински и ароматни растения MAP Expo, Холандия

10-12 октомври: Изложение на младежкото техническо творчество (Г. Оряховица)


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в курсовете, които предлага Центърът за компютърно обучение на БСК

Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA 3 - 28 септември 2019, съботно-неделен
CCNA 4 - 28 септември 2019, съботно-неделен
CCNA 1 - 5 октомври 2019, съботно-неделен
ССNА Security - 5 октомври 2019, съботно-неделен


Обучение по MS Office

Предстои.

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Санкциите срещу Турция, които бяха разгледани от държавите членки на ЕС във връзка с нелегитимните й сондажи край остров Кипър, не са достатъчни по мнението на Никозия. Представителите на ЕС се договориха да наложат наказателни мерки на Турция заради сондажите, които тя извършва в териториалните води на Република Кипът, за права над които претендира и признатата само от Анкара Турска република Северен Кипър. Санкциите са за спиране на диалога на високо ниво и прекратяване на преговорите по Споразумението за въздушния транспорт. Вероятно ще бъде намалена и предварителната помощ, която Турция, като страна, желаеща да се присъедини към ЕС, получава от съюза. Заложените в документа мерки са твръде общи и несъдържателни, смятат от Република Кипър. Според критиците на приетия документ той не включва конкретни ограничителни мерки, които ЕС е обещал да наложи на Анкара през юни. Междувременно турският посланик в България Хасан Улусой коментира на пресконференция днес, че „Има недоразумение, неправилно разбиране на ситуацията“ в отговор на журналистически въпрос за сондажите на Турция край Кипър.

Източник: Агенция Фокус

Америка

Компаниите, чиято пазарна капитализация стига до 1 трилион долара, вече са две. Най-големият онлайн търговец Аmаzоn се присъедини към технологичния гигант Місrоsоft, пише СNN. Пазарната стойност на Аmаzоn достигна тази сума и през септември. Компанията на Джеф Безос се редува с Аррlе, като през определено време една от тях достига стойност от 1 трилион долара, а другата изостава. Но това продължава закратко. Единствено Місrоsоft успява да задържи пазарната си капитализация на това ниво, като често остава и единствената компания. Понастоящем пазарната стойност на Аррlе възлиза на 920 милиарда долара. Акциите на големите технологични гиганти се покачиха през тази година, въпреки опасността от по-строга регулация в САЩ и търговската война с Китай. Все още техният ръст на продажбите и приходите остава стабилен. Місrоsоft, чиято пазарна оценка сега възлиза на 1,1 трилиона долара, е най-скъпата компания в света. Ръстът и от 36% се дължи на разработването на облачни услуги.

Източник: CNN

Азия

Вписването на Huawei в черния списък от министерство на търговията на САЩ може да повлияе върху дейността на компанията в целия свят, а и да нанесе непосредствени щети на американските компании. Затова Huawei се обръща с молба към САЩ за изключването й от съответният ограничителен списък, заяви на пресконференция в петък председателят на съвета на директорите на компанията Лян Хуа. „Управляващите в САЩ вкараха компанията ни в черен списък и ние естествено сме против това, тъй като няма никакво фактическо основание за такива действия. Също така това ще нанесе загуби на американските предприятия, включително и на тези, които сътрудничат с Huawei”, смята Лян Хуа, цитиран от телевизия Phoenix. Лян Хуа определя решението на САЩ като крайно неуместно, тъй като то може да повлияе върху предоставянето на обслужването на клиентите от Huawei в над 170 държави. „Смятаме, че е необходимо не отпускане на мерките, а пълна отмяна на забраната“, заяви Лян Хуа.

Източник: Al Jazeera

 
Индекси на фондови борси
12.07.2019
Dow Jones Industrial
2 332.03 (243.95)
Nasdaq Composite
8 244.14 (48.10)
Стокови борси
12.07.2019
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)60.07
Heating oil ($US/gal.)1.9700
Natural gas ($US/mmbtu)2.4400
Unleaded gas ($US/gal.)1.9500
Gold ($US/Troy Oz.)1 413.20
Silver ($US/Troy Oz.)15.22
Platinum ($US/Troy Oz.)836.10
Hogs (cents/lb.)73.25
Live cattle (cents/lb.)109.98

       Опознай България

Горещници

15, 16 и 17 юли са отредени от православната църква на светите мъченици Кирик и Юлита, Атиноген и Марина. Смятат се за най-горещите дни през годината и са известни като горещници. Горещниците са свързани със строго спазвани забрани за полска и домашна работа - не се ходи на нива и не се жъне, вършее, коси и копае, не се возят снопите и не се впряга кола, не се пере, не се мие, не се меси и пече хляб, не се готви, не се преде, тъче и шие. Нарушаването на тези забрани се смята причина за пожари и запалване на реколтата, дома и др. Така в разгара на лятото, земеделците отпочиват от тежкия труд и гадаят за времето през зимните януари, февруари и март. Пече ли силно слънце през трите горещника - топли, без сняг и виелици ще бъдат и зимните януарско-мартенски дни. Според поверието, ако човек се изкъпе в топли минерални извори през тези дни, ще бъде здрав през цялата година. За най-опасен от трите дни се смята третият горещник, посветен на св. Марина. В деня на нейния празник съществува обичай да се запалва нов, "жив" огън. Стопаните гасят огъня в своите огнища и отново ги палят с "млад". Горещниците са едни от най-тачените сред българите празници за предпазване от огън.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 15.07.2019
Българска версия: 29949, Английска версия: 2911

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2019. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999