Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 13 ноември 2017 г., брой 4589
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 

 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(13.11.2017)
  EUR   1.95583  
GBP   2.21323
USD   1.67825
CHF   1.68737
EUR/USD   1.1654*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.11   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Евроинс-иншурънс груп АД - София
Енергоремонт холдинг АД - София
Комеко АД - Пловдив
М парк АД - София
Мембранни технологии АД - Пловдив
Спиди Нет АД - София
Хлебопроизводство ООД - Стара Загора
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Приходите на 1438 малки и средни предприятия са нараснали с 30% през 2016 г. спрямо предходната година, съобщиха от Агенцията за малките и средни предприятия. Тези компании са натрупали приходи за 17.324 млрд. лв., което е 18.4% от БВП за 2016 година. Нетната печалба е почти 1.2 млрд. лв., а активите им - 11.7 млрд. лв. Продажбата на автомобили и части, производството на машини, търговията, транспортът, високите технологии и производството на облекла и текстил са секторите, в които са реализирани най-големите приходи. Търговията реализира ръст от 170.8%, строителството - 150.2%, транспортът - 97.8%, информационните технологии - 91%, облекло и текстил - 68%, посочват от агенцията.

Източник: Сега

Към края на третото тримесечие на 2017 г. общините отчитат още по-слаба инвестиционна активност от 9,4 %, сравнено с данните към края на 2016 г., когато средната стойност на този показател за страната е 15,16 %, както и спрямо средното равнище на показателя от 12,72 %, отчетено към същия период на миналата година. Средният дял на приходите от общите постъпления в общините за страната запазва относително постоянно равнище – 42,08 % спрямо 43,48 % за същия период на 2016 година и 40,07 % в края на 2016 г. Броят на общините, които отчитат дял на приходите от общите постъпления по-висок от средния за страната, също не се променя значително и през трите разглеждани периода. Средният за страната дял на покритие на разходите за местни дейности с приходи достига 101,09 % спрямо 95,59 % за същия период на миналата година и 85,20 % към края на 2016 г., като 50 общини постигат резултат над средното за страната (при 67 към същия период на миналата година и 62 към края на 2016 г.). Бюджетното салдо на общините на национално ниво към септември 2017 г., както и към третото тримесечие и края на 2016 г. е положително, поради което и делът му в общите постъпления е положителна величина.

Източник: БанкеръДружества
Производство на готови храни за селскостопански животни (фуражи)
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2016 г.
(хил. лв.)
  1   Градус 3 АД - Стара Загора   80 023  
  2   Фураж Росица ЕАД - Разград   67 845  
  3   Бонмикс ЕООД - Ловеч   59 593  
  4   Тракийски фураж ЕООД - Стара Загора   22 524  
  5   Топ Микс ООД - Сливен   20 822  
  6   ФЗ Васил Костов ООД - Любен-Каравелово   18 966  
  7   Биопродукти България ЕООД - Пловдив   14 088  
  8   Владини Трейдинг ЕООД - София   12 712  
  9   Агро сип ООД - Генерал Тошево   8 686  
  10   Рока Со ООД - Разград   6 776  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 10.11.2017
  Обща стойност (BGN): 750 594.27  
Брой търгувани компании: 39
Premium 146 787.23
Standard 541 915.77
АДСИЦ 61 261.50
Структурирани 629.76
Най-голяма промяна в цените
Фазерлес АД - Силистра -9.24 %
ИХБ Електрик АД - София 6.97 %
BaSE - Акции: 2 647.17

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Държавната компания "Булгаргаз" предлага от 1 януари 2018 г. цената на природния газ да бъде увеличена с близо 5 на сто, съобщи компанията. По закон дружеството е длъжно да информира обществеността за искането си месец преди да го внесе официално в Комисията за енергийно и водно регулиране. Цената на природния газ се преразглежда на всеки три месеца Тя ще бъде определена от регулатора в края на декември. Според сметките на компанията цената от 1 януари трябва да е 359.87 лв. за 1000 куб. м (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). Увеличението е с 16.65 лв. за 1000 куб. м или с 4.85% спрямо цената, която действа сега. Процентът на нарастване е съобразен с по-високия курс на лева спрямо щатския долар и очакваните по-високи доставни цени на природния газ от внос. Окончателното предложение ще бъде внесено в КЕВР на 11 декември 2017 г.

