Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 27 ноември 2017 г., брой 4599
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 

 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(27.11.2017)
  EUR   1.95583  
GBP   2.19460
USD   1.64674
CHF   1.67882
EUR/USD   1.1877*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.11   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Авторемонт АД - Дупница
Балкан Искър АД - Мездра
Билдинг Група АД - Габрово
Болкън пропърти сървисис ЕАД - София
Вижън Корпорейшън АД - София
Дитекс ЕООД - Плевен
Ес Пи Ем Ин АД - Велико Търново
Инкомс - Далекосъобщителна техника АД - Враца
Макро Транс БГ АД - София
Моментум България АД - София
Родопи Инвест Груп АД - Пловдив
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Частните пенсионни дружества управляват близо 12.4 млрд. лв., като за една година активите им са се увеличили с почти 2 млрд. лв. към края на септември 2017 г., отчете Комисията за финансов надзор. Само универсалните пенсионни фондове, където се осигуряват най-много хора - всички работещи в масовата трета категория труд, родени след 1959 г., са минали вече 10 млрд. лв. За сравнение към края на м.г. активите на деветте универсални пенсионни фонда бяха 8.9 млрд. лв. В средата на ноември бяха обнародвани законовите промени, с които се затяга контролът върху инвестициите на пенсионните дружества, като се разшири и дефиницията за свързани лица. Средната сума за втора пенсия, която е натрупана по индивидуалните партиди на осигурените в универсалните фондове, е 2792 лв. към края на септември. Миналогодишния септември средната натрупана сума бе с 379 лв. по-малка. В универсалните фондове има над 3.6 млн. партиди. Хората в предпенсионна възраст, които ще са първите с държавна и частна пенсия, имат средно по 3527 лв. Това са работещите на възраст 55-59 години, като близо 276 хил. са техните индивидуални партиди. Сумите по тях са се увеличили за една година със средно 474 лв.

Източник: Сега

Над 4 млрд. лв. са похарчени за придобиване на дълготрайни материални активи в България през третото тримесечие на 2017 година, съобщи НСИ. Това представлява ръст на инвестициите с 6% на годишна база. Увеличението на вложенията в дълготрайни материално активи (ДМА) от страна на българските фирми е от особена важност на фона на спада на чуждите инвестиции в страната с 27% до края на септември. Българските предприемачи и потреблението в страната имат по-голяма роля за ръста на икономиката от чуждите инвестиции и износа. Спрямо предходното тримесечие ръстът на разходите за ДМА е още по-голям - с 9,16%. В рамките на година най-голям ръст от близо 55% се отчита при разходите за инвестиции в сектора "Селско, горско и рибно стопанство". В този сектор за придобиване на ДАМ за периода от юли до септември са похарчени 343 млн. лв., или близо 8,4% от всички направени инвестиции в страната. На следващо място по ръст с 49,15% се нарежда строителството, където разходите за ДМА са 252 млн. лв. за тримесечието. Това са над 6,17% от всички инвестиции за периода. Най-много инвестиции, в размер на 1,326 млрд. лв. са направени в сектора "Добивна, преработваща и друга промишленост; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване". Те формират над 32% от всички инвестиции в страната, като за година нарастват с близо 5%.

Източник: СтандартДружества
Производство на хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2016 г.
(хил. лв.)
  1   Чипита България АД - Казичене   180 844  
  2   Симид София ООД - София   56 064  
  3   Агрокорн ООД - Бургас   29 877  
  4   Хебър ЕАД - Пловдив   29 151  
  5   Симид Агро ЕООД - Пловдив   27 656  
  6   Савимекс ООД - Варна   25 997  
  7   Добруджански хляб АД - Добрич   18 119  
  8   Фиеста 13 ООД - София   14 521  
  9   Мио ООД - Пазарджик   14 173  
  10   Хлебна промишленост АД - Харманли   13 499  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 24.11.2017
  Обща стойност (BGN): 895 477.41  
Брой търгувани компании: 34
Premium 26 478.70
Standard 853 883.79
АДСИЦ 12 081.25
Структурирани 1 614.62
Облигации 1 419.05
Най-голяма промяна в цените
Алтерко АД - София -6.98 %
Хидравлични елементи и системи /ХЕС/ АД - Ямбол 5.63 %
BaSE - Акции: 1 730.83

