Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Вторник, 05 декември 2017 г., брой 4605
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 

 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(05.12.2017)
  EUR   1.95583  
GBP   2.22950
USD   1.64840
CHF   1.67667
EUR/USD   1.1865*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.12   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Астрой ЕООД - Асеновград
Вагоноремонтен завод Левски АД - Враца
Искра 21 АД - София
Они холдингс АД - София
Притекс АД - София
Пътно поддържане Нова Загора ЕООД - Нова Загора
София Стар Пропъртис ЕАД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

България е дала около 2 млрд. лева за изграждане на електронно управление и въпреки това не е напреднала особено. Естония, която е европейски лидер в е-управлението, е постигнала своя успех с 20 пъти по-малко средства - със скромните 25 млн. евро, или около 50 млн. лева. Парите са похарчени в приблизително един и същ период от време - в последните 15 г., когато и двете страни обявяват, че започват да работят за е-управлението. От 2002 г. насам всяко българско ведомство си е поръчвало скъпи сървъри и скъп софтуер, за да стане ясно в следващите години, че продуктите са несъвместими и мрежите на различните администрации не могат да "разговарят помежду си". Балтийската държава е инвестирала 70% от сумата в техника, а софтуерните решения са били безплатни, защото са използвани програми с отворен код. Тези и още факти разкрива анализ на Българската стопанска камара, който сравнява напредъка на двете държави. Въпреки колосалните инвестиции у нас държавните ведомства предлагат едва 2900 услуги, като повечето са елементарни - позволяват електронно подаване на документи и заявления, но общуването клиент - чиновник остава на хартия. В същото време в Естония е-управлението на практика е навсякъде - дори в училищата, в болниците и в аптеките, при гласуването. У нас пpинтepитe в министерства, агенции, общини и т.н. продължават да растат застрашително, докато в Естония админиcтpaцията работи онлайн и така пecти пo двa тoнa xapтия вcякa гoдинa.

Източник: Сега

Бизнесът е платил с 8% повече корпоративни данъци през първите десет месеца на 2017 година, съобщи Министерството на финансите. От януари до края на октомври от корпоративни данъци в държавната хазна са влезли 1,602 млрд. лв., или със 122 млн. лв. повече от същия период на миналата година. Същата тенденция показват и приходите в хазната от ДДС. За първите десет месеца на годината постъпленията от налога нарастват с 647 млн. лв. и достигат 7,923 млрд. лв. Това увеличение от 8,9% значително изпреварва икономическия ръст, който за 2016 г. е 3,4%. Очевидно увеличението на приходите от ДДС до голяма степен се дължи на изсветляване на сивия сектор. Най-голям ръст на приходите от януари до октомври има при осигуровките - с 14,4%, или с 868 млн. лв. Това се дължи на вдигането на вноските за пенсия от 1 януари с 1% и на минималната заплата от 420 лв. на 460 лв. Приходите от данъка върху доходите нарастват с 296 млн. лв., или с близо 12%.

Източник: СтандартКонцесии

По 40 хил. кубически метра варовици годишно е планирано да се добиват от ново находище край Балван. То е наречено „Мингемар“, а инвеститор е едноименна фирма от Благоевград. Цялостният проект за изграждане на комплекса, който е в землището на великотърновското село, е съгласуван с регионалната екоинспекция във Велико Търново. Находището е разкрито под терен с храсталаци, който не е бил обработван досега. По данни на геолози тук има над 2,7 млн. кубически метра, а концесионната площ е повече от 230 дка. Според спецификата на добива на терена ще се отнеме 30 см от хумусния слой, след което ще се копае надолу терасовидно с откоси от по 10 метра. Предвидено е и взривяване, а земната маса ще се извозва по общинската пътна мрежа.

