Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Вторник, 23 април 2019 г., брой 4941
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.


 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(23.04.2019)
  EUR   1.95583  
GBP   2.26186
USD   1.73852
CHF   1.71820
EUR/USD   1.1250*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.04   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  В и К АД - Ловеч
Вела 96 АД - Шумен
Еврокапитал-България ЕАД - Бургас
Еврорент България АД - София
Ентел ТТТ АД - София
Ентел холдинг АД - София
Зином София АД - София
Индустриален парк Пловдив ООД - Благоевград
Кепитал фанд АД - София
Пътстрой Силистра АД - Силистра
Селект Дистилъри АД - София
Томи Шоу Козметикс ЕООД - Казанлък
ТПК Електрометал - Русе
Тракия ресурс 96 АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

През четвъртото тримесечие на 2018 г. отново има увеличение в производството на годишна база, след прекъсването на възходящата тенденция година по-рано, показва обзорният анализ на СФБ Капиталов пазар АД за развитието на сектора. Спрямо същия период на 2017 г. увеличението е 9.3%, но в сравнение с третото тримесечие на 2018 г. произведените количества са по-малки с 3.6%. За цялата 2018 г. има намаление със 17.1% на годишна база. Стокообменът на България с минерални горива нараства през четвъртото тримесечие на годишна база. Спрямо същия период на предходната година той се увеличава с 2.3%. Стокообменът през цялата 2018 г. обаче намалява със 17.9%. През четвъртото тримесечие на 2018 г. вносът на минерални горива в количествено изражение намалява с 13.8%, а за цялата година - с 22.7%. През последните три месеца на 2018 г. има спад в износа за пето поредно тримесечие, но темпът на намаление отслабва. Спрямо четвъртото тримесечие на предходната година спадът е с 4.1%. Годишното намаление на изнесените количества горива през 2018 г. е 34.7%. Разчетите показват, че предоставените количества минерални горива за продажби на вътрешния пазар през четвъртото тримесечие на 2018 г. са по-големи с 11.5%, а за цялата 2018 г. има намаление с 0.9%. За допълнителна информация и поръчки: http://sfb.bia-bg.com

България изнася стоки за единадесет от всички шестнадесет германски провинции, като една четвърт отиват в гродевете от Северен Рейн-Вестфалия. Бавария е втората провинция с най-голям дял вносни бг стоки (17,4%), следва я Баден-Вюртемберг (17%). За германската провинция Северен Рейн-Вестфалия страната изнася най-много машини, като в това число влизат автомобилни части – 20,8% и облекло – 13%, докато за Бавария около 30% от вноса е на метали, най-често мед, и 7% на селскостопанска продукция. Стоките, които внасяме от Германия в странта, са предимно на автомобили (7%), лекарства (4%), трактори (2,5%) и хранителни продукти, в това число шоколад (1,3%). По обем на двустранната търговия, България попада в топ 20 на най-важните търговски партньори на Германия в рамките на ЕС. По значение на търговския оборот България е на 41-во място сред всички 234 държави и територии в света, с които фирмите в Германия търгуват.

Източник: Труд

 
Концесии

Пет оферти от международни компании с богат опит в сектора са подадени за концесията на летище София. В момента комисията за провеждане на процедурата проверява дали подадените заявления отговарят на изискванията на тръжната процедура. Финансовите и технически оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени на 9 май 2019 г. в открито заседание, съобщиха от Международната финансова корпорация (МФК/IFC), член на Групата на Световната банка МФК и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Съгласно условията на концесията цялата летищна инфраструктура и активи остават собственост на държавата. На частния партньор ще бъдат предоставени права да управлява летището за срока на концесионния договор.