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Близо 25-30 милиона евро преки инвестиции се очакват в Пловдивския регион от изграждане на логистични складове на китайски компании. Важна стъпка за привличането на бизнеса от азиатската държава е логистичният център и павилион за електронна търговия със земеделски и други продукти край Пловдив, заявиха от Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа. Новият хъб е разположен край града и е единствен по рода в България. Чрез него ще бъде улеснена връзката между производители от Китай и Стария континент с търговските, митническите и здравно-ветеринарните власти. За тази цел е разработена специална електронна платформа. За последните 10 г. българският износ към Китай е нараснал 7 пъти. Част от програмата "16+1" за привличане на китайски инвестиции в България е и изграждането на модерен демонстрационен център на територията на Аграрния университет в Пловдив. В него ще бъдат изпитвани различни сортове и технологии от земеделието на двете държави. През април догодина у нас ще бъдат направени първите експериментални засаждания на китайски хибриден ориз, който дава 4 пъти повече добив от декар в сравнение с българския.

Източник: 24 часа

13,5 млн. лв. е раздал за ден началникът на Военномедицинска академия (ВМА) полк. проф. Венцислав Мутафчийски. На 16 ноември 2017 г. той е сключил 16 договора с фармацевтични компании, които си поделят общо 13 508 914 лв. По сметките на компанията „Софарма трейдинг“ АД ще постъпят 5 667 472 лв. Обявеният от ВМА търг е за доставка на лекарствени продукти, субстанции, ентерални храни и хранителни добавки за нуждите на военната болница и подчинените й структури в цялата страна. Фирмите-победители ще снабдяват периодично и по заявки МБАЛ-София, МБАЛ- Варна, МБАЛ-Пловдив, МБАЛ-Плевен, МБАЛ-Сливен и Военномедицинската база в Ловеч. 710 468 лева са дадени на фирма „РСР“ ЕООД на д-р Рачо Рибаров. „Алта Фармасютикълс“ ЕООД на Тодор Дочев получава 835 962 лв. Той е създател на дистрибутора "Калиман РТ" и е собственик на веригата аптеки "Субра". Акционерното дружество „Фармнет АД” получава 207 604 лв. “Медофарма” ЕООД на кипърския грък Ахилеас Цангарис получава 253 458 лв., а „Б. Браун Медикал” ЕООД на д-р Хорст Щюер – 397 394 лв. „Новимед Фарма” ЕООД на Румен Петков прибира 302 143 лв. „Фьоникс Фарма” ЕООД, която е част от фармацевтичния концерн PHOENIX Group получава 406 004 лв. Крупната сума от 2 121 456 лв получава „Медекс” ООД на Емил Данев и Велизар Драгоев. Фирмата е редовен доставчик на лекарства за болници от цялата страна.

Източник: Банкеръ

До 330 млн. евро глоба може да плати България по делото на Европейската комисия срещу страната заради злоупотреба с господстващо положение от държавния "Български енергиен холдинг" (БЕХ) и дъщерните му дружества "Булгаргаз" и "Булгартрансгаз". Размерът на глобата беше съобщен за първи път от министъра на енергетиката Теменужка Петкова. Правителството ще се съобрази с решението на парламента делото да се обжалва до край, вместо да се признае нарушение, за да може санкцията да бъде намалена. България вече беше осъдена от комисията за газовия монопол. Следващата стъпка е Брюксел да заведе второ дело за определяне на глобата за страната заради нарушението. "Не успяхме да стигнем до споразумение с Европейската комисия и оттук нататък вариантът е забранително решение.Това забранително решение съдържа размер на глобата, която Европейската комисия ще определи. Тази глоба може да достигне до 10% от оборота на БЕХ. Максималният размер на глобата би могъл да бъде 330 милиона евро", коментира Петкова.