Източник: Борба - Велико Търново

Дружества
Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Дълготрайни
активи
за 2016 г.
(хил. лв.)
  1   Лукойл-България ЕООД - София   608 240  
  2   Братя Василеви ООД - София   278 666  
  3   ОМВ България ООД - София   176 197  
  4   Еко България ЕАД - София   167 698  
  5   НИС Петрол ЕООД - София   127 662  
  6   Шел България ЕАД - София   115 017  
  7   Волф АД - София   98 031  
  8   Петрол АД - Ловеч   38 548  
  9   Сакса ООД - Долна баня   29 184  
  10   Синергон Петролеум ООД - София   26 346  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 04.12.2017
  Обща стойност (BGN): 194 007.37  
Брой търгувани компании: 39
Premium 36 156.37
Standard 128 642.09
АДСИЦ 15 455.68
Облигации 13 753.22
Най-голяма промяна в цените
БГ Агро АД - Варна -13.29 %
Спарки-Елтос АД - Ловеч 7.33 %
BaSE - Акции: 1 566.80
BaSE - АДСИЦ: 95.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Две чужди компании и една българска фирма са проявили интерес да купят столичната "Общинска банка". След като Столичният общински съвет реши кой да бъде купувачът, следват две регулаторни процедури - одобрение на сделката от БНБ и от Комисията за защита на конкуренцията. „Това са практически етапите, през които ще се мине занапред, но принципалът (Столична община) е този, който взима решенията", обяви главният изпълнителен директор на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции Владимир Данаилов. Конкурсът за продажбата на 3 880 388 безналични акции, собственост на Столична община, представляващи 67,646 % от капитала на „Общинска банка" АД, се провежда от Столичната агенция за приватизация. Според заданието за конкурса, купувачът трябва да има 20 млн. евро минимален капитал и да докаже опит в управлението на фондове, финансови активи и акционерни участия. Срокът за подаване на предложения изтича днес, 4 декември, до края на работното време, а минималната цена е 45,65 млн. лева.

Източник: econ.bg

Фалиралата КТБ поиска ТЕЦ Хасково АД да бъде изваден от списъка на вземанията. Възражението бе поставено от адвоката на КТБ в заседание на Окръжен съд Хасково. Решението на съдията ще стане известно в законовия срок. Между КТБ и хасковския ТЕЦ има още едно дело, но вече е в Апелативен съд. ТЕЦ Хасково е обявено в неплатежоспособност и свръхзадлъжнялост с решение на Окръжен съд. Делото е по искане на КТБ, която е отпуснала близо 16 млн.лв., на дружеството, което се явява солидарен длъжник на банката. Бившият ТЕЦ край Хасково бе продаден от кметството през 2009 г.

Източник: Дарик радио

Две жалби срещу обществените поръчки за изграждане на магистралата от София до Калотина ще забавят старта на строителството. Фирма "Г2А" е поискала от Комисията за защита на конкуренцията временно да бъдат блокирани действията по двата търга за аутобана. Срокът за произнасяне на КЗК зависи от вида на съответното производство. В това по Закона за обществените поръчки срокът е едномесечен от образуване на производството. Когато в жалбата е направено искане за налагане на временна мярка спиране на процедурата, КЗК се произнася в 7-дневен срок от образуването на производството. Стойността на единия участък е 117 млн. лв. Той е между Драгоман и Сливница. Отсечката трябва да се приведе към магистрални габарити, се посочва в заданието. Другата блокирана поръчка е за 141,7 млн. лв. и е за 14,5 км, които започват от Калотина. Планира се отсечката да е с по две ленти в посока и една аварийна. В отделни участъци ще бъдат подобрени геометричните елементи за постигане на проектна скорост от 100 км/ч. Поръчката трябва да бъде изпълнена в рамките на 852 дни, или 2 години и четири месеца. Това означава, че най-рано през 2020 г. пътят за Сърбия ще е по-широк. Част от средствата са осигурени от механизма “Свързана Европа”. Крайният срок за подаване на оферти бе 13 ноември 2017 г.

Източник: 24 часа

Комисията за финансов надзор отне лиценза на "Синдикална взаимозастрахователна кооперация – СиВЗК” за извършване на застрахователна дейност с решение от 1 декември 2017 г. КФН забранява свободното разпореждане с активи на „Синдикална взаимозастрахователна кооперация – СиВЗК” до започване на производство по ликвидация или несъстоятелност и сключването на нови застрахователни договори по всички класове застраховки за срок от 6 месеца. Назначават се Розалина Градинарова-Стоянова и Стефан Петров Стефанов за квестори до назначаването от съда на синдик или до вписването на ликвидатор на дружеството. Представителството ще се осъществява от квесторите, винаги заедно.

