Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Сряда, 08 май 2019 г., брой 4947
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.


 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(08.05.2019)
  EUR   1.95583  
GBP   2.28365
USD   1.74862
CHF   1.71339
EUR/USD   1.1185*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.05   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  8 ми март АД - София
Автостарт АД - Самоков
Бистрец АД - Кърджали
Добрички панаир АД - Добрич
Ей Ар Ес Юръп АД - София
Елтауър ЕООД - София
Идън девелъпментс АД - София
Индустриален бизнес център АД - София
Информационно обслужване АД - София
КПЗ 99 АД - Царева ливада
КРИД-Компания за развитие и инвестиции на Добринище АД - София
Милки Лукс Ин АД - Севлиево
Пенсионно осигурително дружество Топлина АД - София
Романтика Форест АД - Пазарджик
Сано България АД - Варна
Спарк АД - Сливен
Строл 1000 АД - София
Супер Боровец пропърти фонд АДСИЦ - Варна
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

За първите три месеца на 2019 г. 25-те банки, които работят в България, са увеличили активите си с 2,7 млрд. лв. и вече управляват 108,2 млрд. лв. Това е повече от БВП за миналата година, който е под 108 млрд. лв. Банките управляват активи колкото цялата икономика. Този факт се потвърждава и от ръста на депозитите, които нарастват през тримесечието с 1,8 млрд. лв. до 91,5 млрд. лв. Ръст има при всички сектори - домакинства, кредитни институции, други финансови предприятия, държавното управление и нефинансовите предприятия. Косвен индикатор за банкова стабилност е и стойността на необслужваните кредити, която към същата дата е 6,71 млрд. лв. Налице, макар и леко, намаление спрямо края на миналата година, когато те бяха 6,79 млрд. лв. Делът на лошите кредити е 7,4%.

Източник: 24 часа

Европейската комисия (ЕК) може да накаже България заради неспазване на принципа "замърсителят плаща" при определяне на такса смет, става ясно от отговора на комисията по повод на жалба на Българската стопанска камара (БСК). Камарата е изпратила жалба до Брюксел заради начина на изчисляване на таксата за бизнес потребителите у нас. На практика фирмите изхвърлят 30% от общия отпадък, но плащат около 70% от разходите за сметосъбирането в общините. В същото време гражданите изхвърлят 70% от сметта, но поемат около 30% от разходите. Общините определят такса смет въз основа на стойността на имота, вместо върху количеството отпадъци. ЕК е направила проучване за прилагането на принципа „замърсителят плаща“ във всички държави - членки на ЕС, но окончателните резултатите предстои да бъдат оповестени.

Източник: Сега

 
Концесии

Динко и Йордан Диневи , чрез фирмата си „Венид бийч“ ООД, в която техен съдружник е и Георги Чапкънов, за пореден път ще стопанисват плаж „Св. Влас-централен“ за следващите пет години. За ползването на 23 065 кв.м. площ, където дължината на бреговата линия е 908 м. Диневи ще платят 80 хил.лева. Фирмата на Диневи е била единствения участник в търга, става ясно от документите от „конкурса“. Те самите не са наддавали кой знае колко, тъй като началната тръжна цена, която беше обявена в края на март (при обявяването на търга) беше 79 528.75 лева. За наемател на плаж „Робинзон“, в община Несебър за следващите пет години е определен Георги Динчев Георгиев. Той е избран, между трима кандидади, участвали в конкурса с оферта за наемна цена от 69 500 лева. За този плаж е имало още двама кандидати, но единият от тях „Крам инс“ ЕООД (което стопанисва северния плаж в Бургас ) е отстранен по решение на комисията, която е оценявала офертите. Другото дружество, което е допуснато до участи и на практика е класирано на второ място, е едноличното дружество с ограничена отговорност "Фаст ком", което е собственост на Славчо Събев.

Източник: Банкеръ

Дружества
Производство на подемно-транспортни машини, вкл. асансьори
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2017 г.
(хил. лв.)
  1   Палфингер Продукционстехник България ЕООД - Червен бряг   152 333  
  2   Балканско ехо ЕООД - Кръвеник   32 690  
  3   Подемкран АД - Габрово   29 997  
  4   Елика Елеватор ООД - Силистра   15 398  
  5   Изамет 1991 ООД - София   9 233  
  6   Складова техника АД - Горна Оряховица   8 624  
  7   Балканкар Рекорд АД - Пловдив   8 262  
  8   Отис лифт ЕООД - София   7 244  
  9   Шиндлер България ЕООД - София   7 163  
  10   Апекс 11 ЕООД - Пловдив   6 142  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 07.05.2019
  Обща стойност (BGN): 169 477.05  
Брой търгувани компании: 32
Premium 14 611.89
Standard 73 867.16
АДСИЦ 77 853.42
Структурирани 3 144.58
Най-голяма промяна в цените
Алкомет АД - Шумен 9.43 %
Билборд АД - София -6.67 %
BaSE - Акции: 8 852.54
BaSE - АДСИЦ: 339.56

