Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 21 февруари 2019 г., брой 4899
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.


 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(21.02.2019)
  EUR   1.95583  
GBP   2.24950
USD   1.72441
CHF   1.72441
EUR/USD   1.1342*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.02   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Бенабра АД - Пловдив
Добринище Ски ЕАД - Поморие
Чипровец ЕАД - Чипровци
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

През четвъртото тримесечие на 2018 г. 1 095.4 хил. български граждани са реализирали туристически пътувания. Преобладаващата част от тях - 84.1%, са пътували само в страната, 14.5% - само в чужбина, а 1.4% са пътували както в страната, така и в чужбина. В сравнение със същото тримесечие на 2017 г. общият брой на пътувалите лица на възраст 15 и повече навършени години се понижава със 17.6%, съобщиха от НСИ. През четвъртото тримесечие на 2018 г. най-много са пътували българите на възраст 25 - 44 години - 469.2 хил., или 42.8% от всички пътували лица. Във всички възрастови групи преобладава относителният дял на пътуванията в страната, като най-висок е този дял при лицата на възраст 15 - 24 години - 90.1% от пътувалите в тази възрастова група. При пътуванията в чужбина делът на пътувалите лица на възраст 45 - 64 години е най-голям - 16.7% от пътувалите в съответната възрастова група.

Източник: Банкеръ

С 47,1 млн. лв. чрез Фонд за рисков капитал ще финансира иновативни и високотехнологични компании Фондът на фондовете. За финансов посредник е избран мениджърът “Морнингсайд Хил” ДЗЗД. Средствата, предоставени от Фонда на фондовете, са по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020. Избраният мениджър трябва да предостави допълнителни поне 30% от общия размер на средствата. Така до крайните потребители трябва да достигнат над 67 млн. лв. Те ще бъдат насочени към дялови и квази-дялови инвестиции във високотехнологични, иновативни малки и средни предприятия в ранен етап на развитие. Размерът на вложените ресурси във всяка компания ще бъде от 1,5 млн. до 7 млн. лв. Целта е компаниите да бъдат подкрепени в първите години от създаването си, защото най-често тогава предприятията изпитват трудности.

Източник: 24 часа

 
Дружества
Таксиметров пътнически транспорт
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2017 г.
(хил. лв.)
  1   Йелоу 333 АД - София   6 786  
  2   О'Кей супертранс АД - София   5 391  
  3   Радио СВ Такси ООД - София   2 066  
  4   Грийн Такси ООД - София   902  
  5   Такси С Експрес АД - София   874  
  6   Софтакси АД - София   596  
  7   Корект Транс ООД - София   589  
  8   Евролийз Такси ЕООД - София   485  
  9   Транс Ка ООД - Банско   321  
  10   Комко Спед ТБ ЕООД - София   254  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 20.02.2019
  Обща стойност (BGN): 463 491.51  
Брой търгувани компании: 32
Premium 22 472.25
Standard 367 709.96
АДСИЦ 71 037.30
Структурирани 2 272.00
Най-голяма промяна в цените
ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ - София 100.00 %
Монбат АД - София -6.45 %
BaSE - Акции: 2 917.85
BaSE - АДСИЦ: 477.45

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Двадесет на сто от правата за търсене и проучване на нефт и природен газ в „Блок 1-14 Кубрат“ ще бъдат прехвърлени от „Шел Интернешънъл Експлорейшън енд Дивелъпмънт Италия С.П.А.“ на „Репсол България Хан Кубрат С.А.“, реши Министерският съвет. През октомври 2015 г. Министерският съвет даде разрешение на „Шел Експлорейшън енд прадакшън (LIX) Б.В.“, да извърши търсене и проучване на нефт и природен газ в площ „Блок 1-14 Силистар“, разположена в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море. Договорът за търсене и проучване е подписан на 23.02.2016 г. През април 2017 г. Министерският съвет даде съгласие правата и задълженията по предоставеното разрешение до бъдат прехвърлени изцяло от „Шел Експлорейшън енд прадакшън (LIX) Б.В.“ на „Шел Интернешънъл Експлорейшън енд Дивелъпмънт Италия С.П.А.“. Тогава е променено и наименованието на проучвателната площ - „Блок 1-14 Хан Кубрат“. През декември 2018 г. Министерският съвет даде разрешение за прехвърляне на 30 на сто от правата и задълженията по предоставеното разрешение от „Шел Интернешънъл Експлорейшън енд Дивелъпмънт Италия С.П.А.“ на „Уудсайд Енерджи (България) Лимитид“. Възможността за прехвърляне на правата и задълженията по предоставено разрешение за търсене и проучване, е регламентирана в Закона за подземните богатства.

