Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Вторник, 29 януари 2019 г., брой 4882
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.


 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(29.01.2019)
  EUR   1.95583  
GBP   2.25098
USD   1.71294
CHF   1.72609
EUR/USD   1.1418*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.01   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Академично строителство АД - София
Крам Комплекс Груп АД - Мусачево - Сф
Странд-Бургас АД - София
Юробанк България АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Пътуванията на български граждани в чужбина през декември 2018 г. са 478.4 хил., което е с 4.2 процента над регистрираните през декември 2017 година, съобщи Националният статистически институт (НСИ). Най-голям относителен дял от общия дял през декември 2018 г. на български граждани в чужбина са били пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 49.4 на сто, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия - 27.6 на сто, и пътуванията със служебна цел - 23.0 процента. През декември 2018 г. посещенията на чужденци в България са 619.9 хил., което е с 4.0 процента повече в сравнение с декември 2017 година. От общия брой чужденци, посетили България през декември 2018 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 56.6 на сто, или с 5.5 процента повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Източник: Сега

Близо една трета от произведения брутен вътрешен продукт (БВП) в България през 2017 г. идва от сектор услуги в столицата. София остава назад по растеж спрямо предходната година, а лидерската позиция заема област Враца с 19.7%, като така измества миналогодишния водач - Стара Загора. Увеличението идва основно от индустрията и вероятно се дължи на АЕЦ "Козлодуй", където през 2017 г. по-високите продажни цени доведоха до 100 млн. повече приходи спрямо предходната година. Успоредно с това централата отчита и по-високи разходи за поддръжка. Северозападният регион като цяло излиза напред сред районите с най-голям номинален ръст на БВП през 2017 г. - 9.5%. Това до голяма степен се дължи на Враца, но значително увеличение има и във Видин (11%) и Монтана (9%).

Източник: Капитал

 
Дружества
Други спомагателни дейности в сухопътния транспорт
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2017 г.
(хил. лв.)
  1   Национална компания Железопътна инфраструктура ДФ - София   123 046  
  2   Център за градска мобилност ЕАД - София   50 091  
  3   Дунав мост Видин – Калафат АД - Антимово - Вд   17 097  
  4   Еуроспед ЕООД - София   11 566  
  5   ТТЛ ЕООД - София   6 858  
  6   А.Б.С. Шипинг ООД - София   5 755  
  7   Ауто Мобайл АД - София   2 625  
  8   Мейтрикс Рилокейшънс ЕООД - София   2 453  
  9   МВ Логистика ООД - София   1 918  
  10   Автоекспрес АД - Варна   1 604  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 28.01.2019
  Обща стойност (BGN): 7 515 972.77  
Брой търгувани компании: 44
Premium 87 001.86
Standard 7 412 727.05
АДСИЦ 13 069.50
Облигации 3 174.36
Най-голяма промяна в цените
Холдинг Света София АД - София 12.36 %
Еврохолд България АД - София -4.39 %
BaSE - Акции: 719.81
BaSE - АДСИЦ: 705.75

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Фейсбук открива офис в София. Служителите в него ще се занимават с преглед на различно съдържание, което може да е в противоречие с правилата на социалната мрежа. Новият офис ще заработи до седмици, а догодина в него се планира да работят около 150 човека. Те ще преглежда случаите на докладвани публикации на турски, руски и казахски език, затова се търсят хора, които владеят тези езици. В момента протича обучението на първите кадри. Съдържанието на български в момента се модерира предимно от центъра за разглеждане на съдържание в Дъблин, Ирландия, но от компанията не изключват в бъдеще софийският център да поеме модерацията и на българското съдържание. Новият център ще бъде създаден съвместно с компанията за аутсорсинг TЕLUS International. Фейсбук вече обяви, че разширява мрежата си в Европа, в което влизат нови центрове в Барселона и Латвия.

Източник: Труд

Сделки за 27 291 МВтч електроенергия са сключени на борсовия сегмент "Ден напред" с дата на доставка 29 януари 2019 г. Това е рекордно за Българката независима енергийна борса количество и показва, че през последните дни ликвидността й се увеличава. Досегашното най-високо ниво (25 663 МВтч) бе регистрирано само преди седмица - на 23 януари, а през първите дни на тази година търгуваните обеми бяха между 20 и 23 хил. мегаватчаса. Повишеното предлагане води до намаляване на цените, които за изминалите 7 дни са с близо 25% по-ниски спрямо първите три седмици на януари. Борсата не дава информация кои са страните по сделките.