Източник: Банкеръ

"Булгартабак холдинг" АД отчита 375 хил. лв. консолидирана загуба през третото тримесечие на 2017 г., което е значително подобрение спрямо загубата от 4,4 млн. лв. за същия период на 2016 . Консолидираният резултат за цялото деветмесечие обаче е печалба от 42,6 млн. лв. при повишение с 533% на годишна база спрямо 6,7 млн. лв. за същия период на 2017 г. Консолидираните приходи от продажби се увеличават с 86% на годишна база до 741 млн. лв. за деветмесечието на 2017 г., основно поради повишението на продажбите в раздел "Други" с 567% до 169 млн. лв. Те са формирани основно от бизнес комбинация по продажба на дяловете в "София-БТ" и "Плевен-БТ", с купувач дъщерното "Благоевград-БТ" АД. При тази бизнес комбинация е отчетена и положителна репутация от 108 млн. лв. Продажбите на продукция се увеличават със 7% на годишна база до 224 млн. лв. за периода януари-септември 2017 г., като това е основният бизнес на холдинга, свързан с тютюневите изделия. Продажбите на стоки са нараснали с 341% до 73,8 млн. лв. за деветмесечието, като основен фактор е "Техномаркет" АД и дъщерните му дружества. "Булгартабак холдинг" притежава 72,65% от капитала на "Техномаркет".

Източник: investor.bg       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Божидар Данев беше избран за вицепрезидент на BusinessEurope

Най-новият материал на БСК от рубриката „Стига вече!“ е посветен на развитието на електронното управление в България и Естония.

Включете се в годишната анкета на БСК "2017 г. през погледа на бизнеса"!


Предстоящи събития

Управление на риска в стандарти на ISO за системи за управление

8 декември: Зам.-председателите на БСК Димитър Бранков и Камен Колев ще участват в кръгла маса на тема: „Европейския икономически дневен ред по време на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018“, организирана от БИФорум, в партньорство с Представителството на Европейската комисия в България.

12 декември: Годишни награди на Търговско индустриална камара – Бургас

12-13 декември: Иновации чрез дизайн - специализирано обучение за МСП

15 декември: Семинар „Екологични декларации на продуктите (ЕДП) – същност, процедури, ползи и разходи“


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара на БСК е единствената академия в България, която предлага на своите курсисти и клиенти нов курс - CCNA TSHOOT.
Курсът е съставен въз основа на материала, изучаван в курса CCNA Routing and Switching и е предназначен за мрежови специалисти, които са завършили курса CCNA или имат необходимите познания на това ниво и чиято ежедневна работа е свързана с локализиране на проблеми в мрежите и работа по тяхното отстраняване.

Обучението се състои от теоретична и практическа част, които включват запознаване с методите и инструментите, ползвани за откриване и отстраняване на проблеми в мрежите, съпътстващите ги команди, основни проблеми, възникващи при конфигурирането и ползването на съответната технология.Обучение по мрежи в Сиско академията:
ССNP Route - 21 октомври, съботно-неделен
CCNA 1 - 07 октомври, съботно-неделен
CCNA 3 - 30 септември, съботно-неделен
CCNA 1 - 16 октомври, вечерен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Обучение за MS Office: предстои
Регистрирайте се онлайн сега!
 

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Великобритания и Ирландия са постигнали споразумение по казуса, станал известен като "ирландската граница". Сухоземната граница разделя Северна Ирландия и Република Ирландия и определянето на статута ѝ се превърна в ключово за хода на преговорите за Brexit. След като отстъпи за финансовите ангажименти за Brexit и правата на гражданите, Великобритания се е превела и пред последното изискване на Брюксел - казусът с ирландската граница. Това беше последната точка, която Европейският съюз (ЕС) настояваше да бъде разрешена преди началото на следващата фаза в преговорите - търговските разговори. Детайлите по споразумението остават неясни, но според източници на редица медии става въпрос за сключване на "регулаторна рамка" в митническите отношения и търговски практики между Република Ирландия и Северна Ирландия, което изключва възможността за "твърда граница".

