Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 24 януари 2019 г., брой 4879
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.


 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(24.01.2019)
  EUR   1.95583  
GBP   2.24259
USD   1.72062
CHF   1.72548
EUR/USD   1.1367*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.01   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Финансови новини

Да се отложи влизането в сила на закона за горивата с 6 месеца и той да действа от 1 юли, а наредбата за него да е готова на 1 август 2019 г., решиха депутатите с приемането на промени в закона за горивата на първо четене. Законът за горивата трябваше да влезе в сила на 28 януари. Това предвиждаше обнародваният на 27 юли 2018 г. Закон за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. С промените, които бяха приети лятото, търговците на едро на горива трябва да имат капитал от 1 млн. лв., а собствениците на бензиностанции - 20 000 лв. Освен това едрите играчи трябва да имат гаранция от 500 000 лв., а дребните - 20 000 лв. Предвижда се, ако някой търгува с горива без регистрация или в нарушение на закона, да се наказва с глоба, съответно с имуществена санкция в размер от 25 хил. до 250 хил. лв. При повторно нарушение санкцията е в двоен размер. Текстовете за отлагане му бяха внесени от Министерски съвет на 10 януари в Народното събрание.

Източник: 24 часа

България запази позицията си в класацията на Bloomberg за иновативни държави въпреки лекото повишаване на цялостната си оценка. Страната ни продължава да е в Топ 50, заемайки отново миналогодишното 41-о място. Южна Корея на свой ред запазва позицията си на глобален лидер в сектора на иновациите, въпреки че напредъкът на Германия поставя най-голямата европейска икономика почти наравно с азиатската страна. САЩ се изкачват с осем места в класацията, след като през 2018 г. по-ниските резултати на страната в образованието я изхвърлиха от челната десетка за първи път. Годишната класация на Bloomberg, която излиза за седма поредна година, прави анализ на отделните държави на базата на десетки критерии, използвайки седем основни показателя за тяхното измерване, сред които разходите за изследователска и развойна дейност (R&D), промишлен капацитет и концентрация на високотехнологични публични компании.

Източник: investor.bg

 
Концесии

Министерският съвет одобри Плана за действие за държавните концесии за периода 2019-2020 г. Документът е разработен в съответствие с Националната стратегия за развитие на концесиите и служи за определяне на концесиите, чрез възлагането на които ще се изпълнят целите и приоритетите, включени в стратегията, съобщиха от Министерски съвет. Очакваните резултати от изпълнението на плана са привличане на частен капитал, използване на опита на бъдещите икономически оператори, освобождаване на администрацията от несвойствени дейности, в резултат на които се изразходват неефективно публични средства. Както и задоволяване на нуждите на обществото от качествени инфраструктурни, рекреационни и други обществени услуги, при най-добро съотношение качество-цена, развитие на качествени, достъпни инфраструктура и услуги от обществен интерес чрез публично-частно партньорство. Останалите очаквани резултати от изпълнение на Стратегията за концесиите, която е с хоризонт на действие до 2027 г., се предвижда да се изпълнят през следващия програмен период.

Източник: Монитор

Дружества
Производство на рафинирани нефтопродукти
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2017 г.
(хил. лв.)
  1   Лукойл Нефтохим Бургас АД - Бургас   5 598 540  
  2   Инса ойл ООД - Раковски   448 732  
  3   Полисан АД - Русе   247 277  
  4   Приста Ойл Холдинг ЕАД - София   81 938  
  5   Лубрика ООД - Русе   20 554  
  6   Автоман ЕООД - София   9 967  
  7   Верила Лубрикантс АД - София   6 347  
  8   Полихим-СС ЕООД - София   3 246  
  9   Полихим - СС - Ойл ООД - София   2 792  
  10   Българска петролна рафинерия ЕООД - София   2 728  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 23.01.2019
  Обща стойност (BGN): 295 062.10  
Брой търгувани компании: 31
Premium 134 457.45
Standard 155 845.07
АДСИЦ 4 586.69
Структурирани 172.88
Най-голяма промяна в цените
Доверие - Обединен холдинг АД - София 21.71 %
Еврохолд България АД - София -6.00 %
BaSE - Акции: 3 302.29

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Американската "Варок Лайтинг системс" (Warroc Lighting Systems) - част от индийската "Варок груп", откри завод за производство на малки осветителни тела за автомобили и двуколесни превозни средства край димитровградското село Крепост. Инвестицията е на стойност 8 млн. лв. Първоначално работните места са 50, а в бъдеще ще достигнат 400. През 2018 година в автомобилния сектор са инвестирани 200 млн. лв. и са разкрити 3200 работни места, сочат данните на Министерството на икономиката. По закона за насърчаване на инвестициите са сертифицирани 28 инвестиционни проекта за 841.36 млн. лв. с 2 541 работни места.