Източник: Труд

Дружества
Производство на машини за добива и строителството
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2017 г.
(хил. лв.)
  1   Строително оборудване ЕООД - Русе   70 629  
  2   ИПО ООД - София   14 121  
  3   Берко България ЕООД - Априлци - Лч   7 480  
  4   МБИ България ЕООД - София   4 600  
  5   Монек Юг АД - Кърджали   4 296  
  6   Асарел Ремонт ООД - Панагюрище   3 640  
  7   Техномаш-Българска Индустриална Група АД - Нова Загора   2 800  
  8   ТМКо ООД - Дебелец   1 093  
  9   Промстройпроект ООД - София   979  
  10   Аемтех ЕООД - Перник   889  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 18.04.2019
  Обща стойност (BGN): 431 553.82  
Брой търгувани компании: 33
Premium 114 255.42
Standard 241 082.58
АДСИЦ 72 862.32
Структурирани 353.50
Облигации 3 000.00
Най-голяма промяна в цените
Ексклузив Пропърти АДСИЦ - София -7.50 %
Доверие - Обединен холдинг АД - София 2.27 %
BaSE - Акции: 21 389.29
BaSE - АДСИЦ: 4.50

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

"Сиела Норма" е определена за изпълнител на поръчката за наемане на 3000 устройства за електронно машинно гласуване, съобщи ЦИК. Другите кандидати са били отстранени от участие в конкурса поради различни несъответствия, става ясно от решението. "Лекс.бг" е отстранена, защото е представила оферта, в която ценовото предложение не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Тя е предложила 11.520 млн. лв. без ДДС, докато прогнозната стойност на обществената поръчка е 7 500 000,00 лв. без вкл. ДДС. „Български машини за гласуване“ ЕООД е отстранена, защото предложението й за техническите спецификации не отговаря на заданието. Освен машините и тяхното логистично осигуряване и обслужване, поръчката включва и обучение на персонал за работа с тях.

Източник: Сега

Българската „МТГ – Делфин“, германската Fr. Lurssen Werft GmbH & Co.KG и италианската FINCANTIERI са подали оферти за доставка на два модулни многофункционални патрулни кораба за Военноморските сили (ВМС). „Проектът за придобиване на два многофункционални патрулни кораба е един от трите основни инвестиционни проекта на Министерството на отбраната. Целта е чрез придобиването им да се изпълнява широк спектър от задачи по гарантиране на морския суверенитет на българската държава и защита на нейните национални интереси в морските пространства, както и замяна на остарели бойни кораби от състава на ВМС, които не подлежат на модернизация“, коментира зам.-министърът на отбраната Анатолий Величков. Обхватът на проекта включва пет направления - придобиване на корабите, придобиване на ЗИП-комплект и резервни части, обучение на екипажите, интегрирана логистична поддръжка и индустриално сътрудничество. Цената на придобиване е 820 млн. лв. без ДДС (984 млн. лв. с ДДС).

Източник: economic.bg

Акционерите на "Еврохолд България АД" одобриха увеличение на капитала на компанията с близо 80 млн. лв. до 277 млн. лв. чрез емитирането на нови акции. Решението e взето на 22 април 2019 г. на извънредно общо събрание на дружеството. Еврохолд ще емитира до 80 млн. нови привилегировани акции, всяка с номинал 1 лв. и емисионна стойност 1.95 лв. По този начин холдингът може да набере до 154 млн. лв. Набраните средства ще бъдат използвани за подсилване на капиталовата позиция на групата, както и в подкрепа на нейната експанзия. "Еврохолд България" е ексклузивен кандидат-купувач на активите на ЧЕЗ в България. В последните седмици дружеството надви конкуренцията на "Инерком" на Гинка Върбакова и "Индия Пауър". "Еврохолд" участва самостоятелно в процедурата и ще финансира сделката със собствени средства и с подкрепата на водещи западноевропейски банки. Финансовото предложение остава неоповестено.

