Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 08 януари 2018 г., брой 4622
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 

 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(08.01.2018)
  EUR   1.95583  
GBP   2.20045
USD   1.62377
CHF   1.66355
EUR/USD   1.2045*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.01   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Финансови новини

БСК стартира работа по проект „Развитие на националната система за оценка на компетенциите – MyCompetence“. Проектът надгражда постигнатото по проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони” (ИСОК), реализиран от БСК в периода 2009-2015 г. по ОП „Развитие на човешките ресурси“. В рамките на този проект БСК разработи информационната система за оценка на компетенциите MyCompetence, с обхват 20 икономически сектора. В рамките на проекта MyCompetence ще бъде разширена с компетентностни модели за още пет икономически сектора - автомобилостроене, производство, пренос и разпределение на електрическа енергия, добивна промишленост, производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични препарати и „Строителство“. Предстои и разработката на нови електронни обучения по преносими и специфични компетенции, които ще бъдат свободно достъпни за потребителите на системата.

Източник: БСК

Управлението на международните валутни резерви през първата половина на 2017 г. е донесло 57.6 млн. евро загуба, което се равнява на -0.25% доходност, отчита БНБ. За последен път централната банка постигна отрицателна доходност за полугодието, а и за цялата година, през 2013 г. Тогава то се дължеше изцяло на спада на цената на златото, което доведе до преоценка в баланса на БНБ. Сега загубата идва предимно от инвестициите в ценни книжа. Слабият резултат беше до голяма степен очакван при отрицателните доходности по висококачествените правителствени облигации на страните от ядрото на еврозоната, в които БНБ инвестира голямата част от резервите. Отрицателните 57.6 млн. евро идват предимно от -54.9 млн. евро доход от инвестиции.

Източник: КапиталДружества
Строителство на пътища, самолетни писти и спортни терени
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2016 г.
(хил. лв.)
  1   Джи Пи Груп АД - София   177 658  
  2   Трейс груп холд АД - София   159 684  
  3   Хидрострой АД - София   112 916  
  4   ПСТ Груп ЕАД - София   93 073  
  5   ИСА-2000 ЕООД - София   81 458  
  6   ГБС-Инфраструктурно строителство АД - София   77 409  
  7   Инжстройинженеринг ЕООД - Варна   64 227  
  8   Автомагистрали ЕАД - София   64 005  
  9   Трейс София ЕАД - София   60 752  
  10   Пътинженерингстрой Т ЕАД - Търговище   52 194  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 05.01.2018
  Обща стойност (BGN): 1 250 755.50  
Брой търгувани компании: 47
Premium 823 936.26
Standard 376 625.04
АДСИЦ 44 736.35
Структурирани 1 300.46
Права 4 157.40
Най-голяма промяна в цените
Ломско пиво АД - София -38.54 %
Северкооп Гъмза Холдинг АД - София 34.15 %
BaSE - Акции: 6 437.90
BaSE - АДСИЦ: 91 110.70

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Централният софийски хотел "Рила", построен през 1962 г. като представителен хотел на Централния комитет на Българската комунистическа партия, вече е с нов собственик. Досегашният собственик Васил Божков го е продал на осъдения за наркотрафик в Италия и Румъния Евелин Банев-Брендо. Сделката вероятно е била договорена през лятото, когато в управляващото дружество "Хотел Рила" влиза като прокурист представител на купувача. Собствеността на самата десететажна сграда с 15 хил. кв.м разгъната площ е в друга компания - "Имо Рила", която малко преди продажбата я апортира в новосъздаденото "Рила пропърти транс". Именно 100% от него придобива купувачът "Рила център" за 9.8 млн. евро. Това е малко под платените година по-рано от Божков 10.2 млн. евро. Покупката е финансирана с 10 млн. eвро кредит от БАКБ, като паралелно със сделката имотът е ипотекиран в полза на банката.

