Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Вторник, 24 октомври 2017 г., брой 4575
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 

 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(24.10.2017)
  EUR   1.95583  
GBP   2.19534
USD   1.66595
CHF   1.68883
EUR/USD   1.1740*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.10   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Солвей Соди АД - Девня  
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Дългът на България в сектор "Държавно управление" е достигнал 27,3 млрд. лв. през 2016 г., съобщи Националният статистически институт (НСИ). Сумата от над 27 млрд. лв. представлява малко над 29% от брутния вътрешен продукт (БВП) на страната. Съпоставка с данните на статистиката за предходната 2015 г. показва значително увеличение на дълга - тогава той е бил в размер на малко над 23 млрд. лева, или 26% от БВП. Дългът на България за 2013 г. е бил в размер на 13 млрд. и 978 млн. лв., за 2014 г. - 22 млрд. и 554 млн. лв., за 2015 г. - 23 млрд. и 24 млн. лв. През 2016 г. бюджетният дефицит на сектор "Държавно управление" е 36 млн. лева, или 0,04% от БВП. Година по-рано дефицитът в този сектор е бил 1,5 млрд. лева, което е 1,7% от БВП. Дефицитът в подсектор "Централно управление" е в размер на 130 млн. лева през 2016 г., а в "Местно управление" и "Социалноосигурителни фондове" има излишък съответно в размер на 73 млн. лева и 21 млн. лева.

Източник: Дума

България е на последно място в ЕС по интернет потребление, сочи класацията на Internet World Stats. Според световното изследване, направено през юни 2017 година, 4 213 065 е броят потребители на интернет в страната ни, при общо население от 7 045 59 души. Това прави 59.8% интернет потребители, при средна стойност за ЕС от 85.7%. В класацията е включена и напускащата съюза Великобритания. Въпреки че по-рано тази година стана ясно, че България е сред държавите с най-бърз интернет в света, близо 40% от хората изобщо не знаят за какво се използва глобалната мрежа. Според ежегодната класация на Akamai Technologies, обхващаща 108 държави, страната ни беше наредена на 20-о място сред страни като Германия, Австрия и Канада по бързина на интернета. През 2013 т. странатат е била 8-о място. Най-близо до нас по слаб резултат е съседна Румъния - 62.8%. Всички останали страни - членки на ЕС, имат резултат над 70%, с изключение на Гърция - 69.1%. Люксембург е шампион с 97.5%, като това означава, че само 2.5% от цялото население не използват интернет.

Източник: СегаКонцесии

Община Провадия подготвя процедура за даване на концесия на минералния извор. Причината е, че има интерес от фирми да бутилират водата и да я продават. Водата от минералния извор е изследвана и според данните е годна за пиене. Бутилирането ѝ също би създало работни места в града. В Провадия се надяват да бъде възстановена дейността на едно от природните богатства на България - солените минерални бани, които не се използват от близо 20 години. Причината е, че през 1998 година имотът е прехвърлен на държавата, а след това лечебният санаториум е затворен. При функционирането на комплекса ще се реши частично наболелият проблем с голямата безработица и обезлюдяването на града.

Източник: Банкеръ

Дружества
Отглеждане на зеленчуци, дини и пъпеши и други специфични продукти
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2016 г.
(хил. лв.)
  1   Оранжерии Гимел АД - София   25 711  
  2   Грийнс ООД - Първомай   7 844  
  3   Алтимир Бс ЕООД - Карлово   6 341  
  4   Оранжерии Гимел 2 ЕООД - София   6 008  
  5   Нешо Миранов ЕТ - Бяла Слатина   3 779  
  6   Агримак ЕООД - Добрич   3 469  
  7   Агро Омега ЕООД - София   3 123  
  8   Розита 98 ООД - Горни Дъбник   3 052  
  9   Росела АД - Симитли   2 818  
  10   Марко 2003 ЕООД - Пловдив   2 540  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 23.10.2017
  Обща стойност (BGN): 425 683.86  
Брой търгувани компании: 36
Premium 43 336.94
Standard 355 596.49
АДСИЦ 26 750.43
Най-голяма промяна в цените
Тодоров АД - София -23.00 %
Слънчев бряг АД - Несебър 3.45 %
BaSE - Акции: 1 426.35

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

„Балканкар-Георги Михайлов“ АД, град Кнежа, специализирано в производството, ремонта и сервиза на електромагнити, реверсори, постояннопотокови електродвигатели, електрически табла, инсталации , бобини и ротори за каростроенето, сключи договор за сътрудничество с концерна „Тракторни заводи“, Русия и Завод за нефтопромишлено оборудване„Уником“. След получаване от руската страна на необходимите сертификати ще бъдат уточнени параметрите на доставки и производство на трактори. Реализацията на инвестицията ще гарантира заетост на територията на община Кнежа. Обсъдена е и идеята през следващата учебна година в Професионалната гимназия по механоелектротехника“Христо Смирненски“ да бъде открита паралелка, която да подготвя специалисти в областта на ремонта и сервиза на електрооборудване. По този начин образованието ще бъде съобразено с нуждите на бизнеса на територията на общината. „Балканкар-Георги Михайлов“ разполага с 7500 кв.м. застроена площ, има собствена подстанция, станция за отпадни води и възможност за използване на природен газ. В момента в предприятието работят 78 стругари, оператори на металорежещи машини, електротехници, заварчици.

