Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 17 септември 2018 г., брой 4795
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.


 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(17.09.2018)
  EUR   1.95583  
GBP   2.19195
USD   1.67322
CHF   1.73481
EUR/USD   1.1689*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.09   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  ДИ ВИ България АД - Варна
Еко Глобал АД - Смолян
Про Лего АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Разходите за труд на бизнеса продължават да се движат нагоре и през второто тримесечие на годината. Между април и юни темпът на растеж се е ускорил до 8.5% на годишна база при отчетен 6.8% през първото тримесечие. Това поставя страната на седмо място в ЕС, а лидер остава Румъния с годишно увеличение от 15.7%, следвана от Латвия и Унгария, показват предварителните данни на Евростат. Разходите за персонала се движат в синхрон със средните възнаграждения в страната, които отчитат ръст от 8.2% спрямо второто тримесечие на миналата година. Ключов фактор за увеличението не само в България, но и в другите държави - лидери по растеж, са недостигът на кадри на пазара на труда и ръстът на минималната работна заплата. Успоредно с тенденцията при средните заплати напред в класацията на разходите за труд в България излиза секторът на информационните и комуникационните технологии (ИКТ), където увеличението е 14.9% на годишна база.

Източник: Капитал

На пазара на бизнес имотите за първите шест месеца на 2018 година са инвестирани 351 млн. евро - а са били 390 млн. евро за същия период на миналата година и малко над една трета от тези за цялата 2017 г. , съобщи консултантската компания Colliers. Интересът на инвеститорите се е изявил основно в сделките с офиси и с търговски площи. Тези два сегмента доминират на пазара и формират дял от 88% от общия обем от всички вложения за периода. И това е логично, тъй като сделките тук се сключват за по-висока цена. Останалата част от инвестициите се разпределят между парцели за строеж - 3%, хотели (6%) и индустриални имоти (3%). Консултантската компания не отчита промяна в доходността при трите основни сегмента спрямо миналата година. При индустриалните имоти тя си остава най-висока (10%).

Източник: БанкеръДружества
Заведения за приготвяне и доставяне на храна
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2016 г.
(хил. лв.)
  1   ЛН Сълюшънс ООД - София   20 242  
  2   Хепи Лейди ЕООД - Варна   14 630  
  3   Силвър Уингс България ООД - София   8 106  
  4   АмРест Кофи ЕООД - София   4 173  
  5   Лора Х2 ЕООД - Търговище   3 772  
  6   Ве енд Ве Инвест ООД - Русе   3 534  
  7   Варна Мениджмънт и Консултинг АД - Варна   2 584  
  8   Л.К.С. ООД - Казанлък   1 687  
  9   Ашсан Кетъринг България ЕООД - София   173  
  10   Търговище инвест ЕООД - Търговище   11  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 14.09.2018
  Обща стойност (BGN): 2 142 308.30  
Брой търгувани компании: 32
Premium 84 048.03
Standard 2 037 549.70
АДСИЦ 9 910.81
Структурирани 1 171.81
Облигации 9 627.95
Най-голяма промяна в цените
235 Холдингс АД - София 5.93 %
Синергон холдинг АД - София -2.65 %
BaSE - Акции: 2 005.25
BaSE - АДСИЦ: 685.32

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Националната електрическа компания ще трябва да плати още 32 млн. евро заради прекратяването на проекта за изграждане на АЕЦ "Белене", както и няколко милиона евро лихви. Причината е поредното загубено арбитражно дело, което бе заведено през юли 2014 г. от архитект-инженера "Уорли Парсънс нюклиър сървисис", чийто подизпълнител бе "Риск инженеринг" на Богомил Манчев. Окончателното решение на арбитражния трибунал е било взето на 6 септември. С него се отхвърлят всички защитни тези на НЕК въпреки платените от държавната фирма над 2.4 млн. евро за адвокатски хонорари - два пъти повече от разходите на ищеца "Уорли Парсънс". Oсновната причина за негативния изход от спора е решението на НЕК от 7 октомври 2013 г., с което архитект-инженерът е уведомен за прекратяването на договора му. Тогава министър на енергетиката е Драгомир Стойнев. Преди това - на 9 януари 2013 г., е било постигнато споразумение между НЕК и "Уорли Парсънс" за намаляване на месечното възнаграждение от 4.5 до 1 млн. евро, но по него така и не са правени плащания. Така, вместо държавата да плати 7-8 млн. евро за месеците от февруари до септември 2013 г. и да опита да се договори с консултанта за окончателното прекратяване на договора, сега ще трябва да плати освен тези суми и обезщетение за едностранното прекратяване и лихви.

