Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 07 септември 2017 г., брой 4543
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 

 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(07.09.2017)
  EUR   1.95583  
GBP   2.13193
USD   1.64494
CHF   1.71459
EUR/USD   1.1931*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.09   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Щеревстрой ООД - Смолян  
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

През второто тримесечие на 2017 г. брутният вътрешен продукт (БВП) възлиза на 24 149 млн. лв. по текущи цени, съобщи НСИ. Преизчислен в евро, БВП е съответно 12 347 млн., като на човек от населението се падат 1 741 евро. Данните показват растеж от 3.6% на БВП през второто тримесечие на 2017 г. в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и 1.0% спрямо първото тримесечие на 2017 година. По предварителни данни през второто тримесечие на 2017 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на един зает се увеличава с 3.2% в сравнение със същото тримесечие на предходната година. Заетите лица в икономиката са 3 619.3 хил., а общият брой отработени часове е 1 512.0 милиона. Структурата на заетостта по икономически дейности през второто тримесечие на 2016 и 2017 г. показва увеличение на относителния дял в сектора на услугите.

Източник: НСИ

Годишният ръст на търговията на дребно в България е 2,4% през юли 2017 г., а спрямо месец по-рано увеличението е 0,3%, съобщи Евростат. Данните за Еврозоната и целия ЕС показват 2,7% ръст на търговията през юли на годишна база. Стоките, които са оказали най-голямо влияние върху този ръст, са електронната търговия, следвана от електротехниката, мебелите, компютрите и аксесоарите за тях, лекарствата, облеклата и обувките. Продажбите на храни, цигари и алкохол бележат едва забележими ръстове, както и продажбите на автомобили и гориво. На месечна база през юли в ЕС има лек спад от 0,3% на търговията, който обикновено се получава в разгара на отпускарския сезон.

Източник: 24 часаДружества
Рециклиране на отпадъци
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Дълготрайни
активи
за 2015 г.
(хил. лв.)
  1   Монбат Рисайклинг ЕАД - София   76 064  
  2   Екометал Инженеринг ЕООД - София   34 529  
  3   Екопак България АД - София   4 951  
  4   Феникс Инверс ООД - София   4 669  
  5   Метарекс ООД - София   3 206  
  6   Еко Варна ЕАД - Варна   3 192  
  7   Надин Металс Трейд ЕООД - София   76  
  8   Ауторек АД - Бургас   34  
  9   ВЛФ Айрън АД - София   9  
  10   Шийлдс България АД - София   4  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 05.09.2017
  Обща стойност (BGN): 1 413 124.06  
Брой търгувани компании: 45
Premium 254 835.95
Standard 781 306.73
АДСИЦ 362 480.77
Структурирани 1 716.61
Права 12 784.00
Най-голяма промяна в цените
Слънчев бряг АД - Несебър 31.53 %
Лавена АД - Шумен -22.12 %
BaSE - Акции: 4 377.88
BaSE - АДСИЦ: 6.20

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

"Българо-американска кредитна банка" АД"Инвестбанк" АД и "Вабо Интернал" АД подадоха в срок индикативни оферти за покупка на 100% от капитала на ТБ "Виктория" ЕАД и цялостната експозиция на едноличния собственик на капитала към банката. Предстои анализ и оценка на индикативните оферти, като на допуснатите в следващия етап на процедурата кандидати ще бъде предоставена възможност да извършат обстойно проучване (дю дилиджънс) на ТБ "Виктория" ЕАД и на база на него да представят своите обвързващи оферти за покупка на 100% от капитала на ТБ „Виктория” ЕАД и цялостната експозиция на едноличния собственик на капитала към банката. На 24 юли 2017 г. синдиците на Корпоративна търговска банка публикуваха имената на инвеститорите, обявили интереса си да закупят ТБ "Виктория". В законоустановения срок са постъпили писма от Инвестбанк АД, от Българо-американска кредитна банка АД, от Kerbler Holding GmbH, Imfarr Beteiligungs GmbH и от Green Finance GmbH - австрийски инвестиционни компании, които в случая действат съвместно. Кандидат е и българското дружество "Вабо Интернал" АД. Първите двама кандидати - Инвестбанк на Петя Славова и Българо-американската кредитна банка на Цветелина Бориславова, участваха и в предишния търг за ТБ "Виктория", но тогава офертите им се оказаха по-слаби от тази на "Търговска банка Д". Впоследствие тя бе отхвърлена от БНБ като кандидат, защото заяви, че няма да погълне ТБ "Виктория", а ще я развива като самостоятелна кредитна институция. Във втората надпревара се впусна "Инвестбанк", чиято цел е при успех да слее активите на двете институции. В резултат на това тогавашният търг се провали и синдиците на КТБ трябваше да обявят нова процедура.

