Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Вторник, 05 февруари 2019 г., брой 4887
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.


 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(05.02.2019)
  EUR   1.95583  
GBP   2.23070
USD   1.70889
CHF   1.71249
EUR/USD   1.1445*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.02   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Верео АД - София  
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

През четвъртото тримесечие на 2018 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1477 жилищни сгради с 11 682 жилища в тях и 1 457 570 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), съобщи НСИ. За същия период местните администрации са издали разрешения за строеж на 33 административни сгради и офиси с 224 417 кв. м РЗП и на 1319 други сгради със 780 957 кв. м РЗП. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2017 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са повече с 14 на сто, броят на жилищата в тях - с 59,4 на сто, а разгънатата им застроена площ - с 61,1 на сто. Издадените разрешителни за строеж на административни сгради се увеличават с 10 на сто, а ръстът на тяхната разгъната застроена площ е над шест пъти. Броят на разрешителните за строеж, издадени на други сгради, нараства с 16.7 на сто, а тяхната РЗП - с 13 на сто.

Източник: 24 часа

В България минималното възнаграждение е под 400 евро, отчете Евростат към януари 2019 г. Статистиката обхваща 22 от 28-те членки на съюза, тъй като Дания, Италия, Кипър, Австрия, Финландия и Швеция не определят минимална заплата. От тази година минималната заплата у нас е 560 лв. (286 евро). Ударното увеличение на най-ниското възнаграждение се критикува остро от бизнеса, освен това заради икономически и демографски особености на някои райони като Видин например е опасно близо до средните заплати. Това не променя факта, че България в голямата си част остава далеч от европейските стандарти на живот. Осем държави, главно в източната част на ЕС, имат минимално възнаграждение между 400 и 600 евро, посочват европейските статистици. В Латвия минималната заплата е 430 евро, Румъния е пред нея с 446 евро, в Унгария най-ниското възнаграждение е 464 евро, в Хърватия - 506 евро, в Чехия - 519 евро, в Словакия - 520 евро, в Полша - 523 евро, в Естония - 540, а в Литва - 555 евро.

Източник: Сега

 
Дружества
Хотели и мотели с ресторант
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2017 г.
(хил. лв.)
  1   Албена АД - Оброчище   90 308  
  2   Империал туризъм ЕАД - София   81 771  
  3   Дюни АД - Созопол   24 985  
  4   София Хотел Балкан АД - София   17 391  
  5   Пампорово АД - Чепеларе   13 664  
  6   Гранд хотел София АД - София   13 027  
  7   Златни пясъци АД - Варна   12 041  
  8   Ривиера АД - София   10 189  
  9   Ем Ейч Кю ЕООД - София   9 806  
  10   Мирад ООД - София   8 795  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 04.02.2019
  Обща стойност (BGN): 164 455.95  
Брой търгувани компании: 37
Premium 10 558.89
Standard 105 945.42
АДСИЦ 14 093.87
Облигации 33 857.78
Най-голяма промяна в цените
Петрол АД - Ловеч -36.73 %
Фазерлес АД - Силистра 8.49 %
BaSE - Акции: 5 408.26
BaSE - АДСИЦ: 300.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) санкционира „Метро Кеш eнд Кери България“ ЕООД с 14 972 320 лв. (2% от общия оборот за 2017 г.) за неразрешена сравнителна реклама, която, според антимонополната комисия, на практика представлява удар по търговската верига "Лидл". Сигналът до КЗК е подаден от "Лидл" и в него се твърди, че рекламната кампания на "Метро" с водещ слоган „Не сменяй вкуса, смени магазина. При нас италианската седмица е през цялата година. "Метро". Имаме го.“ е атака по "Лидл", чиято практика от години е да рекламира продуктите си чрез тематични седмици. КЗК приема, че това е неразрешена сравнителна реклама и по този начин се дискредитират и опетняват репутацията и доброто име, положението и дейностите на „Лидл България ЕООД енд КО“ КД и се създават предпоставки за извличане на нелоялно предимство от известността на конкурента и неговата практика да провежда „тематичните седмици“, свързани с предлагане на продукти, характерни за определени традиционни кухни. Създава се и възможност за пренасочване по недобросъвестен начин на потребителите от „Лидл България ЕООД енд КО“ КД към магазините на „Метро Кеш eнд Кери България“ ЕООД.