Източник: Дневник

Българската компания Инспирит, изцяло фокусирана върху платформата Microsoft SQL Server, разширява дейността си и стъпва на един от най-високо технологичните пазари в Европа – норвежкия. От фирмата обявиха, че представителството им в Осло официално е отворило врати. Навлизането на Инспирит в Норвегия става по инициатива на Glasspaper AS Осло – най-големият център за технологични обучения в страната. От няколко години основателят на българската компания – Маргарита Наумова, е част от преподавателския му екип, като през това време тя е реализирала множество обучения там, а заедно с екипа си е разработила и програма за Microsoft University Norway. Инспирит ще продължи да поддържа силен фокус върху SQL Server Data Platform технологиите. Стратегията на компанията е да включи в услугите си още области от Data Management Framework и по-точно Data Governance, Data Quality, Meta Data Management решения, както и да затвърди водещата си позиция в BI, Мaster Data Management и внедряването на сложни SQL Server базирани инфраструктурни решения.

Източник: economic.bg

Електроенергийният системен оператор привлече европейско съфинансиране в максимален размер от 58 милиона лева за изграждането на междусистемния електропровод 400 kV „Марица Изток - Неа Санта“. ЕК осигурява 50% от необходимите средства за строителството на електропровода, които са на обща стойност 116 милиона лева. Другата половина ЕСО ще покрие със собствени средства. Междусистемният електропровод 400 kV между българската подстанция „Марица Изток“, „Неа Санта“ в Гърция. Електропроводът е с дължина 122 км на българска територия и 29 км на гръцка територия, и капацитет от 1500 MW. Трасето на електропровода на българска територия преминава през общините Симеоновград, Хасково, Кърджали, Момчилград и Кирково. През 2015 година ЕСО и гръцкият независим преносен оператор подписаха Меморандум за разбирателство за изграждане на електропровода. Електропроводът ще подсили мрежа 400 kV в региона, значително ще повиши възможността за обмен на електроенергия между двете държави и ще подпомогне реализацията на произведената електроенергия от възобновяеми източници на територията на Североизточна Гърция и Южна България.

Източник: Монитор

"Сирма груп холдинг" АД удължава предлагането на акции с 20 работни дни и крайният срок за плащане на заявените акции вече е 15 февруари 2019 г. спрямо досегашния срок от 21 януари 2019 г. По принцип увеличението на капитала на "Сирма груп холдинг" АД с минимум 19 786 839 лв. (по 1 лв. на акция) е затруднено от факта, че акциите на дружеството се търгуват при цена около 0,9 лв., а емисионната цена на нова акция е 1 лв. Дружеството ще плати 2,2 млн. евро в тридневен срок от вписването на увеличението на капитала в Търговския регистър на „Ню Юръп Венчър Екуити Ел Пи" /правоприемник на инвестиционния фонд за рисково финансиране "Невек/“. Плащането е по повод покупката на 26,06% от капитала на "Онтотекст" АД, дъщерно дружество на "Сирма груп холдинг" АД. За момента като гаранция по сделката са заложени по 1 968 131 акции на Цветан Борисов Алексиев, Атанас Костадинов Киряков и Георги Първанов Маринов. Вероятно "Сирма груп холдинг" АД е получило уверение от някой/някои от заявилите за записване 26 млн. акции, че му трябва малко време, за да уреди кредит или да осигури пари от друг източник, за да плати заявените акции. Затова е и тази отсрочка от 20 работни дни.

Източник: investor.bg

Националната банка на Молдова одобри продажбата на 64% от втората по големина банка в страната - Moldindconbank на българския инвестиционен фонд - "Доверие - Oбединен холдинг" АД, съобщава агенция Ройтерс. Moldindconbank ще бъде третата голяма банка, продадена на чуждестранен инвеститор като част от прочистването на банковата система след скандал през 2014-а година, когато повече от един милиард долара изчезнаха от три от банките в Молдова. Продажбата ще се разглежда като по-нататъшна стъпка в удовлетворяване на изискванията на международните поддръжници на Молдова, включително Международния валутен фонд и Световната банка, за изкореняване на корупционните практики и повишаване на прозрачността на собствеността на кредиторите.

Източник: БНР       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

7 нови компании станаха членове на БСК. Проведе се първо за годината заседание на УС на Камарата

Новият посланик на България в Индия посети БСК

Представиха книгата „Електронният мониторинг на осъдени лица в България – приложения и перспективи“

АОБР представи приоритетите си за 2019 г.

Новият посланик на България в Ливан посети БСК


Предстоящи събития

28-31 март: Европейски форум за социално предприемачество 28-31 март 2019 г., Международен панаир - гр. Пловдив


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в новите курсове, които предлага Центърът за компютърно обучение на БСК

Уебинар „Ползата от облачните технологии за бизнеса”

19 февруари 2019

  • Ще научите как да използвате облачните технологии във Вашата работа и как да направите своя бизнес още по-ефективен;
  • Ще Ви дадем конкретни практически примери за ползите от облачните технологии;
  • Ще разберете, за какви проекти е подходящ облакът и ще видите по какъв начин се подобрява начинът на работа на една компания, която преминава на cloud.

Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA 1 - 09 март 2019, съботно-неделен 
ССNА 3 - 26 януари 2019, съботно-неделен
CCNP Switch - 9 февруари 2019, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Франция е страната, която харчи най-много за социално подпомагане. Това показват данните на Ораганизацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). През изминалата година властите в Париж са похарчили най-много средства на данъкоплатци – 31% от приходите на страната, за социални плащания като пенсии, здравна грижа, помощи за безработни и други. Разходите по това перо на страната са и значително над средните за ОИСР от 20% и контрастират с данните на Мексико, където разходите са едва 7,5%. Челната петица на най-щедрите държави се допълва от Белгия, Финландия, Дания и Италия. Не така обаче стоят нещата, когато се вземат предвид и частните средства. Значителна разлика в класацията се забелязва най-вече по отношение на САЩ, които се издигат до втора позиция, като Франция отново запазва първото място. В страни като САЩ, Холандия и Швейцария частният сектор играе значителна роля за плащанията на пенсии, социални осигуровки и други.

Източник: Reuters

Америка

Федералният резерв на САЩ проучва как Deutsche Bank е третирала подозрителни транзакции за милиарди долари на водещия кредитор в Дания - Danske Bank, допълнително подсилвайки това, което би могло да се окаже един от най-големите скандали за пране на пари. Разследването на Фед е на ранен етап, тъй като се проучва дали американските операции на Deutsche Bank представляват надлежно наблюдавани средствата на естонския клон на Danske Bank. Датската банка, която използваше банки-кореспонденти като Deutsche Bank, за да премества пари в чужбина, призна пред време, че голяма част от около 230 милиарда долара, които са преминали през малкия ѝ естонски клон, може би са били мръсни. САЩ изисква от банките, работещи под тяхна юрисдикция, да контролират клиентите и техните сделки, за да открият потенциално пране на пари и да сигнализират властите за съмнителни транзакции. Федералният резерв е сред регулаторите, които гарантират, че банките разполагат с подходящи системи за изпълнение на тези задължения.

Източник: Bloomberg

Азия

Говорителят на Държавната комисия за развитие и реформи на Китай, Мън Уей, заяви, че страната ще продължи с мерките за разширяване на пазарния достъп и ще позволи на чуждестранни физически и юридически лица да бъдат еднолични собственици на бизнеси в повече области. Същевременно ще се усъвършенства и законовата рамки за инвестициите, така че да се изгради по-справедлива и конкурентна пазарна среда. Мън Уей посочи, че правителството ще изработи допълнителни мерки за насърчаване на чуждестранните инвестиции, включително ново „Ръководство за чуждите инвестиции в индустрията" и „Ръководство за преференциалните чужди инвестиции в индустрията в централните и западни райони". Говорителят на комисията подчерта, че специална подкрепа ще бъде оказвана на чужди инвеститори, които решат да започнат бизнес в централно-западните и североизточните райони на Китай, както и по важните програми с чужди капитали. Те ще могат да се възползват от редица облекчения и улеснения, ще се насърчава също участието им в развитието на китайски разработки и технологии, добави Мън Уей.

Източник: Bloomberg

 
Индекси на фондови борси
23.01.2019
Dow Jones Industrial
24 575.62 (171.14)
Nasdaq Composite
7 025.77 (5.41)
Стокови борси
23.01.2019
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)52.27
Heating oil ($US/gal.)1.8800
Natural gas ($US/mmbtu)3.0100
Unleaded gas ($US/gal.)1.3800
Gold ($US/Troy Oz.)1 280.90
Silver ($US/Troy Oz.)15.33
Platinum ($US/Troy Oz.)798.00
Hogs (cents/lb.)64.85
Live cattle (cents/lb.)126.50

       Опознай България

Село Гела

Село Гела се намира в сърцето на Родопите, в подножието на върховете Голям Перелик (2191 м.), Орфей (2188 м.) и Турлата (1825 м). Отстои на шест километра от Широка Лъка. Има две основни легенди, свързани с историята на местността и селото. Първата е, че това е родното място на Орфей. Също така се счита, че той е слязъл да търси Евридика в близката пещера Дяволското гърло. Втората легенда е свързана с края на Второто българско царство. Тя гласи, че след заточението си в Бачковския манастир патриарх Евтимий е бил погребан на скришно място в местния манастир. Той е сринат през 17 век от османците. В началото на 20 век местните хора решават да построят църква на мястото на манастира и попадат на гроб, в който е погребан глава на православна църква – в седнала поза, със скиптър във формата на две змийски глави и златна огърлица. Старите хора казват, че родителите им са виждали скиптъра, преди да изчезне. Разкопките до църквата откриват празен гроб, в който може да се стои. Твърдението, че това е патриарх Евтимий, произтича от факта, че последният български патриарх не е погребан на мястото на заточението си, което е на 20 километра от Гела. Личността, намерена в гроба, според местните, е носела отличителните знаци на патриарсите. Всяко лято в селото се провежда Националното надсвирване с гайди. На остров Ливингстън в Антарктида има нос Гела, наречен точно на това родопско село. (Снимка: hotelgela.com)


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 24.01.2019
Българска версия: 29608, Английска версия: 2901

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2019. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999