Източник: Банкеръ

Терен от малко над 170 дка на бившия автобусен завод "Чавдар" в Ботевград е предложен за продажба от държавен съдебен изпълнител по искане на общината. Длъжникът е частно лице, станало съсобственик на имота в годините след затварянето на завода. Според местните власти на мястото може да се развие ново производство. Интерес за това е бил заявяван на няколко пъти, като спирачка досега се е оказвала проблемната собственост на имота. Имотът е предназначен за производство и складова дейност, като освен земята включва и 4-етажна стоманобетонна постройка. Целият парцел е близо 240 дка, но части от него са продадени през годините от синдика на предприятието и на тях в момента има складове. Обявената цена от 5.1 млн. лв. (2.6 млн. евро) за терена на практика прави по 15 евро/кв.м. Продажбата ще стане чрез търг с тайно наддаване. За публична продан се предлагат 95% от идеалните части на имота, които са съсобственост на физическото лице Ангел Стойчев и на държавното дружество "Чавдар" (в несъстоятелност). Останалите 5% са частна държавна собственост и са под контрола на областната управа на Софийска област.

Източник: Капитал

Консорциум с участие на държавната фирма "Информационно обслужване""Сирма солюшънс" и още три фирми спечели търга за изграждане на единната национална електронна уеб базирана платформа за обществени поръчки. Целта е целият процес по държавните търгове да се електронизира, за да стане значително по-прозрачен, което само по себе си е сериозна антикорупционна мярка. Победителите са предложили да изпълнят поръчката срещу 4 795 200 лв., като прогнозната стойност беше по-висока - 5.6 млн. лв. Тя е разделена на два етапа - първият трябва да бъде приключен в рамките на 12 месеца от подписване на договора и включва изграждане на базовата функционалност на системата - опции като електронно обявяване и подаване на оферта, отваряне на офертите и заявления за участие и др. Вторият етап е за останалите услуги и трябва да приключи за общо три години.

Източник: Капитал Dаily

Русенският окръжен съд е спрял вписването на “Емко” - фирмата на Емилиян Гебрев, като собственик на “Дунарит”. Магистратите са се произнесли на 16 август, на 28 август същият съд спира и вдигането на капитала на военния завод от 8 млн. на 68 млн. лв. Новите акции трябваше да станат собственост на “Емко”. Апелативният съд във Велико Търново също е спрял увеличението на капитала. Собственик остава фирма “Кемира”, която е на банкера Цветан Василев. Делът на “Кемира” от над 91% в “Дунарит” е запориран от държавата и разпореждането с акциите би било престъпление. На практика два съда опровергават твърденията на оръжейния търговец Емилиян Гебрев, че той е новият собственик на “Дунарит”, тъй като решенията на съда не са отменени. Ако увеличението на капитала бе вписано, запорираният дял на държавата щеше да падне на 10%, а Цветан Василев щеше да открадне “Дунарит” за втори път, след като го купи с пари от КТБ, които не са върнати. Опитите за овладяването на завода предизвикаха реакция на държавата, която изкупи кредити на “Дунарит” за минимум 50 млн. лв. и направи заявка да купи завода. На 30 август от “Дунарит” обявиха, че са изплатили на държавата кредитите, и бе спряно вписването на Държавната консолидационна компания като кредитор. От Търговския регистър е видно, че има отказ на подаденото за вписване плащане от “Дунарит”.

