Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 07 септември 2017 г., брой 4543
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 

 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(07.09.2017)
  EUR   1.95583  
GBP   2.13193
USD   1.64494
CHF   1.71459
EUR/USD   1.1931*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.09   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Щеревстрой ООД - Смолян  
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

През второто тримесечие на 2017 г. брутният вътрешен продукт (БВП) възлиза на 24 149 млн. лв. по текущи цени, съобщи НСИ. Преизчислен в евро, БВП е съответно 12 347 млн., като на човек от населението се падат 1 741 евро. Данните показват растеж от 3.6% на БВП през второто тримесечие на 2017 г. в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и 1.0% спрямо първото тримесечие на 2017 година. По предварителни данни през второто тримесечие на 2017 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на един зает се увеличава с 3.2% в сравнение със същото тримесечие на предходната година. Заетите лица в икономиката са 3 619.3 хил., а общият брой отработени часове е 1 512.0 милиона. Структурата на заетостта по икономически дейности през второто тримесечие на 2016 и 2017 г. показва увеличение на относителния дял в сектора на услугите.

Източник: НСИ

Годишният ръст на търговията на дребно в България е 2,4% през юли 2017 г., а спрямо месец по-рано увеличението е 0,3%, съобщи Евростат. Данните за Еврозоната и целия ЕС показват 2,7% ръст на търговията през юли на годишна база. Стоките, които са оказали най-голямо влияние върху този ръст, са електронната търговия, следвана от електротехниката, мебелите, компютрите и аксесоарите за тях, лекарствата, облеклата и обувките. Продажбите на храни, цигари и алкохол бележат едва забележими ръстове, както и продажбите на автомобили и гориво. На месечна база през юли в ЕС има лек спад от 0,3% на търговията, който обикновено се получава в разгара на отпускарския сезон.

Източник: 24 часаДружества
Рециклиране на отпадъци
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Дълготрайни
активи
за 2015 г.
(хил. лв.)
  1   Монбат Рисайклинг ЕАД - София   76 064  
  2   Екометал Инженеринг ЕООД - София   34 529  
  3   Екопак България АД - София   4 951  
  4   Феникс Инверс ООД - София   4 669  
  5   Метарекс ООД - София   3 206  
  6   Еко Варна ЕАД - Варна   3 192  
  7   Надин Металс Трейд ЕООД - София   76  
  8   Ауторек АД - Бургас   34  
  9   ВЛФ Айрън АД - София   9  
  10   Шийлдс България АД - София   4  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 05.09.2017
  Обща стойност (BGN): 1 413 124.06  
Брой търгувани компании: 45
Premium 254 835.95
Standard 781 306.73
АДСИЦ 362 480.77
Структурирани 1 716.61
Права 12 784.00
Най-голяма промяна в цените
Слънчев бряг АД - Несебър 31.53 %
Лавена АД - Шумен -22.12 %
BaSE - Акции: 4 377.88
BaSE - АДСИЦ: 6.20

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

"Българо-американска кредитна банка" АД"Инвестбанк" АД и "Вабо Интернал" АД подадоха в срок индикативни оферти за покупка на 100% от капитала на ТБ "Виктория" ЕАД и цялостната експозиция на едноличния собственик на капитала към банката. Предстои анализ и оценка на индикативните оферти, като на допуснатите в следващия етап на процедурата кандидати ще бъде предоставена възможност да извършат обстойно проучване (дю дилиджънс) на ТБ "Виктория" ЕАД и на база на него да представят своите обвързващи оферти за покупка на 100% от капитала на ТБ „Виктория” ЕАД и цялостната експозиция на едноличния собственик на капитала към банката. На 24 юли 2017 г. синдиците на Корпоративна търговска банка публикуваха имената на инвеститорите, обявили интереса си да закупят ТБ "Виктория". В законоустановения срок са постъпили писма от Инвестбанк АД, от Българо-американска кредитна банка АД, от Kerbler Holding GmbH, Imfarr Beteiligungs GmbH и от Green Finance GmbH - австрийски инвестиционни компании, които в случая действат съвместно. Кандидат е и българското дружество "Вабо Интернал" АД. Първите двама кандидати - Инвестбанк на Петя Славова и Българо-американската кредитна банка на Цветелина Бориславова, участваха и в предишния търг за ТБ "Виктория", но тогава офертите им се оказаха по-слаби от тази на "Търговска банка Д". Впоследствие тя бе отхвърлена от БНБ като кандидат, защото заяви, че няма да погълне ТБ "Виктория", а ще я развива като самостоятелна кредитна институция. Във втората надпревара се впусна "Инвестбанк", чиято цел е при успех да слее активите на двете институции. В резултат на това тогавашният търг се провали и синдиците на КТБ трябваше да обявят нова процедура.

