Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Вторник, 26 септември 2017 г., брой 4555
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 

 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(26.09.2017)
  EUR   1.95583  
GBP   2.22410
USD   1.64813
CHF   1.69160
EUR/USD   1.1867*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.09   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Алфа България АД - София
Българска фондова борса - София АД - София
Галисман АД - Енево
Ловмийт ЕООД - Генерал Тошево
Сосиете Женерал Експресбанк АД - Варна
Техноинвест ООД - Враца
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Близо 44% от евросредствата за България вече са договорени, но реално Брюксел е превел под 10% от финансирането, предвидено за страната ни през този програмен период. Към края на септември 2017 г. Европейската комисия е изплатила на България 1,8 млрд. лв., или 6,25% от парите за 2014-2020 г. За последните 6 месеца сме получили 400 млн. лв. В средствата, които вече са стигнали до своите крайни получатели, влиза и съфинансирането от националния бюджет. Данните показват, че по ОП „Региони в растеж“ са разпределени 1,81 млрд. лв. или 61%. По две от програмите почти 53% от парите са договорени. По ОП "Развитие на човешките ресурси“ вече са сключени договори за малко над 1.1 млрд. лв., докато по тази за иновации и конкурентоспособност сумата достига 1,3 млрд. лв. Договарянето по ОП "Транспорт" е в размер на 48%, или близо 1.8 млрд. лв. При три от оперативните програми се забелязва значително изоставане. Това са "Околна среда", "Наука и образование" и "Добро управление", където договорените средства са около 30 на сто.

Източник: Монитор

Правителството започва ударно да харчи натрупания бюджетен излишък. От 2.151 млрд. лв. в края на август през септември 2017 г. той вече се е стопил със 100 млн. лв. Намалението ще продължи и през следващите месеци до края на годината. Намалението на излишъка идва от обществените поръчки и усвояването на европейските фондове. Голяма част от излишъка до момента се дължи на изоставане в планираните разходи. Общите бюджетни разходи до края на август са за 21.1 млрд. лв., което е 57% от планираното въпреки по-големите социални и осигурителни плащания през тази година. Приходите в бюджета за първите осем месеца са 23.3 млрд. лв., или 62.7% от разчетените, а в сравнение с миналата година ръстът е 7.2%.

Източник: СегаКонцесии

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отхвърли искането на отстранения кандидат "Силк роуд Пловдив еърпорт" за спиране на процедурата за концесия за летище Пловдив. Антимонополното ведомство посочва, че вредите от временната мярка биха били по-големи от ползите от нея. Самото решение по същество, с което комисията ще прецени дали има нарушение на процедурата и дали консорциумът е отстранен неправомерно, все още предстои да се вземе. При всички положения спорът забавя концесионирането на летището, чиито резултати се влошават през последните месеци. За обекта кандидатстват още китайската HNA Group и пловдивското обединение "Консорциум Летище Пловдив", което включва "Тракия икономическа зона" и автотранспортната ПИМК. Процедурата за предоставяне на 35-годишна концесия на съоръжението беше открита в последния работен ден на 2016 г.

Източник: Капитал

Дружества
Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2015 г.
(хил. лв.)
  1   Инимпорт ЕООД - София   4 353  
  2   Бетаком ЕООД - София   1 545  
  3   Тотю ООД - Хасково   1 345  
  4   Виста Ойл ЕООД - Добрич   1 187  
  5   Йоана 89 ЕООД - Троян   876  
  6   Магазин Шипка Фуат Гювен - Турция - Свиленград   804  
  7   Хелиос Пауер АД - София   792  
  8   Никойл 2 ЕООД - Враца   778  
  9   Олимпия ЕООД - София   731  
  10   Шопов-транс ЕООД - Севлиево   643  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 25.09.2017
  Обща стойност (BGN): 2 736 920.79  
Брой търгувани компании: 41
Premium 166 435.18
Standard 2 365 613.92
АДСИЦ 83 068.66
Структурирани 6 688.91
Облигации 115 114.12
Най-голяма промяна в цените
Сила Холдинг АД - София -12.82 %
Чез Електро България АД - София 10.00 %
BaSE - Акции: 2 887.60
BaSE - АДСИЦ: 260.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

„ВМЗ-Сопот” ще внася барут директно от Сърбия, а транспортирането му ще е за сметка на производителя. Подписан е меморандум за дългосрочно сътрудничество между ръководството на „ВМЗ-Сопот” и сръбския производител на барути „Милан Благоевич”. Целта на споразумението е работа по съвместни разработки, излизане на трети пазари и получаване на продукция за сопотската оръжейница на по-ниска цена. Транспортът до ВМЗ ще е за сметка на „Милан Благоевич”. Фирма „Емко” на Емилиян Гебрев до този момент е била основен доставчик на сръбския барут, използван в завода.

