Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Петък, 03 ноември 2017 г., брой 4583
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 

 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(03.11.2017)
  EUR   1.95583  
GBP   2.20524
USD   1.67954
CHF   1.67926
EUR/USD   1.1645*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.11   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Булавто АД - Варна
Булавто холдинг АД - Варна
Бъдеще Бутово АД - Бутово
Сиконко Агрия АД - София
Тракия бус 99 АД - Хасково
Фазан АД - Русе
Холдинг Света София АД - София
Чайка 97 АД - Пловдив
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

За последните осем години в България са "изчезнали" 92 големи, 887 средни и почти 2.5 хил. малки предприятия. Причината - натискът върху работодатели, административното определяне на заплащането и осигуряването на работещите, съобщи Българска стопанска камара (БСК). От близо 320 хил. предприятия в страната над две трети са на счетоводна печалба. От тях с най-голям дял са финансови и застрахователни компании, фирми в преработващата промишленост и търговията.Това са сектори на икономиката със средна заплата над 1300 лв. За периода 2012 - 2016 г. приходите на фирмите са отчели увеличение с една пета, а разходите растат с 18.5%. С най-бързи темпове нараства печалбата в развлекателния сектор, здравеопазване, ИТ и административни дейности. На фона на намаляващия брой работещи в нефинансовите предприятия разходите на работодателите за труд растат - с 56% за периода 2008 - 2015 г. Средната месечна заплата е по-висока с малко над 70%, предимно поради увеличението в частния сектор. Там ръстът е почти 90%, докато общественият изостава (32.4%).

Източник: БСК

България е слязла от 39 на 50 позиция в класацията на Световната банка "Да правиш бизнес 2018". В листата са включени 190 страни. Рейтингите се изчисляват въз основа на критерии като условия за започване на бизнес, получаване на разрешителни за строителство, достъп до електроенергия, регистриране на собственост, плащане на данъци, трансгранична търговия, спазване на договори, както и достъп до кредитиране. На първо място и тази година е Нова Зеландия с най-благоприятна среда за правене на бизнес, следвана от Сингапур, Дания, Южна Корея, Хонконг, САЩ, Великобритания, Норвегия, Грузия и Швеция. В дъното на класацията са Сомалия, Еритрея и Венецуела. Предприемачите в 119 страни отчитат подобрение на местната регулаторна рамка през изминалата година. Между юни 2016 и юни 2017 година са отчетени 264 реформи, сочи докладът на Световната банка.

Източник: БанкеръКонцесии

Фирма „Русгеоком БГ“ ЕАД, която иска концесия за добив на газ в Добруджа, не планира да се откаже от инвестиционното си намерение, съобщиха от компанията. От фирмата уверяват, че нито сондажите, нито преносът на газ ще попречат на обработката на земята или ще изискат отчуждаване на земеделски имоти. Тръбите ще се полагат на 1.5 м дълбочина, ще са дебели само 50 мм. Няма да се ползват 270 кв.км площ земеделска земя. Площта за 8-те площадки за добив ще бъде по 10 декара, като след сондирането, ще се слага оградна мрежа на всеки сондаж от 40-те по 4 кв.м, а околната земя ще може да се експлоатира.

Източник: Дарик радио

Дружества
Производство на плодови и зеленчукови сокове
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2016 г.
(хил. лв.)
  1   Тимбарк България ЕООД - Казачево   30 971  
  2   Филикон 97 АД - Пловдив   27 465  
  3   Бест Фрутс ЕООД - София   10 723  
  4   Кричимфрукт ООД - Кричим   5 609  
  5   Маршал 91 ООД - Граница   957  
  6   Сантулина ЕООД - София   754  
  7   Ганчев инвест АД - София   546  
  8   Витанеа ООД - Пловдив   341  
  9   Агробиотех Производство ЕАД - Енина   249  
  10   Еко Продукт България ЕООД - София   216  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 02.11.2017
  Обща стойност (BGN): 1 320 283.96  
Брой търгувани компании: 33
Premium 106 783.49
Standard 1 132 184.35
АДСИЦ 80 965.57
Структурирани 350.55
Най-голяма промяна в цените
Билборд АД - София -8.25 %
Тексим банк АД - София 3.85 %
BaSE - Акции: 35 330.33

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Завършено е строителството на новия военен завод на компанията „Армако“ край Лясковец, който се намира в близост до компанията „Аркус“. Новата компания е разположена върху терен с площ 14 дка, а инвестицията в нея надхвърля 10 млн. лв. Тече и набирането на екип, като по предварителна информация той ще е от поне 200 души. Заводът ще работи приоритетно за военната промишленост. Вложението в новия завод е от компанията „Армако“. Край Лясковец тя планира да изгради предприятие за машинни детайли, възли и елементи от стомана. „Армако“ АД е собственост на Дмитрий Кръстев Илов. Дмитрий Кръстев Илов заедно с още двама българи е акционер в руската Российский промышленный банк. Това е вторият военен завод, който се пуска в региона за по-малко от година. Наскоро бе възроден и бившият електромонтажен завод „Трифон Саралиев“ в Килифарево. Производството му се разраства непрекъснато и тук постоянно се търсят работници. Вече са ангажирани над 200 работника. В обновеното предприятие се правят гранатомети, включително и СПГ със станок.

