Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Вторник, 02 януари 2018 г., брой 4618
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

Екипът на БИК Капиталов пазар ЕООД Ви пожелава спорна и успешна 2018 година!


 

 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(02.01.2018)
  EUR   1.95583  
GBP   2.20442
USD   1.63081
CHF   1.67136
EUR/USD   1.1993*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.12   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Финансови новини

Увеличени са минималните осигурителни прагове на над 2 млн. заети във всички 85 икономически дейности. Минималният осигурителен праг е 510 лв., колкото е минималната заплата. Това е и минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се. От 2018 година вноската за пенсия на всички от трета категория вече е 19.8 на сто. 5 на сто тази сума за родените след 1959 г. отива в универсалните пенсионни фондове. Останалите 14.9 на сто влизат в НОИ за държавната пенсия. Осигурителната тежест продължава да се разпределя в съотношение 60:40 за работодателя и работника. Така при средна заплата от 1000 лв. осигурителната тежест за пенсия ще е 198 лв., от които работникът ще плаща 79.2 лв., а останалата част е за сметка на работодателя. Според бюджета на Държавното обществено осигуряване приходите ще бъдат малко над 6.5 млрд. лв., като от по-високата вноска се очакват 212.3 млн. лв. повече. Това е с около 900 млн. лв. повече само от осигуровки спрямо плана за тази година. Осигурителната тежест се увеличава и по другото направление - минималните осигурителни прагове се повишават средно със 6.8 на сто.

Източник: Сега

Oбщите активи на банковата система се увеличават през ноември с 418 млн. лв. (0.4 процента), като към 30 ноември 2017 г. достигат 95.9 млрд. лв., съобщава БНБ. Депозитите в банковата система през месеца нарастват с 269 млн. лв. (0.3 на сто). Увеличават се депозитите на кредитни институции (с 283 млн. лв., 5.8 процента), на домакинства (със 164 млн. лв.,0.3 на сто) и на нефинансови предприятия (със 169 млн. лв., 0.7 на сто). При депозитите на други финансови предприятия е отчетено намаление с 340 млн. лв. (10.7 на сто), докато при тези на сектор държавно управление - със 7 млн. лв. (0.4 на сто). Печалбата на банковата система към 30 ноември 2017 г. е 1.1 млрд. лв. (при 1.3 млрд. лв. за същия период на 2016 г.). За единадесетте месеца на 2017 г. са извършени разходи за обезценка по кредити и вземания за 626 млн. лв. (при 678 млн. лв. година по-рано). Отчетените към края на ноември 2017 г. приходи от лихви са 2.8 млрд. лв., а разходите за лихви - 340 млн. лв. В края на ноември собственият капитал в баланса на банковата система възлиза на 12.5 млрд. лв. През месеца той е увеличен със 103 млн. лв. (0.8 на сто) основно поради нарастването на печалбата, отчита БНБ.

Източник: 24 часаДружества
Производство на месни продукти, вкл. от домашни птици
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2016 г.
(хил. лв.)
  1   Кен АД - Стара Загора   48 929  
  2   Димитър Маджаров 2 ЕООД - Пловдив   40 282  
  3   Деликатес 2 ООД - Житница - Пд   38 459  
  4   Чех Йосиф Новосад ООД - София   33 547  
  5   Карол Фернандес Миит ООД - Благоевград   30 196  
  6   Лотос ООД - Димитровград   25 339  
  7   Финес-2 ЕООД - Димитровград   22 389  
  8   Тандем В ООД - София   21 670  
  9   Елит Мес Минев - Родопа В.Т. ООД - Велико Търново   20 926  
  10   Макро-Кор ЕООД - София   20 525  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 20.12.2017
  Обща стойност (BGN): 2 330 486.99  
Брой търгувани компании: 53
Premium 282 176.35
Standard 1 203 809.17
АДСИЦ 56 661.75
Структурирани 10 911.30
Облигации 743 506.90
Права 33 421.52
Най-голяма промяна в цените
Каучук АД - София -9.26 %
Фонд имоти АДСИЦ - София 7.69 %
BaSE - Акции: 1 614.30