Източник: Банкеръ

4,8 млрд. евро инвестиции в газопроводи е записал газовият оператор “Булгартрансгаз” в проекта за 10-годишен план за развитие на газовата мрежа в България за периода 2019-2028 г. Това, което ще се строи, е с хоризонт за завършване 2020-2021 г. и е на стойност 943 594 млн. лв. Най-голямата сума - 550 млн. лв. за три години, е за липсващите газопроводи от “Турски поток”. Тези нови тръби се водят като първа фаза на хъб “Балкан” и са за пренос на 17,93 млрд. куб. м на година от границата с Турция и на 13,03 млрд. куб. м към Сърбия. Прогнозните инвестиционни разходи за проекта са 2,767 млрд. лв., като начинът на финансиране на останалите средства ще бъде определен след избор на изпълнител. Вече е класиран консорциумът, който ще изгражда тръбите - това е “Аркад”, в него са “ Аркад Ей Би Би” - Италия, и “Аркад Енджиниъринг енд Констракшънс Къмпани” - Саудитска Арабия. Проектът трябва да е готов към края на 2020 г. в такава степен, че да може да се транспортира газ от “Турски поток”. Останалите суми са насочени към модернизация на националната и транзитната мрежа и за газовото хранилище в Чирен. С тях ще се добави общ допълнителен капацитет към мрежата за около 3 млрд. куб. м, тоест включва се и газът от българо-гръцкия интерконектор. Връзката с Гърция, чието строителство предстои, не е включена в плана, защото акционер в компанията “Ай Си Джи Би” е БЕХ“Булгартрансгаз” е включил 8,16 млн. лв. за присъединяването й към националната преносна система, предвидено за 2020 г.

Източник: 24 часа

Първият ваучер за 50 хил. лв., с който компания ще може да покрие разходите си по излизане на борсата, бе официално връчен на "Биодит". Производителят на биометрични системи за сигурност е пред процедура по набиране на 2.4 млн. лв. от капиталовия пазар чрез емитиране на акции, а очакванията са IPO-то да се проведе преди лятото. В момента дружеството попълва пропуски в информацията, изисквана от Комисията за финансов надзор (КФН) преди одобрението на проспекта за публично предлагане. Съгласно правилата на програмата за ваучерите "Биодит" ще разполага с 9 месеца, за да се листне на борсата. Едва при успех на предлагането в този времеви диапазон ваучерът му ще бъде осребрен и разходите по процедурата ще бъдат покрити от държавната програма.

Източник: Капитал

Регулирана информация

На 23.04.2019 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи покана за общо събрание на акционерите на КММ АД - Шумен /4KP/ на 7.06.2019       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

25 април: Google "Дигитален гараж" – 25 април 2019 г., СТАРА ЗАГОРА

14-17 май: Семинар “Осигуряване на качеството и безопасността на храни, напитки и фуражи“

22 май: Форум „Взаимодействие между бизнеса и образованието в Област Добрич“

21.06.2019: Конференция "Бизнесът и регионите"

28 юни: 20 години Българска национална асоциация „Етерични масла, парфюмерия и козметика“


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в курсовете, които предлага Центърът за компютърно обучение на БСК

Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA 3 - 11 май 2019, съботно-неделен 
CCNA 1 - 01 юни 2019, съботно-неделен
CCNA 2 - 08 юни 2019, съботно-неделен
ССNА TShoot - 20 април 2019, съботно-неделен

Обучение по MS Office

Предстои.

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Германското производство остана слабо в началото на второто тримесечие, оставяйки сянка над икономиката на еврозоната, както и надеждите на Европейската централна банка за бързо възстановяване. Промишленото призводство в най-голямата европейска икономика се сви за четвърти месец през април. Преработващата промишленост в еврозоната също се сви, докато по-широкия показател за икономическата активност в региона намалява. Свежите признаци на неразположение са в противоречие със скорошния предпазлив оптимизъм от страна на политиците на ЕЦБ, че икономиката на 19-те страни скоро ще се подобри. Членът на Управителния съвет на ЕЦБ Евалд Ноотни заяви, че икономиката трябва поне да се стабилизира през втората половина на годината. Но германското правителство тази седмица намали перспективите си, като прогнозира най-слабия ръст от шест години. ЕЦБ вече заяви, че през тази година няма да повишава лихвените проценти, а повече доказателства за слабост в региона биха могли да я принудят да разгърне нови мерки в подкрепа на значителен растеж.

