Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Вторник, 14 ноември 2017 г., брой 4590
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 

 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(14.11.2017)
  EUR   1.95583  
GBP   2.19712
USD   1.67796
CHF   1.68737
EUR/USD   1.1656*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.11   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Гала М ООД - Враца
Зебра АД - Нови Искър
Комеко АД - Пловдив
Логистика АД - Пловдив
Михан АД - Гоце Делчев
Онгъл АД - Пловдив
Платекс АД - Дряново
Складова техника АД - Горна Оряховица
Тритекс Д ООД - Стряма
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Българите, живеещи зад граница, са изпратили 869 милиона евро, или над 1.7 милиарда лева, в родината си през 2016 година. Този приток на емигрантски пари нарежда страната ни на четвърто място в ЕС, показват данните на Евростат за 2016 г. Хората, които се трудят в чужбина, пращат суми основно на роднини - в подкрепа на семейните бюджети. Очаквано най-много са пристигналите средства, заработени от наши сънародници в други държави от ЕС - над 1 млрд. лева (552 милиона евро). Трансферите от страни извън Евросъюза са 317 млн. евро. Потокът от емигрантски пари към Полша и Португалия е над 2.8 млрд. евро. Двете държави имат най-много гастарбайтери. Румънците са пратили в родината си малко над 2.2 млрд. евро през миналата година.

Източник: Сега

Расте броят на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към 30 септември 2017 г., съобщи Комисията за финансов надзор. В края на третото тримесечие общия брой на осигурените лица се увеличава с 2.46% до 4 552 740 души. В системата на допълнителното пенсионно осигуряване за периода са акумулирани нетни активи на стойност 12 228 147 хил.лева. В сравнение с края на деветмесечието на 2016 г. нетните активи на пенсионните фондове регистрират ръст от 17.88 на сто. Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества в края на септември 2017-а възлизат на 137 670 хил.лева. А общият нетен финансов резултат на дружествата за периода е в размер на 56 676 хил.лева.

Източник: БанкеръДружества
Залагания и хазарт
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2016 г.
(хил. лв.)
  1   Български спортен тотализатор ДФ - София   151 096  
  2   Принцес Свиленград ЕАД - Свиленград   122 033  
  3   Уин Сити ЕООД - София   94 298  
  4   Геймър 2001 ЕООД - София   92 734  
  5   Сити Казино Груп ООД - София   71 499  
  6   Актив-БГ АД - София   70 618  
  7   Казино Елит АД - София   65 738  
  8   Стар принцес АД - Свиленград   62 732  
  9   Ентертеймант АД - Пловдив   62 022  
  10   Ес Ви Ес АД - София   59 805  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 13.11.2017
  Обща стойност (BGN): 2 184 146.88  
Брой търгувани компании: 40
Premium 731 694.48
Standard 1 369 692.13
АДСИЦ 28 808.39
Права 14.38
ДЦК 53 937.50
Най-голяма промяна в цените
Агро финанс АДСИЦ - Пловдив 21.21 %
ИХБ Електрик АД - София -14.40 %
BaSE - Акции: 2 616.48

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Швейцарската група LEM, която преди четири години откри в София завод за електронни компоненти и измервателни уреди за роботи и влакове, ще удвои производството до пет години. Проектът е започнал преди няколко месеца, като до края на годината помещенията ще са готови, а оборудването ще се монтира поетапно след това. До 2022 г. персоналът трябва да нарасне от 300 до 500 души, а целта е 30% от оборота на групата, който за последната финансова година е 265 млн. швейцарски франка (228 млн. евро по сегашен курс), да се реализира в България. Това прави план за бизнес от над 68 млн. евро годишно при приходи за 2016 г. на българското дружество от 20 млн. евро. Успоредно с това компанията, която работи в страната чрез местното дружество "ЛЕМ България", активно разширява и развойния си екип, който вече прави и изцяло нови разработки. Предприятието се намира в столичния квартал "Надежда", където "ЛЕМ България" държи помещения под наем. За разширението ще бъдат вложени нови 1.6 млн. швейцарски франка само в строежа. Освен в България и Швейцария LEM има производствени мощности също в Япония и Китай. Развойната дейност е съсредоточена в Женева, а отскоро компанията има център и в Лион (Франция).

Източник: Капитал

Националният гаранционен фонд (НГФ) заема първо място по ръст на отпуснатите гаранции в Европа за 2016 г. Издадените от НГФ гаранции на малки и средни предприятия за изминалата година са с 58% повече от тези през 2015 г. Това поставя институцията на първо място в Европа, следвана от гаранционните институции на Холандия и Естония, които бележат респективно ръст от 56,3% и 44,2%. По данни на АЕСМ през 2016 г. общият обем на издадените гаранции е 86 млрд. евро, като средният размер на гаранциите за Европа е 32 хил. евро. В сравнение с него, у нас той е 52 хил. евро. Размерът на отпусканите гаранции е най-висок в Австрия – средно 168 хил. евро и най-нисък в Сърбия – средно 14 хил. евро. През 2017 г. НГФ е подкрепил нови 1 500 клиента, които са получили финансиране на обща стойност 360 млн. лева, включително и по новата програма COSME, реализирана със средства по Плана „Юнкер“.