Източник: Дневник

Бизнес сградата на бул "Цар Борис III" в София, където преди фалита на КТБ се помещаваха неин клон и офиси на множество фирми на собственика й Цветан Василев, има нов собственик и това е фирмата "Дипи" на Добрин Иванов. Синдиците на банката са я прехвърлили на 19 декември 2017 година. "Дипи" последно влезе в общественото пространство през лятото на 2017 г., когато се оказа посредник в мегасхемата за овладяване на оръжейния завод "Дунарит", започната от Делян Пеевски и преминала към редица държавни институции. През август фирмата на Иванов придоби дълг на русенската компания от офшорката Viafot, свързана с депутата от ДПС, и го прехвърли през синдиците на КТБ, които на свой ред го продадоха на Държавната консолидационна компания (ДКК), за да може по този начин последната да получи контрол върху завода, сега явно текат плащанията по сделката. Сделката с ДКК предвиждаше "Дипи" да получи срещу ценния пакет не пари, а активи, предлагани без успех на търгове от синдиците. Според вписването в Имотния регистър от 19 декември 2017 г. е прехвърлена част от офис сградата на бул. "Цар Борис III", където се помещаваше новата централа на банката. Посочен е материален интерес 20.2 млн. лв., което е само част от дължимите 47 млн. лв. към "Дипи". Това по закон е по-ниската сума между цената по сделката и данъчната оценка на имота.

Източник: Капитал

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) наложи нова глоба на електроразпределителното дружество ЧЕЗ. Санкцията е в размер на 288 хил. лв. и е заради злоупотреба с господстващо положение. На 21 декември 2017 г. дружеството беше санкционирано с малко повече от 1,1 млн. лв., като и тогава аргументът беше за злоупотребата с монополно или господстващо положение. Глобата от близо 300 хил. лв. идва след жалби на "Нови енергии" ООД и ЕТ "Виваро комерс Росен Крумов". Двете фирми са инвестирали в малки водноелектрически централи. КЗК е установила, че ЧЕЗ едностранно е налагала нелоялни търговски условия на въпросните производители на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, които са инициирали процедури за присъединяване на обектите си към разпределителната мрежа. Имало е искане за прехвърляне на разходи към тези фирми, които по закон "ЧЕЗ Разпределение България" следва да поеме. Те включват изграждане на електропроводна мрежа за присъединяването на централите.

Източник: Дума

Миньорите от Рудник "Трояново 1" през 2017 година са добили над 13 хиляди тона въглища - това е рекорд в 65-годишната история на рудника, съобщават от въгледобивното дружество. По бизнес план през 2017 година са били заложени добив от 11 хиляди и 400 тона, но с преизпълнението "Мини Марица изток" е компенсирало недостига от воден ресурс в страната за производство на електроенергия от ВЕЦ и така е гарантирало енергийния баланс на България. Въглищата са осигурили добива на ток в най-голямата централа на Балканския полуостров - ТЕЦ "Марица изток 2".

Източник: Дума

Българската компанията “Хювефарма” е закупила американската фирма “Агрилабс”, която е водеща в производството на ветиринарно-медицински продукти. Така заводите в САЩ стават общо 6. По този начин “Хювефарма” ще развие портфолиото си от ваксини и ще увеличи присъствието си на американския пазар, обясни управителят Кирил Домусчиев. Българската фирма вече е в топ 10 на света сред компаниите, които търгуват с ветиринаро-медицински продукти, като се надява възходящият й тренд да продължи. Фирмата ще инвестира и 150 млн. евро в изграждането на втори завод в Пещера. Проектът предвижда и разкриването на над 200 нови работни места. Сред плановете на инвеститора е и изграждането на завод за ваксини у нас през следващите години. Инвестицията в него ще бъде на стойност близо 70 млн. евро.

Източник: Труд       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

16-17 януари 2018 г.: Двудневен семинар на тема „Актуални възможности за европейско финансиране на бизнеса“

24 януари: Vision2020 Network: A gateway to Horizon 2020 ICT 2018 – 2020

30 януари: Практическо прилагане на ISO 50001 - системи за управление на енергията


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара предлагат следните курсове:Обучение по мрежи в Сиско академията:
ССNА 1 - 27 януари 2018, съботно-неделен
CCNA 1 - 29 януари 2018, вечерен
CCNA 3 - 10 февруари 2018, съботно-неделен
CCNP Switch - 3 февруари, съботно-неделен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Обучение за MS Office:
MS Excel базово ниво - 18, 19, 20 декември 2017, следобеден

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Продажбите на дребно в Германия се повишават повече от очакваното, сочат данните за ноември. На този фон пълните данни за 2017 г. най-вероятно ще покажат голям ръст и ще оправдаят надеждите, че потреблението на домакинствата е подкрепило растежа на най-голямата икономика в Европа. Германците, които в момента се възползват от рекордно високата заетост, сигурния пазар на труда, повишаващите се заплати и ниските разходи за наеми, дават крачка назад от традиционната си пестеливост. Така ръстът на частното потребление заменя износа като основен двигател на растежа. Продажбите на дребно в Германия се увеличават с 2,3% през ноември спрямо предходния месец в реално изражение, става ясно от данните на Федералната статистическа служба. Това надминава консенсусната прогноза на Ройтерс за увеличение от само 1%. На годишна база пък ръстът е още по-голям – 4,4%.