Източник: Банкеръ

Терен от малко над 170 дка на бившия автобусен завод "Чавдар" в Ботевград е предложен за продажба от държавен съдебен изпълнител по искане на общината. Длъжникът е частно лице, станало съсобственик на имота в годините след затварянето на завода. Според местните власти на мястото може да се развие ново производство. Интерес за това е бил заявяван на няколко пъти, като спирачка досега се е оказвала проблемната собственост на имота. Имотът е предназначен за производство и складова дейност, като освен земята включва и 4-етажна стоманобетонна постройка. Целият парцел е близо 240 дка, но части от него са продадени през годините от синдика на предприятието и на тях в момента има складове. Обявената цена от 5.1 млн. лв. (2.6 млн. евро) за терена на практика прави по 15 евро/кв.м. Продажбата ще стане чрез търг с тайно наддаване. За публична продан се предлагат 95% от идеалните части на имота, които са съсобственост на физическото лице Ангел Стойчев и на държавното дружество "Чавдар" (в несъстоятелност). Останалите 5% са частна държавна собственост и са под контрола на областната управа на Софийска област.

Източник: Капитал

Консорциум с участие на държавната фирма "Информационно обслужване""Сирма солюшънс" и още три фирми спечели търга за изграждане на единната национална електронна уеб базирана платформа за обществени поръчки. Целта е целият процес по държавните търгове да се електронизира, за да стане значително по-прозрачен, което само по себе си е сериозна антикорупционна мярка. Победителите са предложили да изпълнят поръчката срещу 4 795 200 лв., като прогнозната стойност беше по-висока - 5.6 млн. лв. Тя е разделена на два етапа - първият трябва да бъде приключен в рамките на 12 месеца от подписване на договора и включва изграждане на базовата функционалност на системата - опции като електронно обявяване и подаване на оферта, отваряне на офертите и заявления за участие и др. Вторият етап е за останалите услуги и трябва да приключи за общо три години.

Източник: Капитал Dаily

Русенският окръжен съд е спрял вписването на “Емко” - фирмата на Емилиян Гебрев, като собственик на “Дунарит”. Магистратите са се произнесли на 16 август, на 28 август същият съд спира и вдигането на капитала на военния завод от 8 млн. на 68 млн. лв. Новите акции трябваше да станат собственост на “Емко”. Апелативният съд във Велико Търново също е спрял увеличението на капитала. Собственик остава фирма “Кемира”, която е на банкера Цветан Василев. Делът на “Кемира” от над 91% в “Дунарит” е запориран от държавата и разпореждането с акциите би било престъпление. На практика два съда опровергават твърденията на оръжейния търговец Емилиян Гебрев, че той е новият собственик на “Дунарит”, тъй като решенията на съда не са отменени. Ако увеличението на капитала бе вписано, запорираният дял на държавата щеше да падне на 10%, а Цветан Василев щеше да открадне “Дунарит” за втори път, след като го купи с пари от КТБ, които не са върнати. Опитите за овладяването на завода предизвикаха реакция на държавата, която изкупи кредити на “Дунарит” за минимум 50 млн. лв. и направи заявка да купи завода. На 30 август от “Дунарит” обявиха, че са изплатили на държавата кредитите, и бе спряно вписването на Държавната консолидационна компания като кредитор. От Търговския регистър е видно, че има отказ на подаденото за вписване плащане от “Дунарит”.