Източник: Банкеръ

Иновативната софтуерна компания NearSoft е единствената българска компания, номинирана в престижния конкурс Creative Business Cup 2017, чийто финал ще се проведе на 15 и 16 ноември 2017 г. в датската столица Копенхаген. Конкурса обхваща иновативни предприятия от 65 страни по света. NearSoft е избрана като един от 4-те финалиста на проекта WATIFY, финансиран от Европейската комисия, който има за цел да стимулира технологичната трансформация на европейските МСП (Малки и средни предприятия). Със своята софтуерна платформа МОМ4, дружеството поставя България сред водещите страни в Европа по отношение на четвъртата индустриална революция – Industry 4.0. Наградите WATIFY Solution Awards търсят следващото иновативно МСП, което чрез внедряването на цифрови или ключови базови технологии може да бъде символ на новаторската индустрия в Европа!

Източник: economic.bg

Министърът на околната среда и водите Нено Димов и кметът на Сандански Кирил Котев подписаха договор за проектиране и изграждане на две инсталации за обработка на отпадъци. Едната ще е за компостиране на разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци, другата - за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци. Съоръженията ще обслужват общините от Регионалното сдружение за управление на отпадъците Сандански, Кресна и Струмяни. Общият размер на инвестицията е над 9,3 млн. лв. Безвъзмездната финансова помощ в размер на над 7 млн.лв. е осигурена от ОП "Околна среда 2014-2020". По тази процедура ще бъдат подписани общо 18 договора с регионални сдружения. Това са системи за преработване на отпадъците при тяхното депониране, така че от една страна да се намали обемът, който се депонира, а от друга страна да се оползотворява преработеният отпадък.

Източник: 24 часа

Комисията за финансов надзор (КФН) вписа емисия акции на „Софарма имоти“ АДСИЦ с цел търговия на регулиран пазар. Увеличението на капитала на „Софарма имоти” приключи успешно в края на миналия месец. Подписката започна на 13 септември 2017 г. и приключи на 20 октомври 2017 г. с изтичането на предвидения краен срок, като 847 036 нови акции бяха записани и емисионната им стойност в общ размер на 5 505 734 лева беше изцяло внесена по набирателната сметка на дружеството. Емисията е в размер на 847 036 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка. Тя е в резултат на увеличаване на капитала на дружеството от 19 256 929 лв. на 20 103 965 лв. КФН разреши вливането на „Токуда Здравно Застраховане” ЕАД в ЗД „Съгласие“ АД, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Тодор Александров” № 141. 

Източник: investor.bg       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Становище на БСК относно проектите на бюджети на РБ, ДОО и НЗОК за 2018 г.

Становище на БСК относно проект на ЗИД на ЗДДС, внесен от МФ

Включете се в годишната анкета на БСК "2017 г. през погледа на бизнеса"!


Предстоящи събития

14 ноември: Специализирано обучение: "Инструмент за финансиране на МСП: Работна програма 2018 - 2020, Фаза 1 и Фаза 2"

17 ноември: Следобедна бизнес закуска и кафе за стартиращи и млади компании с интерес към повишаване на енергийната ефективност в офиса

Управление на риска в стандарти на ISO за системи за управление

12-13 декември: Иновации чрез дизайн - специализирано обучение за МСП


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара на БСК е единствената академия в България, която предлага на своите курсисти и клиенти нов курс - CCNA TSHOOT.
Курсът е съставен въз основа на материала, изучаван в курса CCNA Routing and Switching и е предназначен за мрежови специалисти, които са завършили курса CCNA или имат необходимите познания на това ниво и чиято ежедневна работа е свързана с локализиране на проблеми в мрежите и работа по тяхното отстраняване.

Обучението се състои от теоретична и практическа част, които включват запознаване с методите и инструментите, ползвани за откриване и отстраняване на проблеми в мрежите, съпътстващите ги команди, основни проблеми, възникващи при конфигурирането и ползването на съответната технология.Обучение по мрежи в Сиско академията:
ССNP Route - 21 октомври, съботно-неделен
CCNA 1 - 07 октомври, съботно-неделен
CCNA 3 - 30 септември, съботно-неделен
CCNA 1 - 16 октомври, вечерен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Обучение за MS Office: предстои
Регистрирайте се онлайн сега!
 