Източник: Капитал

"Индустриален парк Шумен" продължава да се разширява с новата си подзона "С". Започнатият през 2009 г. проект има за цел да се създаде модерен тип промишлена зона върху площ от 2 400 000 кв. м, разделени на четири подзони, които по план трябва да се изградят и развият в три последователни етапа. Свободните парцели в парка се оказват недостатъчни, а и не удовлетворяват изискванията на инвеститорите. Затова сега започва вторият етап от строителството, след като подзона "А", с площ около 300 дка, е изцяло завършена като инфраструктура, а над 75% от площите й са вече заети. В нея са привлечени 18 компании, които са създали 1000 работни места. Улесненията за потенциалните инвеститори и бързото им обслужване от общинската администрация обуславят засиления интерес към парцелите в Индустриалния парк - 11 от четиринадесетте към момента фирми, които са построили или предстои да строят предприятия в парка, са привлечени от 2015 г. насам. Интересът и запитванията от нови инвеститори е наложило да се продължи разширението на територията с новата подзона "С", чиято площ е около 450 декара. В "Индустриален парк Шумен" 60% от капитала държи фирмата "Ники-БТ", а останалите 40% са собственост на община Шумен.

Източник: Банкеръ

Средната сума в партидите за втора пенсия на родените след 1959 г. бавно се доближава до 3000 лв. Към 30 юни осигурените в универсален фонд имат средно натрупани 2949.69 лв., показват данни на Комисията за финансов надзор (КФН). При мъжете сумата надхвърли 3000 лв. още в началото на годината и сега е 3089.77 лв. Хората на възраст 55 - 59 г. - първите, които ще имат две пенсии, са събрали в партидите си средно 3697.81 лв. Все повече българи се осигуряват и за трета пенсия - в доброволен частен фонд, но там средната сума в партидите е 1720.61 лв. Общо 3 706 041 българи внасят за втора пенсия в универсален фонд, а 621 847 правят доброволни вноски за трета пенсия (с 3229 повече, отколкото към края на март). Само два фонда от универсалните са успели да постигнат над 5% на годишна база за последните 24 месеца - "Съгласие", който има 5.48%, и "ДСК-Родина" с 5.36%. Близо до тази граница е "Ен Ен УПФ" с 4.93%. Най-ниска доходност има "ЦКБ-Сила" - 2.96%, а най-големият - "Доверие", е с 3.98%. При доброволните фондове, които имат повече свобода в инвестирането на средствата, резултатите са по-високи. При тях "Съгласие" постига 7.06%, а още три фонда надхвърлят 6% - "ДСК-Родина" с 6.49%, "ПОИ" с 6.44% и "Доверие" с 6.22%. "Ен Ен ДПФ" е с 5.92%, а "Топлина" е с най-ниска доходност - 3.90%.

Източник: Сега

Електроенергийният системен оператор (ЕСО) и Българската независима енергийна борса се присъединиха към проект за обединение на пазарите „В рамките на деня“ (IDM) с още няколко държави. Тази стъпка ще позволи на енергийния ни пазар да излезе от изолирания режим и ще даде възможност за трансгранична търговия. Проектът, наречен Local implementation project 15 („Локален проект за внедряване 15“), участват пазарните оператори и операторите на преносни мрежи на Румъния, Унгария, Хърватска, Словения, Чехия, Полша, Австрия, Германия. Включването на България има за цел присъединяването на българската пазарна зона за времеви хоризонт „В рамките на деня“ към Европейското единно пазарно обединение XBID (Cross Border Intraday), чрез границата България – Румъния, заедно с т.нар. „втора вълна на присъединяване“ (XBID second wave). Планираният срок е месец юни 2019 г. като дотогава към проекта трябва да се присъединят още държави.

