Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Петък, 03 август 2018 г., брой 4765
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.


 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(03.08.2018)
  EUR   1.95583  
GBP   2.19399
USD   1.68359
CHF   1.69336
EUR/USD   1.1617*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.08   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  ДИ ВИ България АД - Варна
Дивет Трейд АД - София
Зино АД - Казанлък
Петрол холдинг АД - Стара Загора
Силекса АД - Бургас
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

През второто тримесечие на 2018 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 476 жилищни сгради с 8 178 жилища в тях и 1 023 667 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 32 административни сгради/офиси с 34 350 кв. м РЗП и на 1 274 други сгради с 959 613 кв. м РЗП, съобщи Националният статистически институт. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 27 на сто, жилищата в тях - с 30.9 на сто, а общата им застроена площ - с 25.5 на сто. При броя на издадените разрешителни за строеж на административни сгради и на други сгради също се наблюдава нарастване съответно с 23.1 и 24.2 на сто, а общата им застроена площ е повече с 3.8 и 50.3 на сто. В сравнение с второто тримесечие на 2017 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради намаляват с 10.4 на сто, но броят на жилищата в тях се увеличава с 40.6 на сто, а разгънатата им застроена площ - с 31 на сто.

Източник: 24 часа

Фармацевтичната индустрия е спонсорирала български лекари и здравни организации с близо 28 млн. лева през 2017 година за участието им в научно-образователни събития като конгреси, лекции и предоставяне на консултантски услуги. Спонсорството на индустрията към лекари и медицински организации бележи ръст от около 4 млн. лева спрямо 2016 година, когато фармацевтичните компании бяха инвестирали 24 млн. лева, показват данните от третото годишно оповестяване на спонсорството на фармацевтичната индустрия към медицинското съсловие. Ръстът е основно в полза на здравните организации и в по-малка степен на индивидуалното спонсорство към лекари. Прякото подпомагане към лекари за участие в научно-образователни събития и консултантски услуги през миналата година е в размер на 17.3 млн. лева (при 16 млн. лева през 2016 година). През 2017 година 10.5 млн. лева са отишли в медицински дружества, съсловни организации, болници, лаборатории, медицински университети и др. за събития, обмен на научна информация и опит. За сравнение през 2016 година спонсорството към здравни организации е било в размер на 8 млн. лева.

Източник: mediapool.bgКонцесии

ПИМК и "Тракия икономическа зона" препотвърдиха интереса си към концесията на летище Пловдив. "Разбира се, че го желаем и искаме да бъдем извикани да подпишем договор", каза Илиян Филипов, един от собствениците на транспортната ПИМК. Обединението между "Тракия икономическа зона" и транспортната ПИМК - "Консорциум Летище Пловдив", беше класирано на второ място. Преди две седмици стана ясно, че първият класиран в процедурата за 35-годишната концесия на летище Пловдив - китайската HNA Airport Group, няма да подпише договора с българската държава. Китайската компания изпадна във финансови затруднения и започна да се освобождава от активи по света, като на 3 юли по време на ваканция в Прованс в Югоизточна Франция при трагичен инцидент загина и съпредседателят и основател на китайския конгломерат Уанг Джен. Така в крайна сметка въпреки удължаването с месец на срока за подписване на договора за летище Пловдив то така и не се състоя. Това дава възможност за втория класирал се.

Източник: Капитал

За срок от 29 години „Минна компания“ ЕООД – София ще добива лигнитни въглища от находище „Алдомировски въглищен басейн“, участък „Радуловци“, намиращ се на територията на община Сливница, Софийска област. Постъпленията от концесионни плащания за срока на концесията се очаква да достигнат около 5.3 млн. лева без ДДС. Концесионерът предвижда да инвестира над 3 млн. лв.