Източник: Борба - Велико Търново

Производителят на алуминиеви продукти "Алкомет" - Шумен, увеличава приходите си за първото деветмесечие на годината с 12%. Зад ръста стоят по-високите цени на алуминия, както и по-големите обеми пласирана продукция. В същото време печалбата на дружеството намалява с над една трета, с което се запазва тенденцията от полугодието. Причината е пазарният натиск, който свива маржовете на компанията. През 2016 г. "Алкомет" отчете рекордно висока печалба. Нетните приходи от продажби нарастват благодарение главно на продажбите на продукция, които достигат 264.3 млн. лв. (+12%). Това се дължи на по-високите нива на цената на алуминия на Лондонската борса за метали, както и на постигнатите по-високи продажби в натурално изражение. Към края на септември предприятието е продало общо 50.9 млн. тона продукция, което е увеличение от 1.7% на годишна база. В същото време разходите за материали нарастват с близо 30 млн. лв. до 202.4 млн. лв., отново в резултат на поскъпването на суровината. Повишение има и на разходите за външни услуги и заплати.

Източник: Капитал

"Българо-американска кредитна банка" АД и "Инвестбанк" АД са подали обвързващи оферти за покупка на 100 процента от капитала на търговска банка "Виктория" ЕАД, съобщиха синдиците на "Корпоративна търговска банка". Това е поредният опит да бъде продадена „Виктория“, която бе купена от КТБ само няколко месеца, преди да бъде затворена. Към 30 юни 2016 г. активите на малката банка са оценени на 137.3 млн. лв., пасивите – на 95.4 млн. лв., а собственият капитал е 41.8 млн. лв. На 31 октомври 2017 г. приключи третия етап от процедурата по продажба на 100% от капитала на ТБ „Виктория” ЕАД и цялостната експозиция на едноличния собственик на капитала към банката - КТБ.Отпаднали са „Вабо Интернал” АД и групата инвеститори, действащи съгласувано - Kerbler Holding GmbH, Imfarr Beteiligungs GmbH и Green Finance GmbH. През март БНБ отказа на „Търговска банка Д“ да придобие банка „Виктория. Според Централната банка, това не би гарантирало на „Виктория“ създаването на устойчив бизнес модел и би изисквало постоянна капиталова и ликвидна подкрепа от банката - собственик. В момента ТБ „Виктория“ е 100% собственост на Корпоративна търговска банка.

Източник: Банкеръ

Куриерската компания "Спиди" АД е инвестирала над 10,5 милиона лева в бизнеса си в България и Румъния от началото на годината, като по-голямата част от средствата са били насочени за дейността и у нас. В Румъния повече от 3 милиона лева са били вложени в оборудване на логистични центрове, както и за закупуване на компютърна техника. "Инвестициите през настоящата година значително спадат спрямо предходната, като общо инвестираните средства за 9-месечието са в размер на 10,5 милиона лева, като над половината от тях са насочени към операциите в България, главно за транспортни средства", посочват от фирмата. Нетната печалба на "Спиди" се е увеличила с 44,4% до 5,59 милиона лева. За последното тримесечие спрямо същия период на предходната година консолидираната печалба отчита ръст от 158,4 на сто. Основна причина за това е намаляването на оперативните разходи в България и реализиране на слабо нарастване на тези в Румъния.

Източник: money.bg

Наблюдава се завишен интерес от български компании към Куба като от началото на годината са стартирали няколко конкретни проекта. Сред тях са българските фирми „Приста Ойл“ и „Рубелла“, които са стартирали преговори за създаване на смесени предприятия с кубински партньори за производства в Куба в своите отрасли. „Булгаргеомин“ също води разговори с Министерство на енергията и мините за съвместно предприятие за рудодобив. Фирма „АSHCUBA“ планира регистриране на смесена фирма в туризма с кубинското туристическо обединение КУБАНАКАН за построяване на хотел в близост до Хавана. БВП на Куба през 2016 г. е в размер на 132.9 млрд. щ.д. (78-мо място в света). Страната внася основно: петрол, хранителни продукти, машини и оборудване, продукти на химическата промишленост и др. През 2016 г. вноса на страната е в размер на 12.34 млрд. щ.д.

Източник: Банкеръ       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

14 ноември: Специализирано обучение: "Инструмент за финансиране на МСП: Работна програма 2018 - 2020, Фаза 1 и Фаза 2"


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара на БСК е единствената академия в България, която предлага на своите курсисти и клиенти нов курс - CCNA TSHOOT.
Курсът е съставен въз основа на материала, изучаван в курса CCNA Routing and Switching и е предназначен за мрежови специалисти, които са завършили курса CCNA или имат необходимите познания на това ниво и чиято ежедневна работа е свързана с локализиране на проблеми в мрежите и работа по тяхното отстраняване.