Източник: Банкеръ

"Тотал Е&П България", дъщерно дружество на френската петролна компания "Тотал", започва втори проучвателен сондаж „Рубин-1“ в блок „Хан Аспарух“ край Варна. За целта е мобилизиран същият сондажен кораб "Нобъл Глоубтротър II", с който се проведе първата сондажна кампания. Логистичното подпомагане продължава да се осъществява от варненското пристанище „Леспорт“, като се използват същите снабдителни кораби и хеликоптери. От компанията обявиха официално, че очакват сондажните операции за „Рубин-1“ да продължат до началото на 2018 г. Те ще спомогнат за получаването на допълнителна информация за по-нататъшното оценяване на въглеводородния потенциал на Блок „Хан Аспарух“. Дълбоководният сондаж се намира в изключителната икономическа зона на България в Черно море, на приблизително 90 км от най-близката брегова линия и на 14 км североизточно от първия сондаж „Полшков-1“. Новият сондаж би трябвало да разкрие пълния въглеводороден потенциал на блока.

Източник: Дума

„Синергон Холдинг“ увеличава капитала на губещото си дружество „Синергон Енерджи“ с 50 хил. лв. Капиталът на „Синергон енерджи“ е увеличен от 250 хил. лв. на 300 хил. лв. на 19 септември 2017 г. чрез записване на нови 500 дяла по 100 лв. всеки. Новите дялове от увеличението са записани изцяло от едноличния собственик „Синергон Холдинг“"Синергон енерджи" ЕООД е лицензиран търговец на електроенергия и координатор на балансираща група на Свободния пазар на електроенергия в България. Дружеството е създадено през 2013 г., като основната му дейност е търговия с електрическа енергия, енергиен мениджмънт, оперативно планиране, координиране и управление на енергийни системи. Още в началото на 2016 г. ръстовете в продажбите и привличането на нови клиенти са под очакваните в следствие на забавянето на пълната либерализация на пазара на електрическа енергия от страна на КЕВР. Дружеството отчита 350% ръст на приходите през 2016 г., или 3 пъти и половина, спрямо предходната година до 15,5 млн. лв. Причината за това е, че реално дейността започва своето развитие през първата половина на 2015 г., но покриването на желания пазарен дял става основно през 2016 г. Разходите обаче също нарастват над три пъти до 15,8 млн. лв. Финансовият резултат към 31 декември 2016 г. е загуба в размер на 294 хил. лв. спрямо 25 хил. лв. загуба година по-рано, тоест загубата се повишава с 1076%.

Източник: investor.bg

Капиталът на “Петрол” да бъде намален от 109 млн. на 27 млн. лева. Това предвижда дневния ред на извънредно общо събрание, насрочено за 27 октомври. Операцията се прави с цел покриване на загуби, за да може дистрибуторът на горива да продължи да е работещо предприятие. До намаляване на капитал на фирма се стига, когато заради неизгодни сделки или други задължения активите са се свили. Целта е капиталът да е съпоставим с тяхната стойност, поясниха финансисти. Това означава, че активи на “Петрол” за 82 млн. лева вече не същестуват или са били прехвърлени извън компанията. “Целта на тази операция е пределно ясна, а именно дружествата, свързани с групата “Петрол” АД, да не си платят задълженията към КТБ, заявиха синдиците на банката. Чрез серия от цесии и прихващания дългът на компанията към банката, който е над 200 млн. лв., бе заличен. След това контролът над “Петрол” бе поет от няколко компании, свързани с бизнесмена Гриша Ганчев. Сега те ще гласуват и за намаляване на капитала на дружеството. През февруари т.г. синдиците на КТБ публикуваха анализ за големите длъжници на банката. В него фигурира и “Петрол”. Част от неговите акции са заложени или се притежават от КТБ заради невърнати кредити общо 153 млн. лв. Проследено е и прехвърлянето на заложените 10 търговски марки от дружеството.