Източник: Дневник

Поне три сделки се подготвят активно след търговската мисия на 13 американски компании. В София пристигнаха висши мениджъри на “Абви”, “AмДжен”, “Арчър Даниълс Мидланд”, “Кока-Кола”, “Фрипорт Макморан”, “Дженерал Дайнамикс”, “Мерк-Шарп Дом”, “Моторола Солюшънс”, “Орбитал АТК”, “Ошкош”, “О-Ес-Ай Системс/Рапискан” и “Текстрон”. От Българската агенция за инвестиции потвърдиха за една от трите евентуални инвестиции. Компанията AДМ, която е собственик на “Амилум” в Разград, ще прави нови инвестиции в завода. Но освен това влага и 300 млн. лв. в терминал за зърно в Тутракан. Компанията е подала документи за клас инвеститор по този проект. Възможно е “Фрипорт Макморан” - най-големият медодобивен концерн в света, да прояви интерес суровината, която добива в мина “Бор” до границата ни със Сърбия, да се преработва в Пирдоп и Челопеч. Възможно е и сътрудничество с “Асарел Медет” и значителни инвестиции в медодобива в България. Една от американските компании има намерение да изгради голям завод за плоско стъкло в България. “О-Ес-Ай Системс/ Рапискан” търси възможности да изнесе високотехнологичното си производство от Англия в България. Желанието е у нас да има техни инсталирани системи за сканиране на ГКПП и засичане на нелегални товари и пътници, които да са основа за демонастрационни центрове за клиенти от трети страни. “Дженеръл Дайнамикс”, “Текстрон” и “Обритал” сътрудничат тясно с нашата отбранителна индустрия.

Източник: 24 часа

7 млн. лева е стойността на ремонта на обновената зала "Фестивална" в София, която вече ще носи името "Асикс Арена". От тях 4 млн. лв. са собствени средства на "Академика 2011" и 3 млн. лева са по договор за енергийна ефективност. Договорът за спонсорство с "Асикс" е за 6 години и фирмата ще подпомага издръжката на залата със 100 хил. лева годишно. След реконструкцията на залата капацитетът е увеличен на 2270 седящи места, като за концертни и културни мероприятия може да приеме до 6000 души. Съоръжението е оборудвано с нова лекоатлетическа писта с 4 коридора и пълен комплект уреди за лека атлетика. Първото състезание, което "Асикс Арена" ще приеме, е турнир "Академик" на 13 януари. В залата ще се проведат всички държавни първенства по лека атлетика, а на 10 февруари ще има Балканиада за юноши и девойки до 20 години. По програмите за селските райони и за училищната инфраструктура над 1 млрд. лв. ще бъдат използвани за спортни зали, физкултурни салони и игрища.

Източник: investor.bg

Месопреработващата фирма "Стефанов - Ив.Стефанов-04" разширява производственото си предприятие в Горна Оряховица. Компанията е една от четирите, които имат право да произвеждат "Горнооряховски суджук" – първото защитено в Брюксел българско географско указание. "Стефанов - Ив.Стефанов-04" притежава две производствени бази – в с. Драгижево и в Горна Оряховица, като втората е изградена през 2015 г. специално и единствено за "Горнооряховски суджук". Предприятието в Горна Оряховица е с капацитет от четири тона на седмица готов продукт, а заетите в него са 15. Разширението ще позволи да се увеличи с 400 кв. м производствените площи, да се увеличи капацитета до седем тона на седмица и да се открият поне пет нови работни места. Направените досега инвестиции са за 1.5 млн. лв., съобщи собственикът Иван Стефанов. Предприятието на "Стефанов - Ив.Стефанов-04" в с. Драгижево е на 10 километра от Горна Оряховица. То е разположено на около 6000 кв. м площ и в него се произвежда цялата гама месни продукти, колбаси и деликатеси, които компанията продава с марката "Стефанов" без "Горнооряховския суджук".