Обучението се състои от теоретична и практическа част, които включват запознаване с методите и инструментите, ползвани за откриване и отстраняване на проблеми в мрежите, съпътстващите ги команди, основни проблеми, възникващи при конфигурирането и ползването на съответната технология.Обучение по мрежи в Сиско академията:
ССNP Route - 21 октомври, съботно-неделен
CCNA 1 - 07 октомври, съботно-неделен
CCNA 3 - 30 септември, съботно-неделен
CCNA 1 - 16 октомври, вечерен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Обучение за MS Office: предстои
Регистрирайте се онлайн сега!
 

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Най-бързата инфлация в еврозоната започва да отхапва от икономическия растеж. Разширяването на икономиката на Литва се забавя заради изстрелялите се нагоре потребителски цени, посочват централната банка и финансовото министерство. Инфлацията се ускорява до 4,8% през септември, което е три пъти повече от средното за еврозоната. В същото време данни от миналата седмица показват, че брутният вътрешен продукт нараства с годишен темп от 3,1% за миналото тримесечие, като се забавя за пръв път от повече от година. „Очевидно е, че инфлацията има влияние върху местното търсене – растежът му вече се забавя“, казва финансовият министър Вилюс Шапока в интервю за местно радио тази седмица. „Поглеждайки напред, икономическият ръст ще бъде по-бавен, но и по-балансиран“, допълва той. Нарастващите цени и БВП в трите прибалтийски страни, които използват еврото, връщат спомени за цикъла на възход и спад, при който икономиките им се сринаха през 2008 г.

Източник: Bloomberg

Америка

Производителността на труда в САЩ през третото тримесечие нараства с най-бързия си темп от три години, разходите за труда също се вдигат. Производителността в САЩ извън селскостопанския сектор се увеличава с годишно натрупване от 3% през третото тримесечие, което е най-бързият темп на растеж от същото тримесечие на 2014 г. Това задминава средната икономическа оценка за 2,4% ръст в анкета на Thomson Reuters, както и ръста от 1,5% през второто тримесечие. В същото време разходите на единица труд се повишават с 0,5% в съответствие с прогнозите. „Възстановяването от 3% с годишно натрупване на производителността през третото тримесечие представлява сериозен обрат спрямо застоя отпреди година и предполага, че реалното заплащане скоро ще започне да се ускорява по-бързо“, коментира Майкъл Пиърс, икономист в Capital Economics. Данните бяха публикувани, след като през миналата седмица стана ясно, че икономиката на САЩ се разраства с 3% през тримесечието.

Източник: FT

Азия

Долната камара на японския парламент преизбра Шиндзо Абе за министър-председател, след като досегашната управляваща коалиция на неговата Либерално-демократическа партия и партията Нова Комейто спечели внушителна победа на предсрочните парламентарни избори на 22 октомври. За Абе гласуваха 312 депутати в 465-членната долна камара. Коалицията запазва "супер-мнозинство" от две трети в парламента, което й дава възможност да промени следвоенната пацифистка конституция. Шейсет и три годишният Абе запази всички министри на постовете им, както се очакваше. Преди да посети Япония от 5 до 7 ноември, президентът на САЩ Доналд Тръмп каза на Абе, че Япония и Америка "са стопроцентово заедно и че няма място за съмнения в японско американския съюз". Двамата лидери са в близки лични отношения и се готвят да играят голф при предстоящото посещение на американския президент.

Източник: Reuters

 
Индекси на фондови борси
02.11.2017
Dow Jones Industrial
23 516.26 (81.25)
Nasdaq Composite
6 714.94 (-1.59)
Стокови борси
02.11.2017
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)54.81
Heating oil ($US/gal.)1.8600
Natural gas ($US/mmbtu)2.9300
Unleaded gas ($US/gal.)1.7900
Gold ($US/Troy Oz.)1 278.00
Silver ($US/Troy Oz.)17.14
Platinum ($US/Troy Oz.)928.00
Hogs (cents/lb.)65.80
Live cattle (cents/lb.)124.32

       Опознай България

Ден на българския художник

Денят на българския художник се отбелязва в деня на църковния празник на Св.Пимен Зографски. За покровител на българските художници е обявен през ноември 1993 г. по идея на сдружението за възраждане на Софийското Светогорие "Св. Пимен Зографски". Празнува се от художниците иконописци и реставратори. Св. Пимен Зографски е български монах от манастира "Св. Георги Зограф" на Атон, зограф и книжовник, живял в края на ХVI век. Рисувал е стенописи и икони. Православната църква е обявила Пимен Зограф за светец и чества паметта му на 3 ноември. Според легендата, рожденото му име е Павел, той разпродал имуществото си и се е замонашил на Атон. Там е получил името Пимен, но когато станал 55-годишен Св. Георги му се явява и му поръчва да се върне при народа си като духовен водач. Години наред Св. Пимен обикаля българските земи, проповядва, строи и обновява храмове и манастири, като ги украсява със стенописи. Към края на живота си преп. Пимен се завърнал в Черепишкия манастир, където се разболял тежко и починал на 3 ноември 1620 г.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 03.11.2017
Българска версия: 29904, Английска версия: 3008

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2017. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999