Източник: 24 часа

"Слънчев бряг" АД регистрира повишаване на приходите си през първото шестмесечие на 2017 година. Дружеството отчита приходи от дейността си в размер на 1,476 млн. лева, което е с 231 хил. лева увеличение спрямо предходната 2016 година. Разходите на дружеството, собственик на инфраструктурата на територията на курорта, също са намалели в сравнение с предходната година. Широко дискутираните т. нар. "бар кролове" - обиколки на предварително избрани барове, които тур оператори провеждат на територията на комплекса, бележат спад. През тази година приходите на дружеството от такава дейност възлизат на 6 350 лева, или приблизително 120 тура. За сравнение, през 2011 година от началото на регистрирането им са били провеждани 750 тура. Провеждането им вече е със затихващи функции, уверяват от дружеството. "Слънчев бряг" не инкасира приходи от данъци на собственици и живеещи на територията на комплекса. Всички данъци и такси се плащат на Община Несебър. В същото време дружеството, което е 75% собственост на държавата, е ангажирано с поддръжка на инфраструктура - улици, осветление, маркировки, зелени площи, подсигуряване на сигурността на курорта, видео наблюдение и т.н., което към момента се извършва със собствени средства на "Слънчев бряг" АД.

Източник: investor.bg       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Кандидатствайте за наградата на ЕИСК за иновативни проекти за насърчаване на качествена заетост! Срок за участие – 8 септември 2017 г.


Предстоящи събития

13 септември: Семинар относно Регламент 2016/679, който поставя нови изисквания към всички фирми по повод събиране, обработка и съхранение на личните данни

20 септември: Семинар на тема "Ефективни директни онлайн продажби"

4-5 октомври: Пета Национална експертна среща за усъвършенстване на законодателството и практиката по прилагане на ЗДДС и ЗКПО. Срок за регистрация – 25 септември!


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара на БСК е единствената академия в България, която предлага на своите курсисти и клиенти нов курс - CCNA TSHOOT.
Курсът е съставен въз основа на материала, изучаван в курса CCNA Routing and Switching и е предназначен за мрежови специалисти, които са завършили курса CCNA или имат необходимите познания на това ниво и чиято ежедневна работа е свързана с локализиране на проблеми в мрежите и работа по тяхното отстраняване.

Обучението се състои от теоретична и практическа част, които включват запознаване с методите и инструментите, ползвани за откриване и отстраняване на проблеми в мрежите, съпътстващите ги команди, основни проблеми, възникващи при конфигурирането и ползването на съответната технология.Обучение по мрежи в Сиско академията:
ССNP Route - м. септември, съботно-неделен
CCNA 1 - м. септември, съботно-неделен
CCNA 3 - м. септември, съботно-неделен
CCNA 1 - м. септември, вечерен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Обучение за MS Office: предстои
Регистрирайте се онлайн сега!
 

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Правителството на Франция планира да продаде част от своите акции в големи френски компании, за да захрани с около 10 млрд. евро фонд за финансиране на иновации. Първата сделка ще е за 5% от капитала на енергийната група Engie. "Продажбите ще позволят на данъкоплатеца да знае, че парите му са вложени за бъдещето, а не за миналото", обясни в края на август министърът на икономиката Брюно Льо Мер, без да назовава конкретни компании. Групата Engie (бивша GDF Suez) първа беше включена в приватизационния план. Според Агенцията за държавно участие (APE), която управлява държавните активи в бизнеса, са били продадени 4.5 процента от капитала на енергийната група за 1.53 милиарда евро. След тази операция държавата остава референтен акционер с 24.1 на сто от капитала на Engie и 27.6% от акциите с право на глас. Сред следващите компании упорито се споменават автомобилостроителят Renault и най-голямата френска телекомуникационна компания Orange.