Източник: 24 часа

ИнвестбанкБългаро-американска кредитна банка и Вабо Интернал АД на Васил Божков ще бъдат поканени да направят пълна проверка на финансовото и правно състояние на ТБ "Виктория", която е 100% собственост на Корпоративна търговска банка. Сделката за придобиването й включва и изплащане на депозита, който е получила от сегашния й собственик. Въпросния депозит е около 85 млн. лв. и е със срок на погасяване до 2019-а. В офертите си тримата кандидат-купувачи са направили различни предложения за плащането на въпросния депозит. Те варират от незабавно връщане на цялата сума до плащането й на части във времето, но в рамките на срока, за който е договорен депозитът. Що се отнася до цената, която тримата кандидати предлагат за покупката на капитала, във финансовите среди се коментира, че в офертата на нито един от инвеститорите тя не надхвърля 18% от собствения капитал на кредитната институция. Инвеститорите са готови да платят за собствения капитал на банката, който е около 34.7 млн. лв. , а не за регистрирания - той е близо 122.1 млн. лева. Извършването на процедурата по "дю дилиджънс" ще отнеме и на тримата кандидат-купувачи около две - три седмици. След това те ще трябва да подадат обвързващи оферти.

Източник: Банкеръ       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

28-29 септември: Международна конференция „София – град на знанието“. БСК е институционален партньор на събитието

5-6 октомври, Рим (Италия): IFIB 2017 – Италиански форум за индустриална биотехнология и биоикономика

16 октомври: Квалификационен курс по професия „Оперативен счетоводител“


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара на БСК е единствената академия в България, която предлага на своите курсисти и клиенти нов курс - CCNA TSHOOT.
Курсът е съставен въз основа на материала, изучаван в курса CCNA Routing and Switching и е предназначен за мрежови специалисти, които са завършили курса CCNA или имат необходимите познания на това ниво и чиято ежедневна работа е свързана с локализиране на проблеми в мрежите и работа по тяхното отстраняване.

Обучението се състои от теоретична и практическа част, които включват запознаване с методите и инструментите, ползвани за откриване и отстраняване на проблеми в мрежите, съпътстващите ги команди, основни проблеми, възникващи при конфигурирането и ползването на съответната технология.Обучение по мрежи в Сиско академията:
ССNP Route - 28 октомври, съботно-неделен
CCNA 1 - 30 септември, съботно-неделен
CCNA 3 - 30 септември, съботно-неделен
CCNA 1 - 09 октомври, вечерен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Обучение за MS Office: предстои
Регистрирайте се онлайн сега!
 

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Германският авиопревозвач Lufthаnsа, заинтересован от придобиването на активите на Аіr Веrlіn, предлага за фалиралата компания 200 милиона евро. Изданието съобщава, че в добавка към това Lufthаnsа е готова да поеме до 100 милиона евро разходи по време на определен преходен период. Източници, близки до хода на процедурата, между подписването на договора за продажбата и неговото реализиране може да изминат три месеца, през които ще се чака одобрение на сделката от немските и европейските регулаторни органи. Както бе съобщено по-рано, Аіr Веrlіn има намерение до 12 октомври да обсъди въпросите за продажбата с компаниите Lufthаnsа и Еаsу Јеt. След това разговори ще бъдат проведени и с други потенциални купувачи като Соndоr (дъщерна на Тhоmаs Соок), с компанията на Ники Лауда и с китайски инвеститор, чието име не се съобщава. Припомняме, Аіr Веrlіn задейства процедура по несъстоятелност. Решението за това бе взето след отказ на главния акционер в компанията Еtіhаd финансово да подкрепя авиопревозвача. По данни на медиите продажбата на продажбата на Аіr Веrlіn може да донесе на нейните собственици от 250 до 350 милиона, евро което ще позволи да се изплатят дълговете й от 150 милиона евро.