Източник: Банкеръ

Съвместно дружество ще се създаде между Министерството на земеделието, храните и горите и Компанията за инвестиции в земеделието и животновъдството на Саудитска Арабия, реши правителството. Новата компания ще бъде акционерно дружество, регистрирано в България, с капитал 784 000 лева. Участието на акционерите е петдесет на петдесет. Тя ще подкрепя бизнес проекти на български компании чрез изготвяне на проучвания и бизнес планове от реномирани международни организации. Целта й е да се засилят бизнес-контактите и преговорите между фирми от двете страни, за да се привлекат инвестиции в българското земеделие, животновъдство и преработвателна промишленост. Идеята за създаването на съвместното дружество беше обявена в края на миналата година при посещението на министър Румен Порожанов в Саудитска Арабия. Един от конкретните проекти, по който ще работи тя, е изграждането на завод за фураж край Шумен.

Източник: Труд

17 жалби в КЗК блокират най-големите проекти на Национална компания “Железопътна инфраструктура”, които са за над 1,8 млрд. лв. Най-много - 10, са обжалванията за мегапроекта за 1,024 млрд. лв. без ДДС за модернизацията на жп линията Елин Пелин-Костенец. Този участък бе разделен на три лота, за да се строят едновременно. За първия - от Елин Пелин до Вакарел, бе класиран първи консорциумът “Джен-Дуй ЖП Елин Пелин”. В него са турските фирми “Дженгиз” и “Дуйго”. Той предложи най-ниска цена от 498,8 млн. За строител на втория участък - от Вакарел до Ихтиман, бе избран консорциум “Салчеф - Гигастрой”, в който са италианската “Салчеф” и българската “Гигастрой”. Той е предложил цена от 126,395 млн. лв. Третият лот е от Ихтиман до Костенец. Прогнозната цена е 354,045 млн. лв. Първи бе класиран консорциум “Булрейл 2018 г.”, който даде по-ниска цена от другите - 283,8 млн. лв. В него са китайската “Чайна Комюникейшън Кънстракшън Къмпани” и българската “Трейс - София”. Една жалба блокира другия голям жп проект - от Костенец до Септември, част от жп магистралата от София до Пловдив. Тя е заради отстраняване на участника на етап оценка на техническото предложение. На първо място в този търг бе класирано сдружение “Kocтeнeц – Ceптeмвpи 2018”, в него са “Tpaнc Лoгиcтикa”, испанската “Koнтpaтac Иглecиac” и “Apкaдa Kъмпaни” - Pyмъния. То даде цена от 379,989 млн. бeз ДДC. 3 обжалвания спират подписването на договор за модернизация на жп участъка София-Волуяк. Две са срещу класирания на първо място, а едно - срещу отстраняване на фирма от търга. Проектът бе спечелен от испанско-полския консорциум “Комса - Тракция” с цена от 190 млн. лв. Блокиран е и проектът за сигнализацията на същата линия за 40 млн. лв.

Източник: 24 часа

„Елана Агрокредит“ АД е погасило 3,94 млн. лв. от кредита си към Сосиете Женерал Експресбанк. Плащането е извършено със собствени средства на „Елана Агрокредит“ АД, получени от продажбата на недвижими имоти, обект на договор за финансов лизинг. Това води и до намаление на портфейла от лизингови договори. Рекордно малко финансирани сделки има през януари 2019 г. или едва 237 хил. лв., спрямо 747 хил. лв. за януари 2016 г., 347 хил. лв. през януари 2017 г. и 509 хил. лв. през януари 2018 г. През 2018 г. „Елана Агрокредит“ АД привлече 19,5 млн. лв. с увеличение на капитала. Към края на 2018 г. финансовите активи и паричните средства на дружеството с за 10,6 млн. лв., спрямо за 2,09 млн. лв. в началото на 2018 г. Кредитната експозиция към края на миналата година е 21,6 млн. лв., включително 6,17 млн. лв. по облигационен заем. В началото на годината кредитната експозиция е била за 27,3 млн. лв. или с 5,7 млн. лв. по-голяма.