Източник: economic.bg

Котлостроене АД продължава да работи на минимална печалба, отчитайки печалба от 6 хил. лв. за деветмесечието на 2017 г., спрямо 14 хил. лв. за същия период на 2016 г., показва отчетът на дружеството. Приходите от продажба на продукция достигат 1,4 млн. лв. за деветмесечието на 2017 г., което представлява ръст от 40% на годишна база. Базата на дружеството е разположена върху парцел от около 100 000 кв. м. зад Централна гара в София, на бул. История Славянобългарская 8 до ТЕЦ София. Голяма част от парцела е заета с производствени халета и имотът не е чист. По последни информации районът около Централната гара няма да бъде зона с разрешено строителство на високи сгради, тъй като там има коридори за прелитане на самолети към и от Летище София. Това би намалило атрактивността на имота, собственост на Котлостроене АД. Наскоро при друг знаков софийски завод - бившият Елпром-ЗЕМ (сега ИХБ-Електрик) в кв. Илиянци бе стартирана процедура по търгово предложение и вероятно отписването му от публичност. От известно време ИХБ Електрик не произвежда електрически генератори и плановете са теренът му да се използва за складове, офиси и т.н. Акциите на Котлосроене АД поскъпват със 7% в последните 12 месеца до 15 лв. за акция и 3,6 млн. лв. пазарна капитализация.

Източник: investor.bg

След конкурс “Каменица” АД преизбра за своя медийна агенция Zenith, която е част от комуникационната група на Publicis One. Zenith ще се грижи за медийнотo обслужване на всички брандове на “Каменица”. Това са местните марки “Каменица”, “Астика”, “Бургаско пиво” и “Славена”, както и световните Stella Artois, Beck’s и Staropramen. Двете компании са сключили договор за три години, през които ще работят заедно на българския, румънския и унгарския пазар. Преди конкурса Zenith пак работеше за всички брандове на “Каменица” от 2015 г.

Източник: 24 часа

Търговията с акции на "Евроинс" ще бъде спряна от 24 октомври 2017 г. Застрахователното дружество беше отписано от публичния регистър, след като мажоритарният му собственик отправи търгово предложение с цел да го свали от борсата. Крайният му собственик е "Еврохолд България", който се търгува на БФБ. Сега борсовият оператор прекратява регистрацията на сегмент акции Standard на основния пазар на "БФБ - София" АД от емисията в размер на 16.470 млн. лв., разпределени в 16 470 000 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и с ISIN код BG1100081055 на "Евроинс".

Източник: Капитал

За строителство на новия обект: "Тролейбуснo трасе от бул. "Андрей Сахаров" до ж.к. "Младост" е избран "Столичен електротранспорт" със 100 точки. Конкурент в състезанието беше "Авис Инженеринг" с 91.61 точки. Предвидените дейности са изграждане на фундаменти, стълбове и контактно-кабелна мрежа за продължаване на тролейбусна линия №5 от бул. "Андрей Сахаров" до ж.к. "Младост" №2, съгласно техническата спецификация с приблизителна дължина на трасето 700 метра (или 1400 метра единичен коловоз). Стойността на работата е 658 695 лв., или 790 434 лв. с ДДС. Столична община подготвя програма за нови тролейбусни линии или продължение на съществуващите. Този проект е част от нея.

Източник: gradat.bg

Регулирана информация

На 23.10.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет към 30.09 2017 г. на "Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕOOД - Бургас       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

30 октомври: Среща с министър Лиляна Павлова във връзка с Българското председателство през 2018 г.

14 ноември: Специализирано обучение: "Инструмент за финансиране на МСП: Работна програма 2018 - 2020, Фаза 1 и Фаза 2"


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара на БСК е единствената академия в България, която предлага на своите курсисти и клиенти нов курс - CCNA TSHOOT.
Курсът е съставен въз основа на материала, изучаван в курса CCNA Routing and Switching и е предназначен за мрежови специалисти, които са завършили курса CCNA или имат необходимите познания на това ниво и чиято ежедневна работа е свързана с локализиране на проблеми в мрежите и работа по тяхното отстраняване.

Обучението се състои от теоретична и практическа част, които включват запознаване с методите и инструментите, ползвани за откриване и отстраняване на проблеми в мрежите, съпътстващите ги команди, основни проблеми, възникващи при конфигурирането и ползването на съответната технология.Обучение по мрежи в Сиско академията:
ССNP Route - 21 октомври, съботно-неделен
CCNA 1 - 07 октомври, съботно-неделен
CCNA 3 - 30 септември, съботно-неделен
CCNA 1 - 16 октомври, вечерен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Обучение за MS Office: предстои
Регистрирайте се онлайн сега!
 