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Завод за балони ще започне работа до броени месеци в разложкото село Баня. Вложени са около 2 млн. лева в новото начинание от руски инвеститор. В завода ще се произвеждат въздушни балони, батути и надуваеми замъци. Общинският съвет разреши изработване на подробен устройствен план ПУП – парцеларен план за трасе на „Външно електрозахранване НН”, за да се осигури необходимата техническа инфраструктура и електрозахранване на завод „Безвредно производство на въздушни балони” в местността Конещица в село Баня. Решението бе взето като резултат от инвестиционното намерение за изграждане на „Кабелна линия НН” от Александр Викторович Таланов, управител на „Научно производствено предприятие „Русбал” ООД. Преди време бизнесменът закупил 9,5 декара земя. Към момента е приключено строителството на завода за топловъздушни балони, остават само дребни довършителни работи. Напълно завършени и оборудвани са и трите етажа на сградата, която е с разгъната застроена площ от 800 квадратни метра. В цеха ще работят около 30 души, които ще минат курс на обучение.

Източник: Труд

Дружествата от икономическата група на "Монбат" АД са реализирали през ноември 2017 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 34,420 млн. лева, което представлява увеличение от 19,7% в сравнение с година по-рано. Обобщените данни за единадесетте месеца на 2017 г. сочат, че дружествата от икономическата група на дружеството са реализирали консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 300,749 млн. лева, или увеличение от 27,9% спрямо същия период на 2016 г. Консолидираната печалба през предпоследния месец от годината е 1,239 млн. лева преди облагане с данъци, което представлява намаление на печалбата със 75,7% в сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с данъци за месец ноември 2016 г. Въпреки това от януари до края на ноември дружествата от икономическата група са реализирали печалба преди облагане с данъци в размер на 31,064 млн. лева, което представлява увеличение на печалбата от 4,4% в сравнение с предходната година. Монбат отчита EBITDA (печалба преди лихви, данъци, и амортизации) през миналия месец в размер на 2,709 млн. лева, което представлява понижение от 59,1% в сравнение с постигнатото през ноември 2016 г. За единдесетте месеца на 2017 г. EBITDA се повишава с 4,5% за година до 46,247 млн. лева. От началото на годината акциите на "Монбат" поскъпват с 8,7% при пазарна капитализация от 409,5 млн. лв.

Източник: investor.bg

Публичният холдинг „Еврохолд България“ АД приключи успешно процедурата за увеличаване на капитала, набирайки 47.03 млн. лв. от пазара. Получената сума от публичното предлагане на акции представлява 89.7% от предложените за записване книжа, при минимален праг за успех на емисията от 50%. Общо капиталът на компанията е увеличен от 161.35 млн. лв. на 197.5 млн. лв. Увеличението на капитала е вписано в Търговски регистър на 22 декември 2017 г. Предстои регистрация в Централен депозитар, Комисията за финансов надзор и допускане на новите акции до търговия на БФБ-София. „Еврохолд“ ще използва набраните средства от увеличението на капитала си за намаляване на задълженията на „Старком Холдинг“ АД и разширяване на дейността на дъщерното дружество „Евро-Финанс“ АД на международните пазари. Също така средства от емисията ще бъдат използвани и за подпомагане и подобряване на финансовото състояние и ликвидността на дъщерното дружество „Евроинс Иншурънс Груп“ АД чрез довнасяне на записан, но невнесен капитал на дружеството.

Източник: economic.bg

Компанията "Свилоза", която чрез основното си предприятие "Свилоцел" е единственият производител на целулоза в страната, спря работа заради недоставени количества дървесина от Северозападното държавно предприятие. Това не е първият случай на забавени доставки. Компанията има да получава около 50 хил. тона дървесина, като дори договорените количества за 2016 г. все още не са изпълнени изцяло. За "Свилоза" спирането на работа през зимата ще означава допълнителни разходи за отопление и поддръжка на неработещ завод. В отпуск ще трябва да излязат около 3000 работници. Липсата на достатъчни количества дървесина от началото на 2017 г. е довела до драстичен скок на цените през третото и четвъртото тримесечие. Запасът от суровина, с който "Свилоза" е разполагала в началото на годината, вече е изчерпан и компанията е на прага на зимата с празни складове. От дружеството уточняват, че основна причина за тази критична ситуация е системното неизпълнение на сключените договори за доставка на дървесина от Северозападното държавно предприятие.