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

ЕК одобри сделката между „Етем България“ и Gestamp North Europe Services за създаване на две нови съвместни предприятия в България. Както беше обявено по-рано тази година, „Етем“ ще раздели производството на екструдирани алуминиеви профили и по-нататъшната им преработка в две отделни дъщерни дружества. Двете нови предприятия ще се присъединят към Gestamp, водеща глобална група, специализирана в проектирането, разработването и производството на метални компоненти и автомобилни системи. „Етем“ и Gestamp ще инвестират в двете си съвместни дружества около 30 млн. евро през следващите три години. Средствата ще бъдат използвани за повишеното търсене на алуминиеви продукти, следвайки развитието и новите разработки на автомобилната индустрия.

Източник: economic.bg

ВМЗ Сопот отчете понижение на печалбата си с142.8 млн. лв. Компанията завършва 2018 г. с печалба от 7.2 млн. лв. на фона на около 150 млн. лв. през 2017 г. Огромната разлика вероятно се дължи на това, че част от договорите на ВМЗ вече са изтекли и предстои да бъдат подписани нови. За първите три месеца на 2019 година оръжейният завод отчита увеличение на печалбата си до 4.5 млн. лв. спрямо 1.2 млн. лв. година по-рано. Намаление в приходите си, отчита и търговецът "Кинтекс". Това донякъде се дължи на факта, че голяма част от производителите предпочитат сами да търгуват с фирмите по места. "Кинтекс" регистрира печалба от 21.6 млн. лв. за 2018 г. От компанията са оптимисти за настоящата година - сключени са били "нови търговски договори, които ще дадат силен финансов тласък през 2019 г.", пише още в отчета. Ремонтният завод "Авионамс" има печалба за 2018 година от 3.5 млн. лв., което е ръст спрямо година по-рано. През 2017 г. предприятието е било на плюс от 1.6 млн. лева. Резултатите от първото тримесечие не са оптимистични - печалбата пада на 313 хил. лв. на фона на 550 хил. лв. година по-рано. Друго държавно дружество - военният НИТИ-Казанлък също отчита свиване на печалбата и е на плюс от 2.6 млн. лв. на фона на 3.1 млн. лв. година по-рано.

Източник: Сега

Комисията за защита на конкуренцията разреши на „Синергон холдинг“ АД да придобие „Ви-Газ България“ ЕАД със свое решение от 25 май 2019 г., Възможно е в тази сделка ще бъдат пласирани част от 45-те млн. лв. от продажбата на „Гранд хотел Пловдив“ АД от „Синергон хотели“ АД, дъщерно дружество на „Синергон холдинг“ АД. „Ви-Газ България“ ЕАД е бившето Вито-газ, преди това Шел-Газ. Едноличен собственик е Ераст ЕООД. Ераст ЕООД има дял от 6,73% в капитала на Синергон Холдинг АД. Едноличен собственик на „Ераст“ ЕООД е Албена Иванова Иванова. „Ераст“ ЕООД притежава 37,03% от капитала на „Светлина“ АД, където холдингът има 52%. Не е оповестена цената на сделката за „Ви-Газ България“ ЕАД, но активите на дружеството по последния отчет към 31 декември 2017 г. са 18,89 млн. лв., а собственият капитал е 4,11 млн. лв. От последния основен капитал е 3 млн. лв., натрупани загуби са 2,8 млн. лв. и резерви са 3,93 млн. лв. Приходите от продажби за 2017 г. са 97,9 млн. лв., спрямо 73,9 млн. лв. за 2016 г. Нетната печалба на „Ви-Газ България“ ЕАД за 2017 г. е 753 хил. лв., спрямо 305 хил. лв. за 2016 г.