Източник: economic.bg

"Доверие обединен холдинг" излезе на консолидирана загуба от 2 млн. лв. за първото полугодие на 2018 г. Налице е влошаване на резултата с 4 млн. лв., спрямо печалба от 2 млн. лв. за първото полугодие на миналата година. Част от понижението идва от нетните разлики от операции с финансови активи и инструменти за минус 744 хил. лв. през първото полугодие на 2018 г., спрямо плюс 2 млн. лв. за същия период на 2017 г. или влошаване с 2,7 млн. лв. Останалото влошаване с 1,3 млн. лв. е от оперативна дейност. Основнивната причина за влошаването е ръста с 1,7 млн. лв. от 11,6 млн. лв. до 13,3 млн. лв. са разходите за възнаграждения и осигуровки. Увеличението на годишна база е с 14,5%. Нетните приходи от продажби намаляват с 0,4% на годишна база до 65,7 млн. лв. Основните продажби или 45,8 млн. лв. са на услуги, където влизат магазините Мосю Бриколаж. Има ръст на приходите от продажба на продукция до 2,8 млн. лв. за полугодието на 2018 г., спрямо 1,6 млн. лв. за същия период на 2017 г. Това вероятно идва от Веко ЕООД (вече Доверие Грижа ЕАД с вписано преобразуване на 19.01.2018г.), което произвежда перилните препарати „Изи“ в гр. Троян.

Източник: investor.bg       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

17 септември: Дискусия „Равносметка на Председателството на България и как виждаме бъдещето на ЕС - социална и икономическа сигурност“

25 септември: Целодневно обучение "Практическо приложение на GDPR"

26 септември: Българо-китайски бизнес форум на тема „Иновации в текстилната промишленост“

27-28 септември: Международна конференция "Практически проблеми в решаването на спорове за строителството и избягване на спорове"

27 септември: Клуб Investor.bg "Предприемачи на бъдещето". БСК е институционален партньор на събитието.

27-28 септември: IFIB 2018: Конференция и международни срещи по време на интернационалния форум по биотехнологии и биоикономика в Торино, Италия

9-10 октомври: Двудневен семинар „Вътрешен одит на Система за управление на здраве и безопасност при работа (ISO 45001:2018, ISO DIS 19011:2018)". Срок за регистрация – 8 октомври!

17 октомври: Двустранни бизнес срещи по време на Marketplace Austria Food 2018

5-10 ноември: China International Import Expo (CIIE)


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в новите курсове, които предлага Центърът за компютърно обучение на БСК

КУРС „Въведение в Blockchain технологията”
Курсът има за цел да изгради разбиране за това, какво представлява Blockchain технологията и как променя начина, по който правим бизнес. Участниците ще се запознаят с възможностите за търговия с криповалути, с приложението на т.н. умни договори (smart contracts), с начините за приемане на разплащания с крипто-валути и със същността на децентрализирани приложения. Също така, ще имат възможност да получат практически насоки, как да се възползват от този технологичен тренд.

03 октомври 2018

КУРС „Google AdWords - управление и анализ на рекламни кампании”
Курсът дава възможност за придобиване на основни умения за управление и анализ на рекламни кампании в платформата Google AdWords. Ще бъдат разгледани добри практики за създаване на ефективни кампании, подкрепени с примери от практиката. Курсистите ще се научат също така да разчитат статистиките и да анализират рекламните резултати, така че да могат да оптимизират кампаниите и да работят по-добре с подизпълнители, ангажирани с управление на рекламата им.
13 октомври 2018

Обучение по мрежи в Сиско академията:

ССNА 2 - 01 септември 2018, съботно-неделен
CCNA 1 - 29 септември 2018, съботно-неделен
CCNP Route - 27 октомври 2018, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Руската „Газпром“ съобщи, че съд в Англия е отменил запора на активите на компанията на територията на Англия и Уелс. От своя страна „Газпром“ е поела ангажимент да не продава своите акции в Nord Stream AG и да не изнася активи от територията на Великобритания. Активите на компанията бяха арестувани като част от спора с украинската „Нафтогаз“ за договора за транзит на газ през територията на Украйна. През февруари Стокхолмският арбитражен съд осъди руската компания да плати 4,63 млрд. долара на „Нафотгаз“. След приспадане на някои вземания сумата беше изчислена на 2,6 млрд. долара. „Газпром“ оспори решението на арбитража и през юни апелационен съд в Свеа, Швеция, постанови преустановяване изпълнението на Стокхолмския арбитраж. Няколко дни по-късно обаче Висшият съд на Англия и Уелс излезе с решение за налагане на запор на активите на компанията на територията на страната. Окончателното решение по делото се очаква да излезе през февруари 2019 година.