Източник: 24 часа

"Слънчев бряг" АД регистрира повишаване на приходите си през първото шестмесечие на 2017 година. Дружеството отчита приходи от дейността си в размер на 1,476 млн. лева, което е с 231 хил. лева увеличение спрямо предходната 2016 година. Разходите на дружеството, собственик на инфраструктурата на територията на курорта, също са намалели в сравнение с предходната година. Широко дискутираните т. нар. "бар кролове" - обиколки на предварително избрани барове, които тур оператори провеждат на територията на комплекса, бележат спад. През тази година приходите на дружеството от такава дейност възлизат на 6 350 лева, или приблизително 120 тура. За сравнение, през 2011 година от началото на регистрирането им са били провеждани 750 тура. Провеждането им вече е със затихващи функции, уверяват от дружеството. "Слънчев бряг" не инкасира приходи от данъци на собственици и живеещи на територията на комплекса. Всички данъци и такси се плащат на Община Несебър. В същото време дружеството, което е 75% собственост на държавата, е ангажирано с поддръжка на инфраструктура - улици, осветление, маркировки, зелени площи, подсигуряване на сигурността на курорта, видео наблюдение и т.н., което към момента се извършва със собствени средства на "Слънчев бряг" АД.

Източник: investor.bg       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Кандидатствайте за наградата на ЕИСК за иновативни проекти за насърчаване на качествена заетост! Срок за участие – 8 септември 2017 г.


Предстоящи събития

13 септември: Семинар относно Регламент 2016/679, който поставя нови изисквания към всички фирми по повод събиране, обработка и съхранение на личните данни

20 септември: Семинар на тема "Ефективни директни онлайн продажби"

4-5 октомври: Пета Национална експертна среща за усъвършенстване на законодателството и практиката по прилагане на ЗДДС и ЗКПО. Срок за регистрация – 25 септември!


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара на БСК е единствената академия в България, която предлага на своите курсисти и клиенти нов курс - CCNA TSHOOT.
Курсът е съставен въз основа на материала, изучаван в курса CCNA Routing and Switching и е предназначен за мрежови специалисти, които са завършили курса CCNA или имат необходимите познания на това ниво и чиято ежедневна работа е свързана с локализиране на проблеми в мрежите и работа по тяхното отстраняване.

Обучението се състои от теоретична и практическа част, които включват запознаване с методите и инструментите, ползвани за откриване и отстраняване на проблеми в мрежите, съпътстващите ги команди, основни проблеми, възникващи при конфигурирането и ползването на съответната технология.Обучение по мрежи в Сиско академията:
ССNP Route - м. септември, съботно-неделен
CCNA 1 - м. септември, съботно-неделен
CCNA 3 - м. септември, съботно-неделен
CCNA 1 - м. септември, вечерен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Обучение за MS Office: предстои
Регистрирайте се онлайн сега!
 

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Правителството на Франция планира да продаде част от своите акции в големи френски компании, за да захрани с около 10 млрд. евро фонд за финансиране на иновации. Първата сделка ще е за 5% от капитала на енергийната група Engie. "Продажбите ще позволят на данъкоплатеца да знае, че парите му са вложени за бъдещето, а не за миналото", обясни в края на август министърът на икономиката Брюно Льо Мер, без да назовава конкретни компании. Групата Engie (бивша GDF Suez) първа беше включена в приватизационния план. Според Агенцията за държавно участие (APE), която управлява държавните активи в бизнеса, са били продадени 4.5 процента от капитала на енергийната група за 1.53 милиарда евро. След тази операция държавата остава референтен акционер с 24.1 на сто от капитала на Engie и 27.6% от акциите с право на глас. Сред следващите компании упорито се споменават автомобилостроителят Renault и най-голямата френска телекомуникационна компания Orange.