Източник: Банкеръ

Дружества
Производство на вина от грозде
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2016 г.
(хил. лв.)
  1   Вила Ямбол ЕАД - Ямбол   32 642  
  2   Винекс Славянци АД - Славянци   21 363  
  3   Домейн Бойар Интернешънъл ЕАД - София   18 492  
  4   Винекс Преслав АД - Велики Преслав   12 513  
  5   ЛВК Винпром АД - Търговище   12 152  
  6   Домейн Менада ЕООД - София   11 920  
  7   Катаржина Естейт ЕООД - София   10 313  
  8   Ивена Комерс - Валентин Шотев ЕТ - София   8 830  
  9   Винарска изба Логодаж ООД - Благоевград   7 718  
  10   Ловико лозари ЕАД - Сухиндол   7 581  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 02.08.2018
  Обща стойност (BGN): 1 468 370.50  
Брой търгувани компании: 32
Premium 1 206 925.85
Standard 114 595.52
АДСИЦ 146 842.08
Права 7.05
Най-голяма промяна в цените
Проучване и добив на нефт и газ АД - София -11.19 %
Елхим Искра АД - Пазарджик 9.62 %
BaSE - Акции: 3 586.48
BaSE - АДСИЦ: 426.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Към 30 юни 2018 г. "Булгартрансгаз" ЕАД отчита приходи от транзитен пренос на природен газ в размер на 99 730 хил. лв. Приходите от пренос на природен газ по националната газопреносна мрежа са в размер на 43 964 хил. лв. Приходите от балансиране са 6 818 хил. лв. Приходите от съхранение на природен газ са 1 133 хил. лв., а тези от безвъзмезден газ са 30 138 хил. лв. Общо приходите на дружеството са в размер на 185 599 хил. лв. Печалбата от оперативна дейност в края на първото полугодие на тази година възлиза на 43 907 хил. лв. Общо всеобхватният доход за периода е 47 133 хил. лв. Общите активи на "Булгартрансгаз" ЕАД към 30 юни 2017 г. са в размер на 2 384 678 хил. лв. Към тази дата е отчетен общо собствен капитал на дружеството в размер на 2 128 372 хил. лв. Общо нетекущи пасиви са 192 678 хил. лв., а общо текущи пасиви са 63 628 хил. лв. Общо пасивите са в размер на 256 306 хил. лв. Приходите от дейността са формирани основно от приходи от предоставени услуги по пренос на природен газ на територията на страната, пренос на природен газ от границата с Румъния до границите с Гърция, Турция и Македония (транзитен пренос на природен газ съгласно сключено споразумение с ООО "Газпром Экспорт" - Русия), съхранение на природен газ в ПГХ "Чирен" и балансиране на пазара на природен газ.

Източник: Банкеръ

Комисията за финанзов надзор вписа „Браво Пропърти Фонд” АДСИЦ като публично дружество във водения от надзора регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа. Комисията вписа с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа и емисия акции, издадена от „Браво Пропърти Фонд” АДСИЦ, в размер на 650 000 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1.00 лев всяка. Емисията представлява регистрирания капитал на дружеството.

Източник: investor.bg

Върховният административен съд позволи ремонта и модернизацията на пречиствателната станция в Пловдив. Поръчката за 70 млн. лева беше обжалвана от две фирми - словашката "Водохосподарские ставби" и българската "Хермес -87". Антимонополната комисия отхвърли възраженията им, но те се обърнаха към ВАС. ВАС реши, че процедурата за избор на изпълнител може да бъде размразена с аргумента, че поръчката е много важна за Пловдив, защото касае ключов обект. Модернизацията на пречиствателната станция е част от Водния проект на стойност 114 млн. лева. Съоръжението е въведено в експлоатация преди 32 години и в него освен Пловдив заустват Куклен, Марково, Белащица, Браниполе и Брестник. С ремонта му ще се реши проблемът с големия обем утайки.

Източник: 24 часа

На груб строеж вече е готов новият 5-звезден хотел във Велико Търново „Света гора резидънс”. Инвестицията само в строителство надхвърля 10 млн. лв. Градежът стартира преди година, като след окончателното му завършване комплексът ще има разгъната площ от над 9500 кв. метра с градина, казино, спа-център и водно огледало. Сградата е адаптирана към характерната за града архитектура и ще е на 3 етажа заради ограниченията в този район. Инвеститор е предприемачът Антон Танев, който е и създател на сладкарската компания „Престиж“. В момента в целия регион няма нито един хотел с категория 5 звезди. Изключение прави единствено бившата резиденция на Тодор Живков в Арбанаси, която обаче отдавна е позагубила от старата си слава. Собственикът на 5-звездния хотел вече изкупи от община Велико Търново и пътя в югоизточната част на мотел „Света гора“, който ще се използва и за новия комплекс. Цената на отсечката, която е с дължина от не повече от стотина метра, е 230 хил. лв. Тя обслужва единствено „Света гора Резидънс“ и предстои да бъде изцяло преасфалтирана.