Източник: mediapool.bg

Печалбата преди данъци на Алтерко АД се понижава с 22,43% през деветмесечието на 2017 г. до 1,408 млн. лв. Алтерко отчита на консолидирана база нетни приходи от продажби в размер на 29,6 млн. лв., което представлява увеличение от 25,75 % спрямо година по-рано. Ръстът на продажбите се дължи основно на продажби на стоки от Алтерко Роботикс ЕООД. Придобиването на „Алтерко Пропъртис“ ЕООД би могло да има влияние върху финансовите резултати на дружеството на консолидирана база. „Алтерко“ АД придоби и апортираната в този капитал офис-сграда, а част от цената на придобиване беше финансирана с банков кредит. Размерът му е 1, 620 млн. евро за срок от 141 месеца (вкл. гратисния период) и при фиксирана лихва за целия период на кредита от 3% годишно. В резултат, срещу месечна вноска за погасяване на кредита, съотносима с обичайните разходи за наем на офис площи и складови помещения, публичното дружество се сдоби с недвижим имот със значително по-голяма площ и възможност да инвестира в персонал и нови проекти, вместо в допълнителни административни разходи. За третото тримесечие на 2017 г. разходите по икономически елементи са на стойност малко над 28 млн. лв. и регистрират увеличение от 29,42% спрямо същия период на 2016 г.

Източник: investor.bg

Най-големият производител на акумулаторни батерии в Източна Европа - "Монбат" АД - взе голямата награда в категория „Средна и голяма фирма" в конкурса, организиран от Първа инвестиционна банка. "Възраждане-Касис ООД" Ловеч - дистрибутор на ветеринарно-медицински продукти, храни и аксесоари за домашни любимци, стана победител в категорията „Микро и малка фирма". Веригата ресторанти Happy Bar&Grill спечели „Наградата на публиката". Нововъведение в тазгодишното издание на конкурса бе призът „Най-успешна българка в бизнеса". Наградата отиде при Надежда Генчева, съсобственик и управител на „Фешън Мания" ООД, град Плевен.

Източник: econ.bg       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Включете се в годишната анкета на БСК "2017 г. през погледа на бизнеса"!


Предстоящи събития

Управление на риска в стандарти на ISO за системи за управление

12-13 декември: Иновации чрез дизайн - специализирано обучение за МСП


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара на БСК е единствената академия в България, която предлага на своите курсисти и клиенти нов курс - CCNA TSHOOT.
Курсът е съставен въз основа на материала, изучаван в курса CCNA Routing and Switching и е предназначен за мрежови специалисти, които са завършили курса CCNA или имат необходимите познания на това ниво и чиято ежедневна работа е свързана с локализиране на проблеми в мрежите и работа по тяхното отстраняване.

Обучението се състои от теоретична и практическа част, които включват запознаване с методите и инструментите, ползвани за откриване и отстраняване на проблеми в мрежите, съпътстващите ги команди, основни проблеми, възникващи при конфигурирането и ползването на съответната технология.Обучение по мрежи в Сиско академията:
ССNP Route - 21 октомври, съботно-неделен
CCNA 1 - 07 октомври, съботно-неделен
CCNA 3 - 30 септември, съботно-неделен
CCNA 1 - 16 октомври, вечерен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Обучение за MS Office: предстои
Регистрирайте се онлайн сега!
 