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Британските власти наложиха глоба от 34.5 милиона паунда на инвестиционната банка Меrrіll Lуnсh заради отказ за докладване на транзакции. Според финансовия регулатор банката не е упражнила адекватен надзор, не е извършила необходимите тестове, нито е ангажирала достатъчно персонал, за да изпълни правилно задълженията си за отчитане на търговията с деривати между февруари 2014 г. и февруари 2016 г. Банката се съгласи на споразумение в ранен етап на разследването и получи 30% намаление от общата глоба от 49.32 милиона паунда, съобщи регулаторът. Регулаторните органи на ЕС засилиха изискванията за отчитане на пазара на деривати след финансовата криза от 2007-2009 г., тъй като тогава им бе трудно да предвидят кои банки са изложени на големи, рискови позиции, създавайки несигурност на пазарите. Сега банките трябва да отчитат своите сделки с деривати своевременно, за да могат регулаторните органи да открият нарастващи неконтролируеми рискове.

Източник: Reuters

Америка

Дефицитът в държавния бюджет на САЩ се е повишил с 13,6% за финансовата 2017-а година, която завърши на 30 септември. Той е достигнал 665,712 милиарда долара в сравнение с $585,646 милиарда за предходната финансова година - до 3,5% от БВП при 3,2% за предишния бюджетен период, съобщи американското финансово министерство. Увеличаването на отрицателното бюджетно салдо и обусловено основно от слабите темпове на икономическия ръст, отбелязват от ведомството. Приходите в бюджета на САЩ за финансовата 2017-а година са се повишили с 1,5% и са достигнали рекордните $3 трилиона и 314,89 милиарда. Но разходите са скочили още повече - с 3,3%, до $3 трилиона и 980,6 млрд. долара, което е техен исторически максимум. Значителният ръст е заради повишените разходи в рамките на социалните програми и медицинското осигуряване (Medicare и Medicaid). Както и поради увеличените плащания за лихви по държавния дълг.

Източник: Bloomberg

Азия

Tesla постигна споразумение с властите в Шанхай за построяването на собствен завод. Предприятието ще се намира в зоната за свободна търговия в града и ще позволи на компанията значително да намали цената на автомобилите си в Китай. Пекин обикновено изисква от чуждестранните производители да създават съвместни предприятия с местни китайски партньори, което включва разделяне на печалбите и споделяне на някои технологии, макар и да избягват вносни тарифи. Tesla е първата фирма, която получава правото на изцяло собствен завод. Китайският пазар на електрически автомобили вече е най-големият в света и се очаква да продължи да расте бързо. Пекин също планира да забрани изгарянето на изкопаеми горива до неопределена дата след решенията на Франция и Великобритания да забранят продажбата на тези автомобили от 2040 г. за ограничаване на вредните емисии в атмосферата.

Източник: Wall Street Journal

 
Индекси на фондови борси
23.10.2017
Dow Jones Industrial
23 273.96 (-54.67)
Nasdaq Composite
6 586.83 (-42.23)
Стокови борси
23.10.2017
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)51.98
Heating oil ($US/gal.)1.7900
Natural gas ($US/mmbtu)2.9800
Unleaded gas ($US/gal.)1.6400
Gold ($US/Troy Oz.)1 283.80
Silver ($US/Troy Oz.)17.15
Platinum ($US/Troy Oz.)931.10
Hogs (cents/lb.)63.52
Live cattle (cents/lb.)116.75

       Опознай България

Резерват Баюви дупки - Джинджирица

24 октомври е празникът на град Разлог. Освен с богата история, районът се отличава и с изумително красива природа. Баюви дупки - Джинджирица е един от най-старите резервати в България (създаден е през 1934 г.). Намира се близо до Разлог, в Пирин. Резерватът е създаден с цел опазването на двата редки дървесни вида бяла и черна мура, както и на разнообразния животински свят на местността. Територията му обхваща площ от близо 3000 хектара земя, като надморската височина на Баюви дупки - Джинджирица варира между 1200 и 2884 м. Близо 60 % от територията на резервата е заета от гори като те са предимно от бяла и черна мура. Легендата за Джинджирица разказва, че някога гъстите й гори били обитавани само от зверове, които хората смятали за зли духове, наречени джинове. Имало разкошно поляни, но овчарите ги било страх да пуснат там овцете си. Най-накрая един от тях се престрашил и пуснал стадото си там, последвали го и другите пастири. За да са сигурни обаче заградили поляната със синджири и така тя била наречена Синджирица. Обаче вълци нападнали стадото и го разпръснали. Уплашеният овчар побягнал с викове - джин у Синджирица и от тогава местността станала Джинджирица.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 24.10.2017
Българска версия: 29911, Английска версия: 3008

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2017. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999