Източник: Капитал

На 2 януари 2018 г. Фондът на фондовете ще отвори подадените заявления за Фонда за градско развитие. Бюджетът му е 353,3 млн. лв. - най-големият ресурс, управляван от Фонда на фондовете, който е насочен към облагородяване и развитие на градската среда. Парите от Фонда за градско развитие са предназначени за финансиране на проекти в 39 града. Те ще се осъществяват чрез три регионални фонда: за София - 87,4 млн. лв., за Северна България - 130,4 млн. лв., и за Южна България - 135,5 млн. лв. Парите ще бъдат насочени към градско развитие, енергийна ефективност, туризъм и културно наследство. Финансовите посредници, които се избират, трябва да осигурят управлението на портфейла и ще отговарят за структурирането и договарянето на общото финансиране от Фонда за градсско развитие. Те трябва да осигурят съфинансиране от частен инвеститор с минимум 30% от общото финансиране за всеки проект. Предоставените средства от фонда са кредити с гратисен период 36 месеца и 20 години срок за изплащане.

Източник: 24 часа       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

ПРИЗИВ НА АОБР КЪМ БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС ЗА ВРЪЩАНЕ КЪМ РЕГУЛИРАН ПАЗАР НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ


Предстоящи събития

16-17 януари 2018 г.: Двудневен семинар на тема „Актуални възможности за европейско финансиране на бизнеса“

24 януари: Vision2020 Network: A gateway to Horizon 2020 ICT 2018 – 2020

30 януари: Практическо прилагане на ISO 50001 - системи за управление на енергията


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара предлагат следните курсове:Обучение по мрежи в Сиско академията:
ССNА 1 - 27 януари 2018, съботно-неделен
CCNA 1 - 29 януари 2018, вечерен
CCNA 3 - 10 февруари 2018, съботно-неделен
CCNP Switch - 3 февруари, съботно-неделен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Обучение за MS Office:
MS Excel базово ниво - 18, 19, 20 декември 2017, следобеден

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

През последните месеци на 2017 г. станахме свидетели на подобрение във финансовите показатели на банковия сектор в Европа. Прогнозите са, че трендът се обръща и ще продължи да се движи нагоре и през 2018 г. Това ще бъде активна година, твърдят експерти от Citigroup. Според техни изчисления, които бяха представени по време на годишната среща на компанията с журналисти, от 3,7% възвръщаемост на активите през 2016 г., индустрията ще се движи към 11% през 2020 г. Двигател на това подобрение ще бъде увеличението на приходите с 3,9%. Това пък от своя страна ще доведе до ръстът на кредитирането и свиване на разходите с 3,2%, изчисляват експертите. И все пак към края на септември 2016 г. банките от ЕС са били най-слабо представящият се сектор през последните 10 години от 285 сектора, които Citi следи. Макар и вече да се наблюдава подобрение, кредитните институции в общността трудно се отлепят от дъното на списъка, са част от изводите на борсовия аналзиатор на компанията Андрю Комбс. Според него в Европа средната възвръщаемост на банковите активи е намаляла с 14%, като спадът при малките банки е 6%.