Източник: Reuters

Америка

Датската компания за разплащателни услуги Nets Group ще приеме офертата за придобиване на американското дружество Hellman&Friedman на стойност 33.1 млрд. датски крони (5.3 млрд. долара). Това може да е едно от най-големите придобивания на европейска компания от частно дружество за капиталови инвестиции през последните години. След като през юли от Nets заявиха, че са получили оферти от няколко потенциални купувача, придобиването вече е факт. Сделката е резултат от нарастващата активност на компаниите в сферата на електронните разплащания, които отбелязват сериозен ръст в приходите си през последните години благодарение на нарастващия брой на електронните плащания и въвеждането на нови регулаторни облекчения от страна на държавата, които отварят фрагментирания пазар. Това се забелязва и в стойността на компанията, която в момента е оценявана на 33.1 млрд. датски крони, което е повече спрямо оценката на компанията при листването й на борсата преди около година, когато пазарът я оцени на 30 млрд. датски крони. Предложението на Hellman&Friedman оценява датската компания на около 13 пъти прогнозната печалба на компанията преди облагане с данъци и начисляването на амортизацията за 2018 г., което е в съответствие със средната стойност за сектора.

Източник: FT

Азия

Японският премиер Шиндзо Абе нареди на правителството си да изготви пакет нови мерки за икономически стимули за около 2 трлн. йени ($17.80 млрд.) до края на годината. Пакетът ще бъде насочен към субсидирането на образованието, разходите за грижи за деца и към увеличаването на корпоративните инвестиции за подобряване на производителността. Възползвайки се от рекордно високия си рейтинг, японският премиер свика предсрочни избори, които най-вероятно ще се проведат в края на октомври. Пакетът от стимули е разглеждан като начин да привлече гласоподавателите по време на предизборната кампания. Абе заяви, че са необходими нови стимули за изработването на програми, които да подготвят Япония за бъдещето. Премиерът подготвя данъчни облекчения, които да насърчат компаниите да увеличат заплатите и да ускорят капиталовите разходи, и така да стимулират икономическия растеж. Той се ангажира да продължи фискалната реформа и да използва приходите от наскоро въведения данък върху продажбите, за да балансира бюджета и да намали дълга. Японската форма изглежда в добра форма, отбелязвайки ръст от 2.5% за второто тримесечие. Частното потребление, което представлява близо 60% от БВП на страната, "се вдига умерено", което е обнадеждаващо за правителството.

Източник: CNBC

 
Индекси на фондови борси
25.09.2017
Dow Jones Industrial
22 296.09 (-53.50)
Nasdaq Composite
6 370.59 (-56.33)
Стокови борси
25.09.2017
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)52.30
Heating oil ($US/gal.)1.8600
Natural gas ($US/mmbtu)2.9300
Unleaded gas ($US/gal.)1.6800
Gold ($US/Troy Oz.)1 316.00
Silver ($US/Troy Oz.)17.26
Platinum ($US/Troy Oz.)944.60
Hogs (cents/lb.)57.42
Live cattle (cents/lb.)1.14

       Опознай България

Ран Босилек (26.09.1886 – 8.10.1958)

Ран Босилек е един от най-четените и обичани български детски писатели. Ран Босилек е творческият псевдоним на Генчо Станчев Негенцов. Роден е в Габрово на 26.09.1886 г. Завършва Априловската гимназия и за кратко е учител. Следва известно време Славянска филология в Софийския университет. Завършва право в Брюксел, където защитава и докторат. Ран Босилек е един от авторите, които съчетават рядката дарба на лирика и проза. Творбите му се отличават с увлекателност, достъпност, топъл сърдечен тон. Голямото му по обем творчество за деца е представено в десетки отделни издания и сборници. Една от най-известните му творби е “Патиланско царство” (1927) – увекателна история на деца и възрастни. Ран Босилек е и един от най-известните преводачи и популяризатори на детска класика у нас. Ран Босилек е един от създателите на художествено оформената детска книга в България. През 1932 книгата „Неродена мома“ с преразказани приказки от Ран Босилек и илюстрации на Георги Атанасов на изд. „Хемус“, печели престижната международна награда Шумейкър на Втората международна изложба на книгата в Брюксел. Творецът умира на 8 октомври 1958 година в София.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 26.09.2017
Българска версия: 29863, Английска версия: 3010

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2017. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999