Източник: AFP

Америка

Търговският дефицит на САЩ се е увеличил леко през юли след по-значителното свиване на износа, отколкото на вноса. Американското министерство на търговията съобщи, че търговският дефицит е нараснал до 43,7 млрд. долара през юли от 43,5 млрд. долара през юни. Износът е намалял с 600 млн. долара до 194,4 млрд. долара, докато вносът се е свил с 400 млн. долара до 238,1 млрд. долара. Търговският дефицит на страната се понижи през пролетта, след като износът на американски компютърни и селскостопански продукти се увеличи. Износителите в САЩ се възползваха от поевтиняването на долара, което направи стоките им по-изгодни в чужбина. Стабилният световен растеж също оказа подкрепа - икономиките от Европа до Азия и Латинска Америка отчетоха нарастване.

Източник: Reuters

Азия

Китайският конгломерат CEFC China Energy планира да инвестира в руската държавна петролна компания "Роснефт". Плановете се приемат като знак за все по-добрите икономически връзки между Москва и Пекин на фона на все по-лошите такива между Пекин и Вашингтон. CEFC, частен конгломерат, който работи основно в енергийната индустрия и сектора с финансови услуги, все още преговаря за инвестицията си в най-големия петролен производител, листнат на борсата. Очаква се точните параметри да бъдат обявени по-късно през тази седмица, сочат източниците на FT. Комплексната сделка се разглежда като крайъгълен камък за корпоративните връзки на Китай и Русия, които се фокусират все повече именно в енергийния сектор. Китайските инвестиции са добре дошли за руските компании, особено предвид лошите връзки на Русия със Западна Европа и САЩ, които продължават да налагат нови санкции, насочени към големите компании като "Роснефт". "Роснефт вижда инвестицията като добра идея на стратегическо и бизнес ниво поради редица причини.

Източник: FT

 
Индекси на фондови борси
06.09.2017
Dow Jones Industrial
21 807.64 (54.33)
Nasdaq Composite
6 393.31 (17.74)
Стокови борси
06.09.2017
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)49.08
Heating oil ($US/gal.)1.7500
Natural gas ($US/mmbtu)3.0100
Unleaded gas ($US/gal.)1.6700
Gold ($US/Troy Oz.)1 339.80
Silver ($US/Troy Oz.)17.92
Platinum ($US/Troy Oz.)1 006.10
Hogs (cents/lb.)63.55
Live cattle (cents/lb.)1.05

       Опознай България

Средновековна крепост Маркели

Крепостта Маркели се намира в района на община Карнобат. Заема западния край на възвишението Хисар, което е част от южната верига на Източна Стара планина. В древността, на север и югозапад от крепостта, са съществували две блата – Карнобатското и Стралджанското. Мостът над Мочурица е бил единствената проходима връзка между тях. Стратегическото местоположение и естествената защита са основните причини за изграждането на крепостта на това място. В околностите на Маркели са се състояли няколко големи битки. При една от тях, на 20 юли 792 г., българите обсадили в крепостта византийския император Константин VІ и му нанесли тежко поражение. След като се спасил с бягство, владетелят на Византийската империя се задължил да плаща данък на българския хан Кардам (777-802), а крепостта станала българско владение. Повече от столетие след това Маркели била най-важната гранична крепост, разположена на най-краткия път между Константинопол и първата българска столица, Плиска. Археологическите разкопки през 1986 г. разкриват средновековна базилика от VІ в., старобългарска църква от Х в. и византийска църква от ХІ в. Площта на оградената от крепостната стена територия е 14,6 декара. Най-вероятно крепостта е била разрушена от турците през 1371 г. след битката при Черномен.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 07.09.2017
Българска версия: 29868, Английска версия: 3009

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2017. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999