Източник: FT

Америка

Венецуела ще създаде собствена криптовалута, за да се бори срещу "финансовата блокада", която й е наложена, обяви днес президентът Николас Мадуро. Новата валута ще се нарича петро. Тя ще бъде подкрепена с природните ресурси, на които е богата Венецуела - държава от Организацията на страните износители на петрол (ОПЕК). Мадуро направи това съобщение на фона на тежката икономическа криза във Венецуела, обяснявана от експерти с поевтиняването на петрола и лошото управление. Южноамериканската страна преминава и през тежък политически период, като при опозиционни протести от април до юли бяха убити над 100 души. САЩ и ЕС наложиха санкции на Венецуела заради репресиите. Цената на биткойна междувременно достигна вчера следобед исторически рекорд от 11 800 долара. От началото на годината стойността на биткойна нарасна 10 пъти, но с резки колебания, отбелязва агенцията.

Източник: Reuters

Азия

Производството на стомана в Китай се очаква да нарасне с 3% през тази година до 832 млн. тона, показват данни на Института за планиране и изследване на металургичната индустрия в Китай. През следващата година се очаква ръстът да се забави до 0,7%, като обемите се предвижда да достигнат 838 млн. т. Растежът се отчита заради разкритите производства на нискокачествени стоманени продукти, които доскоро бяха незаконни, посочват от Института. Доскоро те не бяха включени в официалната статистика, допълва информационната агенция. Допълнителен тласък на растежа дават и увеличаващите се операции на големите заводи, които компенсират ефекта от спирането на остарелите инсталации, допълва организацията. Силното повишение на индустриалната активност в Китай през тази година, водено от производителите на стомана и други метали, спомогна да се постигне прогнозен икономически растеж от близо 7%.

Източник: Reuters

 
Индекси на фондови борси
04.12.2017
Dow Jones Industrial
24 290.05 (58.46)
Nasdaq Composite
6 775.37 (-72.22)
Стокови борси
04.12.2017
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)57.50
Heating oil ($US/gal.)1.8900
Natural gas ($US/mmbtu)0.0000
Unleaded gas ($US/gal.)1.6900
Gold ($US/Troy Oz.)1 278.30
Silver ($US/Troy Oz.)16.36
Platinum ($US/Troy Oz.)928.10
Hogs (cents/lb.)71.68
Live cattle (cents/lb.)121.18

       Опознай България

Свети Сава

На 5 декември православната църква почита св. Сава Освещени. Той е известен като гонител на демоните и лечител на различни тежки заболявания. Свети Сава е роден в областта Кападокия през IV в. в богато и знатно семейство. На 18 години постъпил в манастир. След 12 години пожелал по- голямо усамотение и се поселил в пещера, където прекарвал времето си в пост и молитва. Към него започнали да се присъединяват и други вярващи, които също искали да водят свят живот. Сава получил огромно наследство, с което построил много манастири, болници и основал две страноприемници.
Празникът е силно свързан с народните поверия. В някои селища Сава е жена - светица, сестра на Варвара и Никола, а другаде е мъж - покровител на вълците, наричан още „вълчи пастир".Според вярването Сава е сестра на Варвара, почитана като великомъченица от църквата на 4 декември, и на св. Никола. Варвара е по-лошата от двете сестри – тя е представяна като куца стара жена, която се подпира на патерица, и щом допре децата с нея – те се разболяват. Сава е добрата сестра, която винаги върви след Варвара и я моли да не пакости, да не пуска ледени зърна по нивите. В България има поговорка Варвара вари, Сава пече, Никола яде. Обикновено празникът на Сава минава в приготовления за празничната никулденска трапеза. Жените не пипат остри предмети, за да не им причини зло Варвара.
На този ден празнуват Сава, Савка, Слав, Славка, Владислав, Владислава


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 05.12.2017
Българска версия: 29894, Английска версия: 3007

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2017. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999