Източник: Associated Press

Америка

Вторият пакет данъчни намаления, които републикаците в Съединените американски щати предлагат, ще добавят нови $3,2 трилиона към дефицита в рамките на следващото десетилетие. Очаква се той да бъде гласуван по-късно този месец. "Данъчната реформа 2.0" на републиканците ще направи постоянни множество от промените, които бяха въведени през миналата есен и които вече бе изчислено, че ще добавят $1,9 трилиона към дефицита, включително разходите за лихви. Вторият пакет ще струва $631 милиарда преди 2028 г. и допълнителните $3,15 милиарда в десетилетието след това, показват данни на Tax Policy Center. Републиканците в САЩ се готвят за избори и твърдят, че данъчната реформа ще помогне на американците да задържат повече пари за себе си, но критиците посочват, че промените няма да увеличат икономическия растеж или да повишат заплатите на работниците.

Източник: Associated Press

Азия

Продажбите на дребно на потребителски стоки в Китай са се увеличили с 9% на годишна база през август, сочат данни на Националното статистическо бюро. Растежът леко се е увеличил от 8,8-те процента през юли. През август продажбите на дребно са достигнали 3,15 трлн. юана (около 460 млрд. долара), което е довело до ръст от 9,3% за периода януари-август. В селата продажбите на дребно са се увеличили с 10,2% на годишна база, продължавайки да надминават тези в градовете, където увеличението е 8,8%. Продажбите на хранителни продукти през август са нараснали с 9,7% на годишна база, докато растежът при другите потребителски стоки е бил 8,9%. Онлайн продажбите остават стабилни с повишение от 28,2%, достигайки 5,51 трлн. юана през първите осем месеца на годината, сочат данните на Националното статистическо бюро.

Източник: Xinhua

 
Индекси на фондови борси
14.09.2018
Dow Jones Industrial
26 154.67 (8.68)
Nasdaq Composite
8 010.04 (-3.67)
Стокови борси
14.09.2018
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)68.88
Heating oil ($US/gal.)2.2100
Natural gas ($US/mmbtu)2.7800
Unleaded gas ($US/gal.)1.9800
Gold ($US/Troy Oz.)1 199.20
Silver ($US/Troy Oz.)14.10
Platinum ($US/Troy Oz.)793.60
Hogs (cents/lb.)56.70
Live cattle (cents/lb.)117.98

       Опознай България

Св. София и дъщерите й Вяра, Надежда и Любов

На 17 септември църквата отбелязва празника на св. София и трите й дъщери Вяра, Надежда и Любов. Преданието разказва, че през втората половина на І в. в Рим живяла една благочестива жена, християнка - тя се казвала София. Тя имала три дъщери, които носели имената на християнски добродетели — Вяра, Надежда и Любов. Тя ги възпитавала в любов към Господа Исус Христос. Майката и дъщерите й не скривали своята вяра в Христа и я изповядвали открито. Наместникът на Антиох донесъл за това на император Адриан (117-138), който заповядал да ги доведат веднага при императора. Когато застанали пред императора, всички присъстващи се изумили от стокойствието им: сякаш са ги повикали на светло тържество, а не на изтезание. Адриан се опитал да ги убеди да принесат жертва на богинята Артемида, но младите момичета (Вяра била на 12 години, Надежда — на 10 и Любов — на 9 години) останали непреклонни, тогава императорът заповядал да ги изтезават жестоко. А майката била принудена да гледа нечовешките изтезания и страданията на децата си. Света София взела телата на дъщерите си и ги погребала. Три дни след кончината на децата си умира и майка им, която също била погребана при тях. Църква почита и света София като мъченица, защото като майка тя изживяла със сърцето си ужасните мъчения за Христа на своите възлюбени дъщери. Мощите на светите мъченици София, Вяра, Надежда и Любов почиват от 777 г. в Елзас, Франция.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 17.09.2018
Българска версия: 29717, Английска версия: 2915

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2018. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999