Източник: Борба - Велико Търново

Нетната печалба на БАКБ е с 42 % повече за полугодието на 2018 г. спрямо същия период на 2017 г. Банката запазва ниско ниво на оперативните разходи, въпреки значителното разрастване на броя на клиентите и обслужването на техните трансакции. Положителната динамика се запазва и при капиталовата позиция на банката – с ръст от 5% спрямо същото тримесечие на 2017 г. Това е сериозна предпоставка за запазване на тенденцията за растеж на БАКБ и разширяване на кредитния и портфейл, при запазване на показателите й за стабилност и устойчивост и генериране на стойност за акционерите. През изминалото шестмесечие БАКБ АД отчита устойчив ръст на приходите от лихви. Нетния лихвен приход расте с 21% спрямо първото шестмесечие на 2017 г. Принос за добрите резултати има постигнатия спад на цената на финансиране, както и увеличението на депозитната база на банката. Броят на клиентите и извършваните от тях трансакции значително нарастват, което води и до увеличаване на нетните приходи от такси и комисионни с 22 %.

Източник: economic.bg       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

27-28 септември: IFIB 2018: Конференция и международни срещи по време на интернационалния форум по биотехнологии и биоикономика в Торино, Италия

17 октомври: Двустранни бизнес срещи по време на Marketplace Austria Food 2018

5-10 ноември: China International Import Expo (CIIE)


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в новите курсове, които предлага Центърът за компютърно обучение на БСК

КУРС „Въведение в Blockchain технологията”
Курсът има за цел да изгради разбиране за това, какво представлява Blockchain технологията и как променя начина, по който правим бизнес. Участниците ще се запознаят с възможностите за търговия с криповалути, с приложението на т.н. умни договори (smart contracts), с начините за приемане на разплащания с крипто-валути и със същността на децентрализирани приложения. Също така, ще имат възможност да получат практически насоки, как да се възползват от този технологичен тренд.

03 октомври 2018

КУРС „Google AdWords - управление и анализ на рекламни кампании”
Курсът дава възможност за придобиване на основни умения за управление и анализ на рекламни кампании в платформата Google AdWords. Ще бъдат разгледани добри практики за създаване на ефективни кампании, подкрепени с примери от практиката. Курсистите ще се научат също така да разчитат статистиките и да анализират рекламните резултати, така че да могат да оптимизират кампаниите и да работят по-добре с подизпълнители, ангажирани с управление на рекламата им.
13 октомври 2018

Обучение по мрежи в Сиско академията:

ССNА 2 - 01 септември 2018, съботно-неделен
CCNA 1 - 29 септември 2018, съботно-неделен
CCNP Route - 27 октомври 2018, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Централната банка на Великобритания (Ваnк оf Еnglаnd) повиши основния си лихвен процент до 0.75% - най-високото ниво от 2009 г. насам. Банкерите бяха изненадващо единодушни, че ще са необходими и по-нататъшни увеличения за задържане на инфлацията. Макар повишението да беше очаквано, малцина предвиждаха, че Комитетът по паричната политика да бъде единодушен, предвид задаващия се Вrехіt. Това е второто тримесечно увеличение от ноември. Ходът подкрепя мнението на гуверньора Марк Карни през май, когато банката се отказа от затягане на паричната политика, че спадът на растежа през първото тримесечие ще се окаже временен. Но повишената несигурност спрямо бъдещите отношения на Великобритания с Европейския съюз и продължаващото напрежение в световната търговия може да означава, че по-нататъшни увеличения ще се окажат рискови. В доклада за инфлацията, придружаващ решението, централната банка намали прогнозата си за световния растеж, макар да запази като цяло прогнозите за Великобритания. Британската икономика се очаква да се разшири с едва 1.4% тази година, растежът ще се повиши средно до около 1.75% през 2020 г.