Източник: Капитал

Приключи най-голямата инфраструктурна обществена поръчка на стойност 1.2 млрд. лв. за модернизацията на жп линията Елин Пелин – Костенец. Най-сложният и скъп участък ще се строи от турски консорциум, в който участват фирмите "Дженгиз" и "Дуйгу", ангажирани с изграждането на новото летище на Истанбул, което е най-голямото в света. В търга участва и строителната компания "Джи Пи Груп" в консорциум заедно с австрийската компания "Щрабаг" но губи надпреварата за един от лотовете. Тя е изпреварена с минимална разлика в точките от обединение между китайската "Чайна Комюникейшън Кънстракшън Къмпани" и "Трейс – София", което оферира с над 146 млн. лв. по-ниска цена от тази на "Джи Пи Груп". Обществената поръчка за модернизацията на жп линията Елин Пелин – Костенец беше обявена през юли 2017 г. Тя беше обжалвана и това е една от основните причини за голямото забавяне на избора на изпълнител. Очакванията бяха това да стане до края на 2018 г., но комисията не успя да се справи заради големия обем документация. В търга оферти подадоха общо 19 кандидати по три обособени позиции. От тях 10 са отстранени по различни причини и не бяха допуснати до отваряне на ценовите предложения. Модернизацията на жп линията Елин Пелин – Костенец се финансира от оперативна програма "Транспорт" 2014 – 2020 г. и е сред рисковите за изпълнение.

Източник: mediapool.bg

Общинското дружество „Столичен автотранспорт“ ще обслужва линиите на компанията „Карат С“ от лятото на 2019 г., съобщи изпълнителният директор на „Център за градска мобилност“ Христиан Петров. Превозът ще се извършва с 90 нови автобуса, които трябва да бъдат доставени през юни. Най-използваната от линиите на „Карат С“ е 204 и обслужването ще се поеме от нови съчленени автобуси на газ. През 2018 г. Столичният общински съвет отказа да гласува удължаване на договорите за 11-те линии на „Карат С“. С излизането на компанията от обслужването на градските линии „частните“ такива в столицата ще намалеят до около 5-6%. Компанията „Еридан транс“ обслужва линия 260, а „МТК Гроуп“ – 17.

Източник: economic.bg

Консолидираните нетни приходи от продажби за 2018 г. на дружествата от икономическата група на "Монбат" АД намаляват с 5,5% на годишна база до 301,6 млн. лв. Само през декември 2018 г. производителят на акумулатори е отчел консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 23,5 млн. лв., което представлява повишение от 4,9% на годишна база. Реализираната консолидирана загуба на дружествата от икономическата група на "Монбат" АД за месец декември 2018 г. е 1,47 млн. лв. Това е спад със 119,6% спрямо същия месец на предходната година. За цялата изминала година печалбата преди облагане с данъци от оперативна дейност след неконтролиращо участие е в размер на 5,8 млн. лв., което е със 74,40% по-малко в сравнение с година по-рано. Съпоставимите цифри за 2017 г. не включват еднократни ефекти, свързани с изгодни покупки на дружества. Консолидираната EBITDA от оперативна дейност през декември нараства с 9% до малко над 1 млн. лв., а EBITDA от оперативна дейност за цялата изминала година е в размер на 27,6 млн. лв., което представлява понижение от 30,2% в сравнение с 2017 г.

Източник: investor.bg

Регулирана информация

На 28.01.2019 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи Уведомление за финансовото състояние към 31.12.2018 г. от Випом АД - Видин /VIPOM/       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Стартира изборна кампания на БАУХ


Предстоящи събития

13 февруари: Общо събрание на БАСЕЛ

15 февруари: Покана за „Грантова схема за подпомагане на МСП за растеж и разширяване извън местните пазари“

14-15 март: 5-то издание на b2b Software Days Vienna

22 март: Общо събрание на Стопанска камара - Добрич

28-31 март: Европейски форум за социално предприемачество 28-31 март 2019 г., Международен панаир - гр. Пловдив

14-17 май: Семинар “Осигуряване на качеството и безопасността на храни, напитки и фуражи“


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в новите курсове, които предлага Центърът за компютърно обучение на БСК

Уебинар „Ползата от облачните технологии за бизнеса”

19 февруари 2019

  • Ще научите как да използвате облачните технологии във Вашата работа и как да направите своя бизнес още по-ефективен;
  • Ще Ви дадем конкретни практически примери за ползите от облачните технологии;
  • Ще разберете, за какви проекти е подходящ облакът и ще видите по какъв начин се подобрява начинът на работа на една компания, която преминава на cloud.

Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA 1 - 09 март 2019, съботно-неделен 
ССNА 3 - 26 януари 2019, съботно-неделен
CCNP Switch - 9 февруари 2019, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Германското правителство приветства официалното предложение да спре въглищните електроцентрали в страната до 2038 г., като обяви, че ще действа бързо, за да изпълни препоръката. Предложението на назначената от правителството комисия ще помогне на Германия да се присъедини към нарастващия брой държави, които са решили постепенно да спрат употребата на въглища, основен източник на емисиите парникови газове. В същото време стъпката сериозно ще натовари немските данъкоплатци, тъй като ще бъдат необходими големи компенсационни плащания към миньорите, към въгледобивните райони и операторите на електроцентрали, които ще бъдат затворени като резултат от новата политика. Немският министър на икономиката Петер Алтмайер обяви, че предложението на комисията е „ясен сигнал“, че такива стъпки са добри „за икономиката и климата“. Той допълни, че това означава „по-малко въглеродни емисии, повече нови работни места, надеждност на доставките и достъпни цени на електроенергията“.

Източник: FT

Америка

Администрацията на президента Доналд Тръмп отмени санкциите срещу три компании, свързани с руския олигарх Олег Дерипаска. Става дума за алуминиевия гигант Rusal, както и En+ Group и JSC EuroSibEnergo. И представители на Републиканската партия, и такива на Демократическата се противопоставиха на този ход. Техният основен аргумент бе, че не бива да се отслабват санкциите срещу близкия до Путин олигарх, докато продължава разследването на специалния прокурор Робърт Мълър за руската намеса в американските избори от 2016 г. Правителството на свой ред аргументира решението, посочвайки, че санкциите заплашват световната алуминиева индустрия. Причината за премахването на санкциите е, че Дерипаска е намалил дела си в трите компании и вече не ги контролира, обясниха от Министерството на финансите. Дерипаска е имал връзки с Пол Манафорт - бивш мениджър на кампанията на Тръмп. Манафорт се призна за виновен през септември 2018 г. по обвинение за заговор срещу САЩ.

Източник: CNBC

Азия

Китайски учени са разработили устройство, което в случай на успех ще осигури възможност за добив на шистов газ, богати запаси, от който са открити в няколко района на Китай. Изпитанието на новата технология се планира да бъде проведена през март-април тази година на територията на югозападната провинция Съчуан. Китай притежава най-големите запаси от шистов газ в света – около 31,6 трлн. куб м, което надхвърля два пъти общите запаси на САЩ и Австралия. В същото време Китай към настоящия момент е най-големият вносител на природен газ. През 2017 г. шистовият газ, добит в страната е едва 6 млрд. куб м. Проблемът е в това, че основните запаси са концентрирани в провинция Съчуан и то на дълбочина от 3,5 километра под морското ниво. Настоящите технологии обаче, в частност хидравличния разрив на пластовете засега не дават възможност за добив на такава дълбочина. Група ядрени учени от главната държавна лаборатория при Университета за транспорт в Ксиан, под ръководството на професор Чанг Йонгмин е разказал пред вестника подробности за технологията за т.нар. енергийна пръчка, която може да достигне на голяма дълбочина на пластовете.

Източник: Associated Press

 
Индекси на фондови борси
28.01.2019
Dow Jones Industrial
24 528.22 (-208.98)
Nasdaq Composite
7 085.68 (-79.18)
Стокови борси
28.01.2019
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)52.24
Heating oil ($US/gal.)1.8400
Natural gas ($US/mmbtu)2.9000
Unleaded gas ($US/gal.)1.3500
Gold ($US/Troy Oz.)1 302.60
Silver ($US/Troy Oz.)15.74
Platinum ($US/Troy Oz.)815.60
Hogs (cents/lb.)62.32
Live cattle (cents/lb.)127.38

       Опознай България

Празник на Търговище

На 29 януари своя официален празник празнува община Търговище. На тази дата през 1878 г. отряд, предвождан от руския полковник Карганов, освобождава града от турците.
По тези места са живели хора още през медно-каменната епоха (V-IV в.пр.н.е.), според археологическите сведения. В околностите на града са открити останки от тракийски селища, селища от римската епоха, както и крепост от ранновизантийската епоха. Намерени са и останки от селища от Първата и Втората българска държава. Старото име на селището – Ески Джумая, се среща за първи път в данъчен регистър от 1573 г. През 1658 г. то става административен център. Географското положение, процъфтяващите занаяти и търговия превръщат Ески Джумая в средище на най-известния панаир в европейската част на Османската империя. Още в ХVІІІ век тук е открито килийно училище, което през 1846 г. е преобразувано в светско. През 1872 г. Ангел Кънчев създава таен революционен комитет. След Освобождението настъпва бърз икономически и културен възход на града. Търговските му традиции дават основание за промяна на името Ески Джумая в Търговище през 1934 г. През 1958 г. той става административен център на окръг. (Снимка: www.targovishte.bg)


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 29.01.2019
Българска версия: 29608, Английска версия: 2899

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2019. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999