Източник: Bloomberg

Америка

Съединените щати заявиха, че ще премахнат всички позволения, предоставени на осем държави, за внос на ирански петрол, без да се изправят пред санкции от САЩ, в опит да спрат всички приходи от петрола на Ислямската република. Решението, взето от президента Доналд Тръмп, изпрати цените на петрола до най-високите си нива през 2019 г., въпреки че Белият дом заяви, че Съединените щати работят с най-големия износител на ОПЕК Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства, за да гарантират, че пазарът на петрол е адекватно зареден. "Санкциите бяха наложени, след като Вашингтон принуди Иран да ограничи ядрената си програма и да спре да подкрепя военни формирования в Близкия изток. Държавният секретар Майк потвърди, че целта на Вашингтон е да намали износа на ирански петрол до нула и добави, че САЩ не планират да предоставят гратисен период след 1 май на страните. Съединените щати наложиха санкции през ноември на износа на ирански петрол, след като Тръмп едностранно се оттегли от ядреното споразумение между Иран и шестте световни сили от 2015 г.

Източник: Reuters

Азия

Дубай гледа към търговията на дребно и туризма, за да се спаси от най-слабия си икономически ръст от почти десетилетие. Ръстът на брутния вътрешен продукт на града се очаква да се ускори до 2.1% през 2019 г. и 3.8% през следващата година, преди да се забави до 2.8% през 2021 г., според прогнозите, публикувани в неделя от Министерството на икономическото развитие на емирството. БВП се е увеличил само с 1.9% през 2018 г., което е значително под прогнозите на Международния валутен фонд. Обратът за икономиката се дължи на по-доброто представяне на секторите, различни от водещия сектор с недвижимите имоти в Дубай, като подобренията се наблюдават тази и следващата година при финанси, туризъм, търговия на дребно и на едро. Изложението 2020 World Expo ще донесе 22.7 млрд. дирхама (6.2 млрд. долара) на икономиката през следващата година и още 62.2 млрд. дирхама, след като приключи, според Ernst & Young LLP.

Източник: Bloomberg

 
Индекси на фондови борси
22.04.2019
Dow Jones Industrial
26 511.05 (-48.49)
Nasdaq Composite
8 015.27 (17.21)
Стокови борси
22.04.2019
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)65.66
Heating oil ($US/gal.)2.1100
Natural gas ($US/mmbtu)2.5300
Unleaded gas ($US/gal.)2.0800
Gold ($US/Troy Oz.)1 276.40
Silver ($US/Troy Oz.)14.97
Platinum ($US/Troy Oz.)904.50
Hogs (cents/lb.)93.78
Live cattle (cents/lb.)121.58

       Опознай България

Световен ден на книгата и авторското право

23 април е емблематична дата в световната литература. На този ден през 1616 г., умират Уилям Шекспир /1564-1616/, Мигел де Сервантес /1547-1616/ и Инка Гарсиласо де ла Вега /1539-1616/. В този ден са починали или родени и много други известни автори, като Владимир Набоков, Морис Дрюон, Халдор Лакснес и др. Ето защо ЮНЕСКО на свое заседание в Париж през 1995 г. избира именно този ден да бъде честван като международен ден на книгата и авторското право. Голямото количество изключително ценни и разнообразни по своя характер колекции на Народната библиотека „Св. св. Кирил и Методий" (снимката в ляво) я правят най-важното и най-голямото книжовно хранилище на територията на България, а и една от най-важните и богатите библиотеки на Балканите. Идеята за нейното създаване е дадена от учителя Михаил Буботинов през 1878 г. Тя се приема възторжено от властите и в края на годината библиотеката вече действа. През 1879 г. тя е превърната в държавно учреждение под названието Българска народна библиотека. Днес Народната библиотека има фонд, който обхваща над 7 000 000 библиотечни единици, които включват ръкописи, архивни документи, книги, периодика, графични издания и албуми, картографски материали, нотни издания, патенти и стандарти, служебни и официални издания, грамофонни плочи, магнетофонни ленти и касети, портрети и снимки и др.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 23.04.2019
Българска версия: 29564, Английска версия: 2898

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2019. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999