Източник: investor.bg

Българският енергиен холдинг (БЕХ) и дъщерните му дружества "Булгаргаз" и "Булгартрансгаз" са обявили процедури за избор на кредитни институции, които да издадат банкови гаранции в полза на Европейската комисия (ЕК) за обезпечаване на наложената в края на 2018 година глоба от 77 млн. евро. Санкцията по т.нар. газово дело, заведено от ЕК след жалба на "Овергаз" заради отказан достъп до газопреносната мрежа, няма да бъде действително платена до посочената от Брюксел дата на падежа - 19 март 2019 г. Причината е намерението да се обжалва както самото решение на ЕК, с което беше наложена глобата за злоупотреба с държавен газов монопол, така и размерът на санкцията. При неуспех ще бъдат начислени съответните лихви за забавеното плащане, с което крайната дължима сума може да нарасне значително. Ако по някакъв начин българските държавни компании успеят да оборят заключението на ЕК, ще се разминат само с разходите по издаването и поддържането на банковите гаранции. Еврокомисията наложи три отделни глоби от по 25 689 333 евро на БЕХ"Булгаргаз" и "Булгартрансгаз". Но тъй като газовият оператор "Булгаргаз" не разполага със собствени средства и като цяло не е в отлично финансово състояние, неговата глоба ще бъде гарантирана от БЕХ.

Източник: Капитал       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

БСК и браншови организации призовават депутатите да се ангажират с проблемите, свързани с прилагането на Наредба Н-18

Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации в Бургас вече е част от световната мрежа на CISCO Academy

Относно: Закон за мерките срещу изпирането на пари и Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари


Предстоящи събития

21 февруари: Дискусионен форум „Бизнесът информира - потребителят избира“

21 февруари: Семинар „Капиталовият пазар като източник на бизнес растеж за МСП“

23 февруари: Стартира учебна програма ”E-commerce Success” с продължителност от два семестъра

23 февруари: Годишното отчетно събрание на Национална асоциация „Хотел, ресторант, кафетерия“ (ХоРеКа)

26 февруари: Специализиран тренинг в три модула за правене на бизнес в Китай

6 март: Последствия от BREXIT за прилагането на REACH в България

6-8 март Двустранни бизнес срещи за туристическия бизнес по време на ITB Berlin 2019

14-15 март: 5-то издание на b2b Software Days Vienna

19 февруари – 17 март: Покана за кандидатстване за участие в акселераторска програма

22 март: Общо събрание на Стопанска камара - Добрич

28-31 март: Европейски форум за социално предприемачество 28-31 март 2019 г., Международен панаир - гр. Пловдив

14-17 май: Семинар “Осигуряване на качеството и безопасността на храни, напитки и фуражи“


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в новите курсове, които предлага Центърът за компютърно обучение на БСК

Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA 1 - 09 март 2019, съботно-неделен 
ССNА 2 - 09 март 2019, съботно-неделен
CCNA 4 - 23 март 2019, съботно-неделен

Обучение по MS Office

MS Excel – базово ниво - 22 февруари, 18.00 – 20.15 ч., вечерен  

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Европейският съюз разчита на увеличение през следващите 10 години на доставките на газ за Европа от Каспийския регион до 20-25 млрд. куб м, каза комисарят по бюджет и човешки ресурси в Европейската комисия Гюнтер Йотингер. „Нашата обща цел е през следващите 10 години доставките на газ от региона на Каспийско море (по „Южен газов коридор“) да се увеличат минимум два пъти – до 20 млрд. куб метра годишно и дори до 25 млрд. куб метра годишно“, каза Йотингер. Той отбеляза, че Европейският съюз е оптимист по повод строителството на Трансадритаическия газопровод и очаква този процес да приключи през 2019 – 2020 г. „Предвид плановете за отказ от въглищата (в Европа), през следващите десетилетия търсенето на природен газ ще се увеличи. Сега усилено се използват газовите запаси от Нидерландия, но те намаляват и Европа ще се нуждае от повече внос на газ. Каспийският регион е нов маршрут и нов източник на газ“, каза още Йотингер. Той отбеляза също така, че географията на страните, купувачи на азербайджански газ в рамките на проекта „Южен газов коридор“ също се разширява.