Източник: Дума

Националната компания "Железопътна инфраструктура" определи изпълнителите за модернизацията на отсечката Елин Пелин - Костенец, оценена на над 1 млрд. лева. По първата обособена позиция начело е консорциумът, в който участват фирмите "Дженгиз" и "Дуйгу". Тези фирми бяха ангажирани със строителството на новото летище в Истанбул. Предложена цена от тях е 498.8 млн. лв. без ДДС. У нас "Дженгиз" бе сред строителите на магистрала "Люлин". По-назад са класирани офертите на обединения начело с "Главболгарстрой" и с "Трейс Груп Холд". По втората обособена позиция печели консорциум между италианската "Салчеф - Гигастрой". Ценовата й оферта е в размер на 126.39 млн. лв. без ДДС. На второ място остава предложението на полската фирма "Тракция". По обособена позиция №3 победител е обединението между "Чайна Комюникейшън Кънстракшън Къмпани" ЛТД и "Трейс - София". Предложена цена е 283. 8 млн. лв. без ДДС. На втора позиция е класирано предложението на консорциума между "Щрабаг" и "Джи Пи Груп". Очаква се договорът с избраните изпълнители да бъде сключен до края на месец февруари 2019 година. Проект "Модернизация на железопътен участък Елин Пелин – Костенец“ се финансира от ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020. Общата дължина на трасето е 51 км, разделено в три позиции, а проектната скорост е до 160 км/ч за конвенционални влакове.

Източник: Банкеръ

Комисията за защита на конкуренцията започва отново проучване за намерението на „Емко“ ООД да придобие контрол върху русенския завод „Дунарит“. Това се случва след решение на петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС), който на 21 януари 2019 г. върна преписката от 2016 г. за сделката на комисията за ново разглеждане и произнасяне, информира антимонополният орган. Решението на КЗК от 11 август 2016 г. бе отменено от съда. Според него сделката за придобиване на „Дунарит“ от страна на „Емко“ не попада в обхвата Закона за защита на конкуренцията.

Източник: Сега

Тридесет български компании предлагат храни и козметика на китайския пазар чрез електронната платформа за търговия, съобщиха от Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и Централна и Източна Европа. Благодарение на нея в края на 2018 година вече са сключени реални сделки за български козметични продукти. В момента на платформата се предлагат 4500 артикула основно от хранително-вкусовата промишленост от различни страни от Централна и Източна Европа. Китай е много предпазлив при вноса на хранителни продукти. Преди да бъдат внесени, трябва да бъдат подписани двустранни протоколи, гарантиращи безопасността. България има 29 стартирали двустранни процедури за износ.

Източник: Труд

„Първа инвестиционна банка“ АД отчита общи обезценки за 267 млн. лв. през 2018 г., поради което собственият капитал на банката намалява с 50 млн. лв. до 879 млн. лв. към 31 декември 2018 г. Банката отчита печалба в размер на 156,6 млн. лв., като акциите ѝ поскъпнаха с 13% до 3,85 лв. за акция на 31 януари 2019 г. Но има и обезценки за 184,4 млн. лв. от „Ефект от първоначално прилагане на МФСО 9“. Отделно от тях са налице и обезценки за 82,5 млн. лв. с което общите обезценки възлизат на 267 млн. лв. Има и реинтегрирани обезценки за 59,6 млн. лв. Крайният резултат е намаление на собствения капитал с 50 млн. лв. въпреки силната печалба. За банките собственият капитал е важен показател, в който се събират ефектите от всичко, вкл. оперативна дейност, преоценки на активи и обезценки на активи. Банката е отдала на финансов лизинг и значителна част от терена на бившия МК „Кремиковци“. Инвеститорът е дъщерно дружество на Soravia Real Estate Developers GmbH и е част от австрийската икономическа група Соравия.

Източник: investor.bg

Регулирана информация

На 4.02.2019 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи протокол от проведено извънредно общо събрание на дружеството ВИПОМ АД на 04.02.2019 г.       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Брекзит без сделка може да доведе до проблеми с лекарствата за онкоболни

Какви промени ще претърпи Кодексът на труда?

Къде е България в разделното събиране на облекла


Предстоящи събития

11 февруари: Дискусия, посветена на влизащите в сила нови изисквания към касовите апарати

13 февруари: Общо събрание на БАСЕЛ

15 февруари: Покана за „Грантова схема за подпомагане на МСП за растеж и разширяване извън местните пазари“

23 февруари: Годишното отчетно събрание на Национална асоциация „Хотел, ресторант, кафетерия“ (ХоРеКа)

6-8 март Двустранни бизнес срещи за туристическия бизнес по време на ITB Berlin 2019

14-15 март: 5-то издание на b2b Software Days Vienna

22 март: Общо събрание на Стопанска камара - Добрич

28-31 март: Европейски форум за социално предприемачество 28-31 март 2019 г., Международен панаир - гр. Пловдив

14-17 май: Семинар “Осигуряване на качеството и безопасността на храни, напитки и фуражи“


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в новите курсове, които предлага Центърът за компютърно обучение на БСК

Уебинар „Ползата от облачните технологии за бизнеса”

19 февруари 2019

  • Ще научите как да използвате облачните технологии във Вашата работа и как да направите своя бизнес още по-ефективен;
  • Ще Ви дадем конкретни практически примери за ползите от облачните технологии;
  • Ще разберете, за какви проекти е подходящ облакът и ще видите по какъв начин се подобрява начинът на работа на една компания, която преминава на cloud.

Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA 1 - 09 март 2019, съботно-неделен 
ССNА 3 - 26 януари 2019, съботно-неделен
CCNP Switch - 9 февруари 2019, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Икономиката на Италия изпадна в рецесия през последното тримесечие на 2018 г., като това се случва за трети път през последните десет години. Това е удар върху управляващата дясноцентристка и популистка коалиция в страната, която обеща да увеличи ниския растеж на брутния вътрешен продукт (БВП). Спадът от 0.2% в третата по големина икономика в еврозоната в тримесечието от октомври до декември следва такъв от 0.1% през предходните три месеца. Така с две последователни тримесечия на понижение на БВП на годишна база италианската икономика изпълнява дефиницията за рецесия. За цялата 2018 г. растежът достига 1%, което е спад спрямо 1.6% през 2017 г. Премиерът на страната Джузепе Конте прогнозира, че свиването на БВП най-вероятно ще продължи и през 2019 г. Управителят на централната банка Игнацио Виско предупреди, преди публикуването на данните, че рисковете от влошаване на перспективата на финансовата институция за икономическия растеж преминават в рецесия през четвъртото тримесечие. Интересно е да се отбележи, че откакто преди 20 години е въведено еврото, общият икономически растеж на Италия е едва 9%.

Източник: Guardian

Америка

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще издигне за поста президент на Световната банка заместник-министъра на финансите, отговарящ за международните отношения Дейвид Малпас, който е известен като критик на международната финансова организация. Официално издигането на кандидатурата на 62-годишния Малпас ще бъде направено в сряда. Министърът на финансите на САЩ Стивън Мнучин вече е започнал да информира колегите си от другите страни за кандидатурата, съобщава Financial Tomes. Малпас по-рано критикуваше дейността на Световната банка в частност във връзка с предоставянето на кредити на Китай, като изрази съмнение в ефективността на дейността на банката, а също така заяви, че глобализмът и многостранният подход в международните отношения са „отишли твърде далеч“. Представител на Белия дом е казал, че издигането на кандидатурата на Малпас има за цел да се засили фокуса на Световната банка върху задачи в подкрепа на икономическия ръст на развиващите се страни, който би бил изгоден за САЩ. Президент на Световната банка традиционно е представител на САЩ, които притежават 16 % от капитала на финансовата организация.

Източник: Wall Street Journal

Азия

Nissan потвърди, че новият й модел X-Trail, който първоначално беше планирано да се прави в завода в Съндърланд, Великобритания, ще бъде произвеждан в Япония. В писмо до работниците компанията заяви, че продължаващата несигурност заради Brexit не помага на фирмите да "планират бъдещето". През 2016 г. производителят на автомобили заяви, че ще прави новия модел в Обединеното кралство след "уверения" от правителството. Синдикатите описаха новините като "разочароващи" и казаха, че са "сериозно загрижени". Правителството заяви, че решението на Nissan е "удар за сектора", но в резултат на това няма да има съкращение на работни места. Nissan произвежда автомобили в Съндърланд от 1986 г. и в завода работят почти 7000 души. През последните месеци има редица лоши новини от автомобилната индустрия. Jaguar Land Rover и Ford обявиха съкращения на работни места, а решението за изместване на производството на X-Trail на Nissan от завода в Съндърланд е само последното разочарование от сектор, който процъфтяваше допреди няколко години.

Източник: BBC

 
Индекси на фондови борси
04.02.2019
Dow Jones Industrial
25 239.37 (175.48)
Nasdaq Composite
7 347.54 (83.67)
Стокови борси
04.02.2019
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)54.75
Heating oil ($US/gal.)1.9100
Natural gas ($US/mmbtu)2.6600
Unleaded gas ($US/gal.)1.4300
Gold ($US/Troy Oz.)1 319.40
Silver ($US/Troy Oz.)15.93
Platinum ($US/Troy Oz.)825.10
Hogs (cents/lb.)63.05
Live cattle (cents/lb.)127.00

       Опознай България

Леда Милева (1920 - 2013)

Леда Милева е писателка, преводачка, автор на стихове и пиеси за деца. Родена е на 5 февруари 1920 г. в град София. Дъщеря е на Гео Милев. Завършва Американския колеж в София и Институт за детски учителки, междувременно следва в Юридическия факултет на Софийския университет. След Втората световна война работи като редактор в различни издателства и като главен редактор на списание „Пионерска самодейност“ (1952-1955). След това е заместник-директор (1966-1967) и директор (1967-1970) на Българската телевизия. Била е постоянен представител на България в ЮНЕСКО в Париж и народен представител в VIII и IX НС и VII ВНС. Включена е в Почетния списък "Ханс Кристиян Андерсен" на Международния съвет по детската книга. Издала е повече от 30 книги със стихотворения и поеми за деца. Нейни стихотворения и пиеси са превеждани и издавани във Франция, Германия, Русия, Белорусия, Румъния, Чехия, Полша, Унгария, Сирия и др. Носител на орден Стара планина Първа степен (2006). На 93-годишна възраст умира на рождения си ден през 2013 г.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 05.02.2019
Българска версия: 29609, Английска версия: 2898

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2019. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999