Източник: investor.bg

Варненските "Хидрострой" и "Инжстройинженеринг" и свързаната с "Джи Пи Груп" - "Виа конструкт груп", влизат в пътното поддържане на софийските улици за следващите четири години, става ясно от публикувано класиране в поръчка на Столичната община за 117 млн. лв. без ДДС. София е разделена на 7 зони, като само в 3 от тях остават досегашните фирми по поддръжка и ремонт. Това са "Трейс Груп Холд""ГБС Инфраструктурно строителство" и пернишката "ДЛВ". От поддържането отпадат "ПСТ Груп" (която не подаде оферта), "Пътища и съоръжения" (свързана с "Геострой") и обединението "Амфисия", съставено от "Нови технологии на България" и италианската "Франко Джузепе". През изминалите години с тях имаше редица скандали заради некачествени ремонти. Договорите с "ПСТ" и "Пътища и съоръжения" бяха разтрогнати, а "Амфисия" беше санкционирана заради ремонта на бул. "Константин Величков".В новата поръчка "Амфисия" са отстранени за Зона 3 ("Люлин", "Връбница", "Възраждане" и "Илинден") още на етап технически оферти. Обединението е подало жалба в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) на 25 април, но по нея няма движение.

Източник: Капитал

Пощенска банка получи за осма поредна година признанието за най-добра банка в предоставянето на попечителски услуги в България. Класацията е на престижното световно издание за капиталови пазари, управление на активи и инвестиционна дейност Global Custodian, което прави проучвания за качеството на услугите в сектора. Според обобщената оценка, представена в него, клиентите получават „перфектна услуга“ от Пощенска банка. В почти всички отделни категории – 9 от 12, институцията е с максималната възможна оценка. Институцията е ексклузивен представител на един от най-големите европейски депозитари - Clearstream Banking Luxembourg, и е най-голямата банка депозитар в България − с пазарен дял от 55%, най-голям брой обслужвани колективни инвестиционни схеми и достъп до капиталовите пазари в над сто държави.

Източник: Банкеръ       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

ЕК може да санкционира България за неприлагането на принципа „замърсителят плаща“ при определяне на такса „битови отпадъци“

Становище на АОБР относно Проект на постановление за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период 2021 – 2027 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА, Предмет: „Доставка и монтаж на оборудване за платформата SWAN за повторна употреба на отпадъците” Срок: 13 май!


Предстоящи събития

9 май: Сътрудничество между Великобритания и България в космическата сфера

14-17 май: Семинар “Осигуряване на качеството и безопасността на храни, напитки и фуражи“

15 май: Специализиран тренинг за насърчаване на женското предприемачество

16 май: Форум "Business & Finance 4.0"

22 май: Форум „Взаимодействие между бизнеса и образованието в Област Добрич“

20 юни: Двустранни бизнес срещи по време на E2tech4Cities, 20 юни 2019г., Брюксел

21.06.2019: Конференция "Бизнесът и регионите"

28 юни: 20 години Българска национална асоциация „Етерични масла, парфюмерия и козметика“


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в курсовете, които предлага Центърът за компютърно обучение на БСК

Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA 3 - 11 май 2019, съботно-неделен 
CCNA 1 - 01 юни 2019, съботно-неделен
CCNA 2 - 08 юни 2019, съботно-неделен
ССNА TShoot - 20 април 2019, съботно-неделен

Обучение по MS Office

Предстои.

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Поръчките за германското производство се увеличиха за първи път от три месеца насам през март. Въпреки това обаче повишаването бе под прогнозите на икономисти. Поръчките са отбелязали ръст от 0,6 процента, което е над два пъти по-малко от предвидените средно 1,4 процента, пише Вlооmbеrg. Прогнозите са дадени предвид резкия спад през предходните два месеца, който породи опасения, че спадът на производството в най-голямата икономика от ЕС може да се задържи. А той би предизвикал свиване и нужда от повече стимули. Поръчките за потребителски стоки отбелязаха възстановяване, но вътрешните поръчки се оказват болното място на германската икономика. Те са се понижили с 4,2 процента в сравнение с 4,2 процента ръст в експортното търсене. Общите поръчки са намалели с 6 процента спрямо година по-рано. Германската икономика продължава да бъди водена главно от сектора на услугите, докато производството остава по-слабо място. Последните доклади сочат, че икономиката на еврозоната е напът да сложи край на забавянето си. Растежът се ускори през първото тримесечие и някои показатели започнаха да се подобряват. Въпреки това блока се влияе от световния макроклимат и има вероятност да настъпят промени, след като САЩ заявиха, че обмислят въвеждането на нови мита за Китай.