Източник: FT

Америка

На фона на галопиращата във Венецуела хиперинфлация местното социалистическо правителство взе решение в последния ден на 2017 г. за шесто за годината повишение на минималната заплата и пенсията. Минималната заплата бе увеличена с 40% до 797 510 боливара, обяви президентът Николас Мадуро. По официален курс това биха били 79 000 долара. Според онлайн портала Dolar Today обаче същинската стойност възлиза на едва седем долара. Инфлацията във Венецуела е с голямо отстояние най-високата в света. Правителството в Каракас не публикува от години официални данни за поскъпването. Международният валутен фонд пък прогнозира за 2018 г. инфлация в страната от 2350 на сто. Междувременно Колумбия изпрати 50 тона свински джолан за Венецуела, където липсата на това месо, задължително за новогодишните празници, предизвика протести през последните дни, предаде AFP. Първите два камиона са пристигнали в петък вечер, твърди източник от дирекцията на колумбийските митници. "Има още камиони, готови да потеглят, но още не са приключили оформянето на формалностите", пояснява той.

Източник: Reuters

Азия

В експлоатация в енергийната система на Китай бе пуснат построеният с участието на Русия реактор на китайската Тянванска АЕЦ, съобщиха от руската държавна компания „Росатом“. „Първите количества електроенергия от блока тръгнаха по електрическата мрежа на 30 декември“, се казва в съобщението. Всички системи на атомния реактор са показали пълна изправност, блокът работи в паралел в енергийната система, уточняват от руската компания. „Пускането на първите количества електроенергя от третия блок на Тянванската АЕЦ е събитие от световно значение и поредна крачка по пътя на задълбочаването на руско-китайското сътрудничество. Строителството на третия и четвъртия блок на Тянванската АЕЦ се осъществява в рекордни срокове и може да послужи като отличен пример за международно сътрудничество в енергетиката“, отбеляза първият заместник на генералния директор на „Росатом“ Кирил Комаров, който отговаря за развиването на международния бизнес на компанията.

Източник: Associated Press

 
Индекси на фондови борси
31.12.2017
Dow Jones Industrial
24 719.22 (-118.29)
Nasdaq Composite
6 903.39 (-46.77)
Стокови борси
31.12.2017
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)60.65
Heating oil ($US/gal.)2.0900
Natural gas ($US/mmbtu)3.0400
Unleaded gas ($US/gal.)1.8000
Gold ($US/Troy Oz.)1 311.60
Silver ($US/Troy Oz.)17.08
Platinum ($US/Troy Oz.)939.20
Hogs (cents/lb.)71.78
Live cattle (cents/lb.)121.55

       Опознай България

Силвестровден

2 януари е вторият ден на Сурваки. Тогава църквата отбелязва празника на Св. Силвестър, известен още като Карамановден или Риначовден. За празника е характерно празнично почистване на оборите, в което участват риначи – това са момците, които са участвали в коледуването и сурвакането. На някои места риначите чистят оборите само на семейства, в които има моми, като стопаните оставят торба с хляб, месо и вино за момчетата, които си отиват, без да се обадят. Характерният за празника обичай е посветен на добитъка – да се предпази от болести и да даде добро поколение. На този ден празнуват всички с името Силвестър и Силвия.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 02.01.2018
Българска версия: 29886, Английска версия: 3006

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2018. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2019
 ПВСЧПСН
1 123456
278910111213
314151617181920
421222324252627
528293031   

Февруари 2019
 ПВСЧПСН
5    123
645678910
711121314151617
818192021222324
925262728   

Март 2019
 ПВСЧПСН
9    123
1045678910
1111121314151617
1218192021222324
1325262728293031

Април 2019
 ПВСЧПСН
141234567
15891011121314
1615161718192021
1722232425262728
182930     

Май 2019
 ПВСЧПСН
18  12345
196789101112
2013141516171819
2120212223242526
222728293031  

Юни 2019
 ПВСЧПСН
22     12
233456789
2410111213141516
2517181920212223
2624252627282930

Юли 2019
 ПВСЧПСН
271234567
28891011121314
2915161718192021
3022232425262728
31293031    

Август 2019
 ПВСЧПСН
31   1234
32567891011
3312131415161718
3419202122232425
35262728293031 

Септември 2019
 ПВСЧПСН
35      1
362345678
379101112131415
3816171819202122
3923242526272829
4030      


 2019   2018   2017  
 2016   2015   2014  
 2013   2012   2011  
 2010   2009   2008  
 2007   2006   2005  
 2004   2003   2002  
 2001   2000   1999