Източник: Reuters

Америка

Една от най-големите американски банки Wеlls Fаrgо & Со се е съгласила да заплати $2,09 милиарда глоба за регулиране на иска на правосъдното министерство на САЩ. Банката бе разследвана и обвинена за неправомерни действия при продажбата на ипотечни облигации. Според представители на Министерството на правосъдието, сътрудници на банката са знаели, че кредитите, стоящи в основата на тези книжа, са били отпускани на хора, с невярно декларирани доходи. Въпреки това неправомерно и умишлено са завишавали качеството на облигациите. Щетите от действията на банката, нанесени в това число и на правителствени структури, се оценяват на милиарди долари. Американските власти вече няколко години провеждат разследвания, свързани с активното предлагане от банките на ценни нижа, обезпечени с жилищни ипотеки (RМВS), преди настъпването на финансовата криза от 2008 година. Общата дума на наложените глоби надхвърлят десетки милиарда долара. След излизането на тази информация в сряда акциите на Wеlls Fаrgо поевтиняха с 0,1%. От началото на годината пазарната капитализация на банката се понижи с 5,6%, до $277,8 милиарда.

Източник: Bloomberg

Азия

Южна Корея, дом на гиганта Sаmsung, обяви планове да въведе нови данъци върху Аррlе, Аmаzоn, Gооglе и други световни технологични компании. Причина за въвеждане на мярката са многократните оплаквания на местни дружества, че е "нечестно чуждестранните компании да плащат толкова малко - или никакви - данъци в страната", което създава "обратна дискриминация" срещу местните брандове. Правителството заяви, че ще прокара промените "бързо". Към момента законодателствто не позволява на изпълнителната власт да изисква данъци от световните компани, тъй като не е задължително те да съобщават продажбите и печалбата си в Южна Корея. Местните компании от години настояват това да се промени. В Европа технологичните гиганти също са остро критикувани, тъй като също не плащат почти никакви данъци. Аррlе например пренасочваше всичките си приходи към Ирландия, където имаше споразумение с правителството да плаща доста нисък налог.

Източник: FT

 
Индекси на фондови борси
02.08.2018
Dow Jones Industrial
25 326.16 (-7.66)
Nasdaq Composite
7 802.68 (95.40)
Стокови борси
02.08.2018
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)69.05
Heating oil ($US/gal.)2.1300
Natural gas ($US/mmbtu)2.8200
Unleaded gas ($US/gal.)2.0700
Gold ($US/Troy Oz.)1 215.80
Silver ($US/Troy Oz.)15.32
Platinum ($US/Troy Oz.)825.60
Hogs (cents/lb.)49.65
Live cattle (cents/lb.)109.95

       Опознай България

Биосферен резерват Чупрене

Чупрене (Северозападна България) е името на един от най големите биосферни резервати в Република България. Биосферните резервати са строго охранявани територии с уникален растителен и животински свят, които служат за еталон на първичното състояние на екосистемата. На тяхна база се прави оценка на влиянието, което оказва човека на природата. Чупрене е разположен по билото и североизточните склонове на Чипровската планина, Западна Стара планина. Обявен е за резерват през 1973 година, за де се запазят най-северните иглолистни гори на България. Горски насаждения заемат близо 90% от територията на резервата. Част от горите са смърчово-елови и буково-смърчово-елови. Най-големи са насажденията от смърч, които образуват гори с възраст над 1 век. Те имат важно значение за изучаване на смърчовите гори в България. Тук има разнообразен животински свят – като вълкът е постоянен обитател. При проведените теренни проучвания са установени 170 вида пернати, 53 вида бозайници, от които 14 вида прилепи, 11 вида земноводни и 15 вида влечуги. В Червената книга на България са: видрата, златката, вълкът, както и всички видове прилепи.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 03.08.2018
Българска версия: 29943, Английска версия: 2988

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2018. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999