Източник: Market Watch

Америка

Американският президентът Доналд Тръмп засили натиска върху Китай за сключване на търговска сделка през тази седмица, като заплаши да увеличи два пъти и половина митата за внос на стойност 200 млрд. долара. Внезапната промяна в позицията на Белия дом идва на фона на последните съобщения, че преговорите между двете най-големи икономики в света вървят добре. В неделя обаче Тръмп публикува съобщение в Twitter, че не е доволен от темповете на напредък и митата ще се увеличат в петък, 10 май. Той два пъти забави увеличаването им 10 на 25%, след като на 1 декември миналата година се съгласи на примирие с китайския президент Си Цзинпин, за да даде време на преговарящите да изработят всеобхватно споразумение. Тръмп също така не изключи налагането на 25% мито върху внос за още 325 млрд. долара, който засега е необложен. Новината доведе до поевтиняване на петрола и долара заради опасенията от ново повишаване на търговското напрежение. Фючърсите върху основните борсови индекси на Уолстрийт отстъпиха с над 2% в понеделник сутринта. Рязката промяна в позицията на американския президент може да накара Китай да се откаже от планираните за тази седмица преговори във Вашингтон.

Източник: CBS News

Азия

Китай отхвърли натиска на американския президент Доналд Тръмп за съвместно ограничаване на ядрените оръжия с Русия. Народната република нямало да участва в никакви тристранни преговори за споразумение за ядрено разоръжаване, заяви говорителят на външното министерство на Пекин Ген Шуанг в понеделник. „Китай отхвърля всяка страна, която говори за контрол над оръжията на Китай“. Китайските ядрени арсенали са достатъчно големи, за да гарантират собствената си сигурност и не могат да бъдат сравнявани с тези на САЩ и Русия. Страните с най-много ядрени оръжия ще трябва да продължат напред по отношение на разоръжаването, пояснява Пекин. Търговски преговори обаче вече са поставени под въпрос, след като Тръмп обяви в неделя изненадващо, че ще увеличи вносните мита върху някои китайски продукти до 25%. Въпреки че ръководството на Пекин неотдавна потвърди готовността си за по-нататъшни преговори, участието на високопоставени представители в планирано пътуване до САЩ сега е под въпрос.

Източник: CNN

 
Индекси на фондови борси
07.05.2019
Dow Jones Industrial
25 965.09 (-473.39)
Nasdaq Composite
7 963.76 (-159.53)
Стокови борси
07.05.2019
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)61.87
Heating oil ($US/gal.)2.0400
Natural gas ($US/mmbtu)2.5400
Unleaded gas ($US/gal.)1.9600
Gold ($US/Troy Oz.)1 287.70
Silver ($US/Troy Oz.)14.96
Platinum ($US/Troy Oz.)877.00
Hogs (cents/lb.)89.25
Live cattle (cents/lb.)112.28

       Опознай България

Ден на Международна Федерация на Червения кръст и Червения полумесец

Всяка година, на датата 8-ми май, се отбелязва деня на Международна Федерация на Червения кръст и Червения полумесец (МФЧК/ЧП). Тази организация, показва важността на партньорството и разбирателството между хората, като подтиква към създаването на по-силни местни и глобални хуманитарни инициативи. МФЧК/ЧП е най-голямата световна хуманитарна организация, която включва в своята структура Международните федерации на Червения кръст и Червения полумесец, Международния комитет на червения кръст, 185 държави членки и над 100 млн. доброволци. МФЧК/ЧП е създадена през 1919 г., като централата й е в Женева. Тя насърчава и подпомага всички форми на хуманитарно подпомагане, които се извършват от отделните Национални дружества, с оглед на изпълнение на основната мисия - да се облекчи човешкото страдание и да се съхранява мира и достойнството на хората. Българският Червен кръст е признат от Международния комитет на Червения кръст на 20 октомври 1885 г. и също е включен в неговата мрежа.От учредяването си Българският Червен кръст има 15 председатели - важни фигури в обществения живот на страната: митрополит Милетий, митрополит Серафим, митрополит Климент (Васил Друмев), д-р Пантелей Минчович, д-р Панайот Жечев, д-р Георги Сарафов, Иван Евстатиев Гешов, проф. д-р Стоян Данев, проф. д-р Васил Моллов, проф. д-р Димитър Ораховац, д-р Любен Рачев, д-р Петър Коларов, д-р Кирил Игнатов, проф. д-р Стоян Саев и маг. фарм. Христо Григоров. (Източник: http://www.redcross.bg)


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 08.05.2019
Българска версия: 29563, Английска версия: 2896

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2019. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    

Април 2021
 ПВСЧПСН
13   1234
14567891011
1512131415161718
1619202122232425
172627282930  

Май 2021
 ПВСЧПСН
17     12
183456789
1910111213141516
2017181920212223
2124252627282930
2231      

Юни 2021
 ПВСЧПСН
22 123456
2378910111213
2414151617181920
2521222324252627
26282930    


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999