Източник: Reuters

Америка

Канадският конгломерат Brookfiled (Brookfiled Business Partners L.P.) ще купи американската Westinghouse Electric Company за 4,6 млрд. долара. Наскоро Westinghouse стигна до банкрут. Компанията се сблъска с проблеми и заради проваленото изграждане на два ядрени реактора в Южна Каролина. Сделката не включва плащане в кеш, а поемане на дълг. Очаква се тя да бъде завършена през третото тримесечие на 2018 г. заради необходими разрешения на регулаторите в САЩ. Дотогава Westinghouse ще продължи да оперира със сегашното си ръководство. Досегашният собственик на компанията е японската Toshiba. Конгломератът Brookfiled няма намерение да строи нови атомни централи, а ще насочи средствата си към поддръжката на вече съществуващите.

Източник: Wall Street Journal

Азия

Ниската стойност на електроенергията направи Китай един от центровете за майнинг на криптовалута. Регулаторът в страната обаче смята да сложи край на това. Представители на Централната банка на Китай са на път да инициират въвеждане на ограничения за майнерите по отношение на потреблението на електроенергия. Решението за ограничаване на подаването на електроенергия за майнинг е било взето на закрито съвещание, проведено от Националната банка на Китай. Управляващите в Китай са обезпокоени от развитието на майнинга в страната. Заради ниските цени на електроенергията в Китай са се образували обединения на майнери. Добивът на криптовалута вече е започнал да оказва влияние върху общите показатели за потребление на електроенергия в страната, като в някои региони рязко се е увеличило търсенето на електричество. Централната банка на Китай е поръчала на властите на местно ниво да изследват влиянието на майнинга върху разхода на електроенергия. 

Източник: Bloomberg

 
Индекси на фондови борси
05.01.2018
Dow Jones Industrial
25 295.87 (220.74)
Nasdaq Composite
7 136.56 (58.64)
Стокови борси
05.01.2018
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)61.54
Heating oil ($US/gal.)2.0600
Natural gas ($US/mmbtu)2.8400
Unleaded gas ($US/gal.)1.7900
Gold ($US/Troy Oz.)1 318.80
Silver ($US/Troy Oz.)17.19
Platinum ($US/Troy Oz.)973.60
Hogs (cents/lb.)71.42
Live cattle (cents/lb.)119.25

       Опознай България

Желязната църква Св.Стефан

Реставрираната църквата Св.Стефан в Истанбул отвори врати на 7 януари 2018 г. след шестгодишен ремонт. Тя се издига в квартал Фенер, на самия бряг на Златния рог. Построена е на мястото на изгорялата стара дървена църква. Кръстена е в чест на българския княз Стефан Богориди, който осигурява мястото за нейното построяване. Нa 25 октомври 1859 г. той поставя основния камък на Желязната църква „Свети Стефан“. Поставянето на основния камък е напълно символичен акт от страна на Богориди, тъй като истинското строителство на днешната църква започва 33 години по-късно, когато екзарх Йосиф също полага основния камък на 27 април 1892 г. Понеже теренът бил насип, архитектът Ховсеп Азнавур предложил конструкцията да бъде от сглобяеми железни плоскости. Те били изработени във фирмата на Рудолф фон Вагнер във Виена. Железните елементи са с обща тежина 500 тона и са докарани с кораб от Виена. Построяването на църквата струва на българската държава над 1 млн. франка. Тържественото освещаване на новата църква „Свети Стефан“ е извършено от екзарх Йосиф I на 8 септември 1898 година – празника Рождество Богородично. Тя представлява трикорабна базилика, с кръстообразна форма и красиви орнаменти. Камбанарията на църквата Св. Стефан е 40 м. висока, а шестте камбани за нея са направени в Русия. В двора на църквата, наричана още българският Йерусалим, са погребани Иларион Макариополски, Авксентий Велешки, Паисий Пловдивски, Екзарх Йосиф и др. Църквата Свети Стефан е единствената православна желязна църква в света.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 08.01.2018
Българска версия: 29884, Английска версия: 3006

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2018. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999