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Ирландското правителство е на ръба да падне, тъй като партията, на чиито гласове разчита премиерът Лио Варадкар за прокарване на закони, каза, че ще предприеме действия за отстраняване на вицепремиера, което е в нарушение на споразумението им за сътрудничество. Кризата настава седмици преди срещата на върха на Европейския съюз (ЕС) на 14 и 15 декември, на която ирландското правителство има фактическо вето върху въпроса дали има напредък в преговорите за Brexit, по-конкретно в частта си за границата между Ирландия и Северна Ирландия. Опозиционната партия "Фина фойл" заяви, че ще гласува вот на недоверие срещу вицепремиерът Франсис Фицджералд, защото не е предприела адекватни действия във връзка със скандал в полицията, който доведе през 2014 г. до оставката на тогавашния министър на правосъдието. Това ще развали споразумението, което позволи на партията на Варадкар Fianna Fail да сформира миналата година правителство на малцинството с девет независими членове на парламента.

Източник: Reuters

Америка

В Аржентина до края на годината инфлацията вероятно ще остане над 21%. Това потвърди финансовият министър на държавата Николас Духовне в четвъртък. Предходните прогнози на правителството в третата по големина икономика в Южна Америка бяха, че потребителските цени ще нараснат до не повече от 21 на сто през 2017 година. "Инфлацията все пак пада", коментира Духовне по време на конференция. "През миналата година тя беше над 37%. Тази година ще бъде значително по-ниска и ще продължи да се понижава през следващата", убеден е той. По думите на министъра предстои да бъде поет нов външен дълг в "значителени размери". Засега обаче правителството отказва да даде допълнителна информация по този въпрос.

Източник: Associated Press

Азия

Китай ще намали митото на 187 категории продукти от средно 17.3 процента до 7.7 процента след 1 декември т.г., предава Bloomberg. Министерството на финансите посочва, че ходът ще подобри достъпа на потребителите до качествени стоки, които не се произвеждат масово в страната - от памперси до уиски. Промяната следва новата политика на президента Си Дзинпин. Той призова да бъде подобрен стандарта на живот на китайците и да им бъде дадена възможност да купуват по-качествени стоки. Освен домакинствата, от промяната ще спечелят и чуждестранните компании, които ще се радват на по-добри продажби сред средната класа в Поднебесната империя. Устойчив ръст на потреблението е от увеличаваща се значимост за стабилността на втората най-голяма икономика в света в момент, в който тя се преобразува от модел, фокусиран върху инвестициите и износа, към сектор услуги. През първите три тримесечия на 2017 г. потреблението е допринесло за 64.5 от брутния вътрешен продукт, по официални данни.

Източник: Bloomberg

 
Индекси на фондови борси
24.11.2017
Dow Jones Industrial
23 557.99 (31.81)
Nasdaq Composite
6 889.16 (21.80)
Стокови борси
24.11.2017
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)58.70
Heating oil ($US/gal.)1.9500
Natural gas ($US/mmbtu)2.9200
Unleaded gas ($US/gal.)1.7800
Gold ($US/Troy Oz.)1 289.40
Silver ($US/Troy Oz.)17.01
Platinum ($US/Troy Oz.)941.60
Hogs (cents/lb.)69.10
Live cattle (cents/lb.)124.58

       Опознай България

Ньойският мирен договор

Ньойският мирен договор е подписан на 27 ноември 1919 г. в парижкото предградие Ньойи-сюр-Сен между България и силите на Съглашението след поражението на нашата страна в Първата световна война (1914-1918). Влиза в сила на 9 август 1920 г. По силата на неговите клаузи, Източна и Западна Тракия се дават на Гърция, голяма част от Добруджа остава румънска, а Западните покрайнини с територия 1545 кв. км и 64 500 души население са анексирани година по-късно от Сърбия. На страната ни са наложени репарации на обща стойност 2 250 000 000 златни франка, платими за 37 години при лихва от 5 процента. България се лишава и от правото да поддържа собствена армия, военен флот и авиация, като въоръжените й формации не трябва да надвишават 20 хиляди души доброволци. През 1996 г. по инициатива на Общонародното сдружение "Мати Болгария" 27 ноември е обявен за Ден на народната памет.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 27.11.2017
Българска версия: 29900, Английска версия: 3007

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2017. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999