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Съветът на Европейския съюз наложи оръжейно ембарго на Венецуела. Слухове за мярката се появиха през миналата седмица. „В допълнение към политическите и дипломатически усилия за мирно преодоляване на политическата криза Съветът реши с единодушие да приеме рестриктивни мерки заради опасенията за ескалация на напрежението в страната. Това включва ембарго на оръжията и стоките с възможна двойна употреба, които могат да се използват за вътрешни репресии“, посочва се в съобщението на Съвета. В допълнение Брюксел въвежда и забрана за пътуване на политици от Венецуела, както замразяване на техни активи на територията на блока. Според съобщението „мерките ще се прилагат по градивен и гъвкав начин“, като може да бъдат разширени. В „черния списък“ се предвижда да бъдат добавени лица, които са съпричастни към нарушаването на демократичните принципи и върховенството на закона, както и нарушаването на човешките права в страната. Мерките могат и да бъдат отменени в зависимост от развитието на ситуацията в южноамериканската страна.

Америка

Лос Анджелис изпреварва Сан Франциско и вече е най-недостъпният пазар на нови жилища в САЩ. Това показват данни на американската национална асоциация на строителите и банката Wells Fargo, цитирани от онлайн изданието worldpropertyjournal.com. Средно за страната през третото тримесечие 58,3% от продадените жилища са били достъпни за населението със средни доходи (около 68 хил. долара годишно за страната), сочат данните. Делът на домакинствата обаче намалява в сравнение с второто тримесечие, когато 59,4% от жилищата са били достъпни за средностатистическия американец. В Лос Анджелис този дял е само 9,1% за периода юли-септември, показва статистиката. Останалите най-недостъпни пазари на жилища в САЩ също се намират в щата Калифорния. На второ място е Сан Франциско, който държеше първенството за 19 поредни тримесечия, следван от региона на Анахайм, Санта Ана и Ървайн, региона на Сан Хосе и Санта Клара и градчето Санта Роса.

Източник: Associated Press

Азия

През октомври ръстът на китайския износ се забави, вносът нарасна незначително показват данни на Генералната митническа администрация на Китай. Износът отбеляза ръст от 6,9% на годишна база, но след ръст от 8,1% през септември и очаквания за повишение със 7,1 на сто, което е знак за наличието на слабост при търсенето на китайски стоки зад граница. В същото време вносът в Китай нарасна със 17,2% спрямо година по-рано след растеж с 18,7% месец по-рано и прогноза за повишение с 16,0 на сто. Вносът на желязна руда се сви с близо 23% спрямо рекордните нива от предходния месец, докато износът на стомана намалява през октомври с 3% на месечна база до 4,98 млн. тона, достигайки най-ниско ниво от февруари 2014-а година насам. Търговският излишък на Китай през октомври се разшири до 39,17 млрд. долара от 28,61 млрд. долара през септември и под осреднената прогноза за излишък в размер на около 39,5 млрд. долара.

Източник: FT

 
Индекси на фондови борси
13.11.2017
Dow Jones Industrial
23 439.70 (17.49)
Nasdaq Composite
6 757.60 (6.66)
Стокови борси
13.11.2017
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)56.62
Heating oil ($US/gal.)1.9300
Natural gas ($US/mmbtu)3.1200
Unleaded gas ($US/gal.)1.7800
Gold ($US/Troy Oz.)1 276.70
Silver ($US/Troy Oz.)17.00
Platinum ($US/Troy Oz.)933.20
Hogs (cents/lb.)70.30
Live cattle (cents/lb.)126.40

       Опознай България

Св. Филип

Паметта на Св. Филип, един от дванадесетте апостоли на Христос, се почита на 14 ноември заедно със св. Григорий Палама и на 30 юни (Събор на светите дванадесет апостоли). Той бил роден край Галилейско море, в град Витсаида („град на риболовците”), откъдето били и други двама апостоли – Петър и Андрей. Още от малък Филип изучавал Свещеното писание и след възкръсването на Христос тръгнал да проповядва Божието слово в земите на Сирия и Мала Азия заедно със сестра си Мириам и с апостол Вартоломей. В град Иерапол езичниците ги заловили и ги изправили пред съда с обвинение в магьосничество. Когато мъчителите им понечили да съблекат дрехите им, девицата Мириам се превърнала в огнен пламък. Когато апостолите били разпънати на кръст (Филип – с главата надолу) страшно земетресение разтърсило града. На мястото, на което била пролята кръвта на апостол Филип, израсла лозница като знак за вечното блаженство на светеца, загинал за своя небесен учител. Имен ден празнуват: Филип, Филипа, Филко, Филомир, Юстиниян, Юстинияна и др. В народната традиция на българите за този празник са характерни магически обредни практики, наследени от езическата епоха. Наричат деня „Мратинците”, Мратиняк”, „Мрата” . В някои райони на страната те започват от 11 и свършват на 17 ноември, като се смесват с т.нар. Вълчи празници. Сутринта на този ден най-старата жена в къщата трябва да заколи черно пиле – „мратинче”.
Имен ден днес празнуват Филип, Фильо и Филка (името означава обичащ конете).


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 14.11.2017
Българска версия: 29901, Английска версия: 3008

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2017. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999