Източник: Associated Press

Америка

Американската администрация за енергийната информация написа в месечния си доклад, че шистовото производство в страната ще достигне рекордните 8.4 млн. барела на ден през март, което предполага, че в краткосрочен план надали ще има забавяне в общото производство в САЩ. От началото на годината до сега цената на петрола се е повишила с повече от 20%, подкрепяна до голяма степен от договореното намаление с 1.2 млн. барела на добива между ОПЕК и някои други големи износители като Русия. Американските санкции върху енергийните сектори на Иран и Венецуела намалиха допълнително доставките на петрол в световен мащаб, пише Reuters. Независимо от санкциите обаче износът на ирански суров петрол е по-висок от очакваното през януари. Среднодневните доставки се оценяват от Refinitiv на 1.25 млн. барела, докато анализаторите очакваха износът на ислямската държава да падне под 1 млн. барела дневно. Припомняме, че в средата на 2018 г. Иран изнасяше около 2.5 млн. барела дневно.

Източник: Reuters

Азия

Проучванията на китайската държавна петролна компания PetroChina в находището на шистово гориво в Западен Китай могат да разкрият сериозен търговски потенциал за шистовия петрол на територията на най-големия вносител на суров петрол в света, смятат от американската банка Morgan Stanley. PetroChina е успяла да постигне дневен добив в размер на 100 тона петрол, или 733 барела, от находището Джимсар в западната част на Синдзян (Синдзян-уйгурски автономен регион), което предполага, че добивът на шистов петрол може да има истински търговски потенциал за Китай. “Вярваме, че откритото находище Джимсар ще предизвика революция при шистовия петрол в Китай“, заяви в доклад анализаторът от Morgan Stanley Анди Менг. Потенциалът за увеличаване на сондажната дейност вероятно ще доведе до увеличаване на капиталовите разходи за шистов петрол през тази година ще облагодетелства сондажните компании, които работят на сушата. Потенциалният бум на шистовия добив в най-силната азиатска икономика вероятно ще бъде значително по-слаб от този тип изкопаемо гориво, което се добива в САЩ.

Източник: Associated Press

 
Индекси на фондови борси
20.02.2019
Dow Jones Industrial
25 954.44 (63.12)
Nasdaq Composite
7 489.07 (2.30)
Стокови борси
20.02.2019
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)56.90
Heating oil ($US/gal.)2.0200
Natural gas ($US/mmbtu)2.6500
Unleaded gas ($US/gal.)1.6000
Gold ($US/Troy Oz.)1 342.60
Silver ($US/Troy Oz.)15.99
Platinum ($US/Troy Oz.)828.00
Hogs (cents/lb.)52.98
Live cattle (cents/lb.)129.20

       Опознай България

Ден на оказване на признателност към лицата, съпротивлявали се срещу нацизма в Република България

С Решение № 1091 от 29 декември 2016 г. Министерският съвет обявява 21 февруари за Ден на оказване на признателност към лицата, съпротивлявали се срещу нацизма в Република България. На тази дата през 1941 г. в дома на Никола Мушанов се провежда съвещание на лидерите на опозицията, които се противопоставят на влизането на България в Тристранния пакт. Страните от оста (Рим - Берлин - Токио) или страните от Тристранния пакт е военен блок между Хитлеристка Германия, Италия, Япония и други държави, участвали във Втората световна война и противостоящи на Антифашистката коалиция. След срещата водачите на демократите, радикалдемократите, земеделците и социалдемократите излизат с „декларация за пълен неутралитет на България”. Мушанов отива на дълъг разговор с министър-председателя Богдан Филов, после връчва декларацията и на цар Борис III. Никола Стойков Мушанов е български политик, един от водачите на Демократическата партия през първата половина на 20 век. Той е министър-председател начело на три правителства през 1931 – 1934 година. (Снимка: bg.wikipedia.org)


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 21.02.2019
Българска версия: 29602, Английска версия: 2898

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2019. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999