Източник: AFP

Америка

Търговският дефицит на САЩ се е увеличил леко през юли след по-значителното свиване на износа, отколкото на вноса. Американското министерство на търговията съобщи, че търговският дефицит е нараснал до 43,7 млрд. долара през юли от 43,5 млрд. долара през юни. Износът е намалял с 600 млн. долара до 194,4 млрд. долара, докато вносът се е свил с 400 млн. долара до 238,1 млрд. долара. Търговският дефицит на страната се понижи през пролетта, след като износът на американски компютърни и селскостопански продукти се увеличи. Износителите в САЩ се възползваха от поевтиняването на долара, което направи стоките им по-изгодни в чужбина. Стабилният световен растеж също оказа подкрепа - икономиките от Европа до Азия и Латинска Америка отчетоха нарастване.

Източник: Reuters

Азия

Китайският конгломерат CEFC China Energy планира да инвестира в руската държавна петролна компания "Роснефт". Плановете се приемат като знак за все по-добрите икономически връзки между Москва и Пекин на фона на все по-лошите такива между Пекин и Вашингтон. CEFC, частен конгломерат, който работи основно в енергийната индустрия и сектора с финансови услуги, все още преговаря за инвестицията си в най-големия петролен производител, листнат на борсата. Очаква се точните параметри да бъдат обявени по-късно през тази седмица, сочат източниците на FT. Комплексната сделка се разглежда като крайъгълен камък за корпоративните връзки на Китай и Русия, които се фокусират все повече именно в енергийния сектор. Китайските инвестиции са добре дошли за руските компании, особено предвид лошите връзки на Русия със Западна Европа и САЩ, които продължават да налагат нови санкции, насочени към големите компании като "Роснефт". "Роснефт вижда инвестицията като добра идея на стратегическо и бизнес ниво поради редица причини.

Източник: FT

 
Индекси на фондови борси
06.09.2017
Dow Jones Industrial
21 807.64 (54.33)
Nasdaq Composite
6 393.31 (17.74)
Стокови борси
06.09.2017
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)49.08
Heating oil ($US/gal.)1.7500
Natural gas ($US/mmbtu)3.0100
Unleaded gas ($US/gal.)1.6700
Gold ($US/Troy Oz.)1 339.80
Silver ($US/Troy Oz.)17.92
Platinum ($US/Troy Oz.)1 006.10
Hogs (cents/lb.)63.55
Live cattle (cents/lb.)1.05

       Опознай България

Средновековна крепост Маркели

Крепостта Маркели се намира в района на община Карнобат. Заема западния край на възвишението Хисар, което е част от южната верига на Източна Стара планина. В древността, на север и югозапад от крепостта, са съществували две блата – Карнобатското и Стралджанското. Мостът над Мочурица е бил единствената проходима връзка между тях. Стратегическото местоположение и естествената защита са основните причини за изграждането на крепостта на това място. В околностите на Маркели са се състояли няколко големи битки. При една от тях, на 20 юли 792 г., българите обсадили в крепостта византийския император Константин VІ и му нанесли тежко поражение. След като се спасил с бягство, владетелят на Византийската империя се задължил да плаща данък на българския хан Кардам (777-802), а крепостта станала българско владение. Повече от столетие след това Маркели била най-важната гранична крепост, разположена на най-краткия път между Константинопол и първата българска столица, Плиска. Археологическите разкопки през 1986 г. разкриват средновековна базилика от VІ в., старобългарска църква от Х в. и византийска църква от ХІ в. Площта на оградената от крепостната стена територия е 14,6 декара. Най-вероятно крепостта е била разрушена от турците през 1371 г. след битката при Черномен.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 07.09.2017
Българска версия: 29868, Английска версия: 3009

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2017. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999