Източник: Капитал

Елана Агрокредит АД отчита 27,62% ръст на нетната печалба на годишна база до 1,74 млн. лв. за деветмесечието на 2017 г. Печалбата на акция достига 9,2 ст. за деветмесечието спрямо 7,2 ст. за същия период на миналата година. По устав поне 90% от годишната печалба трябва да бъде разпределена като дивидент, като досега са натрупани по 8,3 ст. на акция с текуща цена от 1,41 лв. или 5,9% дивидентна доходност за деветмесчието, ако дивидент се изплащаше на деветмесечна база. Нетната печалба само за третото тримесечие на 2017 г. е 691 хил. лв. и нараства с 39%. Печалбата идва от по-бавния като темп, но за сметка на това по-голям като сума ръст на приходите от лихви спрямо разходите за лихви. Приходите от лихви растат с 43% на годишна база до 2,68 млн. лв. за деветмесечието на 2017 г. или с 804 хил. лв., а разходите за лихви нарастват с 320 хил. лв. Портфейлът от финансов лизинг (при финансиране на земя) и от търговски заеми (при финансиране за оборотни средства) намалява с 1,05% на тримесечна база до 41,51 млн. лв. към 30 септември 2017 г. спрямо 41,95 млн. лв. към 30 юни 2017 г.

Източник: investor.bg       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Становище на БСК относно проектите на бюджети на РБ, ДОО и НЗОК за 2018 г.

Становище на БСК относно проект на ЗИД на ЗДДС, внесен от МФ


Предстоящи събития

14 ноември: Специализирано обучение: "Инструмент за финансиране на МСП: Работна програма 2018 - 2020, Фаза 1 и Фаза 2"

17 ноември: Следобедна бизнес закуска и кафе за стартиращи и млади компании с интерес към повишаване на енергийната ефективност в офиса

12-13 декември: Иновации чрез дизайн - специализирано обучение за МСП


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара на БСК е единствената академия в България, която предлага на своите курсисти и клиенти нов курс - CCNA TSHOOT.
Курсът е съставен въз основа на материала, изучаван в курса CCNA Routing and Switching и е предназначен за мрежови специалисти, които са завършили курса CCNA или имат необходимите познания на това ниво и чиято ежедневна работа е свързана с локализиране на проблеми в мрежите и работа по тяхното отстраняване.

Обучението се състои от теоретична и практическа част, които включват запознаване с методите и инструментите, ползвани за откриване и отстраняване на проблеми в мрежите, съпътстващите ги команди, основни проблеми, възникващи при конфигурирането и ползването на съответната технология.Обучение по мрежи в Сиско академията:
ССNP Route - 21 октомври, съботно-неделен
CCNA 1 - 07 октомври, съботно-неделен
CCNA 3 - 30 септември, съботно-неделен
CCNA 1 - 16 октомври, вечерен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Обучение за MS Office: предстои
Регистрирайте се онлайн сега!
 

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Индустриалното производство във Великобритания се повиши през септември за шести пореден месец благодарение на добър отскок на производството в минно-добивната промишленост и на стабилен растеж в промишлеността. В същото време търговският дефицит на Обединеното кралство се сви изненадващо рязко през септември в резултат на по-добро нарастване на британския износ спрямо вноса, показват данни на официалната статистика ONS, които изглеждат в подкрепа на решението на Английската централна банка от миналата седмица да повиши основната британската лихва за пръв път от повече от десет години насам. Британското индустриално производство се повиши през септември с 0,7% на месечна база след повишение с 0,3% през август, докато очакванията на финансовите пазари бяха за по-скромно повишение с 0 3 на сто. Промишленото производство също нарасна с 0,7% след повишение с 0,4% през август, надвишавайки очакванията за растеж с 0,3 на сто.

Източник: BBC

Америка

Министерството на правосъдието в САЩ е поискало от AT&T да продаде Turner Broadcasting - компанията майка на CNN, или своето звено DirecTV, което доставя сателитна телевизия. От АT&T обаче отричат да има официално искане за подобна продажба. От министерството също отричат. Според източниците исканията са, за да може регулаторите да одобрят сделката на AT&T с Time Warner, която беше обявена в края на миналата година. Още тогава се очакваше, че регулаторните органи няма лесно да дадат зелена светлина и ще очакват фирмите да се разделят с част от своите активи. Искането на министерството обаче се приема от някои страни по сделката като лична вендета на администрацията заради лошите отношения на CNN и президента Доналд Тръмп, който обвини телевизията неколкократно в създаването и разпространяването на фалшиви новини.

Източник: Reuters

Азия

Китай предприе огромна стъпка в посока дългоочакваното отваряне на финансовата си система. Пекин ще премахне ограниченията, според които чуждестранни лица не могат да притежават банки и други компании, които управляват активи, като ще позволи и на чужди дружества да придобиват мажоритарна собственост в застрахователни компании. Новите правила, представени на брифинг за журналисти в петък, ще дадат безпрецедентен достъп на глобалните финансови компании до втората най-голяма икономика в света. Китай вече направи няколко стъпки, за да отвори пазара на акции и облигации на чуждестранни инвеститори и международни банки. Дълги години обаче те бяха ядосани заради ограниченията в собствеността, което ги правеше маргинални играчи в една от най-бързорастящите световни икономики."Съобщението, че Китай продължава да се отваря към света и да превръща пазарите по-международни и по-пазарно ориентирани, е ключово", казва Шен Джиангуанг, главен икономист в Mizuho Securities Asia Ltd. в Хонконг.

Източник: Bloomberg

 
Индекси на фондови борси
10.11.2017
Dow Jones Industrial
23 422.21 (-39.73)
Nasdaq Composite
6 750.94 (0.89)
Стокови борси
10.11.2017
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)6.81
Heating oil ($US/gal.)1.9400
Natural gas ($US/mmbtu)3.1700
Unleaded gas ($US/gal.)1.8200
Gold ($US/Troy Oz.)1 277.20
Silver ($US/Troy Oz.)16.92
Platinum ($US/Troy Oz.)934.50
Hogs (cents/lb.)70.25
Live cattle (cents/lb.)126.75

       Опознай България

Траянови врата

Проходът Траянови врата е разположен на 15 км от гр. Костенец до магистрала "Тракия" в Средна гора. През V в. Пр.Хр. оттам минава военният поход на тракийския цар Ситалк, а самият проход се казва Суки. В края на I и началото на II век Сл.Хр. регионът става част от Римската провинция Сердика. Проходът е бил връзка на Рим с най-източните части на империята. Самата крепост е построена през II век от император Траян като символична граница между провинциите Тракия и Македония. Територията става част от българската държава, когато през 831-836 г. княз Маламир я присъединява. По това време българите наричат крепостта Щипон. Проходът влиза в историята през 986 г., когато византийският император Василий II обсажда Сердика. Тогава войските на Самуил помагат на обсадения град и византийците се оттеглят. В обратния път на 17 август, в прохода Траянови врата войските на Василий II са разбити. Императорът едва успява да се спаси с малка част от личната си свита. В действителност днешното име на прохода - Траянови врата, се използва за пръв път от историка Антоний Бонфиний (1427-1502) във връзка с похода на Владислав Варненчик, който преминава с войските си прохода през 1443 г. Днес крепостта има статут на паметник на културата 1ва степен.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 13.11.2017
Българска версия: 29